studia ekonomiczne katowice

Studia ekonomiczne Katowice


Charakterystyka studiów ekonomicznych w Katowicach i Gliwicach

Choć studia ekonomiczne w Katowicach mogą się wydawać kierunkiem ścisłym, sama nauka ekonomiczna do wyłącznie ścisłych nie należy. Oczywiście, statystyka i analiza matematyczna jest na porządku dziennym, jednak studia ekonomiczne w bardzo dużym stopniu opierają się na zarządzaniu zasobami ludzkimi i naukach społecznych, przede wszystkim socjologii. Wszystkie analizy ekonomiczne dotyczą działań społeczności ludzkich, w tym produkcji, dystrybucji oraz konsumpcji dóbr materialnych i niematerialnych. Dlatego studia ekonomiczne w Katowicach zostały stworzone dla ludzi bardzo uniwersalnych i wszechstronnych, takich, którzy połączą ścisłe obliczenia i analityczne dane z umiejętnością logicznego i przyszłościowego prognozowania wydarzeń i działań ludzkich. Warto pamiętać, że studia ekonomiczne to nie tylko czysta ekonomia, ale także chociażby analityka gospodarcza, ekonometria, europeistyka, towaroznawstwo, finanse i rachunkowość, gospodarka nieruchomości, podatki i doradztwo podatkowe, rachunkowość czy controlling.

Uczelnie i kierunki ekonomiczne w Katowicach i Gliwicach

Najważniejszą uczelnią na terenie konurbacji górnośląskiej jest z pewnością Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. To tutaj można wybierać z kierunków ekonomicznych na kilku różnych wydziałach. Poniżej przedstawiamy spis wydziałów, kierunków i specjalizacji, które mogą was zainteresować przy wyborze studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Wydział Ekonomii jest z pewnością najbardziej rozbudowaną jednostką uczelnianą, jeśli chodzi o przedmioty ekonomiczne. Tutaj wiodącymi kierunkami są:

 • Ekonomia, ze specjalnościami: Badania rynku - Market research, Dystrybucja i sprzedaż na rynkach krajowych i międzynarodowych, Ekobiznes, Ekonomia menedżerska, Gospodarka elektroniczna, Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Gospodarowanie nieruchomościami i usługi publiczne, Handel zagraniczny, Innowacyjny biznes, Programowanie rozwoju miast, Transport i logistyka (studia licencjackie) oraz Analityk rynku, Dystrybucja i sprzedaż na rynkach krajowych i międzynarodowych, Ekobiznes, Gospodarka elektroniczna, Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Gospodarowanie nieruchomościami i usługi publiczne, Handel zagraniczny, Innowacyjny biznes, Programowanie rozwoju miast, Transport i logistyka (studia magisterskie).
 • Gospodarka i Zarządzanie Publiczne, ze specjalnościami: Diagnozowanie problemów społecznych i gospodarczych, Public relations w organizacjach, Zarządzanie w organizacjach publicznych i społecznych, Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej 9studia licencjackie) oraz Public relations w organizacjach, Strategie społecznej odpowiedzialności, Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym, Zarządzanie strategiczne w organizacjach non-profit (studia magisterskie)
 • Gospodarka Przestrzenna, ze specjalnościami: Planowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami, Studia miejskie i regionalne oraz Zarządzanie środowiskiem i przestrzenią (studia licencjackie) i lanowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami, Studia miejskie i regionalne, Zarządzanie środowiskiem i przestrzenią (studia magisterskie).
 • Logistyka (studia inżynierskie), ze specjalnościami: Telematyka transportu i logistyki, Transport w systemach logistycznych.
 • Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, ze specjalnościami: Biznes międzynarodowy (studia licencjackie oraz magisterskie)
 • Przedsiębiorczość i Finanse

Wydział Finansów i Ubezpieczeń oferuje możliwość studiowania na kierunku:

 • Finanse i Rachunkowość, ze specjalnościami: Analityk finansowy, Bankowość i finanse międzynarodowe, Finance and Accounting for Business (tylko stacjonarne), Finanse i inwestycje, Finanse i prawo zatrudnienia w biznesie, Gospodarowanie nieruchomościami, Inżynieria finansowa (tylko stacjonarne), Menedżer finansowy, Rachunkowość, Rachunkowość i podatki, Rachunkowość i rewizja finansowa, Specjalista bankowy, Strategie podatkowe, Ubezpieczenia, Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia (studia licencjackie) oraz Analityk finansowy, Bankowość i finanse międzynarodowe, Controlling, Doradztwo gospodarcze, European Business and Finance (tylko stacjonarne), Finanse i inwestycje, Gospodarowanie nieruchomościami, Innowacje i ryzyko w ubezpieczeniach, Inżynieria finansowa (tylko stacjonarne), Menedżer bankowy, Menedżer finansowy, Rachunkowość, Rachunkowość - ścieżka ACCA (tylko stacjonarne), Rachunkowość i podatki, Rachunkowość i rewizja finansowa, Strategie podatkowe, Quantitative Asset and Risk Management (tylko stacjonarne), Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia (studia magisterskie).
 • Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia (na studiach I stopnia bez specjalności), specjalności: Finanse ochrony zdrowia, Gospodarowanie zasobami w ochronie zdrowia, Zarządzanie w ochronie zdrowia (studia magisterskie).

Wydział Informatyki i Komunikacji prowadzi zajęcia na kierunkach:

 • Informatyka i Ekonometria, ze specjalnościami: Analityka danych, Biznes elektroniczny, Inżynieria systemów informatycznych zarządzania, Inżynieria wiedzy, Metody i systemy wspomagania decyzji (studia licencjackie) oraz Audyt informatyczny, Biznes elektroniczny, Inżynieria systemów informatycznych zarządzania, Inżynieria wiedzy, Metody i systemy wspomagania decyzji, Zarządzanie badaniami i projektami, Zarządzanie projektami (studia magisterskie).

Wydział Zarządzania organizuje natomiast zajęcia na kierunkach:

 • Analityka Gospodarcza (tylko stacjonarne)
 • Gospodarka Turystyczna
 • International Business (tylko stacjonarne) (studia w języku angielskim)
 • Logistyka, ze specjalnością: Zarządzanie logistyczne (studia licencjackie i magisterskie)
 • Finanse Menedżerskie
 • Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (tylko stacjonarne), ze specjalnościami: Zarządzanie biznesem międzynarodowym (studia licencjackie i magisterskie).
 • Zarządzanie, ze specjalnościami: Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych (tylko stacjonarne), Menedżer w administracji publicznej, Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach (tylko stacjonarne), Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie zasobami ludzkimi (studia stacjonarne) oraz Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych (tylko niestacjonarne), Specjalność menedżerska (tylko niestacjonarne), Zarządzanie finansowe (tylko stacjonarne), Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach (tylko stacjonarne), Zarządzanie projektami międzynarodowymi (tylko stacjonarne), Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej (tylko stacjonarne), Zarządzanie zasobami ludzkimi (studia magisterskie).

Wydział Biznesu, Finansów i Administracji (ten wydział dotyczy filii w Rybniku) oferuje studia na kierunku:

 • Finanse i Rachunkowość, ze specjalnościami: Analityk Rynkowy i Finansowy, Rachunkowość Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Inwestycje Przedsiębiorstw i Gospodarstw Domowych.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach posiada również szeroką gamę studiów ekonomicznych podyplomowych. Tutaj prezentujemy tylko niektóre z nich: Analiza i modelowanie ryzyka przedsiębiorstwa, Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych, Business English, Business Intelligence z wykorzystaniem narzędzi SAS, Controlling, Działanie banków uniwersalnych, Ekonomia sportu, Elektroniczna administracja publiczna - rządowa i samorządowa - w teorii i praktyce, Finanse i rachunkowość w grupie kapitałowej, Handel zagraniczny, Informacja w zarządzaniu nowoczesną instytucją finansową, Komunikacja w biznesie, Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, Menedżer logistyki, Metody i narzędzia zarządzania projektami, Międzynarodowe standardy rachunkowości, Międzynarodowe standardy rachunkowości sektora publicznego, Międzynarodowe Studia Menedżersko-Finansowe, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Projektowanie i narzędzia informatyczne analizy procesów logistycznych, Przetwarzanie i analiza danych biznesowych w systemie SAS, Psychologia menedżerska, Rachunkowość, Rachunkowość finansowa, Rachunkowość i sprawozdawczość w sektorze finansów publicznych, Strategia podatkowa, Systemy informatyczne w zarządzaniu i e-biznes, Ubezpieczenia gospodarcze, Wycena przedsiębiorstw, Zamówienia publiczne, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Zarządzanie finansami w grupie kapitałowej, Zarządzanie i marketing w biznesie, Zarządzanie instytucjami publicznymi, Zarządzanie jakością i wartością kapitału ludzkiego organizacji, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie organizacjami pozarządowymi, Zarządzanie projektem, Zarządzanie projektami - Międzynarodowe Studia Podyplomowe, Zarządzanie projektem europejskim, Zarządzanie sprzedażą na rynkach krajowych i międzynarodowych, Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej, Zarządzanie w ochronie zdrowia, Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem oraz Zarządzanie zasobami ludzkimi - aspekty ekonomiczne.

Kolejną dużą uczelnią na tym obszarze jest Uniwersytet Śląski w Katowicach, który jednak nie posiada oferty związanej ze studiami ekonomicznymi.

Politechnika Śląska w Gliwicach prowadzi zajęcia na studiach ekonomicznych na Wydziale Organizacji i Zarządzania, na kierunkach:

 • Administracja, ze specjalnościami: Administracja publiczna, Samorząd terytorialny (studia I stopnia).
 • Logistyka, ze specjalnościami: Zarządzanie łańcuchem dostaw, Logistyka przedsiębiorstw przemysłowych (studia I stopnia).
 • Logistyka (tylko dla inżynierów), ze specjalnościami: Menedżer logistyki, Usługi logistyczne (studia II stopnia).
 • Socjologia, ze specjalnościami: Socjologia regionów przemysłowych, Badania rynku i reklamy, Socjologia biznesu i mediów (studia I stopnia).
 • Socjologia, ze specjalnościami: Komunikowanie społeczne i PR, Socjologia społeczności lokalnych, Socjologia Internetu i społeczności wirtualnych (studia II stopnia).
 • Zarządzanie, ze specjalnościami: Zarządzanie hotelem (tylko stacjonarne), Zarządzanie przedsiębiorstwem - audytor biznesowy, Zarządzanie przedsiębiorstwem - analityk rynków przemysłowych i usług (studia I stopnia).
 • Zarządzanie (dla licencjatów), ze specjalnościami: E-biznes i administracja cyfrowa, Zarządzanie obiektami hotelarskimi (tylko stacjonarne), Zarządzanie projektami i innowacjami, Zintegrowane systemy zarządzania (tylko stacjonarne), Zarządzanie kadrami w administracji publicznej, Zarządzanie finansami podmiotów gospodarczych (tylko stacjonarne) (studia II stopnia).
 • Zarządzanie (dla inżynierów), ze specjalnościami: Systemy informatyczne w technologiach przemysłowych, Systemy produkcyjne i logistyczne w przedsiębiorstwie przemysłowym, Nowoczesne zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie przemysłowym, Bezpieczeństwo i ochrona środowiska w przedsiębiorstwie przemysłowym (studia II stopnia).
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji, ze specjalnościami: Zarządzanie systemami produkcyjnymi, Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem w inżynierii produkcji (studia I stopnia).
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji (tylko dla inżynierów), ze specjalnościami: Systemy informatyczne w technologiach przemysłowych, Systemy produkcyjne i logistyczne w przedsiębiorstwie przemysłowym (tylko stacjonarne), Nowoczesne zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie przemysłowym, Bezpieczeństwo i ochrona środowiska w przedsiębiorstwie przemysłowym, Zarządzanie systemami produkcyjnymi (tylko niestacjonarne) (studia II stopnia).

Politechnika Śląska w Gliwicach organizuje również nabór na studia podyplomowe, na kierunkach: Rachunkowość i podatki w przedsiębiorstwie, Rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie, Metody statystyczne w biznesie, Zarządzanie kadrami i doradztwo zawodowe, Bezpieczeństwo i higiena pracy (w Zabrzu), Bezpieczeństwo i higiena pracy (w Katowicach), Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie (w Katowicach), Zarządzanie projektem informatycznym, Rozwój i efektywna działalność zakładów opieki zdrowotnej, Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie, Nowoczesna produkcja i logistyka - studia menedżerskie, Zarządzanie w administracji publicznej oraz Zarządzanie placówką oświatową.

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach prowadzi zajęcia na studiach ekonomicznych na Wydziale Nauk Technicznych, na kierunkach:

 • Zarządzanie i inżynieria produkcji, ze specjalizacjami: Bezpieczeństwo i higiena pracy, Logistyka w przemyśle i handlu, Procesy automatyzacji i robotyzacji przemysłowej, Spawalnictwo oraz Zarządzanie jakością (studia inżynierskie);
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji, ze specjalizacjami: Bezpieczeństwo chemiczne, Bezpieczeństwo pożarowe, Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w procesach produkcyjnych, Zarządzanie środowiskiem i gospodarka odpadami, Zarządzanie w logistyce (studia magisterskie);

Na Wydziale Humanistyczno-Społecznym otwarte są kierunki:

 • Zarządzanie, ze specjalnościami: Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Psychologia w biznesie, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie zasobami ludzkimi (studia licencjackie).
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne, ze specjalizacjami: Bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz Kryminologia i kryminalistyka (studia licencjackie).
 • Zarządzanie, ze specjalizacjami: Coaching i mentoring w organizacji, Kadry i płace oraz Zarządzanie projektami (studia magisterskie).
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne, ze specjalizacjami: Bezpieczeństwo w administracji publicznej (studia magisterskie).

WSZOP w Katowicach prowadzi również nabór na studia podyplomowe: BHP i systemy zarządzania bezpieczeństwem, Dyrektywy Unii Europejskiej - ocena zgodności, Metodyka badań w ocenie narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku pracy, Metrologia w przemyśle Kadry i płace i Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych oraz Zarządzanie w logistyce.

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach organizuje ekonomiczne studia stacjonarne i niestacjonarne. W Katowicach na Wydziale Zarządzania prowadzone są zajęcia na kierunkach:

 • Zarządzanie. Specjalności I stopnia to: Zarządzanie firmą, Logistyka i spedycja, Psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi, BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy, Marketing i zarządzanie sprzedażą. Specjalności II stopnia to: Logistyka i spedycja, Psychologia w biznesie, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Finanse i rachunkowość w biznesie (specjalność adresowana głównie do absolwentów studiów I stopnia - kierunek Finanse i Rachunkowość), Zarządzanie w administracji publicznej (specjalność adresowana głównie do absolwentów studiów I stopnia – kierunek Administracja oraz kierunek Gospodarka Przestrzenna), Zarządzanie i wycena nieruchomości (specjalność adresowana głównie do absolwentów studiów I stopnia - kierunek Administracja oraz Gospodarka Przestrzenna), Zarządzanie w środowisku korporacyjnym, Marketing i zarządzanie sprzedażą, Architektura krajobrazu i rewitalizacja środowiska
 • Finanse i Rachunkowość (studia I stopnia - licencjackie). Specjalności to: Rachunkowość i podatki, Rachunkowość i rewizja finansowa, Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw

Wydział Zamiejscowy GWSH w Żorach prowadzi zajęcia na kierunkach:

 • Zarządzanie (studia I stopnia – licencjackie), ze specjalnościami: Zarządzanie firmą, Logistyka i spedycja, Psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi, BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy, Marketing i zarządzanie sprzedażą.
 • Finanse i Rachunkowość (studia I stopnia - licencjackie), ze specjalościami: Rachunkowość i podatki, Rachunkowość i rewizja finansowa, Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach prowadzi nabór na studia ekonomiczne podyplomowe, na kierunki: Audyt, Compliance i rachunkowość przedsiębiorstwa, BHP - Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, HR - Business Partner, Kadry i płace - prawo i praktyka gospodarcza, Lean Management, Rachunkowość, Studia menedżerskie - Akademia Menedżera Biznesu, Szkoła Trenerów Biznesu, Zarządzanie jednostkami służby zdrowia, Zarządzanie nieruchomościami i Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami oraz Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. J. Ziętka w Katowicach prowadzi zajęcia na kierunkach:

 • Zarządzanie - studia I stopnia licencjackie oraz uzupełniające II stopnia magisterskie, ze specjalnościami: Zarządzanie jakością w branży motoryzacyjnej, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Menadżer sprzedaży, Zarządzanie w sporcie i turystyce, Negocjator w Biznesie. E-biznes oraz Zarządzanie środowiskiem, Zarządzanie kryzysowe, Zarządzanie w administracji publicznej, Controlling w przedsiębiorstwie, Menadżer biznesu międzynarodowego, Project management, Zarządzanie w organizacji kultury, Zarządzanie procesami i usługami logistycznymi, Zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu, Zarządzanie w oświacie, Zarządzanie w ochronie zdrowia, Zarządzanie działalnością opiekuńczo-leczniczą, Menedżer biznesu medialnego, Menedżer wirtualnej organizacji i Menedżer biznesu społecznie odpowiedzialnego.
 • Logistyka - studia inżynierskie o profilu praktycznym, ze specjalnościami: Zarządzanie procesami logistycznymi w branży motoryzacyjnej, Logistyka transportu, Logistyka produkcji, Logistyka lotnicza, Logistyka kolejowa oraz Transport międzynarodowy.

Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. J. Ziętka w Katowicach prowadzi także nabór na studia podyplomowe, na kierunki: Ekonomia, marketing i przedsiębiorczość, Podstawy ekonomii i przedsiębiorczości oraz wiedza o społeczeństwie, a także Agrobiznes i zarządzanie przedsięwzięciami rolniczymi, Akademia handlu zagranicznego, Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej, Biznes z Chinami, Doradca Podatkowy, Doradztwo zawodowe, Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy, Kontroler finansowy, Marketing terytorialny, Profesjonalny sprzedawca, Psychologia Menedżerska, Psychologia zarządzania, Rachunkowość, podatki i finanse w przedsiębiorstwie, Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie w administracji samorządowej, Zarządzaniem ryzykiem w organizacji i Zarządzanie procesami biznesowymi.

Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach prowadzi studia ekonomiczne na poziomie I stopnia, na kierunkach:

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne. Specjalności: Bezpieczeństwo publiczne, Zarządzanie kryzysowe, Bezpieczeństwo finansowe, Bezpieczeństwo informacji, Kryminalistyka, Wywiad ekonomiczny
 • Finanse i rachunkowość. Specjalności: Finanse i rachunkowość firm, Bankowość i ubezpieczenia, Finanse i zarządzanie w biznesie, Język angielski w biznesie, Bankowość i finanse firm, Dziennikarstwo ekonomiczne, Finanse i rachunkowość organizacji samorządowych, Informatyka w biznesie, Ekonomika nieruchomości.

WSBiF W Katowicach prowadzi także studia podyplomowe m. in. na kierunkach: Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Bezpieczeństwo rynku finansowego, Menedżer XXI wieku, Audyt wewnętrzny w banku spółdzielczym, Działalność kredytowa banku, Prowadzenie ksiąg rachunkowych, Rachunkowość budżetowa, Prawo podatkowe – praktyczne zastosowanie w działalności gospodarczej, Kadry i płace w prawie i praktyce oraz Kontrola zarządcza i budżet zadaniowy.

Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach organizuje zajęcia na studiach ekonomicznych, na kierunkach:

 • Zarządzanie - studia I stopnia, ze specjalnościami: Zarządzanie firmą na rynkach krajowych i zagranicznych, Zarządzanie kadrami, Zarządzanie personelem lotnisk - opcjonalna specjalizacja dla osób zainteresowanych, Zarządzanie w hotelarstwie i turystyce oraz Zarządzanie sprzedażą i negocjacje.
 • Zarządzanie - studia II stopnia, ze specjalnościami: Zarządzanie firmą na rynkach krajowych i zagranicznych, Zarządzanie kadrami, Zarządzanie personelem lotnisk, Zarządzanie w hotelarstwie i turystyce oraz Zarządzanie sprzedażą i negocjacje

WSZMiJO prowadzi studia podyplomowe m. in. na kierunkach ekonomicznych: Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie, Zarządzanie kadrami, Język angielski w biznesie, Język niemiecki w biznesie, Zarządzanie przedsiębiorstwem bankowym, Zarządzanie bezpieczeństwem w obszarach informacji, Zarządzanie bezpieczeństwem w spedycji i transporcie, Zarządzanie zasobami w sytuacjach kryzysowych, Zarządzanie kryzysowe dla służb mundurowych oraz Zarządzanie logistyką krajową i międzynarodową.

Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości prowadzi studia w trybie niestacjonarnym na kierunkach:

 • Ekonomia I stopień, ze specjalnościami: Ekonomia menedżerska, Ekonomika i finanse przedsiębiorstwa, Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Dystrybucja i handel na rynkach krajowych i zagranicznych;
 • Finanse i rachunkowość I stopień, ze specjalnościami: Rachunkowość i podatki, Finanse i inwestycje, Finanse menedżerskie;
 • Zarządzanie studia II stopnia, ze specjalnościami: Efektywny marketing internetowy, Zarządzanie projektami, Zarządzanie rozwojem technologii i produktu, Narzędzia informatyki w biznesie, Zarządzanie firmą, Zarządzanie finansami, Zarządzanie strategiczne, Promocja i techniki sprzedaży.

Ekonomiczne studia podyplomowe to: Kadry i płace w przedsiębiorstwie oraz Menedżer Ekonomii społecznej.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu prowadzi zajęcia na studiach I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych, na kierunkach:

 • Ekonomia, ze specjalnościami: Administrowanie Podmiotami Sektora Publicznego, Audyt Ekonomiczny i Rachunkowość, Ekonomia Menadżerska, Ekonomika Produkcji i Usług, Ekonomika Przedsiębiorstw, Fundusze Unii Europejskiej, Handel Krajowy i Międzynarodowy oraz Informatyka Ekonomiczna.
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, ze specjalnościami: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, Zarządzanie gospodarką odpadami, Zarządzanie produkcją, Zarządzanie produkcją sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego i marketing przemysłowy, Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w Procesie Produkcji, Zarządzanie Jakością i Technologią w Procesie Produkcji, Zarządzanie Ochroną Środowiska w Procesie Produkcji oraz Zarządzanie Transportem i Logistyką w Procesie Produkcji i Usług.

Studia ekonomiczne podyplomowe w WSEiA W Bytomiu są tylko jedne: Rachunkowość i podatki dla administracji publicznej i samorządowej.

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie prowadzi zajęcia na studiach ekonomicznych, na kierunkach:

 • Finanse i rachunkowość – stacjonarne i niestacjonarne, ze specjalnościami: Bankowość i usługi finansowe, Bankowość i innowacje finansowe, Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, International business, Outsourcing usług finansowych, Podatki i finanse publiczne, Finanse i handel elektroniczny, Finanse i handel międzynarodowy, Finanse publiczne i podatki, Marketing i sprzedaż usług finansowych, Międzynarodowe transakcje handlowe i finansowe na rynkach azjatyckich, Rachunkowość budżetowa i finanse samorządowe, Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw oraz Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw.
 • Inżynieria zarządzania – stacjonarne i niestacjonarne, ze specjalnościami: Bezpieczeństwo i higiena pracy, Inżynieria zarządzania innowacjami w przemyśle, Inżynieria zarządzania procesami produkcyjnymi, Inżynieria zarządzania projektami informatycznymi, Inżynieria zarządzania środowiskiem oraz Zarządzanie inwestycjami budowlanymi.
 • Logistyka – stacjonarne i niestacjonarne, ze specjalnościami: Informatyka w logistyce, Logistyka handlu i dystrybucji, Logistyka i spedycja międzynarodowa, Logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwach, Logistyka w organizacji oraz Zarządzanie usługami logistycznymi.
 • Zarządzanie – stacjonarne i niestacjonarne, ze specjalnościami: Ekonomia menedżerska, Gospodarowanie nieruchomościami, International business, Media społecznościowe w biznesie, Strategie i techniki sprzedaży, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Logistyka w biznesie, Menedżer BHP oraz Zarządzanie zasobami ludzkimi, a także Psychologia w zarządzaniu, Systemy informatyczne w zarządzaniu, Zarządzanie bezpieczeństwem, Zarządzanie marketingowe, Zarządzanie organizacjami pozarządowymi, Zarządzanie projektami, Zarządzanie w administracji, Zarządzanie w oświacie, Zarządzanie w sporcie i turystyce.

WSB w Poznaniu prowadzi także studia ekonomiczne podyplomowe: Administracja - zarządzanie i organizacja, Akademia Lean Lidera - Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem, Akademia menedżera sprzedaży - certyfikat Franklin University, Akademia menedżera - multi level marketing, Analityk finansowy, Kadry i płace, Logistyka w biznesie - certyfikat Franklin University, Menedżer finansowy, Menedżer projektu badawczo - rozwojowego, Menedżer zakupów - certyfikat Franklin University, Negocjacje w biznesie - certyfikat Franklin University, Organizacja i zarządzanie oświatą, Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, Rachunkowość i controlling finansowy, Rachunkowość i podatki, Senior Logistics Manager- certyfikat Franklin University, Studia menedżerskie - certyfikat Franklin University, Studia menedżerskie - menedżer motoryzacji, Studia menedżerskie - menedżer sportu, Transport i spedycja, Wycena nieruchomości, Zamówienia publiczne oraz Zarządzanie nieruchomościami.

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K. Goduli w Chorzowie prowadzi zajęcia na kierunkach: Modern Business – zarządzanie i rachunkowość, Biznes elektroniczny i media społecznościowe, Coaching personalny i biznesowy, Handel i obsługa logistyczna, Kadry i płace, Księgowość i podatki, Psychologia menedżerska, Zarządzanie firmą i zasobami ludzkimi oraz Zarządzanie kulturą i rozrywką. GWSP i. K. Goduli proponuje absolwentom kontynuacje studiów na kierunkach podyplomowych: Elektroniczna administracja publiczna, Menadżer i firma na rynkach międzynarodowych, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Professional Business English, Wycena nieruchomości oraz Zarządzanie nieruchomościami.

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej prowadzi zajęcia na studiach ekonomicznych, na kierunkach:

 • Ekonomia, ze specjalnościami: Bankowość i ubezpieczenia, Ekonomia menedżerska oraz Rachunkowość i podatki.
 • Logistyka, ze specjalnościami: Inżynier jakości, Logistyka i transport, Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, Zarządzanie magazynami i centrami logistycznymi oraz Zarządzanie portami lotniczymi.
 • Zarządzanie, studia I stopnia ze specjalnościami: Kadry i płace w praktyce, Marketing i zarządzanie sprzedażą, Menedżer jakości, Psychologia w biznesie, Rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Zarządzanie projektem i Zarządzanie przedsiębiorstwem.
 • Zarządzanie, studia II stopnia, ze specjalnościami: Coaching i mentoring, International Business, Kadry i płace w praktyce, Konsulting w biznesie, Logistyka i transport w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Menedżer jakości, Menedżer projektu, Menedżer w administracji publicznej, Prawo w biznesie, Psychologia menedżerska, Rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, Zarządzanie menedżerskie, Zarządzanie sprzedażą, Zarządzanie w administracji publicznej oraz Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Studia podyplomowe w WSB w Dąbrowie Górniczej to: Audyt (kontrola wewnętrzna) i compliance w przedsiębiorstwie, Controling i audit w przedsiębiorstwie, Doradca finansów osobistych, Doradca podatkowy, Dyplomowany specjalista ds. ubezpieczeń, Rachunkowość i finanse, Ryzyko operacyjne w przedsiębiorstwie, Zamówienia publiczne i zarządzanie projektem, Akademia biznesu Polska-Chiny, Akademia menedżera sprzedaży, Menedżer sprzedaży B2B, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Akademia trenera biznesu, HR Manager, Kadry i płace w praktyce, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Psychologia w biznesie, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Lean Management, Podyplomowe studia wyceny i gospodarki nieruchomościami, Psychologia w biznesie, Transport i spedycja, Zamówienia publiczne i zarządzanie projektem, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie procesami logistycznymi - Master of Business Engeenering - MBE, Zarządzanie rozwojem w biznesie oraz Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Rekrutacja na ekonomię

Aby studiować na kierunkach ekonomicznych należy przejść przez kilkustopniowy proces rekrutacji. Pierwszym z nich jest konkurs świadectw maturalnych. Wymagane przez uczelnię przedmioty są przeliczane na punkty, po czym ustalane zostają progi punktowe, powyżej których zostają przyjmowani kandydaci na studia. Co najbardziej interesuje przyszłych studentów to przedmioty maturalne, które będą liczyć się podczas rekrutacji. W przypadku ekonomii są to przede wszystkim matematyka oraz język obcy. Trzeci wymagany przedmiot ustalany jest w zależności od konkretnych uczelni, dlatego warto sprawdzić, jakie przedmioty znajdują się na liście opcjonalnych przedmiotów maturalnych wybranego przez nas wydziału. Najczęściej są to: geografia, historia, informatyka, WOS lub język polski, choć czasami uznawane są również inne: fizyka z astronomią, chemia, biologia, filozofia albo język łaciński.

Praca po studiach ekonomicznych

Kończąc studia ekonomiczne w Katowicach można podjąć pracę w wielu różnorodnych zawodach. Po ekonomii lub jednym z kierunków rodzimych można rozwijać karierę w księgowości, rachunkowości zarządczej, controllingu, biurach rachunkowych, firmach doradczych, urzędach skarbowych, biurach maklerskich, biurach konsultingowych lub rachunkowych, firmach sektora prywatnego i korporacjach, bankach i instytucjach sektora finansowego, organizacjach trzeciego sektora, firmach zajmujących się doradztwem personalnym, działach HR, administracji rządowej i samorządowej czy organizacjach administracji publicznej i samorządowej. Przykładowe zawody po studiach ekonomicznych to: dyrektor ds. finansowych, kierownik oddziału, księgowy, kontroler finansowy, specjalista ds. podatków, specjalista ds. rozwoju, senior accountant, asystent ds. księgowości, junior lease analyst, analityk biznesowy korporacyjny, ekspert ds. zarządzania kosztami ryzyka, specjalista ds. konsolidacji, bilansista, analityk danych, kierownik działu kontroli wewnętrznej i audytu albo inspektor w departamencie inspekcji bankowych.


KARIERA


KIERUNKI STUDIÓW


STUDIA

studia biologicznestudia biologiczne

UCZELNIE