Studia pedagogiczne Poznań

Studia pedagogiczne Poznań

studia pedagogiczne poznań

Studia pedagogiczne Poznań

Pedagogika to studia dla nieprzeciętnie cierpliwych, kochających ludzi i dzieci w szczególności osób. To studia zachęcające do dzielenia się wiedzą i umiejętnościami z innymi - może dlatego nazywane są studiami społecznymi! Studia pedagogiczne to różnorodne kierunki kształcenia, na których to zdobędziecie wiedzę o człowieku - o rozwoju biologicznym i psychicznym, społecznych umiejętnościach, jak i możliwościach zorganizowania swojego życia i kształcenia. Studia pedagogiczne kierowane są ku osobom z tak zwanym powołaniem, podobnie jak studia medyczne, które bez tego czegoś, bez tej wewnętrznej siły, która pcha do działania, nie mają sensu. Dzięki realizacji licznych projektów społecznych podczas studiów, nauczycie się jak działają ludzie, czym się mogą w życiu kierować, jakie pragnienia i rozterki nimi szargają. Studia pedagogiczne to nauka o naturze człowieka, jak i o kulturze. Pedagog jest osobą interdyscyplinarną, powinien dość dobrze orientować się w naukowych teoriach społecznych, jak i humanistycznych, nie zapominając o nauce biologii, która jest podstawą i prowodyrem naszych licznych zachowań. Jeśli zdecydujesz się na podjęcie studiów tego rodzaju to w Poznaniu czekać na Ciebie będą kierunki praktyczne i co najmniej ciekawe w swej dziedzinie. Sprawdźcie sami, jakie uczelnie oferują Wam możliwość zostania absolwentem pedagogiki w Poznaniu, oto lista przygotowana przez nas specjalnie dla Was!

Uczelnie i kierunki pedagogiczne w Poznaniu

 


UNIWERSYTET ADAMA MICKIEWICZA STUDIA PEDAGOGICZNE

Wydział Studiów Edukacyjnych

Pedagogika

 • specjalność doradztwo zawodowe i personalne -studia I stopnia, stacjonarne
 • specjalność edukacja elementarna i język angielski - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe - studia I stopnia, stacjonarne
 • specjalność edukacja elementarna i język niemiecki - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe - studia I stopnia, stacjonarne
 • specjalność edukacja elementarna i nauczanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe - studia I stopnia, stacjonarne
 • specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe - studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • specjalność edukacja elementarna i wychowanie fizyczne - studia I stopnia, stacjonarne
 • specjalność edukacja medialna i zajęcia komputerowe - studia I stopnia, stacjonarne
 • specjalność edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim - studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - studia I stopnia, stacjonarne
 • specjalność resocjalizacja - studia I stopnia, stacjonarne, niestacjonarne
 • specjalność socjoterapia i promocja zdrowia - studia I stopnia, stacjonarne
 • specjalność wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe - studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - studia I stopnia, stacjonarne
 • Pedagogika specjalna, specjalność logopedia - profilaktyka i terapia - studia I stopnia, stacjonarne
 • Pedagogika specjalna, specjalność pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - studia I stopnia, stacjonarne
 • specjalność animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa - studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • specjalność doradztwo zawodowe i personalne - studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna - studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • specjalność media i promocja edukacji - studia II stopnia, stacjonarne
 • specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną - studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • specjalność poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna - studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • specjalność profilaktyka i interwencja kryzysowa - studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • specjalność projektowanie edukacyjne - studia II stopnia, stacjonarne
 • specjalność resocjalizacja dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie - studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • specjalność resocjalizacja z elementami kryminologii - studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • specjalność terapia pedagogiczna z arteterapią - studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • specjalność wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • specjalność wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe - studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • specjalność zarządzanie oświatą - studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • Pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • Pedagogika specjalna, specjalność pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - studia II stopnia, stacjonarne

 


WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMNISTRACJI STUDIA PEDAGOGICZNE

Studia pedagogiczne prowadzone są również przez Wyższą Szkołę Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, gdzie realizować możecie przede wszystkim takie kierunki jak:

 • pedagogika, w specjalnościach: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim, doradztwo personalno-zawodowe z elementami coachingu, pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i hospicyjna - studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
 • pedagogika, w specjalnościach: pedagogika społeczna, edukacja prozdrowotna, resocjalizacja i praca penitencjarna, zarządzanie oświatą, zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, gerontologia społeczna, praca z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, doradztwo zawodowe z elementami coachingu - studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

 


WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA STUDIA PEDAGOGICZNE

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu także prowadzi studia pedagogiczne w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunku pedagogika o specjalnościach:

 • doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość
 • edukacja dla bezpieczeństwa i BHP z metodyką
 • edukacja europejska
 • edukacja dorosłych i gerontologia
 • edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe
 • metodyka dochodzeniowo-śledcza
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią

 

Rekrutacja na studia pedagogiczne w Poznaniu

Jeśli rzeczywiście chcesz dostać się na studia pedagogiczne w Poznaniu, to zawalcz o bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego z języka polskiego, obcego i dodatkowego przedmiotu na poziomie rozszerzonym (biologia, historia, wos są równie mile traktowane). Przyłóżcie się szczególnie dobrze do przedmiotów humanistycznych i społecznych, to one są głównie brane pod uwagę w konkursie świadectw.

 

Praca po studiach pedagogicznych

Pedagog to nie tylko osoba, ucząca maluchy w klasach 1-3. To również osoba, zajmująca się wspieraniem harmonijnego rozwoju dzieci, jak i pomagająca nastolatkom z radzeniem sobie z emocjami, umiejętnościami wyrażania swoich przeżyć, nazywania lęków, jak i radości. To terapeuta środowiskowy, jak i animator społeczny. Spora część absolwentów pedagogiki znajduje zatrudnienie w organizacjach pozarządowych, działających na rzecz polepszenia warunków życia dzieciaków z podwórka, czy wspomagających rodziny w potrzebie. Pedagogika to taki rodzaj studiów, który pozwala na zdobycie pracy tak naprawdę w każdym miejscu, w którym ludzie się między sobą komunikują i muszą się dogadywać. Co ciekawe, spora część absolwentów tych studiów pracuje w korporacjach, agencjach reklamowych, projektuje działania PR - właśnie dlatego, że tak dobrze znają te osoby naturę ludzką, potrafią przewidywać, mogą więc tworzyć koncepcje działania i wcielać je w życie. Studia pedagogiczne dają szerokie możliwości funkcjonowania w świecie. Pomagają lepiej zrozumieć innych, wejść w rolę pomostu, mediatora. I to te cechy właśnie są doceniane i dzięki nim cała rzesza absolwentów pedagogiki nie ma do czynienia z dziećmi, a z dorosłymi - świetnie sprawdza się w rolach biznesowych!

 

Olga HuckoTEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)