Zarządzanie finansami i rachunkowość - Warszawa

Zarządzanie finansami i rachunkowość - Warszawa

Zarządzanie finansami i rachunkowość - Warszawa

Studia w Warszawie

zarządzanie finansami i rachunkowość

Odkryj kierunek zarządzanie finansami i rachunkowość w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Zarządzanie finansami i rachunkowość studia Warszawa 2021| woj. mazowieckie

Studia na kierunku Zarządzanie finansami i rachunkowość w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Zarządzanie finansami rachunkowość to studia w Warszawie, które dają szansę zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy z pogranicza nauk społecznych. Studenci tego kierunku z bliska przyjrzą się zagadnieniom związanym ze statystką, ekonomią, analizą ekonomiczną, finansami czy zarządzaniem. W programie kształcenia nie będzie mogło zabraknąć zajęć poświęconych królowej nauk, czyli matematyce.

Dynamiczny rozwój sektora bankowego sprawia, że absolwenci zarządzania finansami i rachunkowością to właśnie tam będą mogli szukać najbardziej atrakcyjnych miejsc zatrudnienia. Praca czekać będzie także w działach finansowych firm o różnorodnych profilach działalności. Księgowi, finansiści, analitycy, doradcy – na wszystkich tych stanowiskach będą mogli pracować absolwenci tego kierunku!

czytaj dalej wszystko o Zarządzanie finansami i rachunkowość - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek zarządzanie finansami i rachunkowość

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek zarządzanie finansami i rachunkowość w Warszawie?

Na studia na kierunku finanse i rachunkowość dostają się wyłącznie najlepsi, ponieważ są to renomowane studia finansowe. Już podczas procesu rekrutacji powinieneś udowodnić, że znajomość przedmiotów ścisłych takich jak matematyka nie jest ci obca. Dodatkowo możesz wybrać jeszcze przedmioty, dzięki którym zaprezentujesz wszechstronną wiedzę – może to być geografia lub nawet historia. Dodatkowym atutem będzie zdawanie przez ciebie podczas egzaminów maturalnych dowolnie wybranego języka obcego nowożytnego.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Zarządzanie finansami i rachunkowość w Warszawie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów


Jak wyglądają studia na kierunku zarządzanie finansami i rachunkowość w Warszawie?

1. Dla kogo ten kierunek

Faktem jest, że współcześnie to pieniądz odgrywa największą wartość na świecie. Nie musimy tego akceptować, ale powinniśmy mieć świadomość, jak ważne jest zbilansowane i zrównoważone zarządzanie finansami. Żyjemy w społeczeństwie konsumpcyjnym, a nasza egzystencja toczy się wokół transakcji finansowych. Oznacza to w praktyce, że nieustannie powinniśmy otaczać się specjalistami, którzy czuwać będą nad zbilansowanym rozwojem gospodarczym i finansowym.

Studia na kierunku zarządzanie finansami i rachunkowość mogą stanowić zatem ciekawą ofertę kształcenia dla osób od zawsze zafascynowanych potęgą pieniądza. Trzeba pamiętać jednak, że kierunki o tym ścisłym profilu powinny być zarezerwowane przede wszystkim dla pasjonatów matematyki, którzy nie boją się intelektualnych wyzwań. Jeżeli jesteś osobą skrupulatną, dobrze zorganizowaną, a królowa nauk jest twoim ulubionym przedmiotem szkolnym, to studia na kierunku zarządzanie finansami i rachunkowość czekają właśnie na ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku zarządzanie finansami i rachunkowość możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:
 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku zarządzane finansami i rachunkowość w Warszawie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.
Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.
Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

3. Praca po studiach

Studia w Warszawie na kierunku zarządzanie finansami i rachunkowość cieszą się tak dużym zainteresowaniem ze względu na perspektywy zatrudnienia w przyszłości. Osoby, które wybierają ten profil kształcenia, mogą mieć pewność, że ich kariera rozwijać się będzie w sposób dynamiczny. Kierunki studiów takie jak zarządzanie finansami i rachunkowość przygotowują przede wszystkim do pracy w szeroko rozumianym sektorze finansowym. Po ukończeniu nauki możesz pracować w bankach, inspektoratach finansowych, instytucjach doradczych.

Uczelnie w Warszawie przygotowują także swoich studentów do rozwijania karier zawodowych w różnego rodzaju przedsiębiorstwach. Dziś niemal każda firma powinna korzystać z usług ekspertów, którzy wiedzą, jak najlepiej zarządzać finansami. Jeżeli ukończysz studia na kierunku zarządzanie finansami i rachunkowość, będziesz wiedział, jak najlepiej przeanalizować wydatki firmy oraz tworzyć rzetelne prognozy finansowe.

 

4. Program kształcenia i gdzie studiować

Uczelnie w Warszawie bacznie śledzą tendencje, jakie dominują na aktualnym rynku pracy. Dziś nieustannie poszukiwani są specjaliści z zakresu zarządzania finansami. Dlatego też ośrodki akademickie dostosowują swoją ofertę kształcenia do pojawiających się propozycji zatrudnienia. Studia na kierunku zarządzanie finansami i rachunkowość możesz rozpocząć na Uniwersytecie Warszawskim. To uczelnia z bardzo długą tradycją akademicką, która dba o to, by wiedza studentów była na jak najwyższym poziomie. Dlatego też możesz mieć pewność, że twoje wykształcenie spoczywać będzie w rękach profesjonalistów.

Nikogo nie powinno dziwić, że program kształcenia na studiach na kierunku zarządzanie finansami i rachunkowość ma bardzo przemyślaną formułę. Na studentów czekają przede wszystkim wykłady i ćwiczenia, które poświęcone są różnym meandrom matematyki. W siatce programowej znalazły się bowiem zajęcia poświęcone ekonomii, statystyce, analizie matematycznej, czy matematyce dyskretnej. Ważny aspekt stanowić będzie także kwestia zarządzania finansami, chociażby w przedsiębiorstwie.

Program studiów na kierunku zarządzanie finansami i rachunkowość ma oferować przyszłym abiturientom wszechstronne wykształcenie z zakresu finansów i rachunkowości. Zatem przedmiotem podstawowym, wyjściowym, od którego wszystko się zaczyna jest oczywiście matematyka i jej różnorodne odmiany. Będą to:

 • matematyka finansowa,
 • rachunkowość,
 • ekonometria,
 • statystyka.

 

Ta część studiów ekonomicznych ma wyjątkowo ścisły i logiczny charakter. Z drugiej strony studenci zetkną się z przedmiotami z zakresu prawodawstwa, ponieważ bez elementarnej wiedzy o prawie gospodarczym i finansowym niemożliwa byłaby skuteczna chociażby rewizja i kontrola skarbowa, której tajniki poznają studenci tego kierunku. Inne bardzo ważne przedmioty oscylują wokół umiejętności zarządzania poszczególnymi przedsiębiorstwami. Studenci nauczą się zatem jak powinna wyglądać organizacja i ekonomika poszczególnych instytucji.

Absolwenci tego kierunku będą posiadać wszechstronną wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, nie tylko w perspektywie biznesowej, ale i państwowej. Teoria pozyskana w trakcie toku nauki stanowi podstawę do rozwijania umiejętności praktycznych, które skupiać się mają na właściwej analizie przyczyn i konkretnych procesów gospodarczych. Wyjątkowo istotną umiejętnością po ukończeniu tego kierunku jest trafne prognozowanie zjawisk finansowych z wykorzystaniem odpowiedniego aparatu metod, technik i narzędzi analitycznych.

Ile trwają studia na kierunku zarządzanie finansami i rachunkowość w Warszawie?

Ile trwają studia na kierunku zarządzanie finansami i rachunkowość w Warszawie?

Studia na kierunku Zarządzanie finansami i rachunkowość w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunki studiów w Warszawie takie jak zarządzanie finansami rachunkowość podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Swoją intelektualną przygodę rozpoczyna się od trzyletnich studiów pierwszego stopnia (licencjackich). Studenci otrzymują wtedy podstawowy wachlarz umiejętności oraz wiedzę, które pozwalają na pierwsze aktywności zawodowe zgodne z wykształceniem. Tytuł licencjata może jeszcze oznaczać zbyt mało, dlatego wtedy warto rozpocząć studia drugiego stopnia.

Nauka na drugim stopniu trwa z kolei dwa lata i ma charakter uzupełniający. Studenci poszerzają swoją wiedzę i umiejętności o nowe, czasami dużo bardziej skomplikowane zagadnienia. To także czas przygotowań do obrony prestiżowej pracy dyplomowej, która gwarantuje otrzymanie tytułu magistra. Z nim możesz bardzo świadomie rozwijać swoją karierę zawodową.

Jaka praca po studiach na kierunku zarządzanie finansami i rachunkowość w Warszawie?

Jaka praca po studiach na kierunku zarządzanie finansami i rachunkowość w Warszawie?

Właściwie każdy student wybiera swoją ścieżkę edukacyjną ze względu na możliwość rozwijania zainteresowań oraz ze względu na wizję atrakcyjnego zatrudnienia w zawodzie. Jak wyglądają perspektywy osób, które przystępują do obrony pracy magisterskiej na kierunku finanse i rachunkowość? Otóż te studia są niemal równe atrakcyjnym ofertom pracy, bowiem każdy sektor gospodarczy zatrudnia ekspertów finansowych. Na abiturientów czeka zatrudnienie w bankowości, w biurach doradztwa finansowego, czy w biurach analiz ekonomicznych. Aparat umiejętności, którymi dysponują absolwenci kierunku zarządzanie finansami i rachunkowość sprawia, że osoby te są specjalistami z zakresu funduszy inwestycyjnych.

Wykwalifikowani pracownicy są wciąż poszukiwani w domach maklerskich, firmach leasingowych i zakładach ubezpieczeń. Międzynarodowe korporacje i instytucje zatrudniają najlepszych doradców finansowych, którzy dzięki swoim profesjonalnym przewidywaniom i analizom będą wpływać korzystnie na rozwój przedsiębiorstwa. Absolwenci tych studiów świetnie odnajdą się w pracy opartej na wykonywaniu wszelkiego rodzaju analiz i badań rynkowych. Skończenie studiów ekonomicznych na tym kierunku uczyni cię ekspertem, który wyniki swoich prac badawczych będzie mógł publikować w czasopismach ogólnodostępnych, czy też specjalistycznych periodykach naukowych.

Dziś także większość przedsiębiorstw powinno zatrudniać ekspertów, którzy wiedzą jak najlepiej zarządzać finansami firmy. Możesz swoją karierę rozwijać zatem w różnego rodzaju firmach w sektorze publicznym i prywatnym, gdzie będziesz dbać o ich zbilansowany rozwój gospodarczy w oparciu o różnego rodzaju statystyki i prognozowania. Spoczywać będą na tobie bardzo odpowiedzialne zadania, które będą miały jednak swoje odzwierciedlenie w dobrym wynagrodzeniu.

Gdzie studiować na kierunku zarządzanie finansami i rachunkowość w Warszawie?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek zarządzanie finansami i rachunkowość w Warszawie

 • Uniwersytet Warszawski

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek zarządzanie finansami i rachunkowość w Warszawie?

Studia ekonomiczne na kierunku zarządzanie finansami i rachunkowość są zarezerwowane tylko dla najbardziej ambitnych kandydatów, a w trakcie kształcenia – dla najlepszych studentów. Jeżeli myślisz, że chciałbyś rozpocząć naukę na tym kierunku, to musisz już dziś zacząć doskonalić swoje umiejętności z zakresu nauk matematycznych, ponieważ konkurencja podczas rekrutacji jest wyjątkowo duża. Nim podejmiesz odpowiednią decyzję, odpowiedz sobie na kilka pytań, które być może określą, czy tego typu studia ekonomiczne są dla ciebie odpowiednie:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie jest dla ciebie problemem?
 • Czy lubisz łamigłówki matematyczne, a analiza wykresów cię nie przeraża?
 • Czy interesują cię aktualne wydarzenia ze świata ekonomii?
 • Czy jesteś osobą skrupulatną i spostrzegawczą?

 

Nawet jeśli odpowiadasz na te pytania twierdzące, to na początku najważniejsze jest to, abyś zorientował się, jakie przedmioty zdawane na maturze uwzględniane są w procesie rekrutacji. Większość uczelni najwyżej punktuje przedmioty takie jak matematyka, geografia, historia lub informatyka oraz obligatoryjnie język nowożytni. Przedmioty podzielone są na ogół na trzy grupy: pierwsze dwie obejmują przedmioty obowiązkowe, by w ogóle wziąć udział w procesie rekrutacji (różnią się jedynie liczbą przypisywanych punktów), a trzecia grupa obejmuje przedmioty dodatkowe nieobligatoryjne. Jednak uwzględnienie ich znaczniej ułatw dostanie się na ten kierunek. Oczywiście, im więcej przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym, tym większa szansa na osiągnięcie rekrutacyjnego sukcesu.

Bycie laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej sprawia, że kandydaci dostają się na studia, otrzymując maksymalną liczbę punktów. W przypadku kierunku zarządzanie finansami i rachunkowość będzie to przykładowo Olimpiada Matematyczna.

Kolejnym ważnym elementem jest bardzo dobra orientacja w terminach, do których należy dostarczyć komplet dokumentów oraz zdjęć. Zaniedbanie tego elementu może sprawić, że mimo iż udało ci się dostać na wymarzone studia, to zostaniesz skreślony z listy studentów.

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Warszawie

studia w Warszawie

 

ZARZĄDZANIE FINANSAMI I RACHUNKOWOŚĆ - ważne informacje

zarządzanie finansami i rachunkowość studia

studia zarządzanie i marketing w Warszawie

studia zarządzanie i marketing w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku zarządzanie finansami i rachunkowość w Warszawie?

Kierunki studiów takie jak zarządzanie finansami i rachunkowość cieszą się największą popularnością wśród osób, które kochają przedmioty ścisłe.

Dominika, studentka trzeciego roku, przekonuje:

Zupełnie nie żałuję swojej decyzji. Mam wrażenie, że w sektorze finansowym nieustannie pojawiają się nowe miejsca pracy dla młodych ludzi, którzy po studiach wychodzą ze świeżą i najbardziej aktualną wiedzą. Matematykę uwielbiałam już w szkole podstawowej, więc pasję do nauk ścisłych połączyłam z wyborem bardzo przyszłościowego kierunku.

Kierunki ekonomiczne w Warszawie

Rozwiń

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Warszawie

Jakie są kierunki ekonomiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)