Studia medyczne Radom

Studia medyczne Radom

Studia medyczne Radom

Największy wybór studiów

medycznych w Radomiu

Odkryj kierunki medyczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia medyczne Radom | woj mazowieckie

Studia medyczne w Radomiu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) lub od 5 do 6 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W RADOMIU SĄ STUDIA MEDYCZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI MEDYCZNE W RADOMIU

SORTOWANIE:

Niestety, nic nie znaleziono

KIERUNKI MEDYCZNE W RADOMIU

Rekrutacja i wymagania na studia medyczne

Studia medyczne w Radomiu nie należą do najprostszych, ale też z tego względu uznawane są za bardzo prestiżowe, a przez to i oblegane. Dlatego o jedno miejsce na uczelni może walczyć od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu osób.

Nieco inaczej przedstawia się kwestia studiów zaocznych, wieczorowych i prywatnych, choć i tam może zdarzyć się sytuacja, że na jeden rok zostanie przyjęta maksymalna liczba osób i trzeba będzie poczekać na kolejną pulę zgłoszeń kilka miesięcy. W przypadku uczelni państwowych rekrutacja na wszystkie studia medyczne jest podobna do tej, jaka odbywa się na innych kierunkach.

Najważniejsza jest punktacja, jaką zdobędzie się na maturze, a że medycyna jest jedną z najbardziej obleganych na całym rynku uczelnianym, oczekiwane jest, by przyjęty na studia medyczne w Radomiu student zdobył koło dziewięćdziesięciu procent punktów z wybranych przedmiotów. W zależności od wybranego wydziału i specjalizacji, rekrutujący będą zwracać uwagę na punktację z takich przedmiotów jak biologia, chemia, fizyka oraz matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia medyczne w Radomiu?

Studia medyczne w Radomiu i znalezienie zatrudnienia w zawodzie lekarza to marzenie wielu osób. Marzenie trudne do osiągnięcia, ale nie niemożliwe. Tutaj przybliżymy wam nie tylko proces rekrutacji i pokażemy miejsca, gdzie da się studiować medycynę w Radomiu, ale też podpowiemy, w jakich zawodach moglibyście się najlepiej odnaleźć.

Ci, którzy decydują się na medycynę muszą pamiętać, że to żmudny i wymagający kierunek. Jest to spowodowane faktem, iż w pracy lekarza, jak w żadnej innej branży, należy brać odpowiedzialność za swoje decyzje, które mogą skutkować uratowaniem człowiekowi życia, ale również jego śmiercią.

Skończone studia medyczne w Radomiu pozwalają na pracę, z którą wiąże się zawsze wielka odpowiedzialność. Jednak ci, którym uda się z sukcesem dostać na medycynę i przetrwać kilkuletnie, trudne studia, mają szansę na wybitną karierę naukową i zawodową, prestiż i szacunek społeczny oraz - często - niemałe zarobki.

 

Praca po studiach medycznych

Po skończonych studiach medycznych w Radomiu oczekiwane jest, by zdać egzamin LEP, który otwiera drogę do dalszych specjalizacji, tak tych pierwszego jak i drugiego stopnia.

Ci, którzy nie zdecydują się na pozostanie na uczelni w charakterze teoretyka wykładowcy mogą pracować chociażby jako lekarze specjaliści (np. chirurdzy, radiolodzy, okuliści, pediatrzy), a także farmaceuci, przedstawiciele medyczni, kierownicy aptek, opiekunowie medyczni, dietetycy, kosmetolodzy, inżynierowie biotechnologii, fizycy medyczni, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni, protetycy słuchu, technicy sterylizacji, asystenci stomatologiczni, technicy usług kosmetycznych, rejestratorzy medyczni albo pielęgniarze.

POZOSTAŁE UCZELNIE W RADOMIU NA KTÓRYCH SĄ STUDIA MEDYCZNE

WARTO TO WIEDZIEĆ

W Radomiu znajduje się kilka niewielkich uczelni kształcących na kierunku studiów medycznych. Większość z nich przyucza do konkretnego zawodu.

 

RADOMSKA SZKOŁĄ WYŻSZA STUDIA MEDYCZNE

Jedną z nich jest Radomska Szkoła Wyższa, która oferuje możliwość nauki na Wydziale Nauk o Zdrowiu, gdzie otwarte są kierunki:  Fizjoterapia, Pielęgniarstwo oraz Zdrowie publiczne. Na Wydziale Nauk o Zdrowiu można ponadto kształcić się w zakresie: Inspekcji sanitarnej, Kosmetologii i odnowy biologicznej, Kosmetologii stosowanej, Bezpieczeństwa i ratownictwa medycznego, Medycyny ratunkowej, Dietetyki żywienia i żywności, Organizacji i zarządzania placówką zdrowotną, Opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, Psychologii zdrowia publicznego, Pedagogiki opiekuńczej, Pedagogiki zdrowia, Pracy socjalnej, Menagementu służbą zdrowia oraz zdrowia publicznego i edukacji zdrowotnej.

 

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO HUMANISTYCZNY STUDIA MEDYCZNE

Kolejną uczelnią jest Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej można studiować na kierunkach: Fizjoterapia oraz Pielęgniarstwo. Dodatkowo, na Wydziale Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa otwarty jest kierunek Kosmetologii.

 

EUROPEJSKA UCZELNIA SPOŁECZNO TECHNICZNA STUDIA MEDYCZNE

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna Radom-Warszawa organizuje zajęcia na studiach medycznych I stopnia na Wydziale Zdrowia Publicznego. Zajęcia na wydziale mają wykształcić specjalistów „w zakresie zdrowia publicznego, którzy posiadają kompetencje niezbędne do podejmowania różnorodnych funkcji w zakresie szeroko rozumianej ochrony zdrowia publicznego”. W ramach tego kierunku organizowane są zajęcia z Bezpieczeństwa ekologicznego, Zarządzania w ochronie zdrowia, Gastronomii i dietetyki, Odnowy biologicznej, Body Fitnessu i kosmetologii, Opieki nad osobami starszymi oraz Ziołoznawstwa. Studia II stopnia ze Zdrowia Publicznego pozwalają na naukę tematyce Dietetyki i zdrowia, Medycyny ratunkowej i zarządzania kryzysowego, Organizacji i zarządzania w służbie zdrowia, Terapii uzależnień, Przedstawicielstwa medycznego, Inspekcji sanitarnej i epidemiologicznej oraz Elektroradiologii.

  

Komentarze (0)