Socjologia cyfrowa - Warszawa

Socjologia cyfrowa - Warszawa

Socjologia cyfrowa - Warszawa

Studia w Warszawie

socjologia cyfrowa

Odkryj kierunek socjologia cyfrowa w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Socjologia cyfrowa studia Warszawa 2021 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku socjologia cyfrowa to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Socjologia cyfrowa to kierunek z grupy studiów socjologicznych. Osoby, które go wybiorą, kształcić się będą z zakresu swobodnego poruszania się w przestrzeni cyfrowej. Studenci poznają różnorodne, nowoczesne narzędzia służące do precyzyjnej analizy zjawisk społecznych. Uczą się także, jak komunikować oraz wizualizować wnioski wyciągnięte na podstawie swoich obserwacji.

Istotnym celem kształcenia jest dążenie do zrozumienia zmian, jakie aktualnie zachodzą we współczesnych społeczeństwach. Studenci rozwiną również kompetencje miękkie oraz znacząco zadbają o kształtowanie umiejętności informatycznych. Po zakończeniu nauki absolwenci będą mogli ubiegać się o zatrudnienie między innymi w agencjach marketingowych czy instytucjach zajmujących się analizami społecznymi.

czytaj dalej wszystko o Socjologia cyfrowa - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek socjologia cyfrowa

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Socjologia cyfrowa stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek socjologia cyfrowa?

Socjologia cyfrowa w Warszawie to jeden z tych kierunków, które można rozpocząć na studiach II stopnia. W praktyce oznacza to, że rekrutacja na niego wygląda odrobinę inaczej. Kandydaci powinni na początku zorientować się, jakie dokumenty dostarczyć do komisji rekrutacyjnej w pierwszej kolejności. Powinny znaleźć się wśród nich zaświadczenia potwierdzające posiadanie co najmniej tytułu zawodowego licencjata.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Socjologia cyfrowa w Warszawie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

SOCJOLOGIA CYFROWA WARSZAWA STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

SOCJOLOGIA CYFROWA WARSZAWA STUDIA STACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku socjologia cyfrowa?

Dziś studia socjologiczne cieszą się coraz większą popularnością. Warto zadbać jednak o wyspecjalizowanie swojej wiedzy i dostosowanie jej do standardów współczesności. Mogą pomóc w tym kierunki takie jak socjologia cyfrowa. Ich celem jest przede wszystkim wykształcenie badaczy, którzy swobodnie posługiwać się będą narzędziami cyfrowymi i wykorzystywania ich w analizie różnorodnych zjawisk społecznych.

Uczelnie w Warszawie dbają więc o to, by programy kształcenia były jak najbardziej nowoczesne. Studenci uczestniczyć będą w wykładach i ćwiczeniach, które pozwolą na pogłębione rozumienie zmian zachodzących we współczesnych społeczeństwach. Studenci poznawać będą nie tylko możliwości, jakie towarzyszą rozwojowi cyfrowemu, lecz również zagrożenia z nim związane. Studia na kierunku socjologia cyfrowa pozwolą więc usystematyzować i wzbogacić wiedzę z obszaru nauk socjologicznych.

 

Typ i tryb studiów

Studia na kierunku socjologia cyfrowa możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia II stopnia (magisterskie).

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

Studenci, którzy dysponują już tytułem zawodowym licencjata lub magistra mogą wybrać między innymi kierunek taki jak socjologia cyfrowa na uczelniach w Warszawie. Ma on formę kształcenia II stopnia i pozwala uzupełnić, rozszerzyć oraz usystematyzować wiedzę socjologiczną. Studia magisterskie na tym kierunku pozwolą również przygotować się do obrony najważniejszej pracy dyplomowej.

Dziś najpopularniejszym trybem kształcenia wyższego wciąż są studia stacjonarne. To właśnie w nim rozpoczniesz również kierunek socjologia cyfrowa. Taka forma nauki spodoba się osobom, które chcą uniknąć opłat za czesne na państwowej uczelni oraz które cenią sobie regularne zdobywanie wiedzy podczas zajęć organizowanych od poniedziałku do piątku.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza, jaką otrzymują studenci, dotyczy między innymi najważniejszych międzynarodowych i krajowych badań socjologicznych odnoszących się do socjologii cyfrowej, podstaw prawa związanego z ochroną danych osobowych, wykorzystaniem nowych technologii, patentami czy więzów społecznych w środowisku cyfrowym.

A jakie umiejętności otrzymają studenci socjologii cyfrowej? Podstawowe kwalifikacje informatyczne pozwalające na poruszanie się w świecie cyfrowym i ułatwiające komunikację międzydziedzinową, umiejętność krytycznej i refleksyjnej analizy konsekwencji zastosowania technologii informacyjnych i algorytmów we współczesnych społeczeństwach czy posługiwanie się programami umożliwiającymi analizę danych cyfrowych.

Ile trwają studia na kierunku socjologia cyfrowa w Warszawie?

Studia na kierunku socjologia cyfrowa trwają 2 lata.

Jaka praca po studiach na kierunku socjologia cyfrowa w Warszawie?

Socjologia to potężna dyscyplina naukowa, która podąża z duchem czasu. Dziś socjologowie są nie tylko obserwatorami codzienności, lecz posiadają takie kompetencje, które pozwalają na prowadzenie rozległych analiz. To na nich swoją działalność mogą opierać różnorodne przedsiębiorstwa czy firmy.

Możliwości zatrudnienia dla absolwentów socjologii cyfrowej:

 • przedsiębiorstwa o różnych profilach działalności;
 • obszar e-marketingu;
 • działy PR;
 • agencje marketingowe i reklamowe;
 • różnorodne jednostki administracyjne itd.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Socjologia cyfrowa w Warszawie?

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Warszawie

studia w Warszawie

 

SOCJOLOGIA CYFROWA - ważne informacje

socjologia cyfrowa studia

studia humanistyczne w Warszawie

studia humanistyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki humanistyczne w Warszawie

bioetyka
slawistyka
sociology
Rozwiń

Komentarze (0)