Studia filologiczne Warszawa

Studia filologiczne Warszawa

Studia filologiczne Warszawa

Największy wybór studiów

filologicznych w Warszawie

Odkryj kierunki filologiczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

10.03.2023

Studia filologiczne Warszawa | woj. mazowieckie

Studia filologiczne w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia filologiczne Warszawa
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia
Czas trwania od 3 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia filologiczne w Warszawie rozpocznie się 1 marca 2023 r. i potrwa do 31 października 2023 r. | terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia filologiczne w Warszawie w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język polski, język obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

 

Studia filologiczne w Warszawie - kierunki studiów

Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
African studies stacjonarne II stopnia
English philology stacjonarne, online I stopnia
English philology - studia online online I stopnia
Filologia stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Filologia angielska stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia, II stopnia
Filologia angielska - studia online online I stopnia
Filologia angielska od podstaw stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Filologia angielska z rozszerzonym językiem chińskim stacjonarne I stopnia
Filologia angielska z rozszerzonym językiem hiszpańskim stacjonarne I stopnia
Filologia angielska z rozszerzonym językiem japońskim stacjonarne I stopnia
Filologia angielska z rozszerzonym językiem koreańskim stacjonarne I stopnia
Filologia angielska z rozszerzonym językiem niemieckim stacjonarne I stopnia
Filologia bałtycka stacjonarne I stopnia, II stopnia
Filologia białoruska z językiem angielskim stacjonarne I stopnia, II stopnia
Filologia francuska od podstaw stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Filologia germańska stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia, II stopnia
Filologia germańska - studia online online I stopnia
Filologia hiszpańska stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Filologia hiszpańska od podstaw stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Filologia iberyjska stacjonarne II stopnia
Filologia klasyczna stacjonarne I stopnia, II stopnia
Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie stacjonarne I stopnia, II stopnia
Filologia niderlandzka od podstaw stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Filologia niemiecka od podstaw stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Filologia norweska stacjonarne I stopnia
Filologia nowogrecka stacjonarne I stopnia
Filologia polska stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Filologia polskiego języka migowego stacjonarne II stopnia
Filologia romańska stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Filologia rosyjska stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Filologia rosyjska od podstaw stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Filologia szwedzka stacjonarne I stopnia
Filologia szwedzka od podstaw stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Filologia włoska stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Filologia włoska od podstaw stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
German philology stacjonarne, online I stopnia
German philology - studia online online I stopnia
Germanistyka stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Helwetologia - studia szwajcarskie stacjonarne II stopnia
Hispanistyka stosowana niestacjonarne I stopnia
Hungarystyka stacjonarne I stopnia, II stopnia
Iberystyka stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Iberystyka: hispanistyka stacjonarne I stopnia
Iberystyka: portugalistyka stacjonarne I stopnia
Italianistyka niestacjonarne I stopnia
Język angielski w biznesie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Komunikacja międzykulturowa - azja i afryka stacjonarne II stopnia
Oriental studies - inner asia: mongolian and tibetan studies stacjonarne II stopnia
Orientalistyka - afrykanistyka stacjonarne I stopnia
Orientalistyka - hebraistyka stacjonarne I stopnia, II stopnia
Orientalistyka - indologia stacjonarne I stopnia, II stopnia
Orientalistyka - iranistyka stacjonarne I stopnia, II stopnia
Orientalistyka - japonistyka stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Orientalistyka - koreanistyka stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Orientalistyka - kultura wschodu starożytnego stacjonarne I stopnia, II stopnia
Orientalistyka - mongolistyka i tybetologia stacjonarne I stopnia
Orientalistyka - sinologia stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Orientalistyka - turkologia stacjonarne I stopnia, II stopnia
Studia filologiczno-kulturoznawcze stacjonarne I stopnia
Studia kanadyjskie stacjonarne II stopnia
Studia wschodnie stacjonarne I stopnia, II stopnia
Sztuka pisania stacjonarne I stopnia
Ukrainistyka z językiem angielskim stacjonarne I stopnia, II stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie są studia filologiczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Kierunki filologiczne:

FILOLOGIA

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Kierunki filologiczne:

JĘZYK ANGIELSKI W BIZNESIE

Grupa kierunku na uczelniach

Specjalności / ścieżki kształcenia - kierunki filologiczne w Warszawie

SORTOWANIE:

Studia filologiczne w Warszawie - podyplomowe

D
F
G
J
K
M
N
P
S
T
W
Rozwiń

Grupa kierunków podyplomowych na uczelniach

Zobacz, co wybierają inni

Pokaż wszystkie

Aktualności rekrutacyjne

Rekrutacja na studia filologiczne w Warszawie

Aby dostać się na studia filologiczne w Warszawie trzeba przede wszystkim postarać się o bardzo dobre wyniki z przedmiotów językowych (w tym z języka polskiego!), a także z przedmiotów sprawdzających wiedzę o świecie, czyli wiedzy o społeczeństwie, czy też historii i geografii.

Oczywiście musicie podjąć decyzję, nie musicie zdawać wszystkich możliwych egzaminów. Na studia filologiczne nie obowiązują dodatkowe egzaminy kwalifikacyjne, jest tylko konkurs świadectw.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

Limity miejsc na studia filologiczne

Przyjęcie na poszczególne kierunki z obszaru studiów filologicznych odbywa się w ramach limitu miejsc w oparciu o listę rankingową kandydatów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

 

Limity miejsc na popularnych kierunkach filologicznych w Warszawie:

 

Filologia angielska:

 • Uniwersytet Warszawski: 146

 

Filologia polska:

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego: 80
 • Uniwersytet Warszawski: 300

 

Filologia romańska:

 • Uniwersytet Warszawski: 113

 

Filologia włoska:

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego: 100
 • Uniwersytet Warszawski: 76

 

Germanistyka:

 • Uniwersytet Warszawski: 93

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia filologiczne w Warszawie

Studia filologiczne w Warszawie to niezwykle zróżnicowany obszar, który może podzielić nie tylko ze względu na kierunki i ich tematykę. Studia filologiczne możemy podzielić również na bezpłatne i płatne, a podział ten wynika z faktu, iż kierunki realizowane są przez różne uczelni i w różnych trybach kształcenia. Bezpłatne studia to studia stacjonarne prowadzone przez uczelnie publiczne. Oznacza to, że studiami płatnymi są studia niestacjonarne w uczelniach publicznych oraz studia stacjonarne i niestacjonarne w uczelniach niepublicznych.

 

Filologia:

 • Społeczna Akademia Nauk: od 5640 zł

 

Filologia angielska:

 • Akademia Ekonomiczno- Humanistyczna: od 6300 zł
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula: od 5500 zł
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych: od 5080 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji publikowane są zazwyczaj w lipcu, jednak każda uczelnia może informować o finale naboru innego dnia. Najważniejsze jest to, że o wszystkim dowiemy się z indywidualnego konta założonego w internetowych systemach rejestracji kandydatów.

Dowiedz się więcej wyniki rekrtuacji na studia

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Uniwersytet Warszawski: 19.07.2022
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego: 19.07.2022
 • Politechnika Warszawska: 11.07.2022
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego: 15.07.2022
 • Akademia Sztuk Pięknych: 09.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023).

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Każda uczelnia może preferować inny sposób składania dokumentów. Kandydaci mogą być poproszeni o to, aby dostarczyć dokumenty osobiście, albo wysłać je pocztą tradycyjną, lub przesłać pocztą elektroniczną. O formie złożenia dokumentów kandydaci zostaną poinformowani za pośrednictwem konta założonego w internetowym systemie rejestracji.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Każda uczelnia przeprowadza nabór na studia według indywidualnie ustalonego harmonogramu. O tym, kiedy należy dostarczyć wymagane dokumenty dowiemy się oczywiście z internetowego systemu rejestracji kandydatów. O czym należy pamiętać? Przede wszystkim o tym, aby wymagany zestaw dokumentów był kompletny oraz o tym, aby złożyć go w określonym czasie. Spóźnienia mogą spotkać się z poważnymi konsekwencjami.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego: od 20.07.2022 do 22.07.2022
 • Uniwersytet Warszawski: od 20.07.2022 do 22.07.2022
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego: od 19.07.2022 do 27.07.2022
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej: od 07.07.2022 do 08.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023).

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Popularne kierunki niestacjonarne w Warszawie polecane dla ciebie

Jak wyglądają studia filologiczne w Warszawie

Studia filologiczne w Warszawie to niezwykle bogata i różnorodna przestrzeń kształcenia, która oferuje nie tylko zdobywanie wiedzy i umiejętności w obszarze wybranego języka, lecz również pozyskanie umiejętności sprawnego poruszania się po zagadnieniach literatury, kultury, publicystyki, czy sfery medialnej.

Najpopularniejsze kierunki filologiczne w Warszawie: Filologia polska, Slawistyka, Filologia angielska, Germanistyka, Filologia romańska.

Współczesne studia filologiczne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci poszczególnych kierunków otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

 

Praca po studiach filologicznych

Absolwenci studiów filologicznych znajdują zatrudnienie między innymi w szkołach, wydawnictwach, redakcjach czasopism, portalach internetowych, marketingu medialnym.

 

Zarobki

Średnie zarobki w Warszawie na popularnych stanowiskach związanych z wiedzą filologiczną wahają się od 3300 zł do 7000 zł brutto (wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od doświadczenia, stażu pracy, miejsca pracy, stanowiska).

 

Typ studiów

Filologia kiedyś kojarzyła się tylko z kierunkami nauczycielskimi – z anglistyką, germanistyką czy polonistyką. Od paru ostatnich lat sytuacja diametralnie się zmieniła. Dlaczego? Bowiem świat stał się otwarty, wymiana międzynarodowa weszła nam w krew i wielkie korporacje, firmy o zasięgu globalnym, znajomość różnorodnych języków uznały za podstawę funkcjonowania.

Realizując studia filologiczne w Warszawie, mkniesz ku dobrze płatnej pracy i przyszłości międzynarodowej - uwaga: o ile uczysz się więcej niż jednego języka!

I to najlepiej rzadko spotykanego, szwedzkiego, białoruskiego, norweskiego czy chińskiego – i tu coraz częściej uczelnie spełniają marzenia przyszłych absolwentów realizując takie kierunki jak filologia ugrofińska, na której uczyć się będziecie trzech języków na raz – węgierskiego, fińskiego i polskiego.

Studia filologiczne w Warszawie to nie tylko zdobywanie wiedzy o języku, umiejętności komunikacyjnych i poznawanie języka z naukowego punktu widzenia – to również poznawanie dodatkowej wiedzy ogólnej, pozwalającej łatwiej odnaleźć się w rzeczywistości, takiej jak filozofia, edytorstwo, metodologia badań i świadomość kulturowa, związana z wymaganiami przekładów.

Studia filologiczne dziś nie polegają na wkuwaniu słówek i zapamiętywaniu historii gramatyki. Jeśli tylko języki obce Was fascynują, przekonajcie się sami, co możecie osiągnąć dzięki studiom filologicznym w Warszawie!

 

Studia filologiczne w Warszawie możemy podzielić w zależności od typu na:

 • studia I stopnia (licencjackie)
 • studia II stopnia (magisterskie)

 

Ten dwustopniowy podział dotyczy niemal wszystkich kierunków w Polsce. Jeśli kochasz naukę języków obcych oraz literaturę, to swoją przygodę ze studiami filologicznymi rozpoczniesz od kształcenia I stopnia. Trwać ono będzie 3 lata, więc sześć semestrów.

To czas, kiedy zdobędziesz najważniejsze kompetencje i kwalifikacje, które pozwolą ci na rozpoczęcie pierwszych aktywności zawodowych. Studia I stopnia skończą się dla ciebie obroną pracy dyplomowej, dzięki której uzyskasz tytuł licencjata.

Warto, abyś swoją naukę kontynuował na studiach II stopnia. Uzupełnisz nie tylko wiedzę i umiejętności, lecz zadbasz również o pełnię wykształcenia.

Czekać na ciebie będzie szereg wykładów oraz ćwiczeń. Podczas kształcenia II stopnia przygotowywać się będziesz również do obrony pracy magisterskiej. Uzyskanie tego tytułu otworzy przed tobą wiele drzwi zawodowego rozwoju. Studia filologiczne na II stopniu trwają 2 lata.

 

 

Tryb studiów

Jeśli chcesz rozpocząć studia, musisz wybrać również tryb nauki. Masz do wyboru:

 • studia stacjonarne (dzienne)
 • studia niestacjonarne (zaoczne)

 

Zastanów się, który z trybów będzie dla ciebie wygodniejszy. Studia stacjonarne wciąż cieszą się w Polsce dużą popularnością – zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, wiedza zdobywana jest w sposób systematyczny.

Dodatkowo studia stacjonarne na państwowej uczelni są bezpłatne! Plusów tego trybu kształcenia jest bardzo dużo, ale czasami warto zdecydować się na naukę w trybie niestacjonarnym!

Studia zaoczne mają charakter weekendowych zjazdów naukowych. Pamiętaj jednak, że znaczną część materiału teoretycznego będziesz opanowywać we własnym zakresie, co później zostanie zweryfikowane podczas egzaminów.

Tryb niestacjonarny jest jednak dużo bardziej elastyczny i pozwala na łącznie ze sobą wielu aktywności – na przykład studiów i pracy. Należy wziąć jedynie pod uwagę, że studia niestacjonarne wiążą się zawsze z uiszczaniem opłat za czesne.

czytaj dalej studia w Warszawie

 

 

Kierunki studiów filologicznych w Warszawie

Wybierasz studia filologiczne? Wspaniale! Zastanów się jednak nad tym, jaki kierunek przyniesie ci najwięcej satysfakcji. Do wyboru jest całkiem sporo propozycji przygotowanych przez uczelnie w Warszawie. Zastanów się, czy jakiś język pasjonuje cię w szczególności? Czy może chciałbyś bliżej przyjrzeć się literaturze wybranego kręgu kulturowego?

Studia filologiczne obejmują przede wszystkim te kierunki, które opierają się na intensywnej nauce języka (lub języków) i poznaniu zaplecza historycznego, kulturowego, społecznego danego kręgu.

W praktyce oznacza to, że wśród propozycji stołecznych ośrodków akademickich odnajdziesz kierunki takie jak: filologia rosyjska, hiszpańska, romańska i wiele, wiele innych!

Studia filologiczne to także szansa, by zgłębić tajniki języka polskiego oraz naszej rodzimej literatury! Wtedy czeka na ciebie kierunek taki jak filologia polska.

Oprócz tego uczelnie w Warszawie przygotowują także takie propozycje kształcenia, które pozwalają na naukę wybranego języka od podstaw! Możesz mieć zatem pewność, że na studiach filologicznych znajdziesz kierunek, który spełni Twoje oczekiwania.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów filologicznych w Warszawie:

 • filologia angielska;
 • filologia germańska;
 • filologia polska;
 • filologia hiszpańska;
 • filologia rosyjska;
 • filologia włoska;
 • filologia romańska;
 • filologia szwedzka;
 • orientalistyka;
 • filologia francuska.

czytaj dalej kierunki studiów w Warszawie

 

 

Gdzie studiować studia filologiczne w Warszawie?

Studia filologiczne w Warszawie znalazły się w ofercie wielu ośrodków akademickich. W praktyce oznacza to, że możesz swobodnie wybierać wśród propozycji stołecznych szkół wyższych. Możesz zdecydować się zarówno na kształcenie na uczelni publicznej, jak i prywatnej.

Wszystko zależy od tego, gdzie znajduje twój upatrzony kierunek studiów. Pamiętaj, aby dobrze przeanalizować każdą ofertę przygotowaną przez uczelnie w Warszawie i wybrać propozycję, która najpełniej odzwierciedlać będzie twoje intelektualne oczekiwania.

Możesz mieć pewność, że jeśli decydujesz się rozpocząć studia filologiczne w Warszawie, na pewno uda ci się znaleźć satysfakcjonującą propozycję kierunkową.

Czekają na ciebie kierunki przygotowane nie tylko przez jeden z najpopularniejszych uniwersytetów w Polsce – Uniwersytet Warszawski. Bogatą ofertą kierunkową mogą poszczycić się również inne szkoły wyższe.

 

Uczelnie, na których można studiować kierunki filologiczne w Warszawie:

 • Uniwersytet Warszawski;
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula;
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
 • Lingwistyczna Szkoła Wyższa;
 • Wszechnica Szkoła Wyższa;
 • Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna;
 • Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS;
 • Społeczna Akademia Nauk;
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych.

czytaj dalej uczelnie w Warszawie

 

 

Jak wybrać studia filologiczne w Warszawie, aby mieć dobrą pracę?

Dziś większość pracodawców zwraca uwagę na kompetencje językowe swoich potencjalnych pracowników. Dzieje się tak dlatego, że wiele firm poddaje się przemianom internacjonalizacji i potrzebni są specjaliści, którzy wiedzą, jak komunikować się na arenie międzynarodowej.

Z perspektywy zatrudnienia studia filologiczne wydają się zatem idealnym wyborem!

 

Nim jednak podejmiesz ostateczną decyzję odnośnie do swojej dalszej ścieżki kształcenia, odpowiedz sobie na kilka podstawowych pytań:

 • jakiego języka chciałbyś się nauczyć?
 • czym chciałbyś się zajmować w przyszłości?
 • co mogą zagwarantować ci studia filologiczne?

 

Pamiętaj, że nie ma jednej trafnej definicji „dobrej pracy”. Idealnie byłoby, gdyby pozwalała ona na łączenie pasji ze stabilnym wynagrodzeniem. Na szczęście współcześnie większość firm zdaje sobie sprawę z tego, że o dobrych pracowników z pasją, zaangażowaniem i odpowiednimi kwalifikacjami trzeba po prostu dbać.

Zastanów się również nad tym, jakie predyspozycje towarzyszą ci na co dzień. To od nich w dużej mierze będzie zależeć kształt twojej przyszłej kariery zawodowej. Jesteś osobą, która chciałaby w przyszłości nauczać innych? Może fascynuje cię praca tłumacza i chciałbyś zajmować się przekładami?

A może pociąga cię korporacyjny i dynamiczny model pracy, gdzie mógłbyś łączyć ze sobą inne aktywności zawodowe oraz rozwijać się w międzynarodowym środowisku? Studia filologiczne dają bardzo wiele różnorodnych możliwości. Jeżeli zdecydujesz się także na studia w Warszawie, możesz mieć pewność, że dobra praca będzie dla ciebie na wyciągnięcie ręki!

 

Możliwe ścieżki twojej przyszłej kariery zawodowej to między innymi:

 • nauczyciel;
 • tłumacz;
 • pracownik korporacji;
 • urzędnik;
 • copywriter;
 • bloger;
 • pracownik korporacji o różnorodnych profilach działalności;
 • pracownik ambasady;
 • pracownik instytucji kulturalnych.

czytaj dalej jakie studia wybrać

 

 

Jak wybrać uczelnię wyższą w Warszawie?

Zastanawiasz się, jak wybrać uczelnię w Warszawie? Wbrew pozorom nie musi być to wcale takie trudne, choć zapewne na początku może trudno być podjąć racjonalną decyzję – zwłaszcza wtedy, gdy trzeba błądzić w gąszczu różnorodnych szkół wyższych.

Od czego zacząć poszukiwania? Najpierw wybierz kierunek! To on powinien być punktem odniesienia podczas poszukiwań uczelni idealnej. Kiedy wiesz, co chcesz studiować, znacznie łatwiej będzie podjąć ci mądrą decyzję.

Jeśli już znalazłeś już swój wymarzony kierunek, sprawdź, jakie uczelnie w Warszawie mają go w swojej ofercie. Gdy szkoła wyższa jest jedna – wybór okazuje się bardzo prosty.

 

Co jednak zrobić, gdy ośrodków akademickich jest kilka? Wtedy możesz kierować się kilkoma prostymi wskazówkami:

 • porównaj programy kształcenia (znajdują się na ogół na stronach internetowych uczelni);
 • zaczerpnij porad od innych studentów – szukaj odpowiedzi w mediach społecznościowych, forach itd.
 • weź udział w dniach otwartych uczelni – to idealna okazja, by poznać wykładowców, zobaczyć, jak funkcjonuje dana uczelnia, bezpośrednio zadać nurtujące pytania.

 

Pamiętaj jedynie, że jeśli zdecydujesz się na kształcenie na uczelni prywatnej, będziesz musiał uiszczać opłaty za czesne. Dziś jednak przestało pokutować przekonanie, że uczelnia niepubliczna jest gorsza.

Nic bardziej mylnego. Prywatne szkoły wyższe w Warszawie charakteryzuje bardzo ciekawa oferta kierunkowa – dotyczy to także studiów filologicznych!

 

 

Czy warto iść na studia filologiczne w Warszawie?

Na początku można zastanowić się przede wszystkim, czy warto iść na studia! Wybór wcale nie jest taki prosty, ponieważ dziś wielokrotnie kształcimy zbyt wielu specjalistów z jednego obszaru, którzy później mają problem ze znalezieniem satysfakcjonującej pracy.

Studia z drugiej strony to doskonały czas, kiedy można zadbać o rozwój intelektualny, poszerzyć horyzonty myślowe, zawiązać nowe przyjaźnie oraz pokierować swoją przyszłą karierą! Pamiętaj o tym, by decyzję o tym, czy studiować, podjąć w oparciu o własne przemyślenia.

Dodatkowo studia filologiczne dają bardzo wiele możliwości pracy po ich zakończeniu. To zatem cenny argument za tym, by je wybrać. Ten profil kształcenia w żaden sposób nie ogranicza. O tym, czym będziesz zajmować się w przyszłości, decyduje nie tylko kierunek, specjalizacja, lecz także twoje predyspozycje i zdolności językowe.

Możesz pracować nie tylko jako nauczyciel lub tłumacz. Na filologów czeka wiele innych, różnorodnych branż!

Studia filologiczne w Warszawie tym bardziej warto uwzględnić wśród swoich planów. Stolica to miasto z mnóstwem atrakcyjnych ośrodków akademickich. Współcześnie uczelnie wiedzą, jak ważne jest wykształcenie doskonale przygotowanych filologów, dlatego też w programach kształcenia można znaleźć szereg atrakcyjnych ćwiczeń.

Uczelnie w Warszawie zapewniają swoim studentom również dostęp do praktyk i staży, które później z powodzeniem można dołączyć do swojego CV. A co po zakończeniu kształcenia? Absolwenci warszawskich szkół wyższych mają bardzo duże szanse na szybkie znalezienie satysfakcjonującej i atrakcyjnej pracy!

czytaj dalej czy warto iść na studia

 

 

Praca po studiach filologicznych

No tak, najtrudniejszy orzech do zgryzienia! Choć… Nowocześni filolodzy wcale nie narzekają. Podążają za trendami, wiedzą co się w świecie dzieje i gdzie można wykorzystać swoje umiejętności, bo to właśnie one wyróżniają filologów spośród innych absolwentów – twarde kompetencje, jakich mogą nie mieć innych.

Znajomość języka bardzo łatwo można sprawdzić, wystarczy z kimś porozmawiać, aby wybrać najlepszych kandydatów do pracy. Ci filolodzy, którzy mają zacięcie do samodzielnego działania, zawsze mogą otworzyć działalność gospodarczą, świadczącą konkretne usługi. Ci, którzy dalecy są od sprzedawania usług i projektów, powinni poszukać stałej pracy na przykład w roli tłumacza, nauczyciela, czy przewodnika.

Dzięki bardzo dobrej znajomości języka, świat stoi przed Wami otworem, możecie poszukiwać zatrudnienia w międzynarodowych korporacjach i zwiedzać w ramach pracy cały świat! O ile, podczas studiów, nie zapomnicie, by trenować inne umiejętności – miękkie, komunikacyjne, projektowe, a może i organizacyjne.

Filolog to humanista z silną podbudową logiczną, czyli matematyczną. W teorii taki absolwent po studiach filologicznych, potrafi szybko rozwiązywać problemy, mieć łatwość kojarzenia oraz umiejętności samoorganizacji. W praktyce coraz więcej absolwentów udowadnia, że teoria nie pozostaje sama sobie.

Coraz więcej filologów odnosi kasowy sukces. Wszystko leży w Waszych rękach. Możecie zrobić specjalizację nauczycielską i edukować dzieci, młodzież, jeśli tylko czujecie do tego powołanie, a jeśli nie, to powinniście pomyśleć o alternatywnej ścieżce specjalisty od danego języka. Możliwości macie naprawdę wiele, z jakiej skorzystacie? 

Popularne kierunki w Warszawie polecane dla ciebie

Pokaż wszystkie

POZOSTAŁE UCZELNIE W WARSZAWIE NA KTÓRYCH SĄ STUDIA FILOLOGICZNE

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET WARSZAWSKI STUDIA FILOLOGICZNE

dowiedz się więcej

 


UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO STUDIA FILOLOGICZNE

Kolejną uczelnią, jaka oferuje kształcenie na kierunkach filologicznych jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na którym to możecie wybrać Wydział Nauk Humanistycznych i kierunki:

dowiedz się więcej

 


SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W WARSZAWIE STUDIA FILOLOGICZNE

 • Filologia. Specjalności: Komunikacja międzykulturowa w biznesie i reklamie, Nauczycielska, Tłumaczeniowa, Kulturoznawczo- literaturoznawcza, Komunikacja w środowisku europejskim;
 • Lingwistyka stosowana.

dowiedz się więcej

 


LINGWISTYCZNA SZKOŁA WYŻSZA W WARSZAWIE STUDIA FILOLOGICZNE

 • Filologia angielska. Specjalizacje: Nauczycielska, Tłumaczeniowa, Nauczycielsko- Tłumaczeniowa, Komunikacja w biznesie międzynarodowym i administracji;
 • Filologia polska. Specjalizacje: Nauczycielska
 • Filologia niemiecka. Specjalizacje: Nauczycielska, Tłumaczeniowa, Nauczycielsko- Tłumaczeniowa, Komunikacja w biznesie międzynarodowym i administracji;
 • Filologia rosyjskaSpecjalizacje: Nauczycielska, Tłumaczeniowa, Nauczycielsko- Tłumaczeniowa, Komunikacja w biznesie międzynarodowym i administracji.

dowiedz się więcej 


UCZELNIE NIEPUBLICZNE STUDIA FILOLOGICZNE

Ciekawą propozycją lingwistyczną jest prywatna uczelnia, jedyna w Polsce, która specjalizuje się w edukacji językowej – jest nią Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie. Do wyboru macie tutaj trzy kierunki – Anglistykę, Rusycystykę i Germanistykę, studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia, które możecie realizować w czterech różnych specjalnościach: nauczycielskiej, tłumaczeniowej, łączonej: nauczycielsko-tłumaczeniowej i komunikacji w biznesie międzynarodowym i administracji. To ciekawa propozycja przez wzgląd na to, że szkołę tworzą sami specjaliści filolodzy i lingwiści!

Kolejną szkołą, o której warto wspomnieć jest Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, która opracowała ofertę filologiczną dopasowaną do potrzeb współczesnego świata, a więc łączącą co najmniej dwa języki obce oraz stawiającą na praktyczne umiejętności filologów, tutaj możecie wybrać się na studia:

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)