Ekonomia studia zaoczne Warszawa

Ekonomia studia zaoczne Warszawa

Ekonomia studia zaoczne Warszawa

Studia zaoczne w Warszawie

na kierunku ekonomia

Odkryj ekonomię w Warszawie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Ekonomia - studia niestacjonarne (zaoczne) Warszawa 2021 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku Ekonomia w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym (zaocznym) lub online.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Ekonomia studia zaoczne Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek ekonomia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Ekonomia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku ekonomia

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Jednostka prowadząca

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Ekonomia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne
Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Jednostka prowadząca

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku ekonomia

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Jednostka prowadząca

Ekonomia +

Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: niestacjonarne

Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: niestacjonarne

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: niestacjonarne

Uczelnie, gdzie ekonomia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Jednostka prowadząca

Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne

Ile kosztują studia niestacjonarne na kierunku Ekonomia

Kierunki studiów w Warszawie odbywane w trybie niestacjonarnym są nierozerwalnie związane z opłatami, których kwota zostaje na studentów odgórnie narzucona w momencie składania aplikacji. Zastanawiając się nad uśrednionym kosztem podjęcia studiów na Ekonomii w Warszawie, z pewnością otrzymamy konkretną wartość liczbową, która jednak nie będzie miała wiele wspólnego z rzeczywistymi kosztami edukacji na danej uczelni. Dlatego jeżeli chcesz poznać więcej szczegółów na temat cen podjęcia danych kierunków, zapoznaj się z regulaminem uczelni, który znajdziesz na jej stronie internetowej.

pokaż ceny na poszczególnych uczelniach

Ekonomia w Warszawie - zasady rekrutacji

Zobacz, co wybierają inni

POKAŻ WSZYSTKIE

Gdzie studiować na kierunku ekonomia w Warszawie?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek ekonomia w Warszawie

 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Warszawski
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Informatyczno - Ekonomiczna w Warszawie

 

Jak wyglądają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Ekonomia w Warszawie

Inflacja popytowo-kosztowa, slumpflacja, bezrobocie ukryte – to niektóre z pojęć obcych dla przeciętnych zjadaczy chleba i jednocześnie znajdujących się w codziennym użytku studentów i absolwentów Ekonomii. Ten niezwykle rozwijający kierunek, znajdujący wspólny mianownik dla nauk ścisłych i społecznych, to atrakcyjna propozycja edukacyjna, możliwa do podjęcia w trybie stacjonarnym i zaocznym. Warszawa jest jednym z największych ośrodków akademickich, które proponują możliwość rozpoczęcia tego kierunku studiów.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Ekonomia jest nauką społeczną, która ma za zadanie analizować i opisywać produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję szeroko rozumianych dóbr przez ludzi. Interdyscyplinarność tej nauki wymusza na studentach przyswojenie wszechstronnej wiedzy i umiejętności, prezentowanej za pośrednictwem, między innymi, następujących przedmiotów, które wchodzą w skład siatki studiów:

 • rachunkowość,
 • mikro i makroekonomia,
 • logika,
 • zarządzanie,
 • statystyka opisowa,
 • matematyka.

 

2. Dla kogo te studia

 

Miłośnicy nauk ekonomicznych podkreślają, że w ich zawodzie najważniejsza jest umiejętność sprawnego rozwiązywania problemów logicznych oraz wykazywanie się zdolnością do prawidłowego odczytywania danych statystycznych. Z tego względu nikt, kto stroni od matematyki, nie interesuje się gospodarką i rynkiem finansowym poszczególnych rejonów geograficznych, nie jest wszechstronnie uzdolniony oraz wolałby uniknąć dynamicznej pracy zawodowej, nie powinien aplikować na Ekonomię. Jeżeli natomiast jesteś zaprzeczeniem wymienionych cech, z powodzeniem rozważ podjęcie Ekonomii w Warszawie!

Niektóre uczelnie w Warszawie oferują studentom możliwość podjęcia dowolnie wybranego kierunku w trybie zarówno stacjonarnym, jak i zaocznym, aby zwiększyć komfort ich czasu poświęconego na zdobywanie wykształcenia. Wybierając Ekonomię w trybie zaocznym, zobowiązujesz się do uiszczania cosemestralnych opłat za edukację, która będzie miała charakter weekendowych spotkań najczęściej co dwa lub trzy tygodnie. Największym wyzwaniem wynikającym ze studiowania niestacjonarnego jest bez wątpienia zadanie przyswajania ogromnych porcji materiału w bardzo krótkim czasie, jednak efekty kształcenia niewątpliwie wynagrodzą wszelkie trudy związane z nauką.

 

3. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku ekonomia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
2. Tryb:
 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • studia online

 

Studia na kierunku ekonomia w Warszawie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.
Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. Poszczególne ośrodki akademickie starają się podążać za najnowszymi rozwiązaniami edukacyjnymi, dlatego oferują kształcenie także online, to jest naukę przez Internet.
Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

4. Program studiów

Ekonomia, zgodnie z obowiązującą definicją, jest nauką społeczną, która korzysta z dorobku pracy najwybitniejszych matematyków, posługując się odkrytymi przez nich narzędziami. Z tego względu opisywana nauka zasługuje na miano interdyscyplinarnej, a wszyscy studenci zetkną się z obszerną treścią programową z pogranicza kilku osobnych dziedzin edukacji.

Studia ekonomiczne rozpoczniesz od powtórki znanych już treści matematycznych, dzięki czemu udoskonalisz umiejętność sprawnego rozwiązywania problemów w sposób logiczny, poznasz metody analiz statystycznych danych rynkowych, nauczysz się wykonywania operacji na dużych sumach pieniężnych, a także wykształcisz w sobie kompetencje interpersonalne, które pozwolą ci na podjęcie współpracy z zespołami ekonomistów pracujących nad konkretnymi zagadnieniami. Ekonomia uposaży cię w wiedzę na temat zasad funkcjonowania światowej gospodarki, wynikającej ze składowych części, takich jak finanse, polityka, czy nawet położenie geograficzne.

Ile trwają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Ekonomia w Warszawie

Ile trwają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Ekonomia w Warszawie

Czas, jaki należy poświęcić, aby opuścić uczelnie w Warszawie z tytułem potwierdzającym uzyskanie wyższego wykształcenia oraz uprawnień do podjęcia pracy w zawodzie, jest ściśle uzależniony od specyfiki wybranego kierunku. Studia pierwszego stopnia na Ekonomii mają charakter studiów licencjackich, co oznacza, że każdy absolwent musi zagospodarować trzy lata na zgłębienie treści programowych.

Studia drugiego stopnia mają charakter magisterskich i stanowią czasowe uzupełnienie trwania pierwszego etapu kształcenia do pięciu lat. W praktyce przyszli absolwenci poświęcą dwa lata, aby móc pochwalić się tytułem magistra i poszerzyć swoje możliwości zawodowe.

Jaka praca po studiach niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Ekonomia w Warszawie

Jaka praca po studiach niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Ekonomia w Warszawie

Wielu kandydatów na Ekonomię decyduje się na podjęcie tych studiów głównie dlatego, że ich ukończenie generuje bardzo obiecujące perspektywy zawodowe, które przecież determinują pragmatyczność każdego z kierunków. Jako że zapotrzebowanie na ekonomistów, potrafiących analizować współczesne dane statystyczne na rynku finansowym i gospodarczym, to każdy z absolwentów odnajdzie tam swoje miejsce.

Abiturienci będą mogli znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych różnego szczebla, gdyż każde z nich jest częścią ogromnego rynku gospodarczego, a co za tym idzie, potrzebuje wsparcia eksperta do spraw przewidywania pewnych tendencji, co może przełożyć się na zwiększenie zysku danej działalności lub ewentualnie zminimalizowania jej strat.

Ekonomiści zwykle świetnie odnajdują się w pracy polegającej na oferowaniu usług doradczych lub administracyjnych w takich miejscach, jak na przykład urzędy administracji publicznej i samorządu terytorialnego, banki, urzędy skarbowe i inne placówki bezpośrednio związane z obrotem pieniędzmi i jednoczesną obsługą klientów, a także przedsiębiorstwach otoczenia biznesu.

Treści programowe zawarte w siatce studiów ekonomicznych gwarantują abiturientom uzyskanie podstawowych informacji o prowadzeniu działalności gospodarczej w sposób zapewniający względnie duży zysk, zależny od wahań istotnych wartości na rynku gospodarczym. Dlatego posiadając innowacyjny pomysł na siebie, po ukończeniu Ekonomii warto rozważyć samodzielną karierę we własnej firmie.

Wachlarz możliwości, jaki jest generowany przez ukończenie opisywanego kierunku studiów, umożliwia ukształtowanie swojej przyszłości zawodowej w sposób najbardziej komfortowy i dopasowany do indywidualnych potrzeb każdego z kandydatów. Wybierając Ekonomię na obszar swojego kształcenia, zapewniasz sobie dobrą przyszłość zawodową.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Ekonomia w Warszawie

W procesie rekrutacji na kierunek ekonomia w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów

Pamiętając o zmienności niektórych procedur oraz ich odmienności w zależności od wybranej uczelni, warto systematycznie zgłębiać wiedzę na temat kwalifikacji na Ekonomię, zaglądając na strony internetowe wybranych uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Ekonomia w Warszawie

Rozważając podjęcie studiów na kierunku Ekonomia w Warszawie w trybie niestacjonarnym, warto zapoznać się ze szczegółową ofertą edukacyjną, prezentowaną przez każdą z uczelni, oraz dowiedzieć się więcej na temat rekrutacji na opisywany kierunek studiów. W związku z tym, że Ekonomię można podjąć zarówno na uczelniach publicznych, jak i prywatnych, istnieje pewna różnorodność w obrębie wymagań – niekiedy należy wykazać się wysokimi wynikami z rozszerzonej matury z matematyki, geografii, języka angielskiego oraz wiedzy o społeczeństwie, innym razem natomiast wystarczy odpowiednio szybko zgłosić swoją kandydaturę do podjęcia tego kierunku, gdyż studenci wybierani są na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”.

 

Zapisy na studia

Aby wziąć udział w procesie zapisu na studia ekonomiczne w Warszawie, należy uprzednio zapoznać się z ofertą edukacyjną każdej z uczelni, żeby wybrać tę najlepszą. Następnym krokiem jest odszukanie na stronie internetowej uczelni rubryki informującej o procedurach rejestracyjnych oraz możliwości zgłoszenia swojej kandydatury na Ekonomię. Wypełniając formularz kwalifikacyjny, należy podać dane osobowe oraz zgodne z rzeczywistością wyniki starcia z egzaminem maturalnym.

Procesem zwieńczającym całokształt rekrutacji jest weryfikacja dokumentów kandydata z informacjami podanymi przez niego na stronie internetowej. Aby go dopełnić, zadbaj o terminowe skompletowanie następujących dokumentów:

 • fotografii do legitymacji studenckiej,
 • dowodu osobistego,
 • kserokopii świadectwa maturalnego,
 • zaświadczenia o ewentualnych dodatkowych osiągnięciach.

Jakie opinie mają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Ekonomia w Warszawie

Wybierając swój przyszły kierunek studiów, należy zastanowić się nad jego pragmatycznością, objawiającą się możliwościami zatrudnienia na współczesnym rynku pracy. Dlatego właśnie opinie starszych kolegów często okazują się cennym źródłem informacji.

Dominika, studentka drugiego roku na kierunku Ekonomia w Warszawie, mówi:

„Studiuję w Warszawie, gdyż miasto to godnie wywiązuje się z obowiązków stolicy – gwarantuje światowy poziom edukacji i zatrudnienia. Ekonomia to nauka życiowa, dlatego każdy student zyska możliwość doskonałego zatrudnienia w przyszłości.”

Kierunki ekonomiczne w Warszawie

Rozwiń

POZOSTAŁE UCZELNIE W WARSZAWIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK EKONOMIA

Komentarze (0)