Rekrutacja na studia 2023 w Trójmieście - Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Rekrutacja na studia 2023 w Trójmieście - Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Rekrutacja na studia 2023 w Trójmieście - Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Rekrutacja na studia

w Trójmieście 2023

Odkryj kierunki na gdańskich, gdyńskich i sopockich uczelniach i sprawdź gdzie możesz studiować 

Rekrutacja na studia 2023/2024 - GDAŃSK, GDYNIA, SOPOT - TRÓJMIASTO

Rekrutacja na trójmiejskie uczelnie na studia w roku akademickim 2023/2024 przeprowadzona zostanie w terminie od 15 marca do 30 września 2023 roku. Na kandydatów czekają miejsca na 202 kierunkach na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich.

Tegoroczni kandydaci na studia w Trójmieście mogą aplikować na studia pierwszego stopnia na 160 kierunków studiów stacjonarnych i 63 kierunki studiów niestacjonarnych. W ramach studiów drugiego stopnia czeka na nich 119 kierunków realizowanych na studiach stacjonarnych oraz 52 kierunki prowadzone na studiach niestacjonarnych.

Kandydaci na studia w Trójmieście mogą aplikować na 8 uczelni publicznych oraz 13 niepublicznych szkół wyższych.

 

 

Dowiedz się więcej

kierunki studiów w Gdańsku | Gdyni | Sopocie 2023/2024

uczelnie i studia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

terminy rekrtuacji na studia

 

Terminy rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne 2023 w popularnych uczelniach w Gdańsku, Gdyni i Sopocie:

Uniwersytet Gdański: aktualizacja wkrótce

Politechnika Gdańska: aktualizacja wkrótce

Uniwersytet Morski w Gdyni: aktualizacja wkrótce

Gdański Uniwerstytet Medyczny: aktualizacja wkrótce

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku: aktualizacja wkrótce

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku: aktualizacja wkrótce

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni: aktualizacja wkrótce

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 w Gdańsku, Sopocie i Gdyni

W zestawieniu najchętniej wybieranych kierunków kształcenia znalazły się: Kierunek lekarski, Informatyka, Psychologia, Elektrotechnika, Inżynieria mechaniczno- medyczna, Zielone technologie, Prawo, Zarządzanie inżynierskie, Filologia angielska, Zarządzanie, Kierunek lekarsko- dentystyczny. Ponadto, dużym zainteresowaniem kandydatów cieszyły się między innymi: Inżynieria środowiska, Energetyka, Kryminologia, Budownictwo, Inżynieria materiałowa, Chemia.

 

Które kierunki były najbardziej oblegane? Biorąc pod uwagę liczbę osób na jedno miejsce wyróżnić należy takie kierunki jak: Kierunek lekarsko- dentystyczny, Ekonomia, Gospodarka przestrzenna, Informatyka, Analityka gospodarcza, Kryminologia, Filologia angielska, Automatyka, cybernetyka i robotyka, Projektowanie i budowa jachtów, Psychologia, Kierunek lekarski.

 

Dalsze pozycje w notowaniu zajęły między innymi: Automatyka, robotyka i systemy sterowania, Energetyka, Transport i logistyka, Inżynieria danych, Psychologia zdrowia, Fizjoterapia, Prawo.

 

Politechnika Gdańska. Więcej chętnych na uczelnię

W postępowaniu kwalifikacyjnym 2022/2023 Politechnika Gdańska odnotowała wzrost zainteresowania, bowiem na studia stacjonarne pierwszego stopnia zgłoszono 23127 aplikacji (w ubiegłorocznej rekrutacji było ich 22999), natomiast o miejsce na studiach niestacjonarnych ubiegało się 1261 osób. Które kierunki okazały się najpopularniejsze?

 

W zestawieniu, w którym brano pod uwagę ogólną liczbę zgłoszeń kandydatów znalazły się: Informatyka oraz Budownictwo

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Politechnice Gdańskiej:
 • informatyka: 1700 kandydatów
 • budownictwo: 1500 kandydatów
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 

Sprawdź Politechnika Gdańska kierunki

 

Uniwersytet Gdański. Informatyka najpopularniejsza

Uniwersytet Gdański zaplanował przyjąć ponad 12 tysięcy nowych studentów - 8829 na studia stacjonarne oraz 2942 na studia niestacjonarne. Jak wyglądało postępowanie kwalifikacyjne 2022/2023?

 

W zestawieniu, w którym brano pod uwagę ogólna liczbę zgłoszeń kandydatów znalazły się takie kierunki jak: kryminologia informatyka, psychologia czy administracja. Jakie liczby świadczą o takich wyborach?

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Gdańskim pod względem liczby osób na 1 miejsce:
 • kryminologia: 13 kandydatów 
 • informatyka: 12 kandydatów  
 • psychologia: 10 kandydatów  
 • administracja: 9 kandydatów  
 • produkcja form wizualnych: 9 kandydatów  
 • wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej: 8 kandydatów
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 

Sprawdź Uniwersytet Gdański kierunki

 

Uniwersytet Morski. Wyjątkowy rok akademicki

Uniwersytet Morski w Gdyni świętował nie tylko duże zainteresowanie studiami w tej uczelni. Mówiąc o naborze na studia należy odnotować, że w gronie najpopularniejszych kierunków kształcenia znalazły się: informatyka, nawigacja, transport i zarządzanie. Jakie liczby potwierdzają wybory kandydatów?

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Morskim w Gdyni pod względem liczby osób na 1 miejsce:
 • Informatyka: 4 kandydatów
 • Nawigacja: 2 kandydatów
 • Transport: 2 kandydatów
 • Zarządzanie: 2 kandydatów
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 

Sprawdź Uniwersytet Morski w Gdyni kierunki

 

Akademia Marynarki Wojennej. Kandydaci z nawigacją

Postępowanie kwalifikacyjne 2022/2023 w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni zdecydowanie zwyciężył kierunek Nawigacja.

 

Ponadto, w zestawieniu, w którym brano pod uwagę ogólna liczbę zgłoszeń znalazły się: nawigacja, systemy informacyjne w bezpieczeństwie, mechatronika. Jakie liczby towarzyszyły wyborom kandydatów?

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Akademii Marynarki Wojennej:
 • nawigacja: 231 kandydatów 
 • systemy info. w bezpieczeństwie: 102 kandydatów 
 • mechatronika: 45 kandydatów 
 • mechanika i budowa maszyn: 36 kandydatów 
 • informatyka: 20 kandydatów
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2021/2022 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 

 

A które kierunki należały do grona najbardziej obleganych? W zestawieniu znalazły się: Nawigacja, Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika, Systemy informacyjne w bezpieczeństwie, Informatyka.

 

 1. Nawigacja – 5,25 osób na miejsce,
 2. Mechanika i budowa maszyn – 3,27 osób na miejsce,
 3. Mechatronika – 2,81 osób na miejsce,
 4. Systemy informacyjne w bezpieczeństwie – 2,42 osób na miejsce,
 5. Informatyka – 0,90 osób na miejsce.

Sprawdź Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni kierunki

 

Gdański Uniwersytet Medyczny. Kierunek lekarski na fotelu lidera

W postępowaniu kwalifikacyjnym 2022/2023 na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym wzięło udział łącznie 8112 osób. 6206 osób ubiegało się o przyjęcie na sześć kierunków jednolitych studiów magisterskich, a 1906 osób o przyjęcie na osiem kierunków w ramach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia.

 

Liczby te pokazują, że uczelnia odnotowała wzrost zainteresowania o blisko 18 procent w porównaniu z poprzednią rekrutacją. W zestawieniu, w którym brano pod uwagę ogólną liczbę kandydatów znalazły się takie kierunki jak: Kierunek lekarski, Kierunek lekarsko- dentystyczny, Farmacja, Fizjoterapia, Psychologia zdrowia, a także Analityka medyczna.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym:
 • kierunek lekarski: 3647 kandydatów 
 • kierunek lekarsko-dentystyczny: 1120 kandydatów 
 • fizjoterapia: 690 kandydatów 
 • farmacja: 605 kandydatów
 • psychologia zdrowia: 397 kandydatów 
 • analityka medyczna: 312 kandydatów
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 
 
Gdański Uniwersytet Medyczny - najpopularniejsze kierunki pod względem liczby osób na 1 miejsce:
 • Kierunek lekarsko-dentystyczny: 24 kandydatów
 • Fizjoterapia: 12 kandydatów
 • Kierunek lekarski: 11 kandydatów
 • Psychologia zdrowia: 9 kandydatów

*Najpopularniejsze kierunki studiów 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 

Sprawdź Gdański Uniwersytet Medyczny kierunki

 

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu. Fizjoterapia najpopularniejsza

Fizjoterapia zaczyna dominować w procesach rekrutacyjnych przeprowadzanych przez uczelnie o profilu sportowym i wychowania fizycznego.

 

Taki trend potwierdza między innymi postępowanie kwalifikacyjne w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, bowiem na Fizjoterapię zgłosiło się 678 kandydatów, zostawiając w tyle pozostałe kierunki kształcenia.

 

W gronie popularnych kierunków znalazły się również: Wychowanie fizyczne, Sport, Turystyka i rekreacja, Diagnostyka sportowa, Terapia zajęciowa.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego:
 • fizjoterapia: 678 kandydatów 
 • diagnostyka w sporcie i rekreacji: 425 kandydatów  
 • wychowanie fizyczne: 365 kandydatów  
 • sport: 347 kandydatów  
 • trener personalny i fitness: 332 kandydatów  

*Najpopularniejsze kierunki studiów 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 

Sprawdź Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku kierunki

 

Akademia Sztuk Pięknych. Grafika najbardziej oblegana

W postępowaniu kwalifikacyjnym 2022/2023 w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku największy ścisk odnotowano w przypadku kierunku Grafika – tutaj o jedno miejsce walczyło niewiele ponad 10 osób. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również takie kierunki jak: Architektura wnętrz oraz Wzornictwo.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku:
 • Grafika: 309 kandydatów
 • Malarstwo: 131 kandydatów
 • Wzornictwo: 117 kandydatów
 • Architektura wnętrz: 114 kandydatów
 • Fotografia: 57 kandydatów

*Najpopularniejsze kierunki studiów 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 

 

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku - najpopularniejsze kierunki pod względem liczby osób na 1 miejsce:
 • Grafika: 10 kandydatów
 • Fotografia: 6 kandydatów
 • Wzornictwo: 5 kandydatów
 • Architektura wnętrz: 5 kandydatów
 • Malarstwo: 5 kandydatów
 • Architektura przestrzeni kulturowych: 4 kandydatów

*Najpopularniejsze kierunki studiów 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 

Sprawdź Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku kierunki

 

Kierunki studiów w Trójemieście

Kandydaci na studia w Trójmieście podczas rekrutacji 2023/2024 do wyboru ponad 200 kierunków studiów w ramach studiów stacjonarnych (1809 kierunków), niestacjonarnych (80 kierunków) oraz online (13 kierunków).

sprawdź kierunki studiów w Trójmieście - wyszukiwarka

 

Kierunki studiów w GDAŃSKU, GDYNI i SOPOCIE (Trójmiasto) - rekrutacja 2023/2024

 • administracja
 • administracja - studia online
 • aktywność fizyczna i terapia środowiskowa
 • akwakultura - biznes i technologia
 • amerykanistyka
 • analityka gospodarcza
 • analityka medyczna
 • archeologia
 • architektura
 • architektura krajobrazu
 • architektura przestrzeni kulturowych
 • architektura wnętrz
 • automatyka i robotyka
 • automatyka, cybernetyka i robotyka
 • automatyka, robotyka i systemy sterowania
 • bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna
 • bezpieczeństwo morskie
 • bezpieczeństwo narodowe
 • bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • bezpieczeństwo zdrowotne
 • bioinformatyka
 • biologia
 • biologia medyczna
 • biotechnologia
 • biznes chemiczny
 • biznes i technologia ekologiczna
 • budownictwo
 • business and languages
 • chemia
 • chemia budowlana
 • cosmetology
 • criminology and criminal justice
 • cultural communication
 • diagnostyka sportowa
 • dietetyka
 • dietetyka w sporcie i rekreacji
 • dyplomacja
 • dyrygentura
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • ekonomia
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektroradiologia
 • elektrotechnika
 • energetyka
 • english philology
 • etnofilologia kaszubska
 • etnologia
 • farmacja
 • filologia
 • filologia angielska
 • filologia germańska
 • filologia klasyczna
 • filologia polska
 • filologia romańska
 • filologia romańska i iberystyka
 • filologia rosyjska
 • filozofia
 • finanse i ekonomia w biznesie
 • finanse i rachunkowość
 • finanse i rachunkowość - studia online
 • finanse i rachunkowość acca
 • fizjoterapia
 • fizyka
 • fizyka medyczna
 • fizyka techniczna
 • fotografia
 • genetyka i biologia eksperymentalna
 • geodezja i kartografia
 • geografia
 • geografia fizyczna z geoinformacją
 • geografia społeczno-ekonomiczna z elementami gis
 • geologia
 • gospodarka przestrzenna
 • gospodarka wodna i ochrona zasobów wód
 • grafika
 • historia
 • historia sztuki
 • hydrografia morska
 • iberystyka
 • informatyka
 • informatyka - studia wojskowe
 • informatyka i ekonometria
 • instrumentalistyka
 • intermedia
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria danych
 • inżynieria i technologie nośników energii
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria mechaniczno-medyczna
 • inżynieria morska i brzegowa
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria zarządzania
 • jazz i muzyka estradowa
 • kierunek lekarski (medycyna)
 • kierunek lekarsko-dentystyczny (stomatologia)
 • kompozycja i teoria muzyki
 • korozja
 • kosmetologia
 • krajoznawstwo i turystyka historyczna
 • kryminologia
 • kulturoznawstwo
 • lingwistyka stosowana
 • logistics - studia online
 • logistyka
 • logistyka - studia online
 • logistyka - studia wojskowe
 • logopedia
 • malarstwo
 • management
 • management - studia online
 • matematyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechanika i budowa maszyn - studia wojskowe
 • mechatronika
 • mechatronika - studia wojskowe
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • modelowanie matematyczne i analiza danych
 • multimedia i grafika komputerowa
 • nanotechnologia
 • nanotechnology
 • nauki o jakości
 • nawigacja
 • nawigacja - studia wojskowe
 • niemcoznawstwo
 • ocean engineering
 • oceanografia
 • oceanotechnika
 • ochrona środowiska
 • ochrona zasobów przyrodniczych
 • pedagogika
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika specjalna
 • pielęgniarstwo
 • podatki i doradztwo podatkowe
 • politologia
 • położnictwo
 • praca socjalna
 • prawo
 • prawo w administracji i gospodarce
 • prawo w biznesie
 • produkcja form audiowizualnych
 • projektowanie i budowa jachtów
 • przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny
 • psychologia
 • psychologia w biznesie
 • psychologia zdrowia
 • quantum information technology
 • ratownictwo medyczne
 • religioznawstwo
 • rosjoznawstwo
 • rzeźba
 • sinologia
 • skandynawistyka
 • slawistyka
 • socjologia
 • sport
 • sprawność fizyczna w siłach specjalnych
 • stosunki międzynarodowe
 • studia bałkańskie
 • studia menedżersko - prawne
 • studia menedżersko - psychologiczne
 • studia menedżersko - psychologiczne - studia online
 • studia wschodnie
 • systemy informacyjne w bezpieczeństwie
 • systemy informacyjne w bezpieczeństwie - studia wojskowe
 • techniki dentystyczne
 • technologia chemiczna
 • technologie kosmiczne i satelitarne
 • technologie wodorowe i elektromobilność
 • telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia
 • terapia zajęciowa
 • transport
 • transport i logistyka
 • trener personalny i fitness
 • turystyka i hotelarstwo
 • turystyka i rekreacja
 • ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne
 • wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej
 • wiedza o teatrze
 • wojsko w systemie służb publicznych
 • wokalistyka
 • wychowanie fizyczne
 • wzornictwo
 • zarządzanie
 • zarządzanie - kierunek dla absolwentów studiów inżynierskich
 • zarządzanie - studia online
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych
 • zarządzanie instytucjami artystycznymi
 • zarządzanie instytucjami służby zdrowia
 • zarządzanie inżynierskie
 • zarządzanie kapitałem ludzkim
 • zarządzanie w sporcie
 • zdrowie publiczne
 • zdrowie publiczne - zarządzanie w systemie zdrowia
 • zdrowie środowiskowe
 • zdrowie środowiskowe i bhp
 • zielone technologiehp
 • zielone technologie

 

Nowe kierunki studiów w Gdańsku, Gdyni i Sopocie - rekrutacja 2022/2023

Politechnika Gdańska

 1. nanotechnology

 2. inżynieria biomedyczna

 3. technologie wodorowe i elektromobilność

 

Uniwersytet Gdański

 1. gospodarka przestrzenna

 2. geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS

 

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

 1. fotografia

 

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

 1. kosmetologia

 2. dietetyka w sporcie i rekreacji

 3. turystyka i hotelarstwo

 4. trener personalny i fitness

 5. zarządzanie w sporcie

 6. aktywność fizyczna i terapia środowiskowa

 7. sprawność fizyczna w siłach specjalnych

 

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

 1. zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Rekrutacja na studia 2023/2024 w GDAŃSKU, GDYNI, SOPOCIE - TRÓJMIEŚCIE

Uczelnie w GDAŃSKU, GDYNI i SOPOCIE (Trójmiasto) - rekrutacja 2023/2024

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Harmonogram rekrutacji - uczelnie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Studia I stopnia i jednolite Studia II stopnia Dodatkowa rekrutacja Ważne informacje
Akademia Ateneum w Gdańsku dowiedz się więcej
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni dowiedz się więcej
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku Studia stacjonarne od 01.06.2023
od 01.06.2023
dowiedz się więcej
Studia niestacjonarne od 01.06.2023
od 01.06.2023
dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Studia stacjonarne od 18.05.2023
do 07.07.2023
od 18.05.2023
do 19.09.2023
dowiedz się więcej
Studia niestacjonarne od 18.05.2023
do 07.07.2023
dowiedz się więcej
Gdańska Szkoła Wyższa
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku
Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
Zwiń

* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.

Rekrutacja na uczelnie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Zwiń

Kierunki studiów w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Kierunki studiów - Gdańsk | Gdynia | Sopot: znaleziono 202

Uczelnia
Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Administracja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Administracja - studia online I stopnia, II stopnia online
Aktywność fizyczna i terapia środowiskowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Akwakultura - biznes i technologia I stopnia stacjonarne
Amerykanistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Analityka gospodarcza I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka medyczna jednolite stacjonarne
Archeologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Architektura I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura krajobrazu I stopnia niestacjonarne
Architektura przestrzeni kulturowych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Architektura wnętrz I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyka i robotyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyka, cybernetyka i robotyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Automatyka, robotyka i systemy sterowania I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna I stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo morskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce I stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Pokaż więcej

Uczelnie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

Kierunki studiów: 9 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 23 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Akademia Ateneum w Gdańsku

Kierunki studiów: 8 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 43 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Politechnika Gdańska

Kierunki studiów: 41 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 46 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 12

Polsko Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku

Kierunki studiów: 2 (I stopnia) Studia podyplomowe: 1 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Kierunki studiów: 13 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 37 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Uniwersytet Gdański

Kierunki studiów: 83 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 91 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 9

Uniwersytet Morski w Gdyni

Kierunki studiów: 9 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 5 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Kierunki studiów: 20 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 105 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

Kierunki studiów: 9 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 105 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Kierunki studiów: 1 (jednolite) Studia podyplomowe: 4 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Komentarze (0)

Nadchodzące wydarzenia

 • Dzień Otwarty https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/34f7e-ujd-czestochowa.jpg Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • ul. Plac Polski 3/4 50-156 Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJFcT9oH7CD0cR7RuVE8m7mEU https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/5a332-asp-worclaw.jpg Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
 • Drzwi otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ0Z9P6HfLHkcRaeqX_nj9aBE https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/166b7-wsr-studia-warszawa.jpg Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
 • ul. Krupnicza 33, 31-123 Kraków https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJC0cMNgxbFkcRB9jDVXm1yK8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/3f77d-uj-krakow.jpg Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Drzwi Otwarte Wydziału Filologicznego https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCxKWr2NXIkcRYECcap5lmJQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/99092-umcs-kierunki.jpg Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • ul. Koszykowa 86 w Warszawie https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ9fSNrpbMHkcR9efpda02X_0 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/6fd17-polsko-japońska-akademia-technik-komputerowych.jpg Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie