Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołątaja w Krakowie - kierunki studiów

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołątaja w Krakowie - kierunki studiów

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie kierunki studiów

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - kierunki studiów

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja jest krakowską uczelnią wyższą, dawniej należącą do Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziś stanowi odrębny i samodzielny dział zajmujący się naukami rolniczymi i przyrodniczymi. Zadaniem Uniwersytetu jako uczelni akademickiej jest przygotowanie przyszłej kadry pracowniczej na stanowiska w sferze szeroko pojętej gospodarki żywnościowej i leśnej oraz kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego. Nauki biologiczne, ekonomiczne i inżynieryjne, prowadzone na uczelni w nowoczesny sposób, umożliwiają zdobywanie wiedzy i kompetencji z zootechniki, architektury krajobrazu, inżynierii i gospodarski wodnej lub gospodarki przestrzennej, a także z zakresu ogrodnictwa i weterynarii.  Uniwersytet Rolniczy prezentuje w swojej ofercie rekrutacyjnej 8 wydziałów i 24 efektowne kierunki studiów, na które rośnie zapotrzebowanie na rynku pracy. 

Komentarze (0)