Kierunki studiów Szczecin

Kierunki studiów Szczecin

Szczecin kierunki studiów

Kierunki studiów w Szczecinie - Kierunki Szczecin

Oferta edukacyjna Szczecina jest bardzo bogata – kandydaci na studia mogą wybierać aż spośród pięciu wyższych uczelni publicznych. Wśród nich ta najpopularniejsza – Akademia Morska kształcąca w zakresie gospodarki morskiej oraz największa – Uniwersytet Szczeciński, który dominuje w regionie pod względem ilości prowadzonych kierunków studiów. Spośród nich największym zainteresowaniem cieszy się psychologia, filologia angielska, kogniwistyka komunikacji, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz narodowe a także mikrobiologia i prawo. To jednak tylko mała część tego, co swoim kandydatom proponuje US. 

Ilością możliwości Uniwersytetowi Szczecińskiemu dorównuje tylko Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, prowadzący aż 47 kierunków. Na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu możecie podjąć studia na tak unikatowych kierunkach jak budowa jachtów czy energetyka morska i wiatrowa. Oprócz tego ZUT kształci także między innymi przyszłych inżynierów architektury, ekonomii, rybactwa, ogrodnictwa, gospodarki przestrzennej i nanotechnologii.
W Szczecinie za sprawą Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego swoje miejsce odnajdą także przyszli lekarze. Kierunki Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego czy te proponowane przez Wydział Nauk o Zdrowiu – położnictwo, ratownictwo medyczne lub zdrowie publiczne to tylko niektóre z nauk medycznych, których zgłębienie umożliwia szczeciński PUM.
O swoją przyszłość nie muszą obawiać się również osoby uzdolnione muzycznie i plastycznie. Akademia Sztuki to uczelnia pozwalająca artystom na podjęcie studiów w Szczecinie. Grafika, malarstwo, wzornictwo, instrumentalistyka, architektura wnętrz, wokalistyka, kompozycja i teoria muzyki oraz edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej to alternatywa dla tych, którzy zamiast kształcić się w naukach technicznych, medycznych czy humanistycznych, wolą rozwijać swój talent wokalny lub malarski.
 

1. Akademia Morska - kierunki studiów

 

Akademia Morska w Szczecinie jest uczelnią wyższą z przyszłością, która kształci wysoko wykwalifikowanych pracowników dla potrzeb gospodarki morskiej. Aktualnie, Akademia prowadzi szkolnictwo na dziewięciu kierunkach studiów, w ramach trzech wydziałów, a głównym zadaniem jest kształcenie nawigatorów i mechaników. Uczelnia postępuje zgodnie z wymogami współczesnej floty transportowej i rybackiej na poziomie zarówno polskim, jak i europejskim. Akademia Morska działa od 1945 roku, kształcąc kadry oficerskie, szkoląc służby armatorskie oraz portową flotę morską. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu mechaniki technicznej, inżynierii ruchu, urządzeń nawigacyjnych, oceanografii oraz konserwacji i remontów statków. Studenci chętnie uczestniczą na liczne koła naukowe, które znacznie poszerzają wiedzę z zakresu systemów dynamicznego pozycjonowania, hydrografii morskiej, geodezji, badań siłowni okrętowych oraz logistyki i transportu.

Wydział Nawigacyjny

Wydział Mechaniczny

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

2. Akademia Sztuki w Szczecinie - kierunki studiów

 

Akademia Sztuki w Szczecinie  jest uczelnią wyższą o profilu artystycznym, która rozwija studentów plastycznie i muzycznie. Celem Akademii jest promowanie młodych talentów, dążenie do kreatywnego i samodzielnego myślenia w różnych dziedzinach sztuki oraz współtworzenie środowiska dydaktyczno-artystycznego. Uczelnia oferuje 9 kierunków studiów, rozmieszczonych na Czterech wydziałach. Studenci uczestnicząc w zajęciach akademickich będą systematycznie zdobywali istotą wiedzę z zakresu analizy i interpretacji zjawisk artystycznych, podstaw grafiki warsztatowej, emisji głosu i kształcenia słuchu. Ponadto, w ramach programu edukacyjnego studenci mają możliwość rozwijania swoich umiejętności na kierunku wzornictwa, architektury wnętrz, grafiki oraz kompozycji i teorii muzyki.  

Wydział Malarstwa i Nowych Mediów

Wydział Instrumentalny

Wydział Sztuk Wizualnych

Wydział Edukacji Muzycznej

3. Pomorski Uniwersytet Medyczny - kierunki studiów

 

Pomorski Uniwersytet Medyczny jest uczelnią wyższą o charakterze lekarskim z siedzibą w Szczecinie. Tak bogata oferta edukacyjna licząca 12 kierunków studiów, w ramach czterech wydziałów dowodzi, że działalność naukowa uczelni obejmuje wszystkie dziedziny nauk medycznych. Studenci zdobędą niezbędną wiedzę z zakresu chorób zakaźnych, toksykologii, położnictwa, medycyny katastrof, terapii komórkowej czy medycznej diagnostyki laboratoryjnej. Pomorski Uniwersytet Medyczny prowadzi liczne współprace w Polsce i poza jej granicami, przeprowadza konferencje i szkolenia poszerzające wiedzę, a także urozmaica życia studenckie zachęcając do uczestnictwa w kołach naukowych, konkursach oraz stażach zagranicznymi.  

Wydział Lekarski

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Wydział Nauk o Zdrowiu

Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej

4. Uniwersytet Szczeciński - kierunki studiów

 

Uniwersytet Szczeciński to prestiżowa szkoła wyższą znajdująca się w Szczecinie i pełniąca niezwykle ważną rolę w kształtowaniu studentów na Pomorzu Zachodnim. Obecnie, oferta edukacyjna obejmuje ponad 60 kierunków studiów na dziesięciu wydziałach. Uniwersytet gwarantuje szkolnictwo na wysokim poziomie z zakresu nauk filologicznych, geograficznych, teologicznych, ekonomicznych oraz humanistycznych, umożliwiając rozwój na kierunkach: bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne, analityka gospodarcza, dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz zarządzanie. Uniwersytet Szczeciński posiada własne ośrodki kulturowe: Akademickie Centrum Kultury z własną sceną teatralną i zapleczem technicznym oraz Chór Akademicki posiadający szeroki i ciekawy repertuar.  

Wydział Humanistyczny

Wydział Matematyczno-Fizyczny

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wydział Biologii

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Wydział Teologiczny

Wydział Filologiczny

5. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny - kierunki studiów

 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny jest uczelnią wyższą z siedzibą w Szczecinie. Uczelnia dysponuje dziesięcioma innowacyjnymi wydziałami, na których studenci dokonują wyboru spośród niespełna pięćdziesięciu kierunków studiów. W ofercie edukacyjnej znajduje się niezwykle interesująca i szeroka baza dydaktyczna, w skład której wchodzą unikalne kierunki, takie jak: inżynieria cyfryzacji, eksploatacja mórz i oceanów, budowa jachtów, oceanotechnika oraz energetyka morska i wiatrowa. Uniwersytet Technologiczny dba o rozwój studentów przeprowadzając nauki humanistyczno-społeczne, ekonomiczno-prawne, chemiczne, przyrodnicze oraz zajęcia z technologii informacyjnej. Studenci prowadzą rozmaite prace projektowe, dzięki czemu kształcą swoje umiejętności i kreując swoje pierwsze kroki do kariery zawodowej.

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt 

Wydział Budownictwa i Architektury

Wydział Informatyki

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

 

Komentarze (0)