Kierunki studiów Kraków

Kierunki studiów Kraków

kierunki studiów w krakowie

Studia w Krakowie - kierunki studiów

Najbardziej znaną krakowską uczelnią jest Uniwersytet Jagielloński, który w ubiegłym roku w rankingu na najlepszą polską uczelnię został nieznacznie wyprzedzony jedynie przez Uniwersytet Warszawski. Jakie kierunki są najchętniej wybierane przez kandydatów szkoły numer jeden w Krakowie? Stomatologia, kierunek lekarski, japonistyka, filolofia angielska, szwedzka i hiszpańska a także weterynaria prowadzona wspólnie z Uniwersytetem Rolniczym. Oprócz tych najbardziej obleganych, studenci mogą wybierać spośród wielu innych kierunków jednego z 15 zróżnicowanych wydziałów krakowskiego UJ. Chętnych nie brakuje także na farmację, pielęgniarstwo, socjologię, litaraturoznawstwo czy wiedzę o teatrze.
Jednak Kraków to nie tylko UJ - to także 9 innych publicznych uczelni, które zabiegają o przyszłych studentów proponując im zróżnicowaną ofertę edukacyjną. Krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza przyciąga głównie umysły ścisłe na kierunki studiów takie jak inżynieria biomedyczna, energetyka, metalurgia, górnictwo i geologia czy ceramika. Niewiele jest uczelni, na których można kształcić się w takich kierunkach. Obok bogatej oferty edukacyjnej, AGH może poszczycić się również tytułem najlepszej i największej uczelni technicznej w Polsce. Jednak myśląc o zdobyciu tytułu inżyniera, oprócz szkoły im. Stanisława Staszica, warto rozważyć także Politechnikę Krakowską. Informatyka, architektura oraz inżynieria biomedyczna to najchętniej wybierane kierunki na tej uczelni.
Za jeden z najbardziej obleganych kierunków studiów w Krakowie uchodzi dietetyka na Uniwersytecie Rolniczym. Bardzo popularne są również odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami oraz gospodarka przestrzenna na tej samej uczelni. Gospodarka przestrzenna to także jeden z najchętniej wybieranych kierunków przez kandydatów Uniwersytetu Ekonomicznego. W trójce najpopularniejszych znajdują się także finanse i rachunkowość oraz administracja   
Osoby myślące o studiach na kierunkach artystycznych, również odnajdą swoje miejsce w Krakowie – i to nie tylko ze względu na wyjątkowy klimat miasta, lecz przede wszystkim ze względu na obecność renomowanych uczelni. Aktorstwo oraz reżyserię znajdziesz w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej, a grafikę, malarstwo, rzeźbę czy konserwację i restaurację dzieł sztuki w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki. W Krakowie działa również Akademia Muzyczna kształcąca na kierunkach takich jak instrumentalistyka, wokalistyka, muzyka kościelna i dyrygentura. Natomiast jeśli od dzieciństwa miałeś świetne wyniki na lekcjach w-fu a sport to Twoja pasja – wybierz się na jeden z kierunków Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha.
 

1. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - kierunki studiów

 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie jest największą polską uczelnią techniczną, a zarazem zalicza się do najlepszych, zajmując pierwsze miejsce tego typu uczelni w Polsce. Od ponad 90-ciu lat Akademia kształci studentów z najwyższą dbałością o przyszłość absolwentów, kierując się aktualnie niezbędnym zapotrzebowaniem na rynku pracy. Uczelnia wyróżnia się w dziedzinie nowoczesnych technologii, oddając studentom do użytku nowoczesną bazę naukowo-dydaktyczna z laboratoriami wyposażonymi w najnowocześniejszą aparaturę. Unikatowa atmosfera studiowania przejawia się także w stałej współpracy krajowej  i zagranicznej z innymi uczelniami oraz dzięki licznie występujących udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Akademia Górniczo-Hutnicza dysponuje piętnastoma wydziałami, na których prowadzone są dziesiątki interesujących kierunków studiów. 

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

2. Akademia Muzyczna w Krakowie - kierunki studiów

 

Akademia Muzyczna w Krakowie to uczelnia artystyczna, która cieszy się ponad 120-letnią tradycją kształcenia ludzi z pasją do muzyki i śpiewu. Akademia gwarantuje wszechstronny rozwój uzdolnień i talentów młodych artystów, zapewniając szkolenia z kształcenia słuchu, emisji głosu, dykcji i interpretacji tekstów oraz wymowy scenicznej. Na wydziale instrumentalnym student pogłębi swoje zainteresowania w grze na fortepianie, gitarze, harfie, organach, skrzypcach, wiolonczeli, perkusji, a także na instrumentach dętych drewnianych i blaszanych. Oprócz zajęć wokalnych i instrumentalnych, student będzie miał niezwykłą możliwość zapoznać się z technikami dyrygentury, edukacją artystyczną, kompozycją i teorią muzyki, a także z muzyka kościelną. Akademia Muzyczna oferuje 6 kierunków studiów na 3 wydziałach. 

Wydział I Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej

3. Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie - kierunki studiów

 

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki jest najstarszą uczelnią artystyczną w Polsce, która w 2013 roku zajęła pierwsze miejsce w rankingu najlepszych kierunków plastycznych. Dawniej, z początkiem istnienia Akademii, zakres nauczania obejmował jedynie malarstwo, rysunek i rzeźbę. Obecnie Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie posiada 7 wydziałów, gdzie prowadzonych jest 8 rozmaitych kierunków studiów. Na kierunku malarstwa student zdobywa obszerną wiedzę z zakresu sztuk pięknych, a także historii sztuki. Absolwent scenografii zostanie przygotowany do pracy w teatrze, filmie i telewizji. Na wzornictwie student pozna tajniki projektowania przemysłowego, a Intermedia pobudzają wyobraźnie i refleksje nad sztuką współczesną. Na Akademii Sztuk Pięknych student ma także okazję zdobyć kwalifikacje i wiedzę uczestnicząc na zajęcia z architektury wnętrz, konserwacji dzieł sztuki i grafiki. 

Wydział Architektury Wnętrz

4. Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie - kierunki studiów

 

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie to uczelnia wyższa ciesząca się popularnością i uznaniem wśród studentów z szczególną kondycją. Istotnym celem uczelni jest kształcenie sprawności studentów, rozwój kultury fizycznej, a także turystyki i rekreacji. Kształcenie prowadzone jest w ramach trzech wydziałów, na pięciu kierunkach studiów. Akademia dąży do samorozwoju, zatrudnia wysoce wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, by zapewnić studentom szkolnictwo o najwyższej randze. Uczelnię opuściło wiele absolwentów, którzy teraz uzyskują wysokie wyniki w olimpiadach, przykładem są chociażby Kamil Stoch i Justyna Kowalczyk. Akademia przygotowuje studentów do stosowania zabiegów fizjoterapeutycznych, prowadzenia terapii zajęciowej oraz do pracy w ośrodkach odnowy biologicznej i  gabinetach dermatologicznych. Ponadto, absolwent uzyska kompetencje do obsługi ruchu turystycznego, hotelarstwa, przeprowadzania odnowy psychosomatyczną. 

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

5. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna - kierunki studiów

 

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie jest to szkoła wyższa, której podstawowym zadaniem jest kształcić przyszłych aktorów i reżyserów. Spośród najwybitniejszych absolwentów Wydziału Aktorskiego można wyróżnić: Halinę Gryglaszewską, Gustawa Holoubka, Mikołaja Grabowskiego, Bogusława Lindę, Jerzego Trelę i Izabelę Olszewską. Uczelnia prowadzi zajęcia, na których studenci zdobywają niezbędną wiedzę z zakresu mimiki twarzy, rytmiki, różnych technik wymowy, a także dbają o systematyczne zdobywanie pewności siebie na scenie. Wydział  Reżyserii Dramatu kształci reżyserów teatralnych podpierając się obszerną wiedzą humanistyczną oraz koncertując się na poszerzeniu wyobraźni i  możliwości.

Wydział Aktorski

6. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - kierunki studiów

 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki jest uczelnią wyższą o profilu technicznym, którą ukończyło niespełna 80tyś zadowolonych absolwentów. Wykwalifikowana kadra pracownicza składająca się z 1 200 wybitnych specjalistów, uczestniczących w pracach międzyuczelnianych i międzynarodowych zespołów badawczych, buduje przyszłość młodym studentom. Politechnika Krakowska kształci na wysokim poziomie inżynierów i magistrów inżynierów, tak aby byli w stanie sprostać wyzwaniom gospodarki krajowej i światowej. Uczelnia dąży do interdyscyplinarności łącząc nauki ścisłe, humanistyczne, przyrodnicze, mechaniczne oraz dzięki rozwijaniu u studentów umiejętności samokształcenia w naukach ekonomicznych i prawnych. 7 wydziałów wraz z 28 kierunkami studiów zapewniają szeroki zakres zdobywania wiedzy i umiejętności. 

Wydział Architektury

7. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunki studiów

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jest nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się uczelnią wyższą. Główne atuty Uniwersytetu to obszerna baza wykładanych przedmiotów, możliwość  uzyskania wszelkich certyfikatów i uprawnień zawodowych, a także możliwość uzyskania podwójnych dyplomów - Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz niemieckiej, szwedzkiej, francuskiej czy amerykańskiej uczelni partnerskiej. Oprócz nauk ekonomicznych, uczelnia oferuje także dostarczanie wiedzy z innych dyscyplin naukowych o podłożu marketingowym, prawnym, historycznym, chemicznym oraz ekologicznym. Uniwersytet Ekonomiczny prowadzi studia czterech wydziałach, oferując przy tym dwadzieścia kierunków studiów. 

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UE

8. Uniwersytet Jagielloński - kierunki studiów

 

Uniwersytet Jagielloński jest najstarszą uczelnią w Polsce, zalicza się także do jednej z najstarszej na świecie. Wśród piętnastu wydziałów, jakie oferuje uniwersytet, wyróżnia się trzy tworzące Collegium Medicum: Stomatologiczny, farmaceutyczny oraz Nauk o Zdrowiu. Studia prowadzone są na wszystkich poziomach nauczania: licencjackim, magisterskim oraz doktoranckim. Uniwersytet Jagielloński jest niezwykle nowoczesny, posiada elektroniczny system zaliczania zajęć,  zapewnia wysoką jakość wykształcenia oraz zdobywanie umiejętności posługiwania się  dwoma językami obcymi na poziomie co najmniej średnim. Uczelnia kształci studentów w zakresie matematycznym, socjologicznym, ekonomicznym czy historycznym. Ponadto Wydział Prawa i Administracji uzyskuje najwyższy odsetek absolwentów pośród wszystkich wydziałów prawa w kraju. 

Wydział Prawa i Administracji

9. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie - kierunki studiów

 

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jest uczelnią wyższą, która zasługuje na wyróżnienie w kategorii najbardziej prestiżowej i nowoczesnej szkoły pedagogicznych w kraju. Dynamiczny rozwój uczelni zapewnia wykwalifikowana kadra, zróżnicowana oferta dydaktyczna i bardzo dobre warunki studiowania. Na Uniwersytecie studenci mogą uzyskać wykształcenie na trzydziestu kierunkach studiów, które znajdują się na sześciu wydziałach. Absolwenci odpowiadają aktualnym potrzebom rynku pracy zajmując stanowiska o charakterze zarządcy oświatą i organizacjami pozarządowymi, bezpieczeństwa narodowego, geografa, socjologa czy matematyka. Gwarancją wysokiego poziomu nauczania na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie są Certyfikaty jakości kształcenia przyznane przez Państwową Komisję Akredytacyjną.

Wydział Humanistyczny

10. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - kierunki studiów

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja jest krakowską uczelnią wyższą, dawniej należącą do Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziś stanowi odrębny i samodzielny dział zajmujący się naukami rolniczymi i przyrodniczymi. Zadaniem Uniwersytetu jako uczelni akademickiej jest przygotowanie przyszłej kadry pracowniczej na stanowiska w sferze szeroko pojętej gospodarki żywnościowej i leśnej oraz kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego. Nauki biologiczne, ekonomiczne i inżynieryjne, prowadzone na uczelni w nowoczesny sposób, umożliwiają zdobywanie wiedzy i kompetencji z zootechniki, architektury krajobrazu, inżynierii i gospodarski wodnej lub gospodarki przestrzennej, a także z zakresu ogrodnictwa i weterynarii.  Uniwersytet Rolniczy prezentuje w swojej ofercie rekrutacyjnej 8 wydziałów i 24 efektowne kierunki studiów, na które rośnie zapotrzebowanie na rynku pracy. 

 

Komentarze (0)