Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu - kierunki studiów

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu - kierunki studiów

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu - kierunki studiów

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego jest uczelnią wyższą o profilu artystycznym, Jednym z atutów jest współpraca z uczelniami zagranicznymi, m.in. w Essen, Hamburgu, Hanowerze, Kolonii oraz Moskwie w ramach stowarzyszenia „Akademie Muzyczne Krajów Nadbałtyckich”. Jest to jedna z dziewięciu uczelni muzycznych w Polsce, lecz  jedyna w kraju, która prowadzi studia z zakresu lutnictwa. Ponadto, student może pielęgnować swój talent na wszelkich instrumentach muzycznych, rozwijać swoje umiejętności wokalne współpracując z  wyspecjalizowaną kadrą pracowniczą, a także brać udział w zajęciach dyrygentury chóralnej i muzyki kościelnej. Oferta edukacyjna Akademii obejmuje intensywną naukę na pięciu wydziałach, na których znajduje się sześć kreatywnych kierunków studiów.

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki

 
 

Komentarze (0)