Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego - kierunki studiów

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego - kierunki studiów

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego - kierunki studiów

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach jest najstarszą uczelnią wyższą na Dolnym Śląsku. Studenci o profilu artystycznym prowadzą ożywioną działalność artystyczną, uczestnicząc w wielu koncertach, recitalach, festiwalach i konferencjach.  Ponadto, w Akademii organizowane są rozmaite konkursy, wystawy, kursy i warsztaty. Studenci i absolwenci często uzyskują liczne wyróżnienia i nagrody na międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach muzycznych. Akademia kształci wielu kompozytorów, dyrygentów, specjalistów jazzu oraz absolwentów z dziedziny wokalno-instrumentalnej. Uczelnia artystyczna przedstawia ofertę edukacyjną na sześciu kierunkach studiów, które dzielą się między dwa wydziały.

Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu

Komentarze (0)