Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich - kierunki studiów

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich - kierunki studiów

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich - kierunki studiów

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich jest prestiżową szkołą wyższą oraz prężnie rozwijającym się ośrodkiem realizującym program nauczania o charakterze medycznym. Studenci zdobędą niezbędną wiedzę z zakresu etyki lekarskiej, anatomii klinicznej, mikrobiologii oraz zdrowia publicznego. Oferta edukacyjna obejmująca jedenaście kierunków studiów, pozwala studentom uczestniczyć w zajęciach, które gwarantują zdobycie wiedzy o zagrożeniach wpływających na stan  zdrowia człowieka, poznanie praw pacjenta i powinności pracowników służb medycznych oraz zajęcia z fizjoterapii. Cztery wydziały kreują program studiów, który obejmuje wszelkie nauki o zdrowiu publicznym, w tym o farmacji, dietetyce, położnictwie oraz ratownictwie medycznym. 

Wydział Lekarski

Wydział Lekarsko - Stomatologiczny

 

Komentarze (0)