Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki - kierunki studiów

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki - kierunki studiów

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki - kierunki studiów

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki mieści się we Wrocławiu i jest uczelnią wyższą sił zbrojnych, która swą tradycją sięga okresu I Rzeczpospolitej. Uczelnia kształci oficerów, dowódców i przedstawicieli armii, pozwala zdobyć wiedzę o charakterze wojskowym poprzez liczne szkolenia i kursy. Zadaniem uczelni jest przygotowanie studentów do służby narodowej, a także pielęgnowanie patriotyzmu, ludzkiej solidarności,  poszerzanie zasad etyki oraz rozwój społeczny i cywilizacyjny. Wyższa Szkoła oferuje sześć kierunków studiów na trzech wydziałach, przygotowując absolwentów do twórczej pracy w zawodzie żołnierza. Bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie czy inżynieria bezpieczeństwa to kierunki studiów, które umożliwiają wypełnienie misji, a zarazem obowiązków wobec Państwa Polskiego.

Wydział Zarządzania

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie

Studia Wojskowe

Komentarze (0)