Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - kierunki studiów

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - kierunki studiów

ukw bydgoszcz kierunki studiów

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - kierunki studiów

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego jest największą uczelnią publiczną w Bydgoszczy, która mimo stosunkowo niedługiej historii jest prężnie rozwijającym się ośrodkiem naukowo-badawczym. Aby zapewnić studentom najlepszą jakość kształcenia, uniwersytet stawia na wysoki potencjał kadry pracowniczej, organizując szkolenia oraz dbając o współpracę z jednostkami polskimi i zagranicznymi. Bogatą ofertę edukacyjną tworzy 40 kierunków studiów na siedmiu, szerokoprofilowych wydziałach. Studenci mogą kreować swoją przyszłość w zakresie nauk humanistycznych, geograficznych, przyrodniczych, informatycznych czy społecznych. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego pragnie w jak największym stopniu wpływać na rozwój studentów, tworząc liczne koła naukowe, na których prowadzone są badania terenowe, sesje naukowe oraz spotkania z ludźmi kultury i nauki.  

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Wydział Humanistyczny

Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki

Wydział Nauk Przyrodniczych

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Instytut Edukacji Muzycznej

Komentarze (0)