Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera - kierunki studiów

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera - kierunki studiów

collegium medicum bydgoszcz kierunki studiów

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera - kierunki studiów

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy jest częścią Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uczelnia ta jest najmłodszą publiczną uczelnią medyczną w Polsce, której absolwenci zdobywając niezbędną wiedzę i wykształcenie, uzyskują jedne z najlepszych wyników podczas Lekarskiego Egzaminu Państwowego. Collegium Medicum dysponuje trzema wydziałami: Farmaceutyczny, Lekarski i Nauk o Zdrowiu, w ramach których studenci mogą kształcić się na piętnastu kierunkach studiów. Uczelnia dąży do najwyższej jakości kształcenia studentów poprzez prowadzenie badań w zakresie nauk medycznych, oraz nawiązywanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Collegium Medicum jest dla osób zainteresowanych ratownictwem, niesieniem pomocy medycznej oraz uczestniczeniem w kreowaniu zdrowia publicznego.  

Wydział Farmaceutyczny

Wydział Lekarski

Wydział Nauk o Zdrowiu

Komentarze (0)