Pomorski Uniwersytet Medyczny - kierunki studiów

Pomorski Uniwersytet Medyczny - kierunki studiów

Pomorski Uniwersytet Medyczny - kierunki studiów

Pomorski Uniwersytet Medyczny jest uczelnią wyższą o charakterze lekarskim z siedzibą w Szczecinie. Tak bogata oferta edukacyjna licząca 12 kierunków studiów, w ramach czterech wydziałów dowodzi, że działalność naukowa uczelni obejmuje wszystkie dziedziny nauk medycznych. Studenci zdobędą niezbędną wiedzę z zakresu chorób zakaźnych, toksykologii, położnictwa, medycyny katastrof, terapii komórkowej czy medycznej diagnostyki laboratoryjnej. Pomorski Uniwersytet Medyczny prowadzi liczne współprace w Polsce i poza jej granicami, przeprowadza konferencje i szkolenia poszerzające wiedzę, a także urozmaica życia studenckie zachęcając do uczestnictwa w kołach naukowych, konkursach oraz stażach zagranicznymi.  

Wydział Lekarski

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Wydział Nauk o Zdrowiu

Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej

Komentarze (0)