Ekonomia - Warszawa

Ekonomia - Warszawa

Ekonomia - Warszawa

Studia w Warszawie na kierunku

ekonomia

Odkryj kierunek ekonomia w Warszawie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Ekonomia studia Warszawa 2021| woj. mazowieckie

Studia na kierunku Ekonomia w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych - Uniwersytecie Warszawskim, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Politechnice Warszawskiej, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym (zaocznym) lub online.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia, w roku akademickim 2021/2022, Politechnika Warszawska oferuje 120 miejsc, a Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oferuje 135 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Bezpłatne nauczanie oferuje również Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ceny wahają się od 5000 zł do 13800 zł za pierwszy rok studiów.

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelniach wyżej wymienionych oraz uczelniach prywatnych.

 

Studenci kierunku ekonomia rozwiną wiedzę z zakresu makroekonomii, mikroekonomii, finansów i rachunkowości, polityki gospodarczej oraz nauk matematycznych i społecznych. W ramach kształcenia nauczą się przeprowadzania analizy ekonomicznej, rozwiązywania problemów gospodarczych czy podejmowania decyzji finansowych.

Po ukończeniu studiów można związać swoją przyszłość z instytucjami finansowymi oraz bankowością. Ponadto, absolwenci mogą objąć stanowisko analityka finansowego, specjalisty do spraw rozwoju rynku czy komentatora ekonomicznego. Dobrym rozwiązaniem może być praca w firmach ubezpieczeniowych, jednostkach administracji centralnej oraz założenie własnej działalności gospodarczej.

 

czytaj dalej wszystko o Ekonomia - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek ekonomia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Ekonomia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku ekonomia

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Jednostka prowadząca

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Ekonomia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Jednostka prowadząca

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku ekonomia

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Jednostka prowadząca

Ekonomia +

Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie ekonomia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Jednostka prowadząca

Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Ekonomia w Warszawie?

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Ekonomia w Warszawie? Przepustką na studia ekonomiczne jest konkurs świadectw, na którym należy pochwalić się dobrymi wynikami z każdego przedmiotu zdawanego na maturze, z zaznaczeniem języka obcego nowożytnego i matematyki. Warto dokładnie sprawdzić system kwalifikacji, gdyż może on się różnić w zależności od wybranej uczelni.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku ekonomia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • geografia
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie
 • historia

 

Wymagania na kierunek Ekonomia w Warszawie są wysokie, aby w trakcie nauki poradzić sobie z nie najkrótszą listą przedmiotów, na której znajdują się, między innymi: ekonomia emerytalna, ekonomia rozwoju, polityka gospodarcza, modelowanie wieloagentowe, statystyka społeczna, modele równowagi ogólnej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Ekonomia w Warszawie - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

EKONOMIA WARSZAWA STUDIA I STOPNIA

EKONOMIA WARSZAWA STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

EKONOMIA WARSZAWA STUDIA STACJONARNE

EKONOMIA WARSZAWA STUDIA NIESTACJONARNE

Zobacz, co wybierają inni

POKAŻ WSZYSTKIE

Jak wyglądają studia na kierunku Ekonomia w Warszawie?

Weryfikowanie skomplikowanych teorii statystycznych i tworzenie nowych, rozważanie na temat mechanizmów funkcjonowania krajowej i światowej gospodarki, formułowanie konkretnych celów polityki makroekonomicznej, ocena zasobów i możliwości finansowych danego obszaru ekonomicznego – wszystkie te działania, których opis brzmi abstrakcyjnie dla przeciętnego zjadacza chleba, nie związanego na co dzień z żadnym aspektem ekonomii,

Jednak bez wszystkich powyższych działań, prowadzonych w świadomy i odpowiedzialny sposób przez wykwalifikowanych ekonomistów, gospodarka żadnego kraju nie mogłaby poprawnie istnieć. W odpowiedzi na zapotrzebowanie współczesnego świata na coraz większą liczbę fachowców z tej dziedziny, powstały studia na kierunku Ekonomia.

Kierunek Ekonomia jest oferowany przez ponad dziesięć uczelni w Warszawie, zarówno publicznych, jak i prywatnych.

 

1. Na początek

Studia ekonomiczne należą do grona bardziej obleganych kierunków studiów. Kiedy na dodatek zdecydujemy się na podjęcie ich w stolicy, sytuacja staje się jeszcze bardziej poważna. Ekonomia pomimo faktu, że w dużej mierze bazuje na dorobku matematycznym, jest interdyscyplinarnym kierunkiem, łączącym w sobie wiele różnych dziedzin nauki, których zgłębienie umożliwa zdobycie konkretnego zawodu oraz dobrej orientacji w codziennym życiu gospodarczo-ekonomicznym.

Żeby odpowiednio wdrożyć się w tematykę studiów i zrozumieć poruszane na zajęciach problemy, na samym początku edukacji przypomnisz sobie posiadaną już wiedzę matematyczną oraz uzupełnisz ją o całkiem nowe, bardziej skomplikowane zagadnienia z działów takich, jak rachunek prawdopodobieństwa, czy statystyka.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku ekonomia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
2. Tryb:
 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • studia online

 

Studia na kierunku ekonomia w Warszawie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.
Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym lub online. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.
Poszczególne ośrodki akademickie starają się podążać za najnowszymi rozwiązaniami edukacyjnymi, dlatego oferują kształcenie także online, to jest naukę przez Internet. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

3. Program studiów i przedmioty

Zgłębisz informacje o różnego rodzaju produktach finansowych, co pozwoli ci na wykonywanie dokładnych analiz rynkowych na potrzeby tworzenia statystycznych raportów, które znajdą zastosowanie przy okazji wdrażania innowacji w zakresie finansów danej gospodarki. Poznasz kilka wybranych komputerowych programów statystycznych, które nie tylko znacznie ułatwią ci przeprowadzanie bardziej złożonych operacji na liczbach, dostępnych danych i istniejących pomiędzy nimi zależnościach, ale również pogłębią cenne umiejętności IT.

Wiedza na temat historii i przemian politycznych, mających szczególny wpływ na obecny kształt światowej gospodarki pozwoli ci wyciągać wnioski z dokonań ważnych w perspektywie zarządzania danymi aspektami finansowymi ludzi. Dzięki temu wykonywane przez ciebie ekonomiczne prognozy i analizy rynkowe będą jeszcze bardziej trafne.

Ponadto zdobędziesz przydatne w przyszłej pracy zawodowej oraz codziennym życiu umiejętności interpersonalne, które pozwolą ci na efektywną pracę w grupie, a także przeprowadzanie skutecznych negocjacji, co może okazać się szczególnie istotne dla przyszłych przedsiębiorców.

 

W programie studiów na kierunku ekonomia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

 

3. Nabywane umiejętności

Studia ekonomiczne w Warszawie zakładają przygotowanie do pełnienia obowiązków ekonomisty. To jasne, ale co to dokładnie znaczy? Studia mają za zadanie wykształcić specjalistę w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Ponadto, ekonomiści przeprowadzają analizy informacji wspierających podejmowanie decyzji w ramach nauk ekonomicznych. A jakie należy posiadać predyspozycje by podjąć studia w Warszawie na kierunku Ekonomia?

Na pewno należy dobrze liczyć, interesować się gospodarką i finansami, a także umieć przewidywać i planować. Jeśli uważasz, że posiadasz właśnie te cechy, a odpowiedź zwrotna od środowiska zawsze to potwierdzała, nie musisz się dłużej wahać – aplikuj na studia na kierunku Ekonomia w Warszawie!

Kierunek Ekonomia, oferowany przez uczelnie w Warszawie, to możliwość zdobycia wszystkich najpotrzebniejszych umiejętności, niezbędnych do wykonywania zawodu. Studenci uczą się swobodnie poruszać w europejskiej przestrzeni społeczno- gospodarczej. Statystyka opisowa, ekonometria, matematyka, zarządzanie - to tylko niektóre części, z których składa się studiowanie Ekonomii.

Kierunki studiów w Warszawie, w tym także Ekonomia to różne aspekty i zagadnienia, które naprowadzają studentów na ścieżki kariery zawodowej, a mnogość możliwości wyboru w tym zakresie może przyprawić o zawrót głowy.

Ile trwają studia na kierunku Ekonomia w Warszawie?

Ile trwają studia na kierunku Ekonomia w Warszawie?

Studia na kierunku Ekonomia w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Każdy kandydat zanim zdecyduje się ostatecznie na kierunek, z którym chciałby związać swoją przyszłość, myśli o tym, ile będzie trwała jego nauka. Studia w Warszawie na kierunku Ekonomia, niezależnie od wybranej uczelni, trwają sześć semestrów, czyli trzy lata (studia I stopnia). Studia kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

Studia drugiego stopnia na kierunku Ekonomia w Warszawie wymagają przeznaczenia dwóch lat na naukę i zostają zwieńczone uzyskaniem przez absolwentów tytułu magistra.

Jaka praca po studiach na kierunku Ekonomia w Warszawie?

Jaka praca po studiach na kierunku Ekonomia w Warszawie?

W związku z faktem, że Ekonomia jest jednym z najchętniej wybieranych kierunków studiów w Warszawie, po których istnieje ogromna ilość możliwości w kwestii podjęcia przyszłego zatrudnienia, każdy z absolwentów będzie miał możliwość znalezienia pracy najbardziej pasującej do indywidualnych celów, predyspozycji oraz zainteresowań.

 

Pewne jest jeszcze jedno – okres bezrobocia, którego doświadczy każdy absolwent Ekonomii w Warszawie, przypadnie jedynie na krótki czas pomiędzy refleksjami na temat najlepszego miejsca pracy a zatrudnienia się właśnie tam.

 

 

Wobec tego jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na kierunku Ekonomia w Warszawie? Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci mogą wykorzystać jako menedżerowie firm, jako przedsiębiorcy, w firmach konsultingowych, w sektorze bankowym, w instytucjach wspierania przedsiębiorczości, agencjach rządowych i samorządowych. Pracę będziesz mógł podjąć w dowolnym miejscu świata, o ile tylko posiadane przez ciebie kompetencje językowe uznasz za adekwatne.

 

Absolwenci bez trudu znajdą zatrudnienie również w:

 • bankach
 • urzędach skarbowych
 • własnej działalności gospodarczej

Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania własnym biznesem, wyniesiona z toku studiów ekonomicznych, oraz doskonale wykształcone kompetencje interpersonalne uczynią z ciebie dobrego lidera dla swoich pracowników we własnej działalności gospodarczej.

 

►►

Jak sam widzisz, interdyscyplinarność studiów ekonomicznych w Warszawie implikuje bardzo szerokie możliwości zawodowe, które otworzą się przed każdym absolwentem tego kierunku. Bowiem każdy, kto ukończy Ekonomię, zostaje uposażony w doskonałe kompetencje i kwalifikacje.

Gdzie studiować na kierunku ekonomia w Warszawie?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek ekonomia w Warszawie

 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Warszawski
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Informatyczno - Ekonomiczna w Warszawie

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Ekonomia w Warszawie?

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Pewnie już wiesz, że studia ekonomiczne w Warszawie cieszą się niesłabnącą popularnością przez to, że w oczach wielu ludzi dają szerokie możliwości podjęcia pracy w różnych gałęziach przemysłu. W związku z tym, aby mieć realne szanse na zasilenie swoją osobą jednej z warszawskich uczelni, oferujących możliwość podjęcia tego kierunku, należy na poważnie podejść do nauki przedmiotów branych pod uwagę w procesie rekrutacji.

 

Proces rekrutacji

W procesie rekrutacji na studia pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia w Warszawie, na większości uczelni publicznych na studia stacjonarne przedmiotami wiodącymi są: język obcy nowożytny oraz matematyka (wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni)

W przypadku aplikacji na którąkolwiek z uczelni niepublicznych warto pamiętać o konieczności uiszczania opłat w odgórnie ustalonych wysokościach. Często w procesie rekrutacji pomijany jest konkurs świadectw maturalnych, a kandydaci na studia są przyjmowani zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia istnieje możliwość kontynuowania nauki na magisterskich studiach ekonomicznych. W tym wypadku w procesie aplikacji główną rolę odgrywa dyplom ukończenia poprzednich studiów, a dokładniej wpisane na nim oceny. Na ich podstawie wybierani są najlepsi.

 

Wymagane dokumenty

Udało ci się pozytywnie przejść przez cały dotychczasowy proces rekrutacyjny, a twoje nazwisko widnieje na liście przyjętych na Ekonomię na wybranej warszawskiej uczelni? Wówczas pozostanie ci już tylko dostarczenie kserokopii świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia do dziekanatu wraz z fotografią o wymiarach 35X45mm oraz wypełnionym formularzem aplikacyjnym.

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Warszawie

studia w Warszawie

 

EKONOMIA - ważne informacje

ekonomia studia

ekonomia studia online

ekonomia studia online w Warszawie

studia ekonomiczne w Warszawie

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Studia na kierunku ekonomia Warszawa – zaoczne (niestacjonarne)

Większość uczelni w Warszawie oferuje studentom możliwość podjęcia dowolnie wybranego kierunku w trybie zarówno stacjonarnym, jak i zaocznym, aby zwiększyć komfort ich czasu poświęconego na zdobywanie wykształcenia. Wybierając Ekonomię w trybie zaocznym, zobowiązujesz się do uiszczania co semestralnych opłat za edukację, która będzie miała charakter weekendowych spotkań dwa lub cztery razy w ciągu każdego miesiąca.

Największym wyzwaniem wynikającym ze studiowania niestacjonarnego jest bez wątpienia konieczność przyswajania ogromnych porcji materiału w bardzo krótkim czasie, jednak efekty kształcenia niewątpliwie wynagrodzą wszelkie trudy związane z nauką.

dowiedz się więcej na temat kierunku ekonomia studia zaoczne w Warszawie

Jakie są ceny za studia na kierunku Ekonomia?

Kierunki studiów w Warszawie odbywane w trybie niestacjonarnym są nierozerwalnie związane opłatami, których kwota zostaje na studentów odgórnie narzucona w momencie składania aplikacji. Zastanawiając się nad uśrednionym kosztem podjęcia studiów na Ekonomii w Warszawie, z pewnością otrzymamy konkretną wartość liczbową, która jednak nie będzie miała wiele wspólnego z rzeczywistymi kosztami edukacji na danej uczelni.

Dlatego jeżeli chcesz poznać więcej szczegółów na temat cen podjęcia danych kierunków, zapoznaj się z regulaminem uczelni, który znajdziesz na jej stronie internetowej lub zasięgniesz kontaktując się telefonicznie z dziekanatem.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku ekonomia - ceny w Warszawie

Jakie opinie mają studia na kierunku Ekonomia w Warszawie?

Przed dokonaniem wyboru należy dokładnie sprawdzić miejsce, w którym chcemy studiować. Warto wtedy zadawać jak najwięcej pytań, wśród których powinno znaleźć się następujące: jakie ma kierunek Ekonomia w Warszawie opinie?

Konrad, student pierwszego roku Ekonomii w Warszawie, mówi:

„Ekonomia to prestiżowy kierunek studiów. Zgłębianie jej w Warszawie, nadaje jeszcze ważniejszego znaczenia. Wiem, że dzięki zdobytemu wykształceniu będę miał duże szanse na wymagającym rynku pracy."

Kierunki ekonomiczne w Warszawie

Rozwiń

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Ekonomia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Warszawie

Uniwersytet Warszawski kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

POZOSTAŁE UCZELNIE W WARSZAWIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK EKONOMIA

Komentarze (10)

DoradcaOnlineVistula odpowiedz pokaż odpowiedzi (8)

Witam! Uczelnie Vistula ponownie otwierają Biuro Rekrutacji. Od 27 maja bieżącego roku możecie zapisać się na Wasze wymarzone studia. Jesteśmy dostępni dla Was od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących studiowania na naszej uczelni - jestem tu dla Was. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Hania W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Zastanawiam się nad Waszą uczelnią, aczkolwiek czy macie jakieś swoje akademiki ?

Klara W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@DoradcaOnlineVistula ja chciałabym zapytać o praktyki, czy takowe są w programie, w jakim wymiarze i czy uczelnia pomaga znaleźć staże?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Hania odpowiedz

Witaj, Hania! Uczelnia nie posiada swojego akademika, ale współpracuje z kilkoma prywatnymi domami studenckimi. Wszystkie opcje zakwaterowania dostępne są na hosteluv.com.pl. Jakim kierunkiem jesteś zainteresowana? Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

kaktus W odpowiedzi do: Hania odpowiedz

@hania ja też się zastanawiam aczkolwiek akademiki nie są dla mnie :) można coś na własną rękę zalatwić. @doradco czy jest możliwość opłaty ratalnej?

Jeremi W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Czy można uzyskać dofinansowanie do takiego zakwaterowania?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: kaktus odpowiedz

Witaj, kaktus! Pytasz o płatności za czesne? Jeśli tak, istnieje możliwość rozłożenia kwoty na raty. Możesz zapłacić z góry za cały rok bądź semestr lub rozłożyć kwotę na 10 równych rat. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Klara odpowiedz

Witaj, Klara! Stawiamy przede wszystkim na wiedzę praktyczną, dlatego też i na tym kierunku możesz się podjąć praktyk. Nie są one obowiązkowe, jednak bardzo polecamy je wszystkim studentom. Zadaniem Biura Karier jest pomoc w znalezieniu ciekawych ofert :) Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Klara W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@DoradcaOnlineVistula A czy praktyki nie są obowiązkowe tylko na tym kierunku czy ogólnie dotyczy to wszystkich, które oferujecie? @DoradcaOnlineVistula A czy wybierając opłatę ratalną płacimy więcej w skali całego semestru czy cena jest niezmienna niezależnie czy płacimy z góry czy na raty?

DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Witam! W ramach kampanii informacyjnej mam zaszczyt zostać Waszym Doradcą Online. Chętnie odpowiem na wszystkie nurtujące pytania dotyczące studiowania na naszej uczelni. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula