studia morskie

Studia morskie

Fascynują cię morza i oceany i to właśnie z nimi chciałbyś związać przyszłość zawodową? Sprawdź, jakie kierunki morskie oferują uczelnie wyższe i jaką pracę będziesz mógł znaleźć, kończąc jeden z tych kierunków.

Oceanografia  to interdyscyplinarna nauka łącząca elementy biologii, fizyki, meteorologii i geofizyki. Studiując ten kierunek, poznasz metody, za pomocą których bada się i analizuje procesy zachodzące w wodach oceanów. W programie studiów zawarte  są takie przedmioty, jak geologia morska, hydrofizyka czy hydrobiologia. Będąc absolwentem tego kierunku, pracy szukać możesz w rybołówstwie, instytucjach i laboratoriach badawczych, organizacjach zajmujących się ochroną środowiska, urzędach związanych z gospodarką morską. Zatrudnienie możesz znaleźć również w przedsiębiorstwach, których działalność związana jest z poszukiwaniem i eksploatacją morskich zasobów naturalnych. Podczas rekrutacji na ten kierunek pod uwagę brane są wyniki z matury z języka obcego, matematyki, biologii, geografii, chemii, fizyki.
Oceanotechnika to kierunek studiów, na którym poznasz tajniki konstrukcji statków i obiektów pływających, ale również zdobędziesz wiedzę dotyczącą eksploracji zasobów mórz i oceanów.  Jako absolwent oceanotechniki pracy szukać możesz w przemyśle okrętowym, w stoczniach produkcyjnych i remontowych, w placówkach badawczo-rozwojowych przemysłu okrętowego, w przedsiębiorstwach armatorskich, w  administracji morskiej, w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją mórz i oceanów.
Kolejnym morskim kierunkiem jest nawigacja. Studiując go, dowiesz się, jak określać bieżące położenie środków transportu i jak wyznaczać optymalną drogę do celu. Podczas studiów nauczysz się wykorzystywać zarówno tradycyjne metody, jak i nowoczesne technologie. Studia przygotują cię do pracy w firmach związanych z żeglugą śródlądową i morską, w charakterze oficera pokładowego. Zatrudnienia szukać możesz także w przedsiębiorstwach armatorskich, spedycyjnych, komunikacyjnych i transportowych, a także organach administracji odpowiedzialnych za kontrolę i organizację żeglugi, w morskich służbach ratunkowych. Podczas rekrutacji na studia nawigacyjne pod uwagę brane są wyniki z matury z języka obcego nowożytnego, fizyki, matematyki, informatyki. 
 

nawigacja studiaNawigacja studia - kierunek studiów

Czy wyobrażasz sobie dzisiejszy świat bez istnienia internetowych map Google? Bez GPS-a, który Cię nawiguje, gdy jesteś w podróży? Czy wyobrażasz sobie całkowity brak map, brak umiejętności odnalezienia się w konkretnym punkcie na świecie, swoim państwie czy dużym mieście? We współczesnej rzeczywistości wystarczy parę komend wpisanych w telefon komórkowy, abyśmy wiedzieli dokąd dokładnie się udać. To są nasze pierwsze skojarzenia ze słowem “nawigacja”, jednak jak się okazuje jest to znacznie więcej, niż mogło się z początku wydawać i jest głównie związana z morskimi kierunkami studiów. Studia morskie na kierunku nawigacja oferują nauczanie w ramach różnych specjalizacji takich jak transport morski, połowy morskie, inżynieria ruchu morskiego, pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne, ratownictwo, morskie systemy informatyczne, górnictwo morskie, żeglarstwo morskie, transport morski i śródlądowy, eksploatacja jednostek pływających offshore, informatyczne wspomaganie nawigacji, akustyka morza, czy żegluga arktyczna  - w zależności od tego, na jakiej uczelni zdecydujesz się podjąć naukę.

Oceanografia studia - kierunek studiów

Ocean dla starożytnych Greków i Rzymian był mityczną rzeką oblewającą nasz świat. Dzięki naukowcom, podróżnikom i badaczom oraz rozlicznym ekspedycjom, dziś wiemy, że oceany nie są jedną wielką rzeką, a wielką częścią hydrosfery ziemskiej, która jest wypełniona słoną wodą, a ta z kolei pokrywa ¾ powierzchni Ziemi (70,8%). W zależności od klasyfikacji - wyróżnia się jeden, trzy, cztery lub pięć oceanów: Wszechocean (jako jeden) i Ocean Spokojny, Atlantycki, Indyjski, Akrtyczny oraz Południowy. Jest to zatem ogromny zbiór wód okalających wszystkie lądy, a jego charakterystyczną cechą jest wielka różnorodność. Była ona badana przez setki lat, ale zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie wciąż istnieje i wzrasta. Jeśli Twoje zainteresowania są ukierunkowane na to ramię nauki i przemysłu, powinieneś rozważyć studia na kierunku oceanografia.

 

Czytaj więcej: Oceanografia studia - kierunek studiów


oceanotechnika studia morskieOceanotechnika studia - kierunek studiów

Sama oceanotechnika jest dziedziną techniki o charakterze interdyscyplinarnym, co znaczy, że łączy w sobie różne nauki – techniczne i ścisłe w tym przypadku. Oceanotechnicy zajmują się badaniem i opracowywaniem eksploatacji i eksploracji mórz i oceanów. Jako student takiego kierunku dowiesz się jak technicznie wykorzystać ocean na potrzeby militarne, jak hodować morskie organizmy żywe, poznasz czym jest batytechnika, a także dowiesz się wszystkiego czego potrzebujesz na temat budowy i eksploatacji morskich elektrowni wiatrowych lub wykorzystujących energię pływów i falowania, bądź osadnictwa i budownictwa mieszkaniowego na morzu – nawodnego i podwodnegoJako absolwent będziesz również posiadać podstawową wiedzę z zakresu nauk matematyczno-fizycznych, nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji statków, okrętów i obiektów oceanotechnicznych oraz z ekonomii, organizacji produkcji i marketingu.

 

 Czytaj więcej: Oceanotechnika studia - kierunek studiów

Komentarze (1)

  • Privateer

    Morza i oceny.... powinno być napisane ;)


KARIERA


KIERUNKI STUDIÓW


STUDIA

studia biologicznestudia biologiczne

UCZELNIE