Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - kierunki studiów

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - kierunki studiów

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - kierunki studiów

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest uczelnią wyższą, która swym zasięgiem oddziaływania obejmuje znaczną część terytorium Polski. Głównym zadaniem uniwersytetu jest kształcenie studentów w zakresie nauk rolniczych i leśnych na 28 kierunkach studiów, zlokalizowanych na ośmiu wydziałach. Uczelnia ta jest idealnym miejscem dla pasjonatów ochrony przyrody, biotechnologii, towaroznawstwa czy medycyny roślin. Student będzie miał okazje zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności, które będzie mógł wykorzystać na stanowisku zootechnika, projektanta mebli, czy wykwalifikowanego ogrodnika. Uniwersytet kształci corocznie ponad 12 tysięcy studentów na ośmiu wydziałach oraz prowadzi rozległą działalność badawczą na rzecz rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej. 

Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

 

 

Komentarze (0)