Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - kierunki studiów

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach jest uczelnią artystyczną kształcącą studentów uzdolnionych na czterech kierunkach studiów, rozmieszczonych na dwóch wydziałach. Formowanie nowoczesnego centrum kulturalno-artystycznego ma na celu utworzenie przestrzeni dla studentów malarstwa, grafiki oraz wzornictwa. Studia na Kierunku Malarstwo dotyczą wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie malarstwa, rzeźby i rysunku. Grafika obejmuje swym zakresem projektowanie stron internetowych, ilustracji, książek, a także naukę o nowych mediach, typografii i fotografii. Natomiast kierunek wzornictwa gwarantuje opanowanie umiejętności wnioskowania i analizowania, a także oceny kontekstu społeczno-kulturowego na potrzeby projektowania nowych produktów przemysłowych. 

Wydział Projektowy

 

zasady rekrutacji na studia 2017

 


 

 

 

 


KARIERA


KIERUNKI STUDIÓW


STUDIA

studia biologicznestudia biologiczne

UCZELNIE