Katolicki Uniwersytet Lubelski - kierunki studiów

Katolicki Uniwersytet Lubelski - kierunki studiów

Katolicki Uniwersytet Lubelski - kierunki studiów

Katolicki Uniwersytet Lubelski (KUL) - kierunki studiów

Katolicki Uniwersytet Lubelski jest najstarszą uczelnią wyższą w Lublinie, który dzięki długoletniej tradycji stał się jednym z najważniejszych ośrodków myśli katolickiej.  Uczelnia oferuje dziesięć wydziałów, które obejmują nauki zarówno społeczne, humanistyczne, teologiczne, jak i nauki prawne, administracyjne i matematyczne. Urozmaicona oferta edukacyjna zawierająca niemal 30 kierunków studiów, przyczynia się do kształcenia polskiej kultury, reprezentując jednocześnie wysoką jakość kształcenia.  Studenci na Uniwersytecie Katolickim mogą rozwijać swoje pasje, uczestnicząc w dziesiątkach organizacjach studenckich, do których należą rozmaite koła naukowe, przedstawienia teatralne, chóry kościelne, a także kluby dyskusyjne

Wydział Teologii

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Wydział Filozofii

Wydział Nauk Humanistycznych

Wydział Nauk Społecznych

Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku

Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli

Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych

Komentarze (0)