Politechnika Świętokrzyska - kierunki studiów

Politechnika Świętokrzyska - kierunki studiów

politechnika świętkorzyska kierunki studiów

Politechnika Świętokrzyska - kierunki studiów

Politechnika Świętokrzyska jest uczelnią techniczną zlokalizowaną w Kielcach, która nieustannie dąży do zapewniania jak najlepszych standardów dla pracowników i studentów. Uczelnia zgodnie z wieloletnią tradycją kształci twórczą kadrę naukowo-techniczną, której to studenci są w pełni przygotowani do kontynuowania kariery zawodowej. Politechnika Świętokrzyska prowadzi owocną współpracę z Żychlińskim Uniwersytetem, co prowadzi do wymian studenckich, rozszerzenia badań naukowych oraz przeprowadzania wykładów gościnnych. Uczelnia oferuje 17 kierunków studiów dotyczących architektury i urbanistyki, energetyki, geodezji i kartografii czy automatyki i robotyki. 

Wydział Budownictwa i Architektury

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

Komentarze (0)