Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - kierunki studiów

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - kierunki studiów

uwm kierunki studiów

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - kierunki studiów

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie jest szkołą wyższą, która powstała w wyniku połączenia trzech uczelni w mieście, co dziś oznacza, że uniwersytet jest silnym i prężnie rozwijającym się ośrodkiem naukowo-dydaktycznym. Obecnie uczelnia posiada 17 wydziałów, na których kierunki studiów są wieloprofilowe i obejmują nauki podstawowe, jak biologia, gospodarka przestrzenna, filozofia czy informatyka, a także nauki bezkonkurencyjne, typu: wojskoznastwo, odnawialne źródła energii, weterynaria, inżynieria akwakultury czy rybactwo. Ponadto, w ofercie edukacyjnej miejsce mają nauki artystyczne oraz o profilu medycznym.  

Wydział Bioinżynierii Zwierząt

Wydział Biologii i Biotechnologii

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budowinictwa

Wydział Humanistyczny

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Wydział Matematyki i Informatyki

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Wydział Nauk Ekonomicznych

Wydział Nauk Medycznych

Wydział Nauk Społecznych

Wydział Nauk Technicznych

Wydział Nauki o Żywności

Wydział Nauk o Środowisku

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku

Wydział Sztuki

Wydział Teologii

Komentarze (0)