Stosunki międzynarodowe studia zaoczne Warszawa

Stosunki międzynarodowe studia zaoczne Warszawa

Stosunki międzynarodowe studia zaoczne Warszawa

Studia zaoczne w Warszawie

stosunki międzynarodowe

Odkryj stosunki międzynarodowe w Warszawie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Stosunki międzynarodowe - studia niestacjonarne (zaoczne) Warszawa 2021 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym (zaocznym) lub online.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Stosunki międzynarodowe studia zaoczne Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek stosunki międzynarodowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Ile kosztują studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie, które są prezentowane w ramach studiów niestacjonarnych, nakładają na kandydatów obowiązek opłacania swojej edukacji. Ceny studiowania stosunków międzynarodowych różnią się w zależności od wybranej uczelni w Warszawie, liczby rat, na które zostanie podzielona cała kwota, a także od aktualnie obowiązujących zniżek i promocji. Wszyscy zainteresowani podjęciem opisywanego kierunku powinni odwiedzić stronę internetową wybranej uczelni, celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji.

pokaż ceny na poszczególnych uczelniach

Stosunki międzynarodowe w Warszawie - zasady rekrutacji

Gdzie studiować na kierunku stosunki międzynarodowe w Warszawie?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek stosunki międzynarodowe w Warszawie

 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie

 

Jak wyglądają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Stosunki międzynarodowe w Warszawie

Istnieje jedna zasadnicza kwestia, która odróżnia studia w trybie niestacjonarnym od tych, które odbywają się dziennie i jest nią weekendowy charakter kształcenia. W praktyce oznacza to, że studenci edukujący się w ramach tego trybu, zobowiązani są do uczęszczania w systematycznych całodziennych zjazdach, mających miejsce jedynie w weekendy, czyli od piątku do poniedziałku. W ten sposób zapewniają sobie mnóstwo wolnego czasu w tygodniu roboczym i najczęściej wykorzystują go do podejmowania pełnoetatowej pracy zawodowej lub wywiązywania się z innych czasochłonnych zobowiązań.

Program studiów zaocznych jest tworzony w taki sposób, aby studenci mieli możliwość bezproblemowego zgłębienia treści obligatoryjnych, prezentowanych w sposób skoncentrowany. Szanse absolwentów na rynku pracy nie różnicują się w zależności od ukończonego trybu kształcenia, dzięki czemu każdy z nich otrzyma identyczne możliwości kształtowania swojego przyszłego życia.

Zmniejszenie dystansu międzyludzkiego, który wynika z różnego położenia geograficznego, a zatem kultury, poglądów oraz zainteresowań, wpływa pozytywnie na nawiązywanie cennych kontaktów zagranicznych. Pozyskiwanie sieci kontrahentów zamieszkujących strategiczne z punktu widzenia gospodarczego tereny, przyczynia się do polepszenia sytuacji ekonomicznej i prawnej kraju rodzimego. Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe powstały po to, aby przekazać cenną wiedzę ekonomiczną, historyczną i prawną, odnoszącą się do szeroko pojętych kontaktów zagranicznych. Kierunek ten można rozpocząć w ramach trybu stacjonarnego oraz zaocznego, który jest coraz częściej wybierany przez abiturientów szkół średnich.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Program studiów, jaki jest przewidziany dla kierunku Stosunki międzynarodowe może różnić się nieco na każdej z warszawskich uczelni. Pomimo pewnej różnorodności programowej, cele kształcenia w obrębie jednego kierunku pozostają takie same, dlatego niektóre przedmioty również można odnaleźć w siatce większości uczelni. Oto niektóre z nich:

 • nauka o państwie,
 • geografia polityczna,
 • historia stosunków międzynarodowych,
 • postawy ekonomii,
 • matematyka.

 

2. Dla kogo te studia

Specyfika, jaką charakteryzują się studia ekonomicznezawęża krąg osób posiadających taki zestaw cech, predyspozycji i umiejętności, który jest pożądany przez przez wszystkie kierunki zaliczające się do tego kanonu. Stosunki międzynarodowe to propozycja o profilu interdyscyplinarnym, która zawiera w sobie takie dziedziny, jak między innymi ekonomia, prawo, nauki humanistyczne oraz społeczne. Największe szanse na czerpanie radości z edukacji oraz późniejszej pracy zawodowej będą mieli kandydaci, którzy nie boją się nowych wyzwań, związanych z nauką wielu różnorodnych przedmiotów, lubią kontakt z drugim człowiekiem, a znajomości zagraniczne okażą się dla nich powodem do dumy, interesują się krajową oraz międzynarodową gospodarką, a także nie stronią od nauki matematyki, a dokładniej jej statystycznej strony.

Jeżeli jesteś pewien, że wyróżniasz się wymienionymi powyżej cechami, to nie wahaj się dłużej i aplikuj na Stosunki międzynarodowe w trybie niestacjonarnym na dowolnie wybranej uczelni!

 

3. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:
 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • studia online

 

Studia na kierunku stosunki międzynarowe w Warszawie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.
Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym lub online. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. Poszczególne ośrodki akademickie starają się podążać za najnowszymi rozwiązaniami edukacyjnymi, dlatego oferują kształcenie także online, to jest naukę przez Internet. 
Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

4. Program studiów

Program kształcenia, z jakim zapoznają się wszyscy studenci Stosunków międzynarodowych w trybie niestacjonarnym na dowolnie wybranej warszawskiej uczelni, został stworzony w taki sposób, aby zagwarantować rozwinięcie pełni kompetencji kierunkowych u każdego z przyszłych abiturientów. Poznają oni historyczne aspekty politycznych stosunków pomiędzy niektórymi państwami, rozumieją wpływ stosunków gospodarczych na kształtowanie sytuacji politycznej, a także zdobywają konkretne techniki, dzięki którym stają się ekspertami w badaniu stosunków międzynarodowych pod kątem ekonomicznym, prawnym, gospodarczym oraz socjologicznym.

Ile trwają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Stosunki międzynarodowe w Warszawie

Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Stosunki międzynarodowe, jak zdecydowana większość istniejących kierunków, składa się z dwóch komplementarnych etapów kształcenia, a każdy z nich cechuje inny czas trwania. Studia pierwszego stopnia uposażają studentów w elementarną wiedzę, której posiadanie udowadnia tytuł licencjata, zdobywany po trzyletnim cyklu kształcenia. Wówczas abiturienci starają się o podjęcie jak najlepszej pracy w zawodzie.

Uzupełnienie posiadanego wykształcenia gwarantują magisterskie studia drugiego stopnia. Są one wybierane przez najambitniejszych, którzy pragną zapewnić sobie możliwość jeszcze lepiej płatnego zatrudnienia. Ukończenie studiów magisterskich następuje po dwóch latach i obronieniu pracy dyplomowej.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Stosunki międzynarodowe w Warszawie

W procesie rekrutacji na kierunek stosunki międzynarodowe w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Stosunki międzynarodowe w Warszawie

Świadomość obowiązków i przewidywanych rezultatów kształcenia na danym kierunku to podstawowe kwestie, z którymi powinien zapoznać się każdy kandydat tuż przed aplikacją. Uczelnie w Warszawie oferują Stosunku międzynarodowe zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym, na który decyduje się coraz większa liczba chętnych. Aby zyskać możliwość rozpoczęcia opisywanego kierunku zaocznie, należy posiadać zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkoły średniej i zdanie egzaminu dojrzałości. Jako że popularność Stosunków międzynarodowych, a co za tym idzie, także liczba chętnych, jest duża, warto postarać się o dobre wyniki z takich przedmiotów, jak: matematyka, język angielski, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, gdyż właśnie one są kluczowe w procesie rekrutacji na większości uczelni.

Kandydaci mogą ponadto rozważyć wzięcie udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, które mogą zapewnić im priorytet w kwestii wyboru przyszłego kierunku kształcenia. Warto rozważyć takie olimpiady, jak na przykład Olimpiadę Historyczną, Olimpiadę Matematyczną, czy Olimpiadę Geograficzną.

 

Zapisy na studia

Aby przystąpić do rejestracji na Stosunki międzynarodowe w Warszawie, dając sobie tym samym szansę na rozpoczęcie tego innowacyjnego i przyszłościowego kierunku, należy stworzyć profil kandydata na stronie internetowej danej uczelni. W tym celu powinieneś odszukać interesującą cię placówkę edukacyjną, a następnie odszukać rubryki z internetową rejestracją kandydatów. Po uzupełnieniu wszystkich potrzebnych danych pozostanie ci czekanie na ostateczny werdykt w sprawie przyjęcia na studia. Dokumentami wymaganymi do zwieńczenia tego procesu są:

 • dowód osobisty,
 • kserokopia świadectwa maturalnego,
 • fotografia do legitymacji,
 • zaświadczenia lekarskie, o ile uczelnia ich wymaga.

Jaka praca po studiach niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Stosunki międzynarodowe w Warszawie

Absolwenci Stosunków międzynarodowych w Warszawie stają się doskonale wykwalifikowanymi specjalistami od spraw gospodarczych, ekonomicznych oraz opisujących szeroko rozumiane kontakty zagraniczne na szczeblu biznesowym. Dzięki temu bez trudu znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach prywatnych i publicznych, globalnych korporacjach zawierających kontakty z kontrahentami zagranicznymi, firmach doradczych oraz innych placówkach związanych bezpośrednio ze środowiskiem biznesowym.

Jeżeli ukończysz opisywany kierunek studiów, będziesz mógł pomyśleć o zatrudnieniu w firmach świadczących usługi związane z doradztwem biznesowym, jednostkach administracyjnych, które zajmują się organizacją międzynarodową, a także własnej działalności gospodarczej na arenie międzynarodowej, której głównym punktem oparcia jest nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi partnerami biznesowymi.

Niezależnie od obranej ścieżki zawodowej uzyskasz pewność, że otrzymywana gratyfikacja finansowa zapewni ci godne i stabilne życie – statystyki pokazują, że zarobki abiturientów Stosunków międzynarodowych znacznie wykraczają poza średnią krajową.

Jakie opinie mają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Stosunki międzynarodowe w Warszawie

Studia w Warszawie na kierunku Stosunki międzynarodowe to bardzo atrakcyjna propozycja edukacyjna, którą rozważa wielu przyszłych kandydatów. Wielu z nich do zyskania pewności wyboru, potrzebuje opinii starszych kolegów.

Dominika, studentka pierwszego roku Stosunków międzynarodowych w Warszawie, mówi:

„Stosunki międzynarodowe są idealne dla osób zainteresowanych rynkiem gospodarczym, prawem, ekonomią oraz naukami społecznymi i humanistycznymi. Ten interdyscyplinarny kierunek pozwala mi na realizację wszystkich pasji.”

Kierunki ekonomiczne w Warszawie

Rozwiń

Komentarze (0)