Uniwersytet Śląski w Katowicach - kierunki studiów

Uniwersytet Śląski w Katowicach - kierunki studiów

Uniwersytet Śląski w Katowicach - kierunki studiów

Uniwersytet Śląski w Katowicach jest jedną z największych polskich uczelni wyższych, która  ma ogromny potencjał naukowy i dydaktyczny. Uczelnia łączy w sobie tradycję, która przejawia się w ponad 40-stu latach funkcjonowania ośrodka oraz nowoczesność, która wiąże się z wielodyscyplinarnym charakterem uczelni. Uniwersytet Śląski posiada bogatą ofertę edukacyjną, która przedstawia ponad 50 kierunków studiów oraz 200 specjalnościach.  Uczelnia kształci więc studentów biotechnologii, edukacji artystycznej w zakresie sztuki plastycznej, animacji społeczno-kulturalnej, geografii, historii sztuki czy administracji. Intensywna współpraca z instytucjami polskimi, jak i zagranicznymi oraz wykwalifikowana kadra pracownicza zapewniają wysoki poziom nauczania i gwarancje na przystosowanie studenta do potrzeb lokalnego rynku. 

Wydział Artystyczny w Cieszynie

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 

Komentarze (0)