Uniwersytet Przyrodniczy - kierunki studiów

Uniwersytet Przyrodniczy - kierunki studiów

Uniwersytet Przyrodniczy - kierunki studiów

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu powstał w 1945 roku i przez 70 lat swojej działalności wykształcił ponad 50 tysięcy wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy zrealizowali wiele istotnych planów badawczych jak i takich, którzy znaleźli zatrudnienie w wielu działach gospodarki narodowej. W ofercie uczelni znajdziemy 5 wydziałów, które proponują nam 27 kierunków studiów i 50 specjalności. Dodatkowo studenci mogą pogłębić swoją wiedzę w kołach naukowych, których na terenie uniwersytetu jest 49. Studenci nie mieszkający we Wrocławiu mogą skorzystać z wynajmu pokoju w Domu Studenckim. Miejsc jest tam blisko 2 tysiące. Na Uniwersytecie Przyrodniczym można również rozwijać swoje talenty w wielu dziedzinach artystycznych i sportowych, takich jak uczestnictwo w zespołach artystycznych, klubie turystycznym czy sekcjach Akademickiego Związku Sportowego. Na terenie uczelni funkcjonuje również Biuro Karier, które zajmuje się promowaniem absolwentów, gromadzeniem ofert pracy i kontaktem z potencjalnymi pracodawcami.

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Wydział Nauk o Żywności

Wydział Przyrodniczo - Technologiczny

 

 

Komentarze (0)