politechnika rzeszowska kierunki studiów

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - kierunki studiów

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza jest najstarszą uczelnią wyższą  na Podkarpaciu o bogatej tradycji nauczania.  I niezwykłej determinacji do samorozwoju.  W ostatnich latach możliwa stała się rozbudowa Laboratorium Badań Materiałów, a także zakup nowych samolotów oraz budowa Regionalnego Centrum Dydaktyczno – Konferencyjnego.  Politechnika Rzeszowska  obejmuje 25 kierunków  studiów , w tym niepowtarzalna okazja kształcenia  się na stanowisku  pilota  lotnictwa cywilnego. Na wszystkich sześciu wydziałach  prowadzone są liczne konferencje, staże zagraniczne i koła naukowe, w ramach których studenci mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy oraz nabycia dodatkowych umiejętności praktycznych. Uczelnia posiada świetnie wykwalifikowaną kadrę pracowniczą  oraz nowoczesne zaplecze naukowo-badawcze wraz z bazą laboratoryjną. 

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

 

zasady rekrutacji na studia 2017

 


 

 

 

 


KARIERA


KIERUNKI STUDIÓW


STUDIA

studia biologicznestudia biologiczne

UCZELNIE