Studia filologiczne

Studia filologiczne

Studia filologiczne

Największy wybór studiów

filologicznych w Polsce

Odkryj ponad 280 kierunków filologicznych i sprawdź gdzie możesz studiować 

 

 

2021

Dodaj do ulubionych

Studia filologiczne 2021

Studia filologiczne w Polsce to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia filologiczne to nie tylko zdobywanie wiedzy o języku, umiejętności komunikacyjnych i poznawanie języka z naukowego punktu widzenia – to również poznawanie dodatkowej wiedzy ogólnej, pozwalającej łatwiej odnaleźć się w rzeczywistości, takiej jak filozofia, edytorstwo, metodologia badań i świadomość kulturowa, związana z wymaganiami przekładów.

Popularne kierunki filologiczne: filologia polska, filologia angielska, filologia romańska, filologia germańska, filologia hiszpańska.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym) lub onlineSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Kierunki studiów filologicznych cieszą się bardzo dużą popularnością wśród kandydatów na studia, wiąże się to z rosnącym zapotrzebowaniem na rynku pracy na specjalistów posługujących się różnymi językami obcymi. Absolwenci studiów filologicznych przygotowani są do pracy np. w: instytucjach kultury, urzędach, w turystyce i sektorze usług, marketingu, wydawnictwach, redakcjach, ale także w szkolnictwie, public relations, działach HR, administracji czy sądownictwie.

W procesie rekrutacji na studia filologiczne najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język obcy, język polski.
 
Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

czytaj dalej wszystko o studiach filologicznych

 

 

KIERUNKI FILOLOGICZNE

Miasto
Uczelnia
Typ kierunku
Tryb kierunku
Czas trwaniaKierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Amerykanistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Angielski język biznesu I stopnia stacjonarne
Anglistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bałkanistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Business and languages I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Central european and balkan studies I stopnia stacjonarne
Cultural communication I stopnia, II stopnia stacjonarne
Dwujęzykowe studia dla tłumaczy I stopnia stacjonarne
Edytorstwo I stopnia stacjonarne
English linguistics: theories, interfaces, technologies I stopnia stacjonarne
English philology I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
English philology - teacher training programme II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
English studies - american and canadian studies for intercultural communications and diplomacy II stopnia stacjonarne
English studies - literature and culture I stopnia stacjonarne
Etnofilologia kaszubska I stopnia stacjonarne
Etnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Fennistyka II stopnia stacjonarne
Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych I stopnia stacjonarne
Filologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia angielska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia angielska - studia online II stopnia online
Filologia angielska od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia angielska w zakresie nauczania języka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia angielska z elementami translatoryki II stopnia stacjonarne
Filologia angielska z językiem hiszpańskim I stopnia stacjonarne
Filologia angielska z językiem niemieckim I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia angielska z językiem rosyjskim I stopnia stacjonarne
Filologia angielska z pedagogiką I stopnia stacjonarne
Filologia angielska z technologią informacyjną I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia angielsko - celtycka I stopnia stacjonarne
Filologia angielsko-rosyjska I stopnia stacjonarne
Filologia bałkańska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia bałtycka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia białoruska z językiem angielskim I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia chorwacka z językiem serbskim I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia czeska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia francuska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia francuska od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia francuska z drugim językiem romańskim I stopnia stacjonarne
Filologia germańska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia germańska - studia online II stopnia online
Filologia germańska z dodatkowym językiem obcym I stopnia stacjonarne
Filologia germańska z językiem angielskim I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia hiszpańska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia hiszpańska od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną II stopnia stacjonarne
Filologia hiszpańska z językiem angielskim I stopnia stacjonarne
Filologia iberyjska II stopnia stacjonarne
Filologia indyjska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia klasyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia koreańska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia niderlandzka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia niderlandzka od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia niemiecka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia niemiecka od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia norweska I stopnia stacjonarne
Filologia nowogrecka I stopnia stacjonarne
Filologia obca nauczycielska II stopnia stacjonarne
Filologia orientalna - arabistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia orientalna - indologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia orientalna - iranistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia orientalna - japonistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia orientalna - sinologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia orientalna - turkologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia polska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Filologia polska - studia online I stopnia, II stopnia online
Filologia polska jako obca I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia polska nauczycielska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia polskiego języka migowego II stopnia stacjonarne
Filologia portugalska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia romańska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia romańska i iberystyka II stopnia stacjonarne
Filologia romańska od podstaw I stopnia stacjonarne
Filologia romańska z językiem obcym do wyboru I stopnia stacjonarne
Filologia rosyjska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia rosyjska - komunikacja językowa w sferze biznesu I stopnia stacjonarne
Filologia rosyjska - przekładoznawstwo II stopnia stacjonarne
Filologia rosyjska od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia rosyjska z językiem dodatkowym I stopnia stacjonarne
Filologia rumuńska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia skandynawska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia słowiańska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia szwedzka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia szwedzka od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia ukraińska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia ukraińska z językiem rosyjskim I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia w zakresie języka angielskiego I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia węgierska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia włoska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia włoska od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia wschodniosłowiańska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologie regionów I stopnia, II stopnia stacjonarne
Game studies I stopnia, II stopnia stacjonarne
Germanistik I stopnia, II stopnia stacjonarne
Germanistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Helwetologia - studia szwajcarskie II stopnia stacjonarne
Hispanistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Hispanistyka stosowana I stopnia niestacjonarne
Hungarystyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Iberoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Iberystyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatologia z biznesowym językiem angielskim II stopnia stacjonarne
Italianistyka I stopnia stacjonarne
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem I stopnia, II stopnia stacjonarne
Japonistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Język angielski w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Język angielski w turystyce I stopnia stacjonarne
Język biznesu I stopnia, II stopnia stacjonarne
Język francuski stosowany, z hiszpańskim I stopnia stacjonarne
Język francuski z angielskim - profil tłumaczeniowy I stopnia stacjonarne
Język i kultura rosji I stopnia niestacjonarne
Język i literatura rosji II stopnia niestacjonarne
Język niemiecki i komunikacja w biznesie II stopnia stacjonarne
Język niemiecki w obrocie gospodarczym I stopnia stacjonarne
Język polski od podstaw z językiem niemieckim I stopnia stacjonarne
Język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych II stopnia stacjonarne
Język ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim) I stopnia stacjonarne
Języki obce w mediach i biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Judaistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Komunikacja międzykulturowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Komunikacja międzykulturowa - azja i afryka II stopnia stacjonarne
Koreanistyka I stopnia stacjonarne
Kultura rosji i narodów sąsiednich I stopnia stacjonarne
Lingwistyka II stopnia stacjonarne
Lingwistyka dla biznesu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Lingwistyka dla biznesu - tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie I stopnia stacjonarne
Lingwistyka praktyczna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Lingwistyka stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne
Lingwistyka stosowana angielsko - arabska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Lingwistyka stosowana angielsko - niemiecka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Lingwistyka stosowana angielsko - rosyjska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Lingwistyka stosowana niemiecko - rosyjska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Lingwistyka stosowana rosyjsko - chińska I stopnia stacjonarne
Lingwistyka w komunikacji specjalistycznej II stopnia stacjonarne
Literatura popularna i kreacje światów gier I stopnia stacjonarne
Logopedia z językiem polskim jako obcym I stopnia stacjonarne
Master of liberal arts II stopnia stacjonarne
Mediteranistyka I stopnia stacjonarne
Międzynarodowa komunikacja językowa I stopnia stacjonarne
Międzynarodowe studia polskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego II stopnia stacjonarne
Niderlandystyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Nowe media i kultura cyfrowa I stopnia stacjonarne
Orientalistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Orientalistyka chrześcijańska I stopnia stacjonarne
Polonistyczne – germanistyczne wspólne studia nauczycielskie I stopnia stacjonarne
Polonistyka I stopnia stacjonarne
Polonistyka stosowana I stopnia stacjonarne
Polsko - niemieckie studia kulturowe i translatorskie I stopnia stacjonarne
Portugalistyka II stopnia stacjonarne
Portugalistyka: studia portugalsko-brazylijskie I stopnia stacjonarne
Produkcja teatralna i organizacja wydarzeń I stopnia stacjonarne
Przekład rosyjsko - polski z dodatkowym językiem obcym II stopnia stacjonarne
Region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe I stopnia stacjonarne
Romanistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Rusycystyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Sinologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Skandynawistyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Studia afrykańskie I stopnia stacjonarne
Studia azjatyckie I stopnia stacjonarne
Studia bałkańskie I stopnia stacjonarne
Studia filologiczno-kulturoznawcze I stopnia stacjonarne
Studia nad chinami I stopnia stacjonarne
Studia nad indiami i azją południową I stopnia stacjonarne
Studia nad japonią I stopnia stacjonarne
Studia nad koreą I stopnia stacjonarne
Studia niderlandystyczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Studia polskie z językiem angielskim I stopnia stacjonarne
Studia polsko - ukraińskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Studia polsko-niemieckie I stopnia stacjonarne
Studia slawistyczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Studia śródziemnomorskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Studia wschodnie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Sztuka pisania I stopnia, II stopnia stacjonarne
Tłumaczenia pisemne i multimedialne II stopnia stacjonarne
Transatlantic studies II stopnia stacjonarne
Translatoryka II stopnia stacjonarne
Twórcze pisanie I stopnia stacjonarne
Ukrainistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Ukrainistyka z językiem angielskim I stopnia, II stopnia stacjonarne

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI FILOLOGICZNE

Miasto
SORTOWANIE:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
P
R
S
T
U
W
Z
Ł
Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ STUDIA FILOLOGICZNE

Miasto
SORTOWANIE:

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
   tryb studiów

    Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

    grupa kierunku

     Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

     Uniwersytet Łódzki

     Uniwersytet Warszawski

     Uniwersytet Wrocławski

     Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

     KRAKOWSKA AKADEMIA IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

     Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

     Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

     Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

     Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

     Akademia Ignatianum w Krakowie

     Kierunki filologiczne:

     FILOLOGIA ANGIELSKA

     POPULARNE KIERUNKI FILOLOGICZNE

     Miasto
     SORTOWANIE:

     POKAŻ WSZYSTKIE

     ZOBACZ, CO WYBIERAJĄ INNI

     Miasto
     SORTOWANIE:

     POKAŻ WSZYSTKIE

     STUDIA FILOLOGICZNE - PODYPLOMOWE

     Miasto
     SORTOWANIE:
     A
     B
     D
     E
     F
     G
     I
     J
     K
     M
     N
     O
     P
     R
     S
     T
     W
     Rozwiń
      

     Trzeba wiedzieć

     Gdzie studiować kierunki filologiczne

     Wszystko o studiach filologicznych

     Filologia to studia dla prawdziwych humanistów, dla których nauka języka jest pasją. Wybór języków, których uczyć możesz się na studiach filologicznych, jest naprawdę szeroki – od tych najpopularniejszych (jak język polski, angielski, rosyjski czy niemiecki) po te niszowe (fiński, duński, arabski, japoński, chiński). Podczas studiów dokładnie poznasz gramatykę, leksykę, fonetykę i historię danego języka oraz kulturę i tradycję narodu, który się nim posługuje.

      

      

     Jaka praca po studiach na kierunkach filologicznych

     W jakich branżach odnajdują się absolwenci studiów filologicznych?

     Po filologii polskiej zatrudnienie znaleźć możesz w portalach internetowych, czasopismach i gazetach, wydawnictwach, bibliotekach, instytucjach kultury, w agencjach reklamowych i w public relations. Bardzo dużo zależy od specjalizacji, którą wybierzesz. Po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej zdobędziesz uprawnienia, które pozwolą ci pracować w szkołach – po studiach licencjackich zdobędziesz uprawnienia do nauczania języka polskiego w szkołach podstawowych i gimnazjach; po magisterskich – w liceach.

     Na specjalizacji glottodydaktycznej, dowiesz się, jak skutecznie uczyć obcokrajowców języka polskiego. Możesz również zdecydować się na specjalizację logopedyczną lub edytorską, na której poznasz tajniki korekty, redakcji i technicznego opracowania tekstu.

     Filologie obce otwierają przed tobą ponadto możliwość pracy w branży tłumaczeniowej. Absolwenci niszowych filologii (takich jak skandynawistyka, japonistyka czy sinologia, która w ubiegłym roku akademickim była jednym z najbardziej obleganych kierunków) mogą znaleźć pracę w międzynarodowych korporacjach, które poszukują osób władających mniej popularnymi językami. Jeżeli marzy ci się praca w roli nauczyciela języka obcego, rozważ wybór specjalizacji pedagogicznej.

     Podczas rekrutacji na studia filologiczne pod uwagę brane są wyniki z języka polskiego i języków obcych, przedmiotów humanistycznych: wiedzy o społeczeństwie, historii, wiedzy o kulturze. Niektóre uczelnie uwzględniają również wyniki z matury z matematyki.

      

     Możliwe ścieżki twojej przyszłej kariery zawodowej i przeciętne wynagrodzenie

      

     Ścieżki kariery Przeciętne zarobki brutto
     Copywriter 5300 zł
     Redaktor dziennikarz 5100 zł
     Dziennikarz 5000 zł
     Tłumacz jęz. angielskiego 6300 zł
     Copywriter (j. obcy) 6400 zł

     źródło: zarobki.pracuj.pl

     Interesuje cię ile zarabia się w poszczególnych branżach sprawdź wynagrodzenia w Polsce | pracodawcy w Polsce

      

      

     Komentarze (3)

     onlineekspertwsb odpowiedz

     Witam! Filologia angielska - kierunek studiów I stopnia znaleźć można w ofercie Wyższej Szkoły Bankowej. Studia można podjąć w Gdańsku, Gdyni, Poznaniu oraz we Wrocławiu. Osoby zainteresowane takimi studiami po szczegóły rekrutacji zapraszam na naszą stronę wsb pl/studia-i-szkolenia/studia-i-stopnia/kierunki-i-specjalnosci Dodam, że zapis na studia do 30 maja pozwoli zaoszczędzić 600 zł dzięki zniżce w czesnym na pierwszym roku. Nie jest także pobierana opłata wpisowego. Zapraszam! Pozdrawiam, Renata Mazur Online Ekspert WSB Studia I stopnia

     oslo odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

     czy na jakiejś uczelni można połączyć filologię angielską z norweskim? :D

     osloodp W odpowiedzi do: oslo odpowiedz

     uam chyba, i może w ramach mish-u