Studia inżynierskie Szczecin

Studia inżynierskie Szczecin

Studia inżynierskie Szczecin

Największy wybór studiów

inżynierskich w Szczecinie

Odkryj kierunki inżynierskie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Studia inżynierskie Szczecin | woj. zachodniopomorskie

Studia inżynierskie w Szczecinie to studia, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

zobacz, na jakich uczelniach w Szczecinie są Studia inżynierskie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI INŻYNIERSKIE I TECHNICZNE W SZCZECINIE

SORTOWANIE:
B
D
E
I
K
L
M
O
P
R
S
T
U
Z
Rozwiń

KIERUNKI INŻYNIERSKIE I TECHNICZNE W SZCZECINIE

Rozwiń

Rekrutacja i wymagania na studia inżynierskie w Szczecinie

Jeśli chcesz dołączyć do grona studentów studiów inżynierskich w Szczecinie musisz wykazać się wiedzą i umiejętnościami z zakresu matematyki, fizyki z astronomią i chemii. Przedmiotami, które również mogą odegrać znaczącą rolę w rekrutacji są geografia oraz informatyka.

Uczelnie za stolicy województwa Zachodniopomorskiego, ze względu na swoje położenie geograficzne proponują ciekawą ofertę nauki, a co za tym idzie, należy posiadać specjalne predyspozycje, oraz przejść specjalne testy, efektem których będzie przyjęcie na studia. Przykładem są studia na Akademii Morskiej, na kierunkach: Nawigacja, Mechanika i budowa maszyn oraz Mechatronika. Kandydaci zobligowani są do posiadania morskiego świadectwa zdrowia oraz książeczki sanitarno- epidemiologicznej.

Dodatkowo, osoby przyjęte na pierwszym rok studiów wymienionych kierunków, przed rozpoczęciem nauki, muszą przejść praktyki przygotowawcze. Nieobecność na nich wiąże się z zakończeniem studiów jeszcze przed ich rozpoczęciem. Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na studia poza konkursem wyników egzaminu maturalnego, po spełnieniu wymagań formalnych i dodatkowych form rekrutacji.

Istotnym aspektem studiów inżynierskich w Szczecinie jest język obcy. Warto pochwalić się wysokim wynikiem z tego przedmiotu, między innymi dlatego, że studiując dziedziny o zakresie międzynarodowym, a później pracując język obcy nowożytny przyda się niemal na pewno.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Zobacz, co wybierają inni

POKAŻ WSZYSTKIE

Studia inżynierskie niestacjonarne w Szczecinie

Studia inżynierskie to bogata paleta dyscyplin, które przyciągają niezliczoną rzeszę kandydatów. Za takim profilem kształcenia stoi jeden, niepodważalny argument: wysokiej jakości wiedza inżynierska zawsze będzie w cenie. Zainteresowani pozyskaniem wykształcenia chętnie kierują swoją uwagę w stronę województwa zachodniopomorskiego, ponieważ w Szczecinie oferta tych studiów, z racji położenia na mapie, różni się od innych ośrodków akademickich.

Co jeszcze warto zaznaczyć, niemała część proponowanych w mieście kierunków dostępna jest także w formie niestacjonarnej. Należy wyjaśnić, że studia niestacjonarne dzielą się nie wieczorowe i zaoczne, ale tych pierwszych jest znacznie mniej i to studia zaoczne dzierżą palmę pierwszeństwa.

Studia zaoczne, nazywane czasem studiami weekendowymi polegają na odbywaniu zajęć w soboty i niedziele. Grafiki bywają napięte, ponieważ obszerny program kształcenia należy zmieścić w stosunkowo mniejszej ilości godzin. Ale nie stwarza to żadnych przeszkód w osiągnięciu określonych efektów.

Wymaga jedynie odpowiedniego nastawienia oraz samodzielności studentów, którzy część obowiązującego materiału muszą zgłębić we własnym zakresie. Inżynierskie studia niestacjonarne w Szczecinie to szereg dyscyplin dostępnych w różnych uczelniach. Wybór zależy wyłącznie od kandydata, który musi odpowiedzieć sobie na pytania związane z zainteresowaniami, a także przyszłością zawodową, jaką chciałby prowadzić już po zakończeniu nauki.

czytaj dalej studia inżynierskie niestacjonarne (zaoczne) w Szczecinie

POPULARNE KIERUNKI NIESTACJONARNE W SZCZECINIEPOLECANE DLA CIEBIE

STUDIA INŻYNIERSKIE W SZCZECINIE - PODYPLOMOWE

Jak wyglądają studia inżynierskie w Szczecinie?

Chcesz być na fali? Wybierz studia inżynierskie w Szczecinie. Stolica województwa Zachodniopomorskiego powinna być stolicą edukacji dla tych, dla których zawód to nie tylko praca, ale także przygoda życia. Rynek pracy zdaje się być chłonny. Chłonny wykwalifikowanych specjalistów, ludzi pomysłowych, chcących mieć wpływ na rozwój nie tylko swojej branży.

Studia inżynierskie w Szczecinie to nie tylko Chemia i Informatyka. To szeroka oferta kształcenia, zbudowana na tym, co wyjątkowe i niepowtarzalne w większej części kraju. Przykład stanowi kierunek o nazwie Chłodnictwo i klimatyzacja.

Oprócz wiedzy z zakresu przedmiotów kształcenia podstawowego, technicznego i inżynierskiego absolwent otrzymuje szczegółową wiedzę i umiejętności w zakresie budowy urządzeń i instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych, między innymi chłodni lądowych i chłodni portowych.

Dzięki studiom inżynierskim w Szczecinie absolwenci mają realny wpływ na przemysł, środowisko, bezpieczeństwo nie tylko w rodzimym wydaniu. Kwalifikacje to przepustka do dobrej pracy, a taka czeka już podczas studiów. W samym Szczecinie i okolicach znajduje się 40 firm związanych z przemysłem okrętowym i ok. 30 firm z branży offshore, które czekają na uzdolnionych, pełnych pasji, młodych inżynierów.

Nie bądź jak inżynier Mamoń z filmu „Rejs” Marka Piwowskiego. Bądź prawdziwym inżynierem! Wybierz studia inżynierskie w Szczecinie. Morze? Na pewno. Przeczytaj jaka oferta studiów inżynierskich czeka na Ciebie w mieście zespołu HEY!

 

Praca po studiach inżynierskich w Szczecinie

Wykwalifikowani specjaliści zawsze będą na fali, niezależnie od tego na jakie wody wypłyną. Studia inżynierskie w Szczecinie dają wybór – nie tylko w kwestii obrania drogi kształcenia, ale także obrania drogi zawodowej. Wybierając edukację tutaj, wybierasz zawody, których nie nauczysz się w innych ośrodkach akademickich w kraju. Nie pracując na lądzie można wyznaczyć sobie jasną ścieżkę kariery, a mogą posłużyć do tego, na przykład wydziały: Nawigacyjny i Mechaniczny.

Po zakończeniu nauki należy odbyć dwunastomiesięczne praktyki na morzu, po których można otrzymać dyplom oficera wachtowego i mechanika wachtowego. Kolejnym krokiem jest egzamin przed Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną, efektem którego jest uzyskanie dyplomu starszego oficera i drugiego oficera mechanika.

Po kolejnym egzaminie przed Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną zdający otrzymuje dyplom kapitana żeglugi wielkiej i starszego oficera mechanika. To tylko jedna ścieżka kariery zawodowej, którą można pójść po ukończeniu nauki w Szczecinie. Może być ich znacznie więcej. Wykształceni specjaliści w swoich dziedzinach znajdą zatrudnienie.

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE STUDIA INŻYNIERSKIE

Na studia inżynierskie w Szczecinie zaprasza Akademia Morska, która kształci od 1947 roku. Uczelnia prowadzi kształcenie na trzech wydziałach, na cieszących się popularnością kierunkach. Należą do nich m.in.:

  • Nawigacja – studia I i II-stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, na Wydziale Nawigacyjnym
  • Geodezja i Kartografia- studia I i II- stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, na Wydziale Nawigacyjnym
  • Mechanika i budowa maszyn – studia I i II- stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, na Wydziale Mechanicznym
  • Zarządzanie i inżynieria produkcji – studia I i II-stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, na Wydziale Inżynieryjno- Ekonomicznym Transportu.

dowiedz się więcej 

Dla tych, którzy chcieliby kontynuować naukę na studiach doktoranckich, Akademia Morska w Szczecinie przygotowała ciekawą ofertę kształcenia:

 


ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE STUDIA INŻYNIERSKIE

Uczelnią państwową, która proponuje studia inżynierskie w Szczecinie jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, który powstał w 2009 roku w efekcie połączenia dwóch zasłużonych uczelni; Akademii Rolniczej i Politechniki Szczecińskiej. Uczelnia kształci na dziesięciu wydziałach, z czego dziewięć ma charakter inżynierski. Do ciekawych kierunków studiów należą m.in.:

Dla tych, którzy chcieliby podjąć naukę na studiach podyplomowych, na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie również czeka ciekawa oferta:

 


UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI STUDIA INŻYNIERSKIE

Druga państwowa uczelnia w Szczecinie, czyli Uniwersytet Szczeciński prowadzi studia inżynierskie na wybranych kierunkach. Wśród nich znajdują się m.in.:

 


WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO- EKONOMICZNA W SZCZECINIE STUDIA INŻYNIERSKIE

Studia inżynierskie w Szczecinie, na uczelni niepublicznej, prowadzi Wyższa Szkoła Techniczno- Ekonomiczna. Oferuje jeden kierunek kształcenia – Transport, na którym, podczas II roku nauki można wybrać specjalność spośród następujących: Technika samochodowa, Automotive, Logistyka transportu, Bezpieczeństwo ruchu drogowego i kolejowego, Drony- bezzałogowe statki powietrzne.

 


WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W SZCZECINIE STUDIA INŻYNIERSKIE

Kolejna uczelnia niepubliczna w województwie Zachodniopomorskim, Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie oferuje jeden kierunek w ramach studiów inżynierskich, a jest to Logistyka. W trakcie nauki studenci wybierają specjalności, a wyboru dokonują z następujących opcji: Logistyka i handel morski, Logistyka i spedycja międzynarodowa, Logistyka w przedsiębiorstwie, Transport i usługi logistyczne. Studia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym.

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)