Szkoła Gówna Gospodarstwa Wiejskiego - kierunki studiów

Szkoła Gówna Gospodarstwa Wiejskiego - kierunki studiów

kierunki studiów sggw

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) - kierunki studiów

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  jest to warszawski uniwersytet przyrodniczy i rolniczy, który od niespełna 200 lat kształci pracowników z zakresu medycyny weterynaryjnej, leśnictwa czy nauk o żywności. Uczelnia skupia się na podnoszeniu kompetencji przyszłych pracowników przekazując niezbędną wiedzę młodym studentom bazując na kierunkach studiów z nauk humanistycznych, przyrodniczych,  ekonomicznych oraz ekologicznych. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  jest jednym z największych ośrodków dydaktycznych w kraju oraz posiada świetnie rozwinięte zaplecze socjalne, co czyni ją jedną z najbardziej prestiżowych uczelni w Polsce. Uczelnia od trzech lat z rzędu licząc od 2012 roku otrzymuje tytuł „Najbardziej innowacyjnej i kreatywnej uczelni w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych”.

Wydział Rolnictwa i Biologii

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Wydział Leśny

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Wydział Technologii Drewna

Wydział Nauk o Zwierzętach

Wydział Nauk o Żywności

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Wydział Inżynierii Produkcji

Wydział Nauk Ekonomicznych

Wydział Nauk Społecznych

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

Komentarze (0)