Politechnika Poznańska - kierunki studiów

Politechnika Poznańska - kierunki studiów

Politechnika Poznańska - kierunki studiów

Politechnika Poznańska jest uczelnią wyższą o profilu technicznym, która kształci obecnie około dwudziestu czterech tysięcy studentów. Kierunki studiów znajdujące się w ofercie edukacyjnej pozwalają zdobyć obszerną wiedzę z zakresu budowy maszyn  i zarządzania, elektryki, architektury czy fizyki technicznej. Politechnika Poznańska reprezentuje wysoki poziom nauczania, kształcąc wykwalifikowane kadry szeroko rozumianej inżynierii na wszystkich trzech poziomach: inżynierskim,  magisterskim oraz doktoranckim. Uczelnia oferuje 29 innowacyjnych kierunków studiów, zlokalizowanych na 10 wydziałach Politechniki Poznańskiej. 

Wydział Architektury

 

Komentarze (0)