Politechnika Opolska - kierunki studiów

Politechnika Opolska - kierunki studiów

Politechnika Opolska - kierunki studiów

W 1996 roku Wyższa Szkoła Inżynierska została przekształcona w Politechnikę Opolską. Grono jej studentów jak i wykładowców nieustannie rośnie, za sprawą ciągle zwiększającej się liczbie nowych kierunków. Aktualnie Politechnika Opolska oferuje ich 25 na sześciu różnych wydziałach. Pozwalają one na zgłębianie nauk typowo technicznych, ale również administrację, ekonomię, architekturę czy fizjoterapię. Dodatkowo studenci mają szansę poszerzać swoje zainteresowania dzięki licznym kołom naukowym. Uczelnia słynie również z nowoczesnych laboratoriów, w których studenci mają okazję skorzystać z urządzeń pozwalających, na przykład badać wysokie napięcia i infradźwięki czy też symulować trzęsieni ziemi. Do dyspozycji studentów są również roboty humanoidalne NAO. Uczelnia daje możliwość wzięcia udziału w międzynarodowych wymianach studenckich, a  także w Polsko - Amerykańskiej Szkole Letniej, co pozwala na zdobycie cennego doświadczenia. Dodatkowo, Politechnika Opolska, oferuje studentom szereg zajęć i kursów w ramach Instytutu Konfucjusza.

Wydział Budownictwa

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

Wydział Mechaniczny

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizykoterapii

 

Komentarze (0)