Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy - kierunki studiów

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy jest wielowymiarową uczelnią wyższą, z ponad 60-letnią tradycją nauczania. Dużym atutem uniwersytetu jest połączenie kierunków kształcących inżynierów z naukami rolniczymi. Stale prowadzone są procesy, które mają zapewnić wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, a także umożliwiające rozwój uczelni, poprzez uruchomienie dodatkowych kierunków studiów. Uniwersytet nawiązał szerokie kontakty z ośrodkami zagranicznymi, jak i z wieloma polskimi uczelniami, prowadząc wiele inicjatyw ukierunkowanych na rozwój regionu. Uczelnia oferuje 32 innowacyjne kierunki studiów, w ramach ośmiu wydziałów, przygotowując studentów w zakresie hodowli i biologii zwierząt, mechaniki i budowy maszyn, technologii chemicznej oraz teleinformatyki.  

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Wydział Technologii i Inżynierii Chemiecznej

Wydział Matematyki i Fizyki

Wydział Telekomunikacji, Informtyki i Elektroniki

Wydział Zarządzania

Komentarze (0)