studia weterynaryjne


<  Studia

 

<  Kierunki studiów

Studia weterynaryjne

Kochasz zwierzęta i chciałbyś związać z nimi swoją karierę zawodową? Może zainteresować cię jeden z dwóch kierunków: weterynaria lub zootechnika!

Podczas studiów na kierunku weterynaria nauczysz się oceniać stan zdrowia zwierząt, zapobiegać, rozpoznawać i leczyć choroby, wykonywać zabiegi chirurgiczne. W toku nauki zapoznasz się również z zagadnieniami związanymi z ochroną zdrowia publicznego i bezpieczeństwem żywności. Absolwenci tego kierunku uzyskują tytuł zawodowy lekarza weterynarii. Uprawnia on do prowadzenia własnej praktyki weterynaryjnej, daje również szansę na zatrudnienie w państwowych i prywatnych lecznicach dla zwierząt. Po ukończeniu weterynarii etatu szukać możesz również w laboratoriach diagnostycznych, zakładach produkcji zwierzęcej, w organach  inspekcji weterynaryjnej, w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, w organizacjach pozarządowych zajmujących się ochroną przyrody. Podczas rekrutacji na weterynarię pod uwagę brane są wyniki z matury z biologii, chemii, fizyki, języka obcego nowożytnego.

Zootechnika to kierunek, który umożliwi ci zdobycie teoretycznej i praktycznej  wiedzy dotyczącej hodowli zwierząt: ich żywienia, rozmnażania, higieny i zdrowia. W trakcie studiów weterynaryjnych zdobędziesz również wiedzę z zakresu genetyki, nauk agrotechnicznych, organizacji rynku i marketingu czy wykorzystania informatyki w procesie hodowli  zwierzęcej. Absolwenci zootechniki są przygotowani do pracy w szeroko rozumianym rolnictwie: w gospodarstwach rolnych, fermach hodowlanych, w ośrodkach doradztwa rolniczego, przedsiębiorstwach przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego, przemyśle paszowym, laboratoriach specjalistycznych, a także w administracji państwowej, leśnictwie i w organizacjach pozarządowych zajmujących się ochroną przyrody. Po ukończeniu tego kierunku pracy szukać możesz również w ogrodach zoologicznych, schroniskach, gospodarstwach agroturystycznych.  Podczas rekrutacji na zootechnikę pod uwagę brane są wyniki z matury z biologii, chemii, fizyki, języka obcego nowożytnego.

Komentarze (0)

prawo uw


KARIERA


KIERUNKI STUDIÓW


STUDIA

studia biologicznestudia biologiczne

UCZELNIE