Kierunki studiów Gdańsk i Gdynia

Kierunki studiów Gdańsk i Gdynia

uczelnie gdańsk - kierunki studiów

Kierunki studiów w Gdańsku i Gdyni - Kierunki Gdańsk i Gdynia

Uniwersytet, politechnika, uczelnia medyczna, muzyczna, AWF oraz Akademia Marynarki Wojennej – to wszystko znajdziesz w granicach Gdańska i Gdyni. Duża ilość uczelni wyższych przekłada się na ilość kierunków studiów, spośród których mogą wybierać absolwenci szkół ponadgimnazjalnych wybierający się na studia do Gdańska lub Gdyni. Wokalistyka na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej czy fizjoterapia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego. Technika dentystyczna na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym albo konserwacja i degradacja materiałów na Politechnice Gdańskiej. A może ichtiologia morska na Uniwersytecie Gdańskim lub nawigacja w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte? Możliwości jest mnóstwo, a wybór zależy tylko od Ciebie!
W ubiegłym roku najpopularniejszym kierunkiem trójmiejskich uczelni publicznych okazała się kryminologia oferowana przez Uniwersytet Gdański. O jeden indeks ubiegała się rekordowa liczba ponad 40 kandydatów. Kryminologia to jeden z nowych kierunków UG, który stale poszerza swoją ofertę edukacyjną. W nowym roku akademickim 2015/2016 będzie można studiować na jednym z pięciu nowych kierunków – uczelnia oferuje przyszłym studentom dyplomację, studia bałkańskie, studia wschodnie, Studium Humanitatis – Tradycje Cywilizacji Europejskiej oraz teatrologię.
Najstarsza politechnika w kraju – Politechnika Gdańska – podzielona jest na dziewięć wydziałów, spośród których najpopularniejszym kierunkiem, gospodarką przestrzenną, może pochwalić się Wydział Architektury. Dużym zainteresowaniem maturzystów cieszy się również Informatyka na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, biotechnologia na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa oraz energetyka na Wydziale Mechanicznym. Co jeszcze może wybrać kandydat wybierający tą nadmorską uczelnię techniczną? Zarządzanie inżynierskie, transport, mechatronikę, automatykę i robotykę czy ochronę środowiska.
Osoby marzące o kierunkach medycznych, powinny wybrać się na Gdański Uniwersytet Medyczny, który w swojej ofercie posiada między innymi kierunek lekarski, farmację, dietetykę, pielęgniarstwo czy elektroradiologię. Decydując się na AWF, możesz rozpocząć studia wychowania fizycznego, sportu, turystyki i rekreacji lub fizjoterapii. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni wykształci przyszłych dowódców, oficerów oraz kadrę wojskową i cywilną w kierunkach takich jak systemy informacyjne w bezpieczeństwie, stosunki międzynarodowe albo mechanika i budowa maszyn. Natomiast znajdująca się w Gdańsku Akademia Muzyczna, umożliwia przyszłym muzykom studiowanie instrumentalistyki, dyrygentury czy wokalistyki
 

1. Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki - kierunki studiów

 

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki jest szkołą wyższą o profilu artystycznym, zlokalizowaną w Gdańsku. Akademia oferuje naukę na siedmiu kierunkach studiów, w ramach czterech wydziałów.  Studenci będą mieli możliwość zdobyć  istotną wiedzę , uczestnicząc na zajęciach, które znacznie przyczynią się do rozwinięcia talentu instrumentalnego, głosu  wokalnego oraz na koła naukowe poszerzające ogólne umiejętności muzyczne. Program artystyczno-edukacyjny zapewnia kształcenie na wysokim poziomie, w gronie wykwalifikowanych nauczycieli akademickich i pedagogów. Studenci wybierając wokalistykę nauczą się kształcenia słuchu, śpiewu solowego i gry aktorskiej, natomiast decydując się na dyrygenturę - analizy i interpretacji dzieł muzycznych oraz realizacji nagrań dzieł artystycznych. 

Wydział I Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki

Wydział II Wydział Instrumentalny

Wydział III Wokalno Aktorski

Wydział IV DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, MUZYKI KOŚCIELNEJ, EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ, RYTMIKI I JAZZU

2. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego - kierunki studiów

 

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku jest uczelnią wyższą z bogatą tradycja kształcenia sportowców, trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego. Ponadto, uczelnia zajmuje się zagadnieniami z  teorii sportu, sprawności ruchowej oraz  historii kultury fizycznej.  Aspektami edukacyjnymi są także podstawy turystyki, żeglarstwo, rozwój osobisty oraz terapia ruchowa. Akademia posiada bogate zaplecze rekreacyjne, w skład którego wchodzi: hala widowiskowo-sportowa, hala lekkoatletyczna, pływalnia, sala taneczna, szermiercza i judo, a także liczne boiska oraz korty tenisowe.  Uczelnia prowadzi rekrutacje na  czterech kierunkach studiów, w ramach dwóch wydziałów, dając możliwość  rozwoju sportowego, turystycznego oraz  fizjoterapeutycznego. 

Wydział Wychowania Fizyczynego

Wydział Turystyki i Rekreacji

3. Gdański Uniwersytet Medyczny - kierunki studiów

 

Gdański Uniwersytet Medyczny jest szkołą wyższą, która skupia w sobie niemal 6 tysięcy studentów pragnących rozwijać się na kierunkach lekarskich i zdrowotnych.  Uczelnia podbija  statystyki przyjmując liczne grono studentów zagranicznych, którzy zajmują aż 13% ogółu uczniów.  Gdański Uniwersytet Medyczny nieprzerwanie dąży do innowacyjności, tworząc i modernizując bazę  dydaktyczną i kliniczną.  Nowo wybudowany szpital Centrum Medycyny Inwazyjnej wraz z lądowiskiem dla śmigłowców, zamieszczonym na dachu budynku jest jedną z największych inwestycji na Pomorzu, a także  pełni funkcje  innowacyjnej placówki edukacyjnej.  Uniwersytet oferuje 14  medycznych kierunków studiów, na czterech wydziałach. Student uzyska niezbędną wiedzę z zakresu nauk dentystycznych, farmacji, dietetyki, ratownictwa medycznego oraz zdrowia publicznego. 

Wydział Lekarski

Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

4. Politechnika Gdańska - kierunki studiów

 

Politechnika Gdańska  jest jedną z najstarszych w Polsce autonomicznych szkół wyższych o profilu technicznym.  Uczelnia  łączy  w sobie wieloletnią tradycję wraz z innowacyjnością, prowadząc liczne badania naukowe oraz wykorzystując ich  wyniki w praktyce.  Wielu wykwalifikowanych nauczycieli akademickich z renomowanych szkół zagranicznych prowadziło zajęcia na Politechnice Gdańskiej, dzięki czemu nawiązały się istotne i trwałe współprace z inny ośrodkami edukacyjnymi.  W ofercie edukacyjnej uczelni znajduje się ponad 40 przyszłościowych kierunków studiów, w ramach dziewięciu wydziałów.  Życie studenckie urozmaicają liczne koła naukowe (filmowe, geodezyjne, automatyków grafiki komputerowej) oraz organizacje studenckie ( chór akademicki, klub morski,  wspinaczkowy, kajakowy).

Wydział Architektury

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

5. Uniwersytet Gdański - kierunki studiów

 

Uniwersytet Gdański to prestiżowa szkoła wyższa, która zajmuje się kształceniem  niemal we wszystkich dziedzinach naukowo-dydaktycznych. Uczelnia zlokalizowana na Pomorzu dba o ukierunkowanie studentów według aktualnych potrzeb lokalnego i europejskiego rynku pracy. Kadra pracownicza jest doskonale wykwalifikowana, a także prowadzi samodzielne badania na światowych poziomie, dzięki czemu Uniwersytet nawiązuje niezwykle istotną współpracę z uczelniami zagranicznymi. Zróżnicowane formy nauczania, pośrednictwo multimediów oraz ponad dwieście kół naukowych i organizacji studenckich  przyczyniają się do kreowania  nowoczesnego wizerunku uczelni. W ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego znajduje się  69 kierunków studiów, w tym amerykanistyka, archeologia, fizyka medyczna, politologia czy kryminologia. 

Wydział Biologii

6. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte - kierunki studiów

 

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte jest państwową  uczelnią wyższą, która szkoli ponad 8 tysięcy studentów na stanowiska dowódcze, oficerskie oraz ogólnej kadry Wojskowej i cywilnej. Na Akademii studenci zdobędą istotną wiedzę  oraz  umiejętności praktyczne, dzięki licznym symulatorom sprzętu morskiego oraz broni podwodnej i artylerii. Uczelnia posiada także Akademicki Ośrodek Szkoleniowy  na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego oraz Centrum Doskonalenia Kursowego. Ponadto, Akademia prowadzi liczne badania naukowe dotyczące nowych technologii uzbrojenia morskiego, systemów wykrywania celów morskich, prac podwodnych na dużych głębokościach oraz obrony biernej okrętów. Ośrodek Marynarki Wojennej oferuje dwanaście  kierunków zarówno na studia  cywilne , jak i wojskowe, w ramach czterech wydziałów. 

WYDZIAŁ NAWIGACJI I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO
WYDZIAŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNY
WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH
 
WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH

 

Komentarze (0)