Rekrutacja na studia 2022 w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia 2022 w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia 2022 w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia

w Bydgoszczy 2022

Odkryj kierunki na bydgoskich uczelniach i sprawdź gdzie możesz studiować 

Rekrutacja na studia 2022/2023 w Bydgoszczy

Kandydaci na studia w Bydgoszczy podczas rekrutacji 2022/2023 do wyboru ponad 130 kierunków studiów w ramach studiów stacjonarnych (129 kierunków), niestacjonarnych (78 kierunków) oraz online (2 kierunki).

 

Terminy rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne 2022 w popularnych uczelniach w Bydgoszczy:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: od 8.06.2022 do 12.09.2022

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: od 6.06.2022 do 30.09.2022

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy: od 6.06.2022 do 30.09.2022

 

Kierunki studiów w Bydgoszczy - rekrutacja 2022/2023

 • administracja
 • agrotronika
 • analityka chemiczna i spożywcza
 • analityka medyczna
 • architektura
 • architektura krajobrazu
 • architektura wnętrz
 • audiofonologia
 • automatyka i elektronika
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • bezpieczeństwo narodowe
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • biologia
 • biotechnologia
 • biotechnologia medyczna
 • budownictwo
 • cyberdemokracja i studia nad rozwojem
 • design w biznesie
 • dietetyka
 • dyrygentura
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • edytorstwo
 • ekonomia
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektroradiologia
 • elektrotechnika
 • energetyka
 • engineering management
 • farmacja
 • filologia
 • filologia angielska
 • filologia polska
 • filologia rosyjska
 • filozofia
 • finance and accounting
 • finanse i rachunkowość
 • finansowo - prawny
 • fizjoterapia
 • fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej
 • fizyka
 • geodezja i kartografia
 • geografia
 • germanistyka
 • historia
 • humanistyka drugiej generacji
 • informatyka
 • informatyka stosowana
 • informatyka w biznesie
 • informatyka w biznesie – studia inżynierskie
 • innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną
 • inspekcja weterynaryjna
 • instrumentalistyka
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria farmaceutyczna
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria mechaniczna
 • inżynieria odnawialnych źródeł energii
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria techniczno-informatyczna
 • inżynieria zarządzania
 • it in business
 • jazz i muzyka estradowa
 • językoznawstwo
 • kierunek lekarski
 • kompozycja i teoria muzyki
 • komunikacja wizualna
 • kosmetologia
 • kryminologia
 • kulturoznawstwo
 • lingwistyka stosowana angielsko - arabska
 • lingwistyka stosowana angielsko - niemiecka
 • lingwistyka stosowana angielsko - rosyjska
 • lingwistyka stosowana niemiecko - rosyjska
 • lingwistyka stosowana rosyjsko - chińska
 • literaturoznawstwo
 • logistics
 • logistyka
 • logistyka - studia inżynierskie
 • logopedia
 • management
 • marketing cyfrowy
 • matematyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechatronika
 • muzyka kościelna
 • nauki biologiczne
 • nauki o polityce i administracji
 • ochrona i zarządzanie środowiskiem
 • ochrona środowiska
 • optometria
 • optyka okularowa z elementami optometrii
 • pedagogika
 • pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji
 • pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią
 • pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterpią
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • pielęgniarstwo
 • politologia
 • położnictwo
 • praca socjalna
 • prawo
 • prawo w biznesie
 • przewodnictwo i pilotaż turystyczny
 • psychologia
 • psychologia w biznesie
 • ratownictwo medyczne
 • rewitalizacja dróg wodnych
 • reżyseria dźwięku
 • rolnictwo
 • socjologia
 • stosunki międzynarodowe
 • sztuki muzyczne
 • technologia chemiczna
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • teleinformatyka
 • terapia zajęciowa
 • tourism
 • transport
 • turystyka
 • turystyka i rekreacja
 • wojskoznawstwo
 • wokalistyka
 • wychowanie fizyczne
 • wzornictwo
 • zarządzanie
 • zarządzanie - studia online
 • zarządzanie bezpieczeństwem narodowym
 • zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zarządzanie kryzysowe w środowisku
 • zdrowie publiczne
 • zielarstwo i fitoterapia
 • zoofizjoterapia
 • zootechnika

Nowe kierunki studiów w Bydgoszczy - rekrutacja 2022/2023

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 1. prawo

 2. cyberdemokracja i studia nad rozwojem

 

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 1. agrotronika

 2. ochrona i zarządzanie środowiskiem

 3. komunikacja wizualna

 

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

 1. Zarządzanie

 

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

 1. Muzyka Kościelna

 

Rekrutacja na studia 2022/2023 w Bydgoszczy

Uczelnie w Bydgoszczy - rekrutacja 2022/2023

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Harmonogram rekrutacji - uczelnie w Bydgoszczy

Studia I stopnia i jednolite Studia II stopnia Dodatkowa rekrutacja Ważne informacje
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w BydgoszczyAkademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 19.04.2022 do 31.05.2022 Termin rekrutacji II stopnia:  od 19.04.2022
do 31.05.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  do 31.08.2022 dowiedz się więcej
Bydgoska Szkoła WyższaBydgoska Szkoła Wyższa stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 05.05.2022
do 30.08.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 05.05.2022
do 30.08.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 05.05.2022
do 30.08.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 05.05.2022
do 30.08.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 06.06.2022
do 11.07.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 06.06.2022
do 20.09.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  od 30.07.2022
do 13.09.2022
dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 06.06.2022
do 20.09.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 06.06.2022
do 20.09.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w BydgoszczyKujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 20.04.2022
do 30.09.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 20.04.2022
do 30.09.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 20.04.2022
do 20.10.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 20.04.2022
do 20.10.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja ŚniadeckichPolitechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 06.06.2022
do 21.07.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 06.06.2022
do 22.09.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  od 01.08.2022
do 22.09.2022
dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 06.06.2022
do 30.08.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 06.06.2022
do 22.09.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w BydgoszczyUniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 08.06.2022
do 11.07.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 08.06.2022
do 11.07.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  od 05.08.2022
dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 08.06.2022
do 12.09.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 08.06.2022
do 12.09.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w BydgoszczyWyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 29.03.2022
do 15.10.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 29.03.2022
do 15.10.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 29.03.2022
do 15.10.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 29.03.2022
do 15.10.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w BydgoszczyWyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 01.03.2022
do 31.10.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 01.03.2022
do 31.10.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 01.03.2022
do 31.10.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 01.03.2022
do 31.10.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Gospodarki w BydgoszczyWyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  Termin rekrutacji II stopnia:  Termin dodatkowej rekrutacji: 
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
 

Aktualności rekrutacyjne

POKAŻ WIĘCEJ

 

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Kierunki studiów - Bydgoszcz: znaleziono 133

Uczelnia
Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania

Pokaż więcej

Nadchodzące wydarzenia

Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Administracja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Agrotronika I stopnia stacjonarne
Analityka chemiczna i spożywcza I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka medyczna jednolite stacjonarne
Architektura I stopnia, II stopnia stacjonarne
Architektura krajobrazu I stopnia stacjonarne
Architektura wnętrz I stopnia, II stopnia stacjonarne
Audiofonologia I stopnia stacjonarne
Automatyka i elektronika I stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo i higiena pracy I stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biotechnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biotechnologia medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Budownictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Cyberdemokracja i studia nad rozwojem I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Design w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dietetyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dyrygentura I stopnia, II stopnia stacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia, II stopnia stacjonarne
Edytorstwo I stopnia stacjonarne
Ekonomia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektronika i telekomunikacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektroradiologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektrotechnika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Energetyka I stopnia stacjonarne
Engineering management I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Farmacja jednolite stacjonarne
Filologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia angielska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia polska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia rosyjska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filozofia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Finance and accounting I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finanse i rachunkowość I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finansowo - prawny II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Fizjoterapia II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej I stopnia stacjonarne
Fizyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Geodezja i kartografia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geografia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Germanistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Historia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Humanistyka drugiej generacji I stopnia stacjonarne
Informatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka w biznesie – studia inżynierskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inspekcja weterynaryjna I stopnia stacjonarne
Instrumentalistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria bezpieczeństwa I stopnia stacjonarne
Inżynieria biomedyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria farmaceutyczna I stopnia stacjonarne
Inżynieria materiałowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria odnawialnych źródeł energii I stopnia stacjonarne
Inżynieria środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria techniczno-informatyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria zarządzania I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
It in business I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Jazz i muzyka estradowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kierunek lekarski jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Kompozycja i teoria muzyki I stopnia, II stopnia stacjonarne
Komunikacja wizualna I stopnia stacjonarne
Kosmetologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kryminologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kulturoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Lingwistyka stosowana angielsko - arabska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Lingwistyka stosowana angielsko - niemiecka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Lingwistyka stosowana angielsko - rosyjska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Lingwistyka stosowana niemiecko - rosyjska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Lingwistyka stosowana rosyjsko - chińska I stopnia stacjonarne
Logistics I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logistyka - studia inżynierskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logopedia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Management I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Marketing cyfrowy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Matematyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Mechanika i budowa maszyn I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechatronika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Muzyka kościelna I stopnia stacjonarne
Ochrona i zarządzanie środowiskiem I stopnia stacjonarne
Ochrona środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Optometria II stopnia stacjonarne
Optyka okularowa z elementami optometrii I stopnia stacjonarne
Pedagogika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią II stopnia stacjonarne
Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterpią I stopnia stacjonarne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika resocjalizacyjna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pielęgniarstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Politologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Położnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Praca socjalna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawo jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Prawo w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Przewodnictwo i pilotaż turystyczny I stopnia stacjonarne
Psychologia jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Psychologia w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ratownictwo medyczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Rewitalizacja dróg wodnych I stopnia stacjonarne
Reżyseria dźwięku I stopnia stacjonarne
Rolnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Socjologia I stopnia stacjonarne
Stosunki międzynarodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
Technologia chemiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Teleinformatyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Teologia I stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Terapia zajęciowa I stopnia stacjonarne
Tourism I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Transport I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Turystyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Turystyka i hotelarstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Turystyka i rekreacja I stopnia, II stopnia stacjonarne
Wojskoznawstwo I stopnia stacjonarne
Wokalistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Wychowanie fizyczne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wzornictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Zarządzanie - studia online I stopnia, II stopnia online
Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie kryzysowe w środowisku I stopnia stacjonarne
Zdrowie publiczne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zielarstwo i fitoterapia I stopnia stacjonarne
Zoofizjoterapia I stopnia stacjonarne
Zootechnika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
 

Uczelnie w Bydgoszczy

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Bydgoska

Kierunki studiów: 34 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 13 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy

Kierunki studiów: 8 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 4 Studia: stacjonarne

Bydgoska Szkoła Wyższa

Kierunki studiów: 13 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 21 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Kierunki studiów: 16 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 7 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Kierunki studiów: 11 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 57 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Kierunki studiów: 57 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 22 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 2

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Kierunki studiów: 23 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 103 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

Kierunki studiów: 4 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 101 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Kierunki studiów w Bydgoszczy - Uczelnie

Grupa kierunków
Typ studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Komentarze (0)