Uniwersytet Jagielloński - kierunki studiów

Uniwersytet Jagielloński - kierunki studiów

uniwersytet jagielloński kierunki studiów

Uniwersytet Jagielloński - kierunki studiów

Uniwersytet Jagielloński jest najstarszą uczelnią w Polsce, zalicza się także do jednej z najstarszej na świecie. Wśród piętnastu wydziałów, jakie oferuje uniwersytet, wyróżnia się trzy tworzące Collegium Medicum: Stomatologiczny, Farmaceutyczny oraz Nauk o Zdrowiu. Studia prowadzone są na wszystkich poziomach nauczania: licencjackim, magisterskim oraz doktoranckim. Uniwersytet Jagielloński jest niezwykle nowoczesny, posiada elektroniczny system zaliczania zajęć,  zapewnia wysoką jakość wykształcenia oraz zdobywanie umiejętności posługiwania się  dwoma językami obcymi na poziomie co najmniej średnim. Uczelnia kształci studentów w zakresie matematycznym, socjologicznym, ekonomicznym czy historycznym. Ponadto Wydział Prawa i Administracji uzyskuje najwyższy odsetek absolwentów pośród wszystkich wydziałów prawa w kraju. 

Wydział Prawa i Administracji

Komentarze (0)