Rekrutacja na studia 2022 w Poznaniu

Rekrutacja na studia 2022 w Poznaniu

Rekrutacja na studia 2022 w Poznaniu

Rekrutacja na studia

w Poznaniu 2022

Odkryj kierunki na poznańskich uczelniach i sprawdź gdzie możesz studiować 

Rekrutacja na studia 2022/2023 w Poznaniu

Rekrutacja na poznańskie uczelnie na studia w roku akademickim 2022 / 2023 przeprowadzona zostanie w terminie od 1 kwietnia do 30 września 2022 roku. Na kandydatów czekają miejsca na 249 kierunkach na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich.

Tegoroczni kandydaci na studia w Poznaniu mogą aplikować na studia pierwszego stopnia na 216 kierunków studiów stacjonarnych i 91 kierunków studiów niestacjonarnych. W ramach studiów drugiego stopnia czeka na nich 180 kierunków realizowanych na studiach stacjonarnych oraz 75 kierunków prowadzonych na studiach niestacjonarnych.

Kandydaci na studia w Poznaniu mogą aplikować na 8 uczelni publicznych oraz 15 niepublicznych szkół wyższych.

 

Dowiedz się więcej

kierunki studiów w Poznaniu 2022/2023

uczelnie i studia w Poznaniu

terminy rekrtuacji na studia

 

Terminy rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne 2022 w popularnych uczelniach w Poznaniu:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: od 1.06.2022 do 20.10.2022

Politechnika Poznańska: od 1.06.2022 do 14.09.2022

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: od 20.05.2022 do 17.08.2022

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: od 9.05.2022 do 31.08.2022

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu: od 1.06.2022 do 10.07.2022

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu: od 4.05.2022 do 10.07.2022

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu: od 4.05.2022 do 1.06.2022

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 w Poznaniu

W zestawieniu najchętniej wybieranych kierunków kształcenia znajdują się: Psychologia, Prawo, Filologia angielska, Zarządzanie, Weterynaria, Rachunkowość i finanse biznesu, Zarządzanie i prawo w biznesie, Inżynieria zarządzania, Informatyka. Ponadto, dużym zainteresowaniem kandydatów cieszyły się między innymi: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Ekonomia, Finanse, audyt, inwestycje oraz Biotechnologia.

Które kierunki były najbardziej oblegane? Biorąc pod uwagę liczbę osób na jedno miejsce wyróżnić należy takie kierunki jak: Filologia koreańska, Psychologia, Zarządzanie i prawo w biznesie, Weterynaria, Filologia skandynawska- filologia szwedzka, Sztuczna inteligencja, Architektura wnętrz. Dalsze pozycje w notowaniu zajęły między innymi: Japonistyka, Inżynieria zarządzania, Prawo, Kierunek prawno- ekonomiczny, Lingwistyka stosowana, Informatyka, Filologia skandynawska- filologia duńska, Geodezja i kartografia.

 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Więcej kandydatów na uczelnię

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza należy do grona najpopularniejszych uczelni, o czym świadczy fakt, iż do rekrutacji przystąpiło 25 273 kandydatów, a zatem więcej niż w roku ubiegłym. Który kierunek cieszył się największym zainteresowaniem? Notowania popularności zdecydowanie wygrała Psychologia, która zdystansowała pozostałe kierunki kształcenia.

W zestawieniu opracowanym na podstawie ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów znalazły się również takie kierunki jak: Prawo, Filologia angielska, Zarządzanie i prawo w biznesie, Informatyka, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Biotechnologia, Stosunki międzynarodowe, czy Kognitywistyka. Jakie liczby to potwierdzają?

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:

 1. Psychologia – 2077 kandydatów,
 2. Prawo – 1522 kandydatów,
 3. Filologia angielska – 1381 kandydatów,
 4. Zarządzanie i prawo w biznesie – 1010 kandydatów,
 5. Informatyka – 781 kandydatów.

 

A jak przedstawia się zestawienie, w którym brana pod uwagę jest liczba kandydatów na jedno miejsce? Tutaj spotykamy się z takimi kierunkami jak: Filologia koreańska, Psychologia, Zarządzanie i prawo w biznesie, Filologia skandynawska- filologia szwedzka, Japonistyka, Prawo, Lingwistyka stosowana.

 

 1. Filologia koreańska – 20,96 osób na miejsce,
 2. Psychologia – 13,31 osób na miejsce,
 3. Zarządzanie i prawo w biznesie – 14,43 osób na miejsce,
 4. Filologia skandynawska- filologia szwedzka – 12,13 osób na miejsce,
 5. Japonistyka – 10,45 osób na miejsce.

Sprawdź Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kierunki

 

 

Politechnika Poznańska jedną z najchętniej wybieranych uczelni w kraju

Rekrutacja 2021/2022 była dla Politechniki Poznańskiej niezwykle udana, bowiem w szczegółowym podsumowaniu zajęła miejsce na podium w zestawieniu uczelni najczęściej wybieranych przez kandydatów. Chęć studiowania zgłosiło 6 tysięcy kandydatów, którzy toczyli batalię o 4255 miejsc przygotowanych przez uczelnię.

Które kierunki cieszyły się największym zainteresowaniem? W zestawieniu najpopularniejszych kierunków według ogólnej liczby zgłoszeń znalazły się: Inżynieria zarządzania, Sztuczna inteligencja, a także Architektura wnętrz.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Politechnice Poznańskiej:

 1. Inżynieria zarządzania – 925 kandydatów,
 2. Sztuczna inteligencja – 520 kandydatów,
 3. Architektura wnętrz – 315 kandydatów.

 

Co ciekawe, w zestawieniu odnotowującym liczbę kandydatów na jedno miejsce znalazły się te same kierunki:

 

 1. Sztuczna inteligencja – 11,56 osób na miejsce,
 2. Architektura wnętrz – 10,50 osób na miejsce,
 3. Inżynieria zarządzania – 10,28 osób na miejsce.

Sprawdź Politechnika Poznańska kierunki

 

 

Uniwersytet Ekonomiczny. Najwięcej kandydatów pragnie zostać ekonomistami

Utworzony w 1926 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu należy do ścisłej czołówki polskich uczelni ekonomicznych. Każdego roku uczelnię opuszczą 4 tysiące przygotowanych do wejścia na rynek absolwentów. A jak wygląda kwestia świeżo upieczonych studentów? Najpopularniejszymi kierunkami studiów według ogólnej liczby zgłoszeń okazały się: Ekonomia, Stosunki międzynarodowe gospodarcze, Kierunek prawno- ekonomiczny, Zarządzanie i inżynieria produkcji.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu:

 1. Ekonomia – 747 kandydatów,
 2. Stosunki międzynarodowe gospodarcze – 620 kandydatów,
 3. Kierunek prawno- ekonomiczny – 499 kandydatów,
 4. Zarządzanie i inżynieria produkcji – 387 kandydatów.

 

W zestawieniu odnotowującym liczbę kandydatów na jedno miejsce znalazły się: Kierunek prawno- ekonomiczny, Ekonomia, Gospodarka turystyczna, Polityka społeczna. Jakie liczby to potwierdzają?

 

 1. Kierunek prawno- ekonomiczny – 8,31 osób na miejsce,
 2. Ekonomia – 4,98 osób na miejsce,
 3. Gospodarka turystyczna – 4,5 osób na miejsce,
 4. Polityka społeczna – 4,47 osób na miejsce.

Sprawdź Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu kierunki

 

 

Uniwersytet Przyrodniczy. Miłość do zwierząt na pierwszym miejscu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu kształci ponad 7000 studentów. W postępowaniu kwalifikacyjnym 2021 / 2022 chęć nauki w tej właśnie uczelni zgłosiło niemal 5 tysięcy osób Które kierunki upatrzyli sobie kandydaci najmocniej? Największą liczbę osób na jedno miejsce odnotowała Weterynaria. Za nią uplasowały się takie kierunki jak: Dietetyka, Ochrona środowiska, Finanse i rachunkowość, a także Architektura krajobrazu.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu:

 1. Weterynaria – 13 osób na miejsce,
 2. Dietetyka – 4 osoby na miejsce,
 3. Ochrona środowiska – 4 osoby na miejsce,
 4. Finanse i rachunkowość – 3 osoby na miejsce,
 5. Architektura krajobrazu – 3 osoby na miejsce.

 

Uniwersytet Medyczny. Kierunek lekarski najpopularniejszy

W postępowaniu kwalifikacyjnym 2021 / 2022 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu odnotował ponad 10 tysięcy zgłoszeń. Każdego roku, podczas rekrutacji, w gronie faworytów wymieniany jest Kierunek lekarski. Tak było i tym razem, bowiem kierunek ten wybrało aż 3 tysiące kandydatów, tworząc tym samym dość spory dystans do kolejnego w zestawieniu kierunku. Oprócz Kierunku lekarskiego dużym zainteresowaniem kandydatów cieszyły się takie kierunki jak: Kierunek lekarsko- dentystyczny, Farmacja, Pielęgniarstwo oraz Położnictwo.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu:

 1. Kierunek lekarski – 3000 kandydatów,
 2. Kierunek lekarsko- dentystyczny – 1600 kandydatów,
 3. Farmacja – 850 kandydatów,
 4. Pielęgniarstwo – 500 kandydatów,
 5. Położnictwo – 380 kandydatów.

 

A który kierunek okazał się najbardziej obleganym? Tę konkurencję wygrał Kierunek lekarsko- dentystyczny. Miejsca na podium zajęły także: Kierunek lekarski oraz Farmacja.

 

 1. Kierunek lekarsko- dentystyczny – 18 osób na miejsce,
 2. Kierunek lekarski – 9 osób na miejsce,
 3. Farmacja – 4 osoby na miejsce.

 

Sprawdź Uniwersytet Medyczny w Poznaniu kierunki

 

 

Akademia Wychowania Fizycznego. Fizjoterapia najpopularniejsza

Fizjoterapia staje się coraz popularniejszym kierunkiem kształcenia, a potwierdzeniem takiego trendu są między innymi statystyki rekrutacji w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.

W postępowaniu kwalifikacyjnym 2021/2022 na Fizjoterapię zgłosiło się 823 kandydatów, dając tym samym temu kierunkowi pierwsze miejsce w zestawieniu popularności. Na dalszych miejscach uplasowały się takie kierunki jak: Dietetyka, Sport, Wychowanie fizyczne, Turystyka i rekreacja, Taniec w kulturze w fizycznej.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu:

 1. Fizjoterapia – 823 kandydatów,
 2. Dietetyka – 431 kandydatów,
 3. Sport – 367 kandydatów,
 4. Wychowanie fizyczne – 314 kandydatów,
 5. Turystyka i rekreacja – 219 kandydatów.

 

Fizjoterapia zwyciężyła również w notowaniu opracowanym na podstawie liczby kandydatów na jedno miejsce. W zestawieniu tym znalazły się również takie kierunki jak: Dietetyka, Sport, Wychowanie fizyczne, Turystyka i rekreacja.

Sprawdź Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu kierunki

 

 

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Grafika i…

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu należy do grona największych uczelni artystycznych w kraju. Uczelnia oferuje kształcenie w ramach 14 kierunków, ale jeden zdecydowanie wybija się w rekrutacyjnym rankingu.

Mowa o kierunku Grafika, który zdominował zestawienie opracowane ze względu na ilość zgłoszeń, jak również zajął wysokie miejsce w zestawieniu opracowanym na podstawie liczby kandydatów na jedno miejsce. Oprócz Grafiki, kandydaci na studia na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu wybierali takie kierunki jak: Fotografia, Animacja, Kuratorstwo i teorie sztuki, Malarstwo.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Artysytycznym w Poznaniu:

 1. Grafika – 503 kandydatów,
 2. Fotografia – 210 kandydatów,
 3. Animacja – 148 kandydatów,
 4. Kuratorstwo i teorie sztuki – 109 kandydatów,
 5. Malarstwo – 101 kandydatów.

 

Biorąc pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce zestawienie kierunków wyglądało następująco:

 

 1. Fotografia – 15 osób na miejsce,
 2. Animacja – 14,8 osób na miejsce,
 3. Grafika – 13,23 osób na miejsce,
 4. Kuratorstwo i teorie sztuki – 6,81 osób na miejsce,
 5. Malarstwo- 5,61 osób na miejsce.

Sprawdź Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu kierunki

 

 

Kierunki studiów w Poznaniu

Kandydaci na studia w Poznaniu podczas rekrutacji 2022/2023 do wyboru ponad 240 kierunków studiów w ramach studiów stacjonarnych (247 kierunków), niestacjonarnych (108 kierunków) oraz online.

 

Kierunki studiów w Poznaniu - rekrutacja 2022/2023

 • administracja
 • administracja - studia online
 • akustyka
 • analityka kryminalistyczna i sądowa
 • analityka medyczna
 • analityka produktów spożywczych
 • analiza i przetwarzanie danych
 • anglistyka
 • animacja
 • aplikacje internetu rzeczy
 • archeologia
 • architektura
 • architektura krajobrazu
 • architektura wnętrz
 • astronomia
 • automatyka i robotyka
 • bachelor in business administration
 • balkan studies
 • bałkanistyka
 • bezpieczeństwo narodowe
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • bezpieczeństwo zdrowotne
 • biofizyka
 • bioinformatyka
 • biologia
 • biologia i zdrowie człowieka
 • biologia stosowana
 • biotechnologia
 • biotechnologia medyczna
 • biotechnology
 • biznes manager
 • budownictwo
 • budownictwo zrównoważone
 • business management
 • central european and balkan studies
 • chemia
 • chemia aplikacyjna
 • chemia materiałowa
 • chemical technology
 • chemistry
 • computer science - bsc. degree program
 • creative management
 • data science
 • dialog i doradztwo społeczne
 • dietetyka
 • dyrygentura
 • dziennikarstwo
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • edukacja techniczno-informatyczna
 • ekoenergetyka
 • ekonomia
 • ekonomia - studia doktoranckie
 • ekonomiczne studia analityczne
 • elektroenergetyka
 • elektromobilność
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektroradiologia
 • elektrotechnika
 • energetyka
 • energetyka przemysłowa i odnawialna
 • engineering management - bsc. degree program
 • english linguistics: theories, interfaces, technologies
 • english studies - literature and culture
 • environmental protection
 • etnolingwistyka
 • etnologia
 • european legal studies
 • farmacja
 • filmoznawstwo i kultura mediów
 • filologia angielska
 • filologia angielska w edukacji
 • filologia angielska z pedagogiką
 • filologia angielsko - celtycka
 • filologia arabska
 • filologia germańska
 • filologia hiszpańska
 • filologia klasyczna
 • filologia koreańska
 • filologia polska
 • filologia polska jako obca
 • filologia romańska
 • filologia rumuńska
 • filologia skandynawska
 • filologia włoska
 • filologia wschodniosłowiańska
 • filologie regionów
 • filozofia
 • finance
 • finanse i rachunkowość
 • finanse, audyt, inwestycje
 • fizjoterapia
 • fizyka
 • fizyka medyczna
 • fizyka techniczna
 • fotografia
 • game development
 • geodezja i kartografia
 • geografia
 • geoinformacja
 • geologia
 • geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny
 • germanistyka
 • gospodarka i ekonomia w dziejach
 • gospodarka przestrzenna
 • gospodarka turystyczna
 • grafika
 • groznawstwo
 • handel międzynarodowy
 • hebraistyka
 • hispanistyka
 • historia
 • historia sztuki
 • historyczne praktyki wykonawcze
 • humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • information technology
 • informatyka
 • informatyka i ekonometria
 • informatyka stosowana
 • innovation management
 • instrumentalistyka
 • intermedia
 • international trade
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria chemiczna i procesowa
 • inżynieria cyklu życia produktu
 • inżynieria farmaceutyczna
 • inżynieria lotnicza
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria rolnicza
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria zarządzania
 • it project management
 • jakość i bezpieczeństwo żywności
 • jakość i rozwój produktu
 • japonistyka
 • jazz i muzyka estradowa
 • język niemiecki i komunikacja w biznesie
 • językoznawstwo i zarządzanie informacją
 • kartografia i geomatyka
 • kierunek lekarski
 • kierunek lekarsko-dentystyczny
 • kierunek prawno-ekonomiczny
 • kognitywistyka
 • kompozycja i teoria muzyki
 • komunikacja europejska
 • koreanistyka
 • kosmetologia
 • kreatywna produkcja wideo
 • kulturoznawstwo
 • kuratorstwo i teorie sztuki
 • language and communication in healthcare
 • language, mind, technology
 • leśnictwo
 • liberal arts and sciences
 • lingwistyka stosowana
 • literatura powszechna
 • logistyka
 • lotnictwo i kosmonautyka
 • malarstwo
 • management
 • marketing
 • marketing i sprzedaż
 • marketing internetowy
 • master of digital entrepreneurship
 • matematyka
 • matematyka w technice
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechanika i budowa pojazdów
 • mechatronika
 • media interaktywne i widowiska
 • mediaworking
 • mediaworking - studia online
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • muzykologia
 • nadzór i kontrola
 • nauczanie biologii i przyrody
 • nauczanie matematyki i informatyki
 • neurobiologia
 • nowe media w komunikacji
 • ochrona dóbr kultury
 • ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo - leśna
 • ochrona środowiska
 • ogrodnictwo
 • optometria
 • pedagogika
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika specjalna
 • pielęgniarstwo
 • polacy i niemcy w europie
 • politologia
 • polityka społeczna
 • polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie
 • położnictwo
 • praca socjalna
 • prawo
 • prawo europejskie
 • prawo w biznesie
 • product & process management
 • produkcja audiowizualna
 • projektowanie kultury
 • projektowanie mebli
 • protetyka słuchu
 • przemysł 4.0
 • psychologia
 • psychologia w biznesie
 • quantitative finance
 • rachunkowość i finanse biznesu
 • ratownictwo medyczne
 • reżyseria dźwięku
 • rolnictwo
 • rzeźba
 • scenografia
 • sinologia
 • skandynawistyka - język norweski
 • socjologia
 • sport
 • stosunki międzynarodowe
 • studia niderlandystyczne
 • studia o polsce
 • studia slawistyczne
 • studia śródziemnomorskie
 • sztuczna inteligencja
 • sztuka pisania
 • taniec w kulturze fizycznej
 • techniki dentystyczne
 • technologia chemiczna
 • technologia drewna
 • technologia żywności i żywienia człowieka
 • technologie informatyczne
 • technologie komputerowe
 • technologie obiegu zamkniętego
 • technologie ochrony środowiska
 • teleinformatyka
 • teologia
 • terapia zajęciowa
 • tłumaczenia ustne
 • transition, innovation and sustainability environments
 • transport
 • turkologia
 • turystyka i rekreacja
 • weterynaria
 • wiedza o teatrze
 • wokalistyka
 • wschodoznawstwo
 • wychowanie fizyczne
 • wzornictwo
 • zarządzanie
 • zarządzanie - studia online
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zarządzanie i prawo w biznesie
 • zarządzanie kreatywne
 • zarządzanie państwem
 • zarządzanie środowiskiem
 • zdrowie publiczne
 • zintegrowane planowanie rozwoju
 • zootechnika

Nowe kierunki studiów w Poznaniu - rekrutacja 2022/2023

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 1. analityka kryminalistyczna i sądowa

 

Collegium Da Vinci w Poznaniu

 1. biznes manager

 2. creative management

 3. game delopment

 4. information technology

 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 1. Language and Communication in Healthcare

 2. LANGUAGE, MIND, TECHNOLOGY

 3. analityka produktów spożywczych

 4. Nowe media w komunikacji

 5. Produkcja audiowizualna

 6. FILOLOGIA ARABSKA

 7. Językoznawstwo i zarządzanie informacją

 8. Turkologia

 9. tłumaczenie ustne

 10. Etnolingwistyka

 11. Herbaistyka

 12. Filologia angielska w edukacji

 

Politechnika Poznańska

 1. Elektroenergetyka

 

Akademia Muzyczna w Poznaniu

 1. HISTORYCZNE PRAKTYKI WYKONAWCZE

 

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu

 1. Kosmetologia II stopnia

 

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

 1. Logistyka

 2. Dziennikarstwo – w przygotowaniu

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

 1. Ekonomiczne studia analityczne

 2. Przemysł 4.0

 3. Marketing

 

Rekrutacja na studia 2022/2023 w Poznaniu

Uczelnie w Poznaniu - rekrutacja 2022/2023

 

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Harmonogram rekrutacji - uczelnie w Poznaniu

Studia I stopnia i jednolite Studia II stopnia Dodatkowa rekrutacja Ważne informacje
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w PoznaniuAkademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 04.05.2022 do 31.05.2022 Termin rekrutacji II stopnia:  od 04.05.2022
do 31.05.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  od 18.07.2022
do 31.08.2022
dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w PoznaniuAkademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 04.05.2022 do 10.07.2022 Termin rekrutacji II stopnia:  od 04.05.2022
do 10.07.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  od 20.07.2022
do 11.09.2022
dowiedz się więcej
Collegium Da Vinci w PoznaniuCollegium Da Vinci w Poznaniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 15.01.2022
do 30.09.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 15.01.2022
do 30.09.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 15.01.2022
do 30.09.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 15.01.2022
do 30.09.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Poznaniu)Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Poznaniu) stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 15.07.2022
do 30.09.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 15.07.2022
do 30.09.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 15.07.2022
do 30.09.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 15.07.2022
do 30.09.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
Politechnika PoznańskaPolitechnika Poznańska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 01.06.2022
do 06.07.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 01.06.2022
do 06.07.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  od 19.07.2022
do 20.07.2022
dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 01.08.2022
do 14.09.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 01.08.2022
do 14.09.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
Uniwersytet Artystyczny w PoznaniuUniwersytet Artystyczny w Poznaniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 12.03.2022
do 12.07.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 12.03.2022
do 27.06.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 12.03.2022
do 04.07.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 22.03.2022
do 11.07.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 20.05.2022
do 18.07.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 20.05.2022
do 12.07.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  do 09.08.2022 dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 15.07.2022
do 12.08.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 15.07.2022
do 17.08.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 01.06.2022
do 11.07.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 01.06.2022
do 23.09.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  od 25.07.2022
do 16.09.2022
dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 01.06.2022
do 20.10.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 01.06.2022
do 20.10.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w PoznaniuUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 09.05.2022
do 30.06.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 01.08.2022
do 31.08.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  od 02.08.2022
do 19.08.2022
dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 01.08.2022
do 16.08.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 01.08.2022
do 31.08.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
Uniwersytet Przyrodniczy w PoznaniuUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 01.06.2022
do 10.07.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 01.06.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  od 01.08.2022
do 25.08.2022
dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 01.06.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 01.06.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w PoznaniuWyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 29.03.2022
do 15.10.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 29.03.2022
do 15.10.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 29.03.2022
do 15.10.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 29.03.2022
do 15.10.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w PoznaniuWyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 01.04.2022
do 30.09.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 01.04.2022
do 30.09.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 01.04.2022
do 30.09.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 01.04.2022
do 30.09.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im prof. Kazimiery Milanowskiej w PoznaniuWyższa Szkoła Edukacji i Terapii im prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 01.06.2022
do 30.09.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 01.06.2022
do 30.09.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 01.06.2022
do 30.09.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 01.06.2022
do 30.09.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w PoznaniuWyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 01.04.2022
do 30.09.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 01.04.2022
do 31.10.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 01.04.2022
do 30.09.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 01.04.2022
do 31.10.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła LogistykiWyższa Szkoła Logistyki stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 01.06.2022
do 30.09.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 01.06.2022
do 30.09.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 01.06.2022
do 30.09.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 01.06.2022
do 30.09.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w PoznaniuWyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  Termin rekrutacji II stopnia:  Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 07.05.2022
do 30.09.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 07.05.2022
do 30.09.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w PoznaniuAkademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  Termin rekrutacji II stopnia:  Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w PoznaniuWyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  Termin rekrutacji II stopnia:  Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w PoznaniuWyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  Termin rekrutacji II stopnia:  Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w PoznaniuWyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  Termin rekrutacji II stopnia:  Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych im. Prof. Michała Iwaszkiewicza w PoznaniuWyższa Szkoła Umiejętności Społecznych im. Prof. Michała Iwaszkiewicza w Poznaniu Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  Termin rekrutacji II stopnia:  Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Uni-Terra w PoznaniuWyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  Termin rekrutacji II stopnia:  Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w PoznaniuWyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  Termin rekrutacji II stopnia:  Termin dodatkowej rekrutacji: 
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
 

Rekrutacja na studia w Poznaniu

POKAŻ WIĘCEJ

 

Aktualności rekrutacyjne

POKAŻ WIĘCEJ

 

Kierunki studiów w Poznaniu

Kierunki studiów - Poznań: znaleziono 258

Uczelnia
Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania

Pokaż więcej

Nadchodzące wydarzenia

Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Administracja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Administracja - studia online II stopnia online
Akustyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka kryminalistyczna i sądowa II stopnia niestacjonarne
Analityka medyczna jednolite stacjonarne
Analityka produktów spożywczych II stopnia stacjonarne
Analiza i przetwarzanie danych II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Anglistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Animacja I stopnia, II stopnia stacjonarne
Aplikacje internetu rzeczy II stopnia stacjonarne
Archeologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Architektura I stopnia, II stopnia stacjonarne
Architektura krajobrazu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura wnętrz I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Astronomia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Automatyka i robotyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bachelor in business administration I stopnia stacjonarne
Balkan studies II stopnia stacjonarne
Bałkanistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo zdrowotne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biofizyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bioinformatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biologia i zdrowie człowieka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biologia stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biotechnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biotechnologia medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biotechnology II stopnia stacjonarne
Biznes manager I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Budownictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Budownictwo zrównoważone I stopnia stacjonarne
Business management II stopnia stacjonarne
Central european and balkan studies I stopnia stacjonarne
Chemia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Chemia aplikacyjna I stopnia stacjonarne
Chemia materiałowa II stopnia stacjonarne
Chemical technology I stopnia, II stopnia stacjonarne
Chemistry II stopnia stacjonarne
Computer science - bsc. degree program I stopnia stacjonarne
Creative management I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Data science I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dialog i doradztwo społeczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Dietetyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dyrygentura I stopnia, II stopnia stacjonarne
Dziennikarstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dziennikarstwo dla służb mundurowych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Edukacja techniczno-informatyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Ekoenergetyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ekonomia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektroenergetyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektromobilność I stopnia stacjonarne
Elektronika i telekomunikacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektroradiologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektrotechnika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Energetyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Energetyka przemysłowa i odnawialna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Engineering management - bsc. degree program I stopnia stacjonarne
English linguistics: theories, interfaces, technologies I stopnia stacjonarne
English studies - literature and culture I stopnia stacjonarne
Environmental protection II stopnia stacjonarne
Etnolingwistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Etnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Farmacja jednolite stacjonarne
Filmoznawstwo i kultura mediów I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia angielska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia angielska w edukacji I stopnia stacjonarne
Filologia angielska z pedagogiką I stopnia stacjonarne
Filologia angielsko - celtycka I stopnia stacjonarne
Filologia arabska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia germańska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia hiszpańska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia klasyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia koreańska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia polska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia polska jako obca I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia romańska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia rumuńska I stopnia stacjonarne
Filologia skandynawska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia włoska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia wschodniosłowiańska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologie regionów I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filozofia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Finance I stopnia stacjonarne
Finanse i rachunkowość I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finanse, audyt, inwestycje I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Fizjoterapia jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Fizyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Fizyka medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Fizyka techniczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Fotografia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Game development I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geodezja i kartografia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geografia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geoinformacja I stopnia, II stopnia stacjonarne
Geologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny I stopnia stacjonarne
Germanistyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka i ekonomia w dziejach I stopnia stacjonarne
Gospodarka przestrzenna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka turystyczna I stopnia stacjonarne
Grafika I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Groznawstwo I stopnia stacjonarne
Handel międzynarodowy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Hebraistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Hispanistyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Historia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Historia sztuki I stopnia, II stopnia stacjonarne
Historyczne praktyki wykonawcze I stopnia, II stopnia stacjonarne
Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo I stopnia stacjonarne
Information technology I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka i ekonometria I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Innovation management II stopnia stacjonarne
Instrumentalistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Intermedia I stopnia, II stopnia stacjonarne
International trade I stopnia stacjonarne
Inżynieria bezpieczeństwa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria biomedyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria chemiczna i procesowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria cyklu życia produktu II stopnia stacjonarne
Inżynieria farmaceutyczna I stopnia stacjonarne
Inżynieria materiałowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria rolnicza I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria zarządzania I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
It project management I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Jakość i bezpieczeństwo żywności I stopnia stacjonarne
Jakość i rozwój produktu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Japonistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Jazz i muzyka estradowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Język niemiecki i komunikacja w biznesie II stopnia stacjonarne
Językoznawstwo i zarządzanie informacją I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kartografia i geomatyka II stopnia stacjonarne
Kierunek lekarski jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Kierunek lekarsko-dentystyczny jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Kierunek prawno-ekonomiczny I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kognitywistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kompozycja i teoria muzyki I stopnia, II stopnia stacjonarne
Komunikacja europejska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Koreanistyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kosmetologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kulturoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kuratorstwo i teorie sztuki I stopnia, II stopnia stacjonarne
Language and communication in healthcare II stopnia stacjonarne
Language, mind, technology II stopnia stacjonarne
Leśnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Liberal arts and sciences I stopnia stacjonarne
Lingwistyka stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne
Literatura powszechna II stopnia stacjonarne
Logistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Lotnictwo i kosmonautyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Malarstwo II stopnia, jednolite stacjonarne
Management I stopnia stacjonarne
Marketing II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Marketing i sprzedaż I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Marketing internetowy II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Master of digital entrepreneurship II stopnia stacjonarne
Matematyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Matematyka w technice I stopnia, II stopnia stacjonarne
Mechanika i budowa maszyn I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechanika i budowa pojazdów I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechatronika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Media interaktywne i widowiska II stopnia stacjonarne
Mediaworking I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Mediaworking - studia online I stopnia online
Międzynarodowe stosunki gospodarcze I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Muzykologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Nadzór i kontrola II stopnia stacjonarne
Nauczanie biologii i przyrody I stopnia, II stopnia stacjonarne
Nauczanie matematyki i informatyki I stopnia, II stopnia stacjonarne
Neurobiologia II stopnia stacjonarne
Nowe media w komunikacji II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ochrona dóbr kultury I stopnia, II stopnia stacjonarne
Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo - leśna II stopnia stacjonarne
Ochrona środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Ogrodnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Optometria I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika specjalna jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Pielęgniarstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Polacy i niemcy w europie II stopnia stacjonarne
Politologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Polityka społeczna I stopnia stacjonarne
Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Położnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Praca socjalna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Prawo jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Prawo europejskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Prawo w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Product & process management II stopnia stacjonarne
Produkcja audiowizualna II stopnia stacjonarne
Produkcja wideo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Projektowanie kultury I stopnia, II stopnia stacjonarne
Projektowanie mebli I stopnia, II stopnia stacjonarne
Protetyka słuchu II stopnia stacjonarne
Przemysł 4.0 II stopnia stacjonarne
Psychologia I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Psychologia w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Quantitative finance II stopnia stacjonarne
Rachunkowość i finanse biznesu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ratownictwo medyczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Reżyseria dźwięku I stopnia stacjonarne
Rolnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Rzeźba jednolite stacjonarne
Scenografia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Sinologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Skandynawistyka - język norweski I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Socjologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Sport I stopnia, II stopnia stacjonarne
Stosunki międzynarodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Studia niderlandystyczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Studia o polsce I stopnia stacjonarne
Studia slawistyczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Studia śródziemnomorskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Sztuczna inteligencja I stopnia, II stopnia stacjonarne
Sztuka pisania II stopnia stacjonarne
Taniec w kulturze fizycznej I stopnia, II stopnia stacjonarne
Techniki dentystyczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologia chemiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologia drewna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologia żywności i żywienia człowieka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologie informatyczne I stopnia stacjonarne
Technologie komputerowe I stopnia stacjonarne
Technologie obiegu zamkniętego I stopnia stacjonarne
Technologie ochrony środowiska II stopnia stacjonarne
Teleinformatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Teologia jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Terapia zajęciowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Tłumaczenia ustne II stopnia stacjonarne
Transition, innovation and sustainability environments II stopnia stacjonarne
Transport I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Turkologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Turystyka i rekreacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Weterynaria jednolite stacjonarne
Wiedza o teatrze I stopnia stacjonarne
Wokalistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Wschodoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Wychowanie fizyczne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wzornictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Zarządzanie - studia online I stopnia, II stopnia online
Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie i prawo w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie państwem I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie środowiskiem I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zdrowie publiczne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zintegrowane planowanie rozwoju I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zootechnika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
 

Uczelnie w Poznaniu

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Da Vinci w Poznaniu

Kierunki studiów: 13 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 13 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska

Kierunki studiów: 2 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 63 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Politechnika Poznańska

Kierunki studiów: 37 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 20 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 6

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Kierunki studiów: 21 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 80 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kierunki studiów: 122 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 81 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 5

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Kierunki studiów: 19 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 12 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kierunki studiów: 23 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 26 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Kierunki studiów: 20 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 118 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Kierunki studiów: 5 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 52 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu

Kierunki studiów: 3 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 5 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Kierunki studiów w Poznaniu - Uczelnie

Grupa kierunków
Typ studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Komentarze (0)