studia medyczne kraków

Studia medyczne Kraków

Studia medyczne i praca w zawodzie lekarza to marzenie wielu osób. Marzenie trudne do osiągnięcia, ale nie niemożliwe. Tutaj przybliżymy wam nie tylko proces rekrutacji i pokażemy miejsca, gdzie możecie studiować medycynę w Krakowie, ale też podpowiemy, w jakich zawodach moglibyście się najlepiej odnaleźć. Jednak ad rem. Ci, którzy decydują się na studia medyczne muszą pamiętać, że to żmudny i wymagający kierunek. Jest to spowodowane faktem, iż w pracy lekarza, jak w żadnej innej branży, należy brać odpowiedzialność za swoje decyzje, które mogą skutkować uratowaniem człowiekowi życia, ale również jego śmiercią. Również w medycynie, jak w żadnym innym zawodzie, za wielką siłą idzie wielka odpowiedzialność. Jednak ci, którym uda się z sukcesem dostać na studia medyczne w Krakowie i przetrwać kilkuletnie, trudne studia, mają szansę na wybitną karierę naukową i zawodową, prestiż i szacunek społeczny oraz - często - niemałe zarobki.

 

Uczelnie i kierunki medyczne w Krakowie

Najważniejszą i najbardziej prestiżową uczelnią krakowską, na której otwarte są między innymi studia medyczne jest Uniwersytet Jagielloński. Na Wydziale Lekarskim zorganizowane są jednolite studia magisterskie na kierunku Lekarskim. Takie same, jednolite studia magisterskie oferowane są na kierunku Lekarsko-Dentystycznym. Na Wydziale Lekarskim działa również kierunek Dietetyka. Wydział Farmaceutyczny organizuje magisterskie zajęcia przeddyplomowe na stacjonarnej i niestacjonarnej Farmacji oraz na Analityce medycznej (tylko studia stacjonarne). Dodatkowo, na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego można studiować uzupełniająco na dwuletnich studiach Kosmetologicznych. Trzecim wydziałem, na UJ, który oferuje kierunki medyczne jest Wydział Nauk o Zdrowiu, gdzie możecie studiować Elektroradiologię, Fizjoterapię, Położnictwo, Pielęgniarstwo, Ratownictwo Medyczne oraz Zdrowie publiczne.

Następną z uczelni w Krakowie, na której otwarte są studia medyczne jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej otwarty jest kierunek Biotechnologii (na studiach I i II stopnia), natomiast na Wydziale Mechanicznym nauczana jest Inżynieria biomedyczna, łącząca nauki techniczne, medyczne i biologiczne (studia I stopnia).

Kolejną uczelnią jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Na Wydziale Technologii Żywności otwarty jest m.in. kierunek Dietetyka (studia I stopnia).

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica naucza Inżynierii biomedycznej, a także Mikroelektroniki w Technice i Medycynie na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Dodatkowo, na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej można studiować na kierunku Fizyka Medyczna.

 

Rekrutacja na studia medyczne

Najprościej rzecz ujmując, aby dostać się na studia medyczne w Krakowie należy bardzo dobrze zdać maturę z kierunków ścisłych. Rekrutacja przebiega obecnie podobnie do rekrutacji na jakikolwiek inny kierunek studiów. Dlatego ci, którzy chcą być pewni, że znajdą swoje nazwisko na liście przyjętych na studia medyczne, już w liceum lub innej szkole ponadgimnazjalnej powinni jak najlepiej postarać się z nauką chemii, biologii, fizyki i matematyki. Właśnie te cztery przedmioty, choć w różnych konfiguracjach przeliczeń punktowych, decydują o przyjęciu na studia medyczne lub odrzuceniu danego kandydata. Dodatkowo, liczba potencjalnych studentów na medycynę wynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu osób na jedno miejsce na dany wydział, dlatego na medycynę dostaną się rzeczywiście tylko najlepsi z najlepszych, mogący pochwalić się punktacją z maturalnych przedmiotów na granicy dziewięćdziesięciu procent.

 

Praca po studiach medycznych

Jednak co robić po medycynie? Wybór jest bardzo szeroki, ponieważ studia medyczne pozwalają na pracę w wielu różnych zawodach. Wystarczy przejrzeć, głównie zagraniczne, oferty pracy, by odkryć, że poszukiwani są specjaliści w zawodach typowo medycznych, jak i osoby o wykształceniu bardziej interdyscyplinarnym. Warto choćby wspomnieć o takich branżach, jak anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia ogólna, medycyna sądowa, otorynolaryngologia, radiologia i diagnostyka obrazowa, diagnostyka laboratoryjna, okulistyka czy też psychiatria, aż po zawody wspomagające medycynę: opiekuna medycznego, protetyka słuchu, technika sterylizacji, technika usług kosmetycznych, higienistę stomatologicznego czy rejestratora medycznego.

 

Anna SzumacherTEMATY POWIĄZANE

 

 

zasady rekrutacji na studia 2017

 


 

 

 

 


KARIERA


KIERUNKI STUDIÓW


STUDIA

studia biologicznestudia biologiczne

UCZELNIE