Studia pedagogiczne

Studia pedagogiczne

Dodaj do ulubionych

Studia pedagogiczne - 2022

Studia pedagogiczne w Polsce to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym) lub onlineSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Studia pedagogiczne to obszar kształcenia, który ewoluuje, zmienia się i wprowadza nowe zagadnienia, dostosowując się do charakteru współczesności. Oznacza to, że studenci nie pozyskują wiedzy odnoszącej się wyłącznie do wychowania najmłodszych, ale zwracają uwagę na problemy dotyczące ludzi w każdym wieku, o różnych potrzebach. Na wykształcenie pedagogiczne składają się zagadnienia związane z psychologią, komunikacją społeczną, socjologią, edukacją, prawem, czy sztuką.

Studenci studiów pedagogicznych pozyskują wiedzę pedagogiczną, historyczno- filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną. Takie połączenie otwiera wiele możliwości zawodowych. Absolwenci mogą pracować między innymi w instytucjach wychowawczych, szkolnictwie, instytucjach wsparcia społecznego, instytucjach szkoleniowych, ośrodkach kulturalnych, zrzeszeniach i stowarzyszeniach sportowych, czy mediach.

 

W procesie rekrutacji na studia pedagogiczne w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.
Popularne kierunki pedagogiczne: pedagogika, pedagogika nauczycielska, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika specjalna, pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną.
 
Studia stacjononarne na kierunkach pedagogicznych w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacićCeny wahają się od 3500 zł do 5500 zł za pierwszy rok studiów.

czytaj dalej wszystko o studiach pedagogicznych

 

 

KIERUNKI PEDAGOGICZNE

Miasto
Uczelnia
Typ kierunku
Tryb kierunku
Czas trwaniaKierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Animacja kultury I stopnia, II stopnia stacjonarne
Animacja kultury i twórczej aktywności w sieci I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Arteterapia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Edukacja techniczno - informatyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Graduate programme in teaching english to young learners II stopnia stacjonarne
Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie I stopnia stacjonarne
Indywidualne studia nauczycielskie I stopnia stacjonarne
Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka II stopnia niestacjonarne
Logopedia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logopedia kliniczna z terapią zajęciową I stopnia, II stopnia stacjonarne
Logopedia ogólna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Logopedia z audiologią I stopnia stacjonarne
Logopedia z fonoaudiologią I stopnia, II stopnia stacjonarne
Logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego I stopnia stacjonarne
Masters in children’s rights and childhood studies II stopnia stacjonarne
Nauczanie matematyki i informatyki I stopnia, II stopnia stacjonarne
Nauki o rodzinie I stopnia stacjonarne
Pedagogika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Pedagogika - studia online I stopnia, II stopnia online
Pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika międzykulturowa z mediacją I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią II stopnia stacjonarne
Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterpią I stopnia stacjonarne
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i szkolna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkola jednolite stacjonarne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika resocjalizacyjna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową I stopnia stacjonarne
Pedagogika specjalna jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika sportu I stopnia stacjonarne
Pedagogika stosowana I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną II stopnia stacjonarne
Pedagogika zdolności i informatyki I stopnia, II stopnia stacjonarne
Praca socjalna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Praca socjalna - studia online I stopnia online
Projektowanie społeczne II stopnia stacjonarne
Psychologia jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Resocjalizacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Resocjalizacja z kryminologią I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Studia nauczycielskie - fizyka i matematyka I stopnia stacjonarne
Teologia jednolite stacjonarne
Terapia zajęciowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Terapia zajęciowa z rehabilitacją I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wychowanie fizyczne i zdrowotne I stopnia, II stopnia stacjonarne

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI PEDAGOGICZNE

Miasto
SORTOWANIE:
A
C
D
E
F
G
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
W
Z
Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ STUDIA PEDAGOGICZNE

Miasto
SORTOWANIE:

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

Kierunki pedagogiczne:

LOGOPEDIA

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

POPULARNE KIERUNKI PEDAGOGICZNE

Miasto
SORTOWANIE:

Pokaż wszystkie

Aktualności rekrutacyjne

Pokaż wszystkie

ZOBACZ, CO WYBIERAJĄ INNI

Miasto
SORTOWANIE:

Pokaż wszystkie

STUDIA PEDAGOGICZNE - PODYPLOMOWE

Miasto
SORTOWANIE:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P