Studia pedagogiczne

Studia pedagogiczne

Dodaj do ulubionych

Studia pedagogiczne - 2021

Studia pedagogiczne w Polsce to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia pedagogiczne to obszar kształcenia, który ewoluuje, zmienia się i wprowadza nowe zagadnienia, dostosowując się do charakteru współczesności. Oznacza to, że studenci nie pozyskują wiedzy odnoszącej się wyłącznie do wychowania najmłodszych, ale zwracają uwagę na problemy dotyczące ludzi w każdym wieku, o różnych potrzebach. Na wykształcenie pedagogiczne składają się zagadnienia związane z psychologią, komunikacją społeczną, socjologią, edukacją, prawem, czy sztuką.

Popularne kierunki pedagogiczne: pedagogika, pedagogika nauczycielska, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika specjalna, pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym) lub onlineSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Studenci studiów pedagogicznych pozyskują wiedzę pedagogiczną, historyczno- filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną. Takie połączenie otwiera wiele możliwości zawodowych. Absolwenci mogą pracować między innymi w instytucjach wychowawczych, szkolnictwie, instytucjach wsparcia społecznego, instytucjach szkoleniowych, ośrodkach kulturalnych, zrzeszeniach i stowarzyszeniach sportowych, czy mediach.

 

W procesie rekrutacji na studia pedagogiczne najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

czytaj dalej wszystko o studiach pedagogicznych

 

 

KIERUNKI PEDAGOGICZNE

Miasto
Uczelnia
Typ kierunku
Tryb kierunku
Czas trwaniaKierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Animacja kultury I stopnia, II stopnia stacjonarne
Animacja kultury i twórczej aktywności w sieci I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Arteterapia I stopnia, II stopnia stacjonarne
E-pedagogika II stopnia niestacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Edukacja techniczno - informatyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Graduate programme in teaching english to young learners II stopnia stacjonarne
Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie I stopnia stacjonarne
Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka II stopnia stacjonarne
Logopedia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logopedia ogólna I stopnia stacjonarne
Logopedia z audiologią I stopnia stacjonarne
Logopedia z fonoaudiologią I stopnia, II stopnia stacjonarne
Nauczanie matematyki i informatyki I stopnia, II stopnia stacjonarne
Nauki o rodzinie I stopnia stacjonarne
Pedagogika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Pedagogika - studia online I stopnia, II stopnia online
Pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika nauczycielska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterpią I stopnia stacjonarne
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkola jednolite stacjonarne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika przedszkolna i wczesznoszkolna jednolite stacjonarne
Pedagogika resocjalizacyjna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika specjalna II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika sportu I stopnia stacjonarne
Pedagogika stosowana I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną II stopnia stacjonarne
Pedagogika wczesnej edukacji II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika zdolności i informatyki I stopnia stacjonarne
Praca socjalna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Praca socjalna - studia online I stopnia online
Psychologia jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Psychologia - studia online I stopnia online
Resocjalizacja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Teologia jednolite stacjonarne
Terapia zajęciowa I stopnia, II stopnia stacjonarne

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI PEDAGOGICZNE

Miasto
SORTOWANIE:
A
C
D
E
F
G
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
W
Z
Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ STUDIA PEDAGOGICZNE

Miasto
SORTOWANIE:

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
   tryb studiów

    Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

    grupa kierunku

     Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

     Uniwersytet Łódzki

     Uniwersytet Warszawski

     Uniwersytet Wrocławski

     Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

     KRAKOWSKA AKADEMIA IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

     Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

     Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

     Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

     Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

     Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

     POPULARNE KIERUNKI PEDAGOGICZNE

     Miasto
     SORTOWANIE:

     POKAŻ WSZYSTKIE

     ZOBACZ, CO WYBIERAJĄ INNI

     Miasto
     SORTOWANIE:

     POKAŻ WSZYSTKIE

     STUDIA PEDAGOGICZNE - PODYPLOMOWE

     Miasto
     SORTOWANIE:
     A
     B
     C
     D
     E
     F
     G
     H
     I
     J
     K
     L
     M
     N
     O
     P
     R
     S
     T