studia społeczne

Studia Psychologiczne i społeczne

Interesuje cię społeczeństwo, jego historia i procesy, jakie w nim zachodzą? Tymi zagadnieniami zajmują się studia społeczne badające strukturę i dzieje społeczeństwa, jego kulturę, prawa i prawidłowości jego rozwoju. Do studiów społecznych zaliczamy m.in. socjologię, pracę społeczną, psychologię czy politologię.

Studiując socjologię poznasz zasady funkcjonowania społeczeństwa oraz zmiany, jakie możemy w nim zaobserwować. Jako absolwent tego kierunku pracy możesz szukać w ośrodkach badań rynkowych i badań opinii publicznej, w administracji rządowej i samorządowej, w instytucjach opieki społecznej, ale także w agencjach reklamowych, PRowych i marketingowych czy w instytucjach kulturalnych. Podczas rekrutacji na socjologię pod uwagę brane są wyniki z matury z języka obcego nowożytnego, wiedzy o społeczeństwie i historii.

Praca społeczna to kierunek, który przygotuje cię do niesienia pomocy ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, borykającymi się z problemmi takimi jak bezrobocie, bezdomność, sieroctwo, alkoholizm, narkomania, niepełnosprawność. Będąc absolwentem tego kierunku, pracy możesz szukać w ośrodkach domach  pomocy społecznej, urzędach pracy,  zakładach karnych, poradniach uzależnień.  Podczas rekrutacji na ten kierunek od uwagę brane są wyniki z matury z języka obcego nowożytnego, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, historii, biologii.

Psychologia to nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Kończąc jednolite, pięcioletnie studia na tym kierunku uzyskasz tytuł magistra psychologii i uprawnienia do wykonywania zawodu psychologa. Jako absolwent zatrudnienia szukać możesz w służbie zdrowia, szkolnictwie, wymiarze sprawiedliwości, ale również marketingu i reklamie. Podczas rekrutacji na ten kierunek od uwagę brane są wyniki z matury z języka obcego nowożytnego, języka polskiego, biologii, matematyki. 

Politologia zajmuje się zagadnieniami związanymi z szeroko pojętą polityką – bada, w jaki sposób polityka oddziałuje na społeczeństwo i jaką rolę w nim odgrywa. Absolwent tego kierunku pracę znaleźć może w administracji rządowej i samorządowej, w organizacjach międzynarodowych, w mediach.  Podczas rekrutacji na ten kierunek od uwagę brane są wyniki z matury z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki, wiedzy o społeczeństwie, geografii, historii.


reklama psychologia uw

 


Aktywność w procesie starzenia studia społeczneAktywność w procesie starzenia studia - kierunek studiów

Promocja zdrowia wśród osób starszych to niezwykle istotny aspekt społeczeństwa starzejącego się, które przeważa w większości krajów Europy. Dlatego też istotne jest wykształcenie specjalistów wykształconych w tym zakresie. Studia skierowane są do osób chcących pomagać ludziom starszym i mają ku temu właściwe kompetencje społeczne. Jeżeli zatem szukasz ciekawych studiów magisterskich to Aktywność w procesie starzenia może być świetnym kierunkiem dla Ciebie! Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Aktywność w procesie starzenia? Jest wiele argumentów przemawiających za zwiększeniem aktywności wśród osób starszych. Z tego powodu istotna jest właściwa promocja ruchu w tej grupie wiekowej. Program kształci w zakresie medycyny oraz psychologii, co pozwoli Ci na pełne określenie problemu zdrowotnego pacjenta. 

Czytaj więcej: Aktywność w procesie starzenia studia - kierunek studiów


Akademia trenera biznesu studia społeczneAkademia trenera biznesu studia - kierunek studiów

Obecny rynek wyraża duże zapotrzebowanie na trenerów oraz coachów przygotowujących do pracy w szeroko pojętym biznesie. Studia PODYPLOMOWE na kierunku Akademia trenera biznesu dadzą Ci możliwość zdobycia kompleksowej edukacji w tym zakresie i są skierowane do osób, które chciałyby w sposób profesjnalny wykonywać zawód trenera. Jeżeli zatem masz właściwe kompetencje społeczne to Akademia trenera biznesu może być świetnym kierunkiem dla Ciebie! Czego nauczysz się w ramach studiów podyplomowych na kierunku Akademia trenera biznesu? Te studia podyplomowe oferują prefesjonalny rozwój umiejętności przygotowujących do pracy trenera lub coacha. Rozwój osobisty to niezwykle ważny aspekt, który ma wpływ na nasze życie zawodowe oraz podejmowane w nim decyzje. Program studiów przewiduje kształcenie nie tylko w zakresie kompetencji biznesowych, ale głównie koncpecji psychologicznych.

Czytaj więcej: Akademia trenera biznesu studia - kierunek studiów


Amerykanistyka studia społeczneAmerykanistyka studia - kierunek studiów

Amerykanistyka sytuuje się w obrębie nauk społecznych. Program studiów oparty został na doświadczeniach uczelni amerykańskich i dostarcza studentom okazji do zapoznania się z aktualnymi tendencjami rozwojowymi Stanów Zjednoczonych i Kanady. Pozwala również na skonfrontowanie ich z trendami globalnymi. Absolwenci i absolwentki kierunki amerykanistyka posiadają gruntowną wiedzę z zakresu mediów, polityki zagranicznej, historii, wielokulturowości i procesów zarządzania państwem i społeczeństwem Stanów Zjednoczonych i Kanady w dobie rewolucji informatycznej, widzianych z perspektywy transatlantyckiej i globalnej. Interdyscyplinarny program studiów społecznych II stopnia (4 semestry) dostarcza absolwent(k)om wiedzy również z zakresu procesów polityczno-społecznych w filmie amerykańskim i europejskim oraz z zakresu marketingu politycznego i reklamy. 

 

Czytaj więcej: Amerykanistyka studia - kierunek studiów


Analityka i kreatywność społeczna studia społeczneAnalityka i kreatywność społeczna studia - kierunek studiów

Szukasz innowacyjnego kierunku, który łączy Twoje zainteresowania związane z psychologią, socjologią i zarządzaniem oraz wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracodawców? Jeżeli świetnie odnajdujesz się w relacjach międzyludzkich, a w przyszłości chciałbyś zająć się doradztwem zawodowym, zostać liderem lub managerem to jest to kierunek dla Ciebie.
Czego nauczysz się podczas tych studiów społecznych? Przede wszystkim nacisk kładziony jest na rozwój umiejętności interpersonalnych. Oznacza to dużą liczbę godzin ćwiczeń, podczas których poznasz struktury społeczne, nauczysz się dostrzegać oraz rozwiązywań problemy społeczne. Negocjowanie czy mediacje nie będą stanowić dla Ciebie żadnego kłopotu.

 

Czytaj więcej: Analityka i kreatywność społeczna


Analityka społeczna studia społeczneAnalityka społeczna studia - kierunek studiów

Interesują Cię zmiany zachodzące w społeczeństwie a w życiu codziennym jesteś ekspertem w sprawach i relacjach międzyludzkich? Analityka społeczna to w takim razie świetny wybór, dzięki któremu połączysz zainteresowania z innowatorskimi studiami społecznymi.
Dla kogo przeznaczone jest ten kierunek? Przede wszystkim dla osób, których mocną stroną są nauki humanistyczne. Na pewno powinieneś być osobą dobrze zorientowaną w obecnej sytuacji politycznej i ogólnospołecznej, bowiem w przyszłości zajmiesz się analizą i tempem zmian różnych zjawisk społecznych we współczesnym świecie.

 

 

Czytaj więcej: Analityka społeczna studia - kierunek studiów


Analityka społeczna i internetowa studia społeczneAnalityka społeczna i internetowa studia - kierunek studiów

Obecnie cyfrowy świat to dla każdego już chleb powszedni. Dla wielu z nas Internet to nieodłączne narzędzie pracy, bez którego wręcz nie można się obejść. Analiza społeczna w dobie wirtualizacji zabiera zatem większego znaczenia. Każdy wie, że wiadomości "w sieci" są często jedynie krzywym odzwierciedleniem rzeczywistości, dlatego też tak istotna wydaję się być pogłębiona analiza społeczna tego zjawiska. Jeżeli zatem interesujesz się szeroko pojętą nauką o Internecie, a przy okazji dobrze odnajdujesz się w relacjach międzyludzkich te studia społeczne są dla Ciebie!
Internet stał się niewątpliwie stymulatorem działań rządzących społeczeństwem, a co za tym idzie gospodarką. Jego potencjał jest nieoceniony, a w przyszłości jego ekspansja będzie jeszcze większa. Właśnie dlatego takie osoby jak Ty będą poszukiwane na rynku nie tylko krajowym, ale również międzynarodowym.

Czytaj więcej: Analityka społeczna i internetowa studia - kierunek studiów


Andragogika studia społeczneAndragogika studia - kierunek studiów

W dzisiejszych czasach chęć ciągłego dokształcania się jest bardzo silna. Szkolenia dla dorosłych czy uniwersytety trzeciego wieku? Jak najbardziej tak! Każdy wiek jest dobry, aby zdobyć kolejne umiejętności. Nie zapomnijmy, że człowiek uczy się całe życie. Obecnie potrzeba nieustannego rozwoju człowieka jest jeszcze silniejsza, co sprawia, że andragogika jest nauką przecierającą coraz to nowe ścieżki. Chciałbyś zająć się edukacją dorosłych w przyszłości? Jeśli tak to jest to kierunek dla Ciebie!
Zacznijmy od wyjaśnienie terminu andragogika. W najprostszych słowach jest to nauczanie dorosłych, w tym osób starszych. Chodzi o to, aby stworzyć jak najlepsze warunku edukacji oraz przygotować ich do rozwiązywania problemów zawodowych, społecznych czy osobistych.
 

Czytaj więcej: Andragogika studia - kierunek studiów


Animacja kultury studia społeczneAnimacja kultury studia - kierunek studiów

Masz głowę pełną pomysłów i pragniesz je przekazać innym? Chcesz kultywować naszą kulturę, promować różne ciekawe inicjatywy lub sam je organizować a do tego rozpiera Cię energia i chęć do działania? Uwielbiasz pracę z ludźmi i wiążesz z tym swoją karierę zawodową? Jeśli tak to animacja kultury jest kierunkiem dla Ciebie!
Wokół jakich nauk skupiać się będą Twoje studia społeczne? Przede wszystkim będą to nauki o wychowaniu i kulturze współczesnej. Co więcej skupisz się na rozwoju umiejętności miękkich, takich jak: kreatywność, umiejętność motywowania, inspirowania czy pobudzania do działań. Koniec końców to właśnie Ty staniesz się inspiracja innych ludzi, osobą, dzięki której mogą zmienić swoje podejście do życia.
 

Czytaj więcej: Animacja kultury studia - kierunek studiów


Animacja kulturalno-społeczna z edukacją kulturalną studia społeczneAnimacja kulturalno-społeczna z edukacją kulturalną studia - kierunek studiów

Obecnie ogromny nacisk kładziony jest na integrację społeczności lokalnych. Dotyczy to wszystkich – od najmłodszych po seniorów. Organizowanych jest mnóstwo ciekawych inicjatyw mających na celu aktywizację mieszkańców danego obszaru i zachęcenie ich do kontaktu z naszą kulturą. Takie projekty potrzebują osób wykształconych w dziedzinie nauk o wychowaniu i kultury współczesnej. Jako absolwent studiów społecznych na tym kierunku będziesz mógł dołączyć do grona tych kreatywnych i energicznych ludzi!
Wbrew pozorom działalność animacyjna w obrębie etniczno-kulturowym jest trudnym orzechem do zgryzienia. Skąd pozyskać środki, jak wypełniać podania, a następnie jak realizować projekty w sposób twórczy, ciekawy i dostosowany do odbiorców? Powstaje wiele pytań, na które poznasz odpowiedź w ramach studiowania animacji społeczno-kulturowej.

Czytaj więcej: Animacja kulturalno-społeczna z edukacją kulturalną studia - kierunek studiów


Artes liberales studia społeczneArtes liberales studia - kierunek studiów

Szukasz interdyscyplinarnego programu studiów społecznych z dziedzin nauk humanistycznych? Chcesz wiedzieć jaki wpływ mają starożytne malowidła na kino 3D? Pomysłodawcy kierunku zapewniają, że poznasz odpowiedź na to i wiele innych pytań. To na pewno gratka, dla osób interesujących się kulturą, filozofią czy historią sztuki. Jeśli zaliczasz się do tego grona i chciałbyś zgłębić swoją wiedzę z tych dziedzin to niewątpliwie jest to kierunek dla Ciebie!
Ale czym właściwie są artes liberales? Były to nauki stanowiące podstawę wykształcenia w starożytności i średniowieczu, a współcześnie tym pojęciem są określane nauki społeczne, humanistyczne, przyrodnicze i ścisłe czerpiące inspirację z przedmiotów nauczanych w poprzednich wiekach.

 

Czytaj więcej: Artes liberales studia - kierunek studiów


Bezpieczeństwo międzynarodowe studia społeczneBezpieczeństwo międzynarodowe studia - kierunek studiów

Każdy dzień zaczynasz od porannych wiadomości? Interesujesz się aktualna sytuacją na świecie, polityką zagraniczną, a sprawy obywateli na całym świecie nie są Ci obojętne? Myślisz o rozwoju tych zainteresowania w ramach studiów społecznych? Jeśli tak, to świetnie, bo w dobie narastających konfliktów międzynarodowych ekspercie do spraw bezpieczeństwa są jak najbardziej pożądani.
Być może, jako absolwent, znakomicie odnajdziesz się w najróżniejszych instytucjach podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji lub Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

 

Czytaj więcej: Bezpieczeństwo międzynarodowe studia - kierunek studiów


Bezpieczeństwo narodowe studia społeczneBezpieczeństwo narodowe studia - kierunek studiów

Nieustannie zmieniającą się sytuacja na arenie międzynarodowej niewątpliwie wpływa na bezpieczeństwo narodowe Polski. Jeśli od zawsze myślałeś o pracy w służbach specjalnych, inspekcjach i strażach to ten kierunek jest świetną okazją do uczynienia pierwszego kroku ku realizacji Twoich aspiracji zawodowych!
Student będzie mieć okazję do rozwoju swojej wiedzy w zakresie nauk społecznych, procesów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej. Jednak studia społeczne na tym kierunku kształcą nie tylko z zakresie teoretycznych, ale również praktycznym. Zdobędziesz wiele umiejętności, które mogą być Ci potrzebne na każdym kroku.
 

Czytaj więcej: Bezpieczeństwo narodowe studia - kierunek studiów


Bezpieczeństwo narodowe i mędzynarodowe studia społeczneBezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe studia - kierunek studiów

Obecnie na arenie międzynarodowej dochodzi do wielu konfliktów, nad którymi pochylają się najwięksi specjaliści do spraw bezpieczeństwa. Analizują, zapobiegają, przewidują skutki oraz identyfikują istniejące i potencjalne zagrożenia. Jeśli w przyszłości chciałbyś być jednym z nich – bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe jest dobrym wyborem!
W ramach studiów społecznych na tym kierunku nauczysz się trafnie identyfikować zagrożenia wewnętrzne oraz zewnętrzne a następnie dowiesz się jak nim przeciwdziałać i niwelować. Zdobędziesz wiedzę z zakresu dziedzin bezpieczeństwa państwa, takich jak: ekonomia, nauki społeczne, polityka i kultura. Dowiesz się również o wielu aspektach konfliktów międzynarodowych.
 

Czytaj więcej: Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe studia - kierunek studiów


Bioetyka studia społeczneBioetyka studia - kierunek studiów

Bioetyka to nauka powstała poprzez ciągły rozwój medycyny, której coraz to nowe możliwości budzą także pytania natury moralnej. Niewątpliwie nowoczesne technologie wpływają na zachowania człowieka, co jest tematem wielu aktualnych debat. Na pewno dużo słyszałeś o problematyce moralnej związanej z genetyką, przeszczepami czy eutanazją – nad tymi właśnie powszechnie znanymi tematami rozważają bioetycy.
Czy jesteś świadomy problemów etycznych w dobie rozwijąjącycyh się nauk biomedycznych i chciałbyś podzielić się swoimi pomysłami i rozwijać zainteresowania w tym kierunku? Nie są Ci obojętne aktualne problemy medyczne, a przede wszystkim ich aspekt etyczny. Jeśli tak to bioetyka będzie stanowić dla Ciebie świetne połączenie teorii i nowych inspiracji.

 

Czytaj więcej: Bioetyka studia - kierunek studiów


Cultural communication studia społeczneCultural communication studia - kierunek studiów

Dlaczego Japończyk nigdy nie zaprzeczy Twoim słowom? Dlaczego dla Amerykanów tak ważna jest zasada 3x20? Wiedziałeś jak duże znaczenie ma uścisk dłoni? Tego wszystkiego i wiele więcej dowiesz się w ramach kierunku cultural communication! Jeżeli zatem od zawsze byłeś zainteresowany komunikacją interkulturową i szukasz ciekawych studiów społecznych w języku angielskim to na pewno jest to kierunek dla Ciebie.
Czego nauczysz się w ramach kierunku cultural communication? Przede wszystkim będzie to wiedza teoretyczna z zakresu form i sposobów komunikacji, systemu wartości oraz zachowań charakterystycznych dla kultur europejskich, północnoamerykańskich i azjatyckich.
 


Czytaj więcej: Cultural communication studia - kierunek studiów


Dialog i doradztwo społeczne studiaDialog i doradztwo społeczne studia - kierunek studiów

Program studiów przeznaczony jest dla osób, które chciałyby pogłębić swoją formację intelektualną, ale również duchową i moralną. Na pewno odnajdą się na nim osoby, które zainteresowane są aktywizacją kapitału ludzkiego oraz szeroko pojętą pomocą innym. Kierunek Dialog i doradztwo społeczne powstał z myślą o kompleksowym przygotowaniu studentów do pracy trenera indywidualnego lub grupowego. Jeżeli zatem od zawsze byłeś zaangażowany w pracę społeczną to być może te studia będę świetną kontynuacją Twoich zainteresowań!
Czego nauczysz się w ramach tych studiów społecznych? Przede wszystkim poznasz wiele technik interpersonalnych, dzięki którym nauczysz się skutecznie i sprawnie niwelować konflikty społeczne. Co więcej, poznasz tajniki mediacji w sprawach cywilnych czy karnych oraz zostaniesz przygotowany do prowadzenia zajęć z ludźmi, którzy są zagrożeni wypaleniem zawodowym lub osobami bezrobotnymi.


Czytaj więcej: Dialog i doradztwo społeczne studia - kierunek studiów


Doradztwo filozoficzne i coaching studia społeczneDoradztwo filozoficzne i coaching studia - kierunek studiów

Już od kilku lat możemy zaobserwować prężny rozwój coachingu w Polsce. Szybko rozwijająca się branża sprawia, że nieustannie rośnie zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie. Jako absolwent tych studiów możesz stać się jedynym z nich!
Do kogo skierowane są te studia społeczne i czym będziesz się zajmować w ich trakcie? Przede wszystkim skupisz się na aspektach filozofii praktycznej z uwzględnieniem wszelkich aspektów pracy coacha. Zapoznasz się również z wiedzą w dziedzinie psychologii z naciskiem na pogłębienie samoświadomości oraz na działania rozwojowo-pomocowe.

 


Czytaj więcej: Doradztwo filozoficzne i coaching studia - kierunek studiów


Doradztwo publiczne i polityczne studia społeczneDoradztwo publiczne i polityczne studia - kierunek studiów

Uwielbiasz inicjować rozmowy, masz głowę pełną pomysłów, a dodatkowo odczuwasz przyjemność z pomocy innym? Jeżeli tak to być może warto przełożyć swoje zainteresowania na pracę zawodową. Myśląc o takim rozwiązaniu, na pewno warto wziąć pod uwagę takie kierunek jak Doradztwo publiczne i polityczne!
Czego nauczysz się w ramach studiów społecznych i na co kładziony będzie największy nacisk? Przede wszystkim będzie to wiedza teoretyczna z zakresu nauk politycznych, filozoficznych oraz dziennikarskich.

 


Czytaj więcej: Doradztwo publiczne i polityczne studia - kierunek studiów


Europeistyka i stosunki transgeniczne studia społeczneEuropeistyka i stosunki transgeniczne studia - kierunek studiów

Europeistyka i stosunki transgeniczne to studia społeczne z zakresu funkcjonowania Unii Europejskiej, jej instytucji oraz wpływu na aspekty życia społecznego państw członkowskich. Jeżeli zatem interesujesz się studiami społecznymi i chciałbyś rozszerzyć tę wiedzę o zakres europejski to ten kierunek może okazać się idealnym połączeniem zainteresowań ze ścieżką kariery zawodowej!
Czego nauczysz się w ramach studiów Europeistyka i stosunki transgeniczne? Przede wszystkim skupisz się na historii, sztuce oraz kulturze starego kontynentu. Zapoznasz się z dziedzictwem kulturowym różnych obszarów europejskich – od architektury aż po relacje międzykulturowe.

 

Czytaj więcej: Europeistyka i stosunki transgeniczne studia - kierunek studiów


Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych studia społeczneEuropeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych studia - kierunek studiów

Chcesz zdobyć ugruntowaną wiedzę z zakresu integracji europejskiej oraz funkcjonowania Unii Europejskiej? Jeżeli tak to Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych powinna okazać się odpowiednim kierunkiem dla Ciebie!
Czego nauczysz się w ramach tych studiów społecznych? Przede wszystkim nacisk będzie kładziony na wiedzę z zakresu studiów społecznych w obrębie Unii Europejskiej i jej instytucji.
 
 

Czytaj więcej: Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych studia - kierunek studiów


Europeistyka w zakresie realizacji polityk Unii Europejskiej studia społeczneEuropeistyka w zakresie realizacji polityk Unii Europejskiej studia - kierunek studiów

Obecnie europejska polityka zagraniczna opiera się na działaniach Unii Europejskiej oraz jej instytucjach, dlatego tak ważne jest wykształcenie specjalistów w obrębie znajomości prawa oraz struktur administracyjnych Unii Europejskiej. Jeżeli zatem dobrze orientujesz się we współczesnej polityce i chciałbyś zająć się tym zawodowo to prawdopodobnie będzie to odpowiedni kierunek dla Ciebie!
Czego nauczysz się w ramach studiów społecznych na kierunku Europeistyka w zakresie realizacji polityk Unii Europejskiej? Przede wszystkim skupisz się na normatywnych oraz funkcjonalno-strukturalnych uwarunkowaniach organów władzy Unii Europejskiej.
 

Czytaj więcej: Europeistyka w zakresie realizacji polityk Unii Europejskiej studia - kierunek studiów


Indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk ścisłych, nauk przyrodniczych i nauk społecznych studiaIndywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk ścisłych, nauk przyrodniczych i nauk społecznych

Szukasz ciekawego interdyscyplinarnego kierunku i nie chcesz się ograniczać do jednej, zawężonej dziedziny? Jeżeli tak to Indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk ścisłych, nauk przyrodniczych i nauk społecznych mogą okazać się świetnym początkiem Twojej kariery zawodowej!
Studia mają charakter indywidualny, co oznacza, że każdy student znajduje się pod opieką opiekuna (tutora) z którym wybiera odpowiedni program zajęć i wyznacza cele, co zdecydowanie podnosi efektywność kształcenia. A czego nauczysz się w ramach tego kierunku? Przede wszystkim zdobędziesz wiedzę z zakresu szeroko pojętych nauk matematyczno-przyrodniczych z naciskiem na rozumowanie matematyczne oraz posługiwanie się narzędziami informatycznymi.


Czytaj więcej: Indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk ścisłych, nauk przyrodniczych i nauk społecznych


kognitywistyka studia społeczneKognitywistyka studia - kierunek studiów

Studia społeczne na kierunku Kognitywistyka to nauka zajmująca się obserwacją i analizą działania zmysłów, mózgu i umysłu, w szczególności ich modelowaniem. Jest nauką interdyscyplinarną, czerpiącą wiedzę z wielu dyscyplin, takich jak: psychologia, neurobiologia czy sztuczna inteligencja. Jako nauka jest to stosunkowa nowa dziedzina, ukształtowana w połowie XX wieku, najszybciej rozwijająca się w Stanach Zjednoczonych. Ze względu na coraz szersze zainteresowanie tą nauką Kognitywistyka może być świetnym kierunkiem dla osób, których ciekawi percepcja, rozumowanie oraz pamięć człowieka oraz wpływ tych aspektów na społeczeństwo.
Obecnie coraz więcej dyscyplin posiada swoją kognitywistyczną odmianę, co stwarza duże możliwości dla absolwentów tego kierunku.


Czytaj więcej: Kognitywistyka studia - kierunek studiów


kognitywistyka komunikacji studia społeczneKognitywistyka komunikacji studia - kierunek studiów

Studia społeczne na kierunku kognitywistyka zajmują się wiedzą o poznawczej i komunikacyjnej aktywności człowieka. Jest to stosunkowa nowa dziedzina, ukształtowana w połowie XX wieku, najszybciej rozwijająca się w USA. Łączy ona wiele nauk, głównie z zakresu psychologii, neurobiologii czy sztucznej inteligencji. Ze względu na coraz szersze zainteresowanie tą nauką Kognitywistyka komunikacji może być świetnym kierunkiem dla osób, których ciekawi percepcja, rozumowanie oraz pamięć człowieka oraz wpływ tych aspektów na społeczeństwo.
Głównym celem Twoich studiów będzie budowanie empirycznie trafnych modeli poszczególnych funkcji mentalnych: rozumowania, percepcji, pamięci, świadomości, emocji, czy wrażliwości moralnej, Dzięki takiej wiedzy będziesz w stanie rozwiązać zagadki umysłu, poznasz funkcjonowanie mózgu oraz nauczysz się tworzyć programy sztucznej inteligencji.


Czytaj więcej: Kognitywistyka komunikacji studia - kierunek studiów


kryminologia studia społeczneKryminologia studia - kierunek studiów

Chcesz zostać ekspertem w zakresie walki z przestępczością i mieć wpływ na poprawę bezpieczeństwa naszego społeczeństwa? Masz analityczny umysł oraz głowę do łamigłówek? Jeżeli zatem szukasz ciekawego kierunku o charakterze interdyscyplinarnym, który przygotuje Cię do podjęcia ciekawego zawodu to studia społeczne kryminologia mogą być kierunkiem dla Ciebie!
Czego nauczysz się w ramach studiów Kryminologia? Przede wszystkim zdobędziesz wiedzę z zakresu patologii społecznych, przestępczości jako zjawiska społecznego, sprawców przestępstwa oraz instytucji kontroli państwowej. Jednym zdaniem staniesz się specjalistą w zakresie kryminologii.


 

Czytaj więcej: Kryminologia studia - kierunek studiów


logopedia studia społeczneLogopedia studia - kierunek studiów

Logopeda to osoba zajmująca się zaburzeniami mowy oraz jej profilaktyką, a także stymulacją jej odpowiedniego rozwoju. Pierwsze nieprawidłowości pojawiają się już w wieku przedszkolnym, dlatego tak ważna jest profilaktyka. Dzięki studiom na kierunku Logopedia będziesz mógł dołączyć do grona osób odpowiedzialnych za wspomaganie rozwoju kompetencji językowych! Jeżeli zatem posiadasz dobrą wymowę i chciałbyś zająć się tym aspektem zawodowo to Logopedia może być kierunkiem dla Ciebie!
Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Logopedia? Logopedia to studia społeczne łączące wiedzę z dziedzin: językoznawstwa, foniatrii, neurologii, audiologii, ortodoncji, anatomii, fizjologii, psychologii i pedagogiki.

 

Czytaj więcej: Logopedia studia - kierunek studiów


logopedia ogólna i kliniczna studia społeczneLogopedia ogólna i kliniczna studia - kierunek studiów

Interesujesz się wadami wymowy wśród społeczeństwa i chciałbyś mieć wpływ na poprawę zaburzeń mowy lub zająć się jej profilaktyką? W ramach studiów będziesz mieć do wyboru wiele specjalności, dlatego jeżeli chciałbyś zająć się tym medycznym aspektem w przyszłości to Logopedia ogólna oraz kliniczna może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!
Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna? Studia społeczne łączą szeroką wiedzę teoretyczną z ciekawymi praktykami oraz ćwiczeniami. Pozwoli Ci to na prowadzenie terapii takich zaburzeń mowy jak: zaburzenia na tle autyzmu, zespołu Downa, mózgowego porażenia dziecięcego oraz korekty wymowy, emisji głosu, dykcji i artykulacji.


 

Czytaj więcej: Logopedia ogólna i kliniczna studia - kierunek studiów


Logopedia z fonoaudiologią studia społeczneLogopedia z fonoaudiologią studia - kierunek studiów

Obecna logopedia to interdyscyplinarna dziedzina, która nieustannie się rozwija, a ponadto postęp badań naukowych nad zaburzeniami mowy związany z rozwojem wiedzy nad komunikacją społeczną, rozwojem neurobiologii i dyscyplin medycznych jest ogromny. Jeżeli zatem interesujesz się tą tematyką to studia społeczne na kierunku Logopedia z fonoaudiologią mogą być początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej w tej dziedzinie!
Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Logopedia z fonoaudiologią? Będzie to wiedza z zakresu biologicznych, społecznych i psychicznych uwarunkowań mowy, ontogenezy języka, mechanizmów i rodzajów zaburzeń zachowań językowych u dzieci, młodzieży i dorosłych, metodyki przełamywania zaburzeń mowy.


Czytaj więcej: Logopedia z fonoaudiologią studia - kierunek studiów


Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne studiaMiędzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne

Jesteś osobą o szerokich zainteresowaniach i uzdolnieniach interdyscyplinarnych w dziedzinach humanistycznych i społecznych? Szukasz ciekawych studiów, które pozwolą Ci na przełożenie Twoich pasji na przyszłą karierę zawodową? Jeżeli tak, a dodatkowo masz "lekkie pióro" i głowę pełną pomysłów to Międzyobszarowe indywidulane studia humanistyczne i społeczne mogą być świetnym kierunkiem dla Ciebie! Czego nauczysz się w ramach studiów społecznych na kierunku Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne? Studia kształcą w zakresie ogólnym z takich dyscyplin o powiązaniach kulturowych, a także w zakresie szczegółowym. Ten obszar uzależniony jest od indywidualnego podejścia studenta, który wraz z opiekunem naukowym wybiera zajęcia, które najbardziej odpowiadają jego zainteresowaniom. Dzięki temu będziesz mógł wykorzystać metody dyscyplin badawczych poznane na wybranych przez Ciebie kierunkach studiów. 


Czytaj więcej: Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne studia - kierunek studiów


politologia studia społecznePolitologia studia - kierunek studiów

Chcesz piąć się po szczeblach kariery politycznej? Interesujesz się sytaucją w kraju oraz na świeciem, a dodatkowo chciałbys mieć wpływ na życie społeczeństwa? Dzięki studiom na kierunku politologia kariera polityczna stoi przed Toba otworem? Jeżeli zatem chciałbyś przenieść swoje zainteresowania na przyszłą karierę zawodową w tej dziedzinie to politoligia jest kierunkiem, dzięki któremu będziesz mógł dołączyć do grona środowiska politycznego! Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku politologia? Najpierw wyjaśnijmy, czym jest politologia. Jest to nauka zajmująca się analizą zjawisk i procesów politycznych, skupiająca się na prawidłowościach oraz zasadach życia politycznego. Głównym celem Twoich studiów będzie zrozumienie procesów politycznych, które zachodzącą nie tylko w skali lokalnej lub krajowej, ale także globalnej. Obce nie będą Ci także współczesne mechanizmy, które istnieją w systemach politycznych w obecnych systemach politycznych. 


Czytaj więcej: Politologia studia - kierunek studiów


Polityka publiczna studiaPolityka publiczna studia - kierunek studiów

Polityka to niewątpliwie dziedzina, która ma swój wydźwięk w prawie wszystkich aspektach życia. Dlatego niezwykle istotne jest odpowiednie podejście do relacji międzyludzkich, a także biznesowymi między różnymi instytucjami oraz firmami. Takie zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie wytworzyło potrzebę utworzenia w Polsce kierunku polityka publiczna, który na Zachodzie cieszy się ogromną popularnością. Jeżeli zatem nie są dla Ciebie problemem kontakty międzyludzkie, a dodatkowo śledzisz wydarzenia polityczne to polityka publiczna może być świetnym kierunkiem dla Ciebie! Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku polityka społeczna? Studia kształcą w zakresie wiedzy dotyczącej społeczeństwa obywatelskiego, które boryka się z różnego rodzaju wyzwaniami etycznymi i problemami politycznymi. 


Czytaj więcej: Polityka publiczna studia - kierunek studiów


Polityka społeczna studia społecznePolityka społeczna studia - kierunek studiów

Polityka społeczna to studia interdyscyplinarne łączące takie nauki jak: politologia, prawo, medioznawstwo czy socjologia. To na pewno studia dla ludzi, którzy chcą rozwiązywać praktyczne problemy społeczeństwa, a dodatkowo mają głowę pełną pomysłów oraz mnóstwo energii. Wpisujesz się w powyższy opis? Jeżeli zatem interesujesz się współczesną sytuacją kraju to polityka społeczna będzie świetnym kierunkiem dla Ciebie! Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku polityka społeczna? Studia kształcą w zakresie społecznego aspektu politologii. Oznacza to, że nauczysz jak zapobiegać oraz zwalczać problemy wynikające z konfliktów społecznych. Co więcej, będziesz wiedzieć jak funkcjonują instytucje społeczne oraz jak zarządzana jest polityka społeczna pod względem finansowym czy prawnym. Przedmioty, które wpisują się w program studiów to wiedza z zakresu logiki, zarządzania, ekonomii, socjologii czy instytucji europejskich. 


Czytaj więcej: Polityka społeczna studia - kierunek studiów


Polityka spraw publicznych studia społecznePolityka spraw publicznych studia - kierunek studiów

Polityka spraw publicznych to studia dla osób zainteresowanych współpracą z ludźmi oraz posiadających umiejętności interpersonalne. Niezwykle istotnym aspektem studiów jest zrozumienie pojęcia społeczeństwa obywatelskiego, którego podstawą jest świadomość potrzeby wspólnoty oraz zainteresowanie sprawami społeczeństwa. Dlatego też studentami studiów na kierunku polityka spraw publicznych powinny być osoby zainteresowaną sprawami społecznymi to polityka spraw publicznych może być świetnym kierunkiem dla Ciebie! Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku polityka spraw publicznych? Studia kształcą w zakresie wiedzy pozwalającej na pełnienie obowiązków kadr urzędniczych. Przedmioty, które wpisują się w program studiów to wiedza z zakresu logiki, zarządzania, ekonomii, socjologii czy instytucji europejskich.


Czytaj więcej: Polityka spraw publicznych studia - kierunek studiów


Praca socjalna studia społecznePraca socjalna studia - kierunek studiów

Problemy społeczne są trudnym aspektem życia społeczeństwa. Jest wiele jednostek oraz rodzin, które na co dzień borykają się z trudnościami codzienności. Dlatego też nieustannie rośnie zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie, którzy są ludźmi nie tylko wykształconymi w tym zakresie, ale także chętnymi do pomocy oraz działania na rzecz poprawy sytuacji innych. Jeżeli zatem wpisujesz się w powyższy opis to praca socjalna może być świetnym kierunkiem dla Ciebie! Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku praca socjalna? Studia kształcą w zakresie bloku podstawowego, gdzie zdobędziesz wiedzę z takich dziedzin jak: pedagogika, psychologia, socjologia, filozofia. Co więcej, zostanie to uzupełnione o wiedzę specjalistyczną z zakresu dziedzin obejmujących tematy polityki społecznej, pracy socjalnej oraz poradnictwa wychowawczego, rodzinnego oraz zawodowego. 


Czytaj więcej: Praca socjalna studia - kierunek studiów


Profilaktyka społeczna i resocjalizacja studia społeczneProfilaktyka społeczna i resocjalizacja studia - kierunek studiów

Współczesne społeczeństwo jest niezwykle zróżnicowane, a profilaktyka społeczna i resocjalizacja wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniom w zakresie przeciwdziałania patologii społecznej oraz wszelkimi jej przejawami w społeczeństwie. Kierunek ma charakter specjalistyczny, a wiedza którą zdobędzie podczas studiów jest interdyscyplinarna, co sprawi, że będziesz wszechstronnie wykształcony w dziedzinie profilaktyki społecznej. Jeżeli zatem myślisz o pracy z ludźmi to profilaktyka społeczna i resocjalizacja jest kierunkiem, który powinieneś wziąć pod uwagę podczas wyboru Twojej ścieżki edukacyjnej! Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja? Studia kształcą w zakresie pedagogiki, psychologii oraz socjologii, która pozwala zrozumieć procesy społeczne zachodzące w skali nie tylko krajowej, ale światowej.


Czytaj więcej: Profilaktyka społeczna i resocjalizacyjana studia - kierunek studiów


Psychokryminalistyka studia społecznePsychokryminalistyka studia - kierunek studiów

Polska to kraj, w którym co roku dokonywane jest setki tysięcy przestępstw. Dlatego też wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie psychologicznego funkcjonowania osób, które dopuściły się przestępstwa, przebywają w grupach ryzyka czy są dotknięte przemocą. Nie jest to praca łatwa, która dodatkowo wymaga odpowiednich kompetencji społecznych, ale na pewno dająca dużą satysfakcję. Jeżeli zatem świetnie odgadujesz ludzie emocje i chciałbyś przełożyć swoje zdolność na przyszłą karierę zawodową to psychokryminalistyka może być świetnym kierunkiem dla Ciebie! Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku psychokryminalistyka? Studia mają charakater interdyscyplinarny i są jedną z ciekawszych propozycji z zakresu studiów humanistycznych. Kierunek zawiera elementy psychologii, kryminalistyki, prawa, socjologii i pedagogiki i kształci w zakresie tych przedmiotów.


Czytaj więcej: Psychokryminalistyka studia - kierunek studiów


psychologia studia społecznePsychologia studia - kierunek studiów

Psychologia to nazwa pochodząca od greckiego słowa oznaczającego „naukę o duszy”. To dziedzina, której nauki możemy napotkać w każdym aspekcie naszego życia. Opiera się głównie na socjologii, antropologii, fizjologii oraz biologii, a obecna psychologia podzielona jest na wiele gałęzi oraz działów, co daje niezwykle wiele możliwości dla absolwentów tego kierunku mający charakter jednolitych studiów magisterskich. Jeżeli zatem nie jest Ci obojętne życie innych ludzi i cechujesz się umiejętnością zrozumienia ich problemów to psychologia może być świetnym kierunkiem dla Ciebie! Psychika ludzka interesowała już największych myślicieli poprzednich epok, takich jak: Kartezjusz czy John Stuart Mill, ale zbieranie emirycznej wiedzy w tej dziedzinie zaczęło się w XIX wieku. Współczesna psychologia to niezwykle złożona dziedzina nauki obejmująca interdyscyplinarna wiedzę. 


Czytaj więcej: Psychologia studia - kierunek studiów


psychologia stosowana studia społecznePsychologia stosowana studia - kierunek studiów

Obecnie psychologia to obok prawa oraz ekonomii jeden z najchętniej wybieranych kierunków studiów. Jaka jest różnica między psychologią a psychologią stosowana? Na co jest kładziony nacisk podczas studiów na kierunku psychologia stosowana? Zachęcamy do przeczytania naszego opisu kierunku, który być może ułatwi Ci wybór kierunku. Jeżeli myślisz o pracy z ludźmi i masz ku temu odpowiednie kompetencje społeczne to psychologia stosowana może być świetnym kierunkiem dla Ciebie! Pewnie większość z Was zastanawia się jaka jest różnica między psychologią a psychologią stosowaną i którą z nich wybrać. Nie jest to pytanie nieuzasadnione i zależy od Twoich preferencji. Psychologia ma ogólnoakademicki profil kształcenia, zaś psychologia stosowana stawia na praktyczny profil kształcenia, jednak po ukończeniu obu kierunków uzyskasz takie same kwalifikacje zawodowe.


Czytaj więcej: Psychologia stosowana studia - kierunek studiów


psychologia w biznesie studiaPsychologia w biznesie studia - kierunek studiów

Dlaczego jedne reklamy zapadają nam na długo w pamięć, a inne pozostają zapomniane od razu po ich obejrzeniu? Jak ich producenci wykorzystują aspekt emocjonalny, aby pozytywnie lub negatywnie wpływać na naszą percepcję. Studia skierowane są do osób, które sprawnie poruszają się w niełatwym świecie biznesu. Jeżeli zatem interesujesz się badaniami rynku pod kątem psychologicznym to psychologia w biznesie może być świetnym kierunkiem dla Ciebie! Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku psychologia w biznesie? Studia kształcą w zakresie zarządzania kadrami ludzi w szeroko pojętym biznesie. Dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej z zakresu psychologii ogólnej oraz socjologii będziesz w stanie zauważyć wpływ mechanizmów psychologicznych na procesy związane z postrzeganiem pieniądza, wartości, inwestycji i zachowania na rynkach finansowych.


Czytaj więcej: Psychologia w biznesie studia - kierunek studiów


Relacje międzykulturowe studia społeczneRelacje międzykulturowe studia - kierunek studiów

Współcześnie jesteśmy świadkami bardzo ciekawego i dynamicznego procesu globalizacji. Coraz częściej słyszymy wyrażenie “globalna wioska” czy “obywatele świata”. Wynika to z postępu technologicznego. Telefony komórkowe, komputery pozwalają nam na natychmiastowy kontakt międzyludzki - nawet jeśli dwie osoby dzielą setki bądź tysiące kilometrów. Sprawia to również coraz bardziej zacieśniająca się siatka połączeń lotniczych, dzięki którym coraz częściej za mniejsze pieniądze możemy podróżować na drugi koniec świata i poznawać obce kultury, ludzi, ich historię i tradycje. Dzięki zdobyczom technicznym i technologicznym zaistniały możliwości nawiązywania relacji międzykulturowych na różnym podłożu - interpersonalnym, gospodarczym, biznesowym, politycznym, militarnym. Uniwersytety wychodzą naprzeciw nowym potrzebom i tworzą nowe kierunki, aby wykształcić kompetentne kadry i specjalistów od mediacji. 


Czytaj więcej: Relacje międzykulturowe studia - kierunek studiów


terapia zajęciowa studia psychologiczneTerapia zajęciowa studia - kierunek studiów

Terapia zajęciowa to nic innego jak wykonywanie odpowiednich czynności przez pacjenta mających na celu usprawnienie psychicznego oraz fizycznego stanu człowieka. Jest to wieloaspektowa terapia pozwalająca na uczestniczenie w życiu społecznym. Terapia zajęciowa umiejscowiana jest w zakresie nauk medycznych, kulturze fizycznej oraz nauk społecznych. Konieczne są także odpowiednie cechy personalne do pełnienia tego zawodu. Jeżeli zatem jesteś osobą otwartą oraz posiadającą wysokie kompetencje społeczne to Terapia zajęciowa może być świetnym kierunkiem dla Ciebie! Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Terapia zajęciowa? Celem studiów jest zdobycie kompetencji pozwalających na poprawę dobrostanu fizycznego oraz psychicznego pacjentów. Dotyczy to zarówno jednostek, jak i grup społecznych, ale także osób niepełnosprawnych czy wykluczonych społecznie.


Czytaj więcej: Terapia zajęciowa studia - kierunek studiów

Komentarze (0)


KARIERA


KIERUNKI STUDIÓW


STUDIA

studia biologicznestudia biologiczne

UCZELNIE