Studia muzyczne

Największy wybór studiów

muzycznych w Polsce

Odkryj ponad 10 kierunków muzycznych i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia muzyczne

Wszyscy znamy powiedzenie, że muzyka łagodzi obyczaje. Czy to wystarczający argument, aby wejść głębiej w jej świat i poznawać wszelakie zagadnienia z nią związane? Walter Pater napisał, że „każda sztuka zawsze dąży do tego, by stać się muzyką”, zatem jeśli wytężona nauka na studiach jest sztuką, to możemy być bardzo blisko ideału.

 

Jak wyglądają studia muzyczne

Studia muzyczne, choć rzadko funkcjonuje taka klasyfikacja, możemy podzielić na praktyczne i teoretyczne. Zasadniczo każda uczelnia muzyczna oferuje kandydatom na studia kierunki kształcenia, które mają na celu rozwijanie konkretnych umiejętności- na przykład związanych z grą na instrumencie, a także pozyskiwanie wiedzy związanej z zasadami i teorią muzyki. Dziedzina sztuki, na której się skupiamy, jest bardzo barwna i składa się z wielu elementów, lecz mimo to, praktycznie nie istnieje jeden wspólny program szkół wyższych w zakresie kształcenia muzycznego. Jakie kierunki kształcenia składają się na studia muzyczne? Na przykład: Kompozycja, Dyrygentura, Teoria muzyki, Rytmika, Choreografia i teoria tańca, Reżyseria dźwięku, Instrumentalistyka. Od razu należy zaznaczyć, że nie na każdej muzycznej uczelni tak samo wygląda oferta dydaktyczna; punktem stałym bywa zazwyczaj Instrumentalistyka, choć może się ona różnić wyborem instrumentów prowadzących. Jakie przedmioty składają się na programy nauczania?

Pozostając przy Instrumentalistyce powiedzmy, że w planach zajęć widnieją takie zagadnienia jak: instrument główny, kameralistyka, praktyka estradowa, kształcenie słuchu, historia muzyki z literaturą, analiza dzieła muzycznego, sekcyjne studia orkiestrowe. Jak widzimy plan zajęć zawiera w sobie przedmioty praktyczne oraz teoretyczne. Czy podobnie wyglądają programy innych kierunków? Patrząc na program studiów kierunku Dyrygentura widzimy, że zawiera w sobie takie przedmioty jak: czytanie partytur, dyrygowanie chórem, instrumentacja, kontrapunkt, analiza dzieła muzycznego, kształcenie słuchu, harmonia, praktyka operowa, historia muzyki z literaturą muzyczną. Także występuje podział na zagadnienia praktyczne i teoretyczne. Co nam to mówi? Wiedza teoretyczna jest niezwykle istotna w nauce muzyki, niezależnie od stopnia wtajemniczenia, choć nie zawsze musi się ona przekładać na siłę umiejętności praktycznych. Operując podziałami, studia muzyczne możemy podzielić jeszcze na twórcze i odtwórcze i żaden student nie powinien obrazić się na tę kategoryzację.   

 

Ile trwają studia muzyczne

Studia muzyczne trwają łącznie pięć lat i prowadzone są na zasadach podziału na pierwszy i drugi stopień. Kształcenie muzyczne nie zawiera dodatkowych szkoleń i kursów, czy też warsztatów przygotowujących do wykonywania zawodu, zatem absolwenci szkół wyższych od razu po otrzymaniu dyplomu mogą przystąpić do rozpoczęcia pracy zawodowej. Dodatkowo, uczelnie muzyczne prowadzą międzywydziałowe studium pedagogiczne, umożliwiające studentom uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych. Zajęcia w ramach studium pedagogicznego obejmują: blok przedmiotów psychologicznych i pedagogicznych, dydaktykę przedmiotową, przedmioty uzupełniające oraz praktyki pedagogiczne.

Czy w ramach studiów muzycznych, a potem sfery zawodowej istnieje samokształcenie? Oczywiście, że tak. W przypadku teorii i zasad muzyki ciągłe doskonalenie wiedzy i umiejętności nie jest specjalnie istotne, gdyż zasady te nie ulegają zmianom i można założyć, że prędko tak się nie stanie, tak w przypadku obszarów praktycznych, takich jak choćby Reżyseria dźwięku, Wokalistyka czy Instrumentalistyka nieprzerwane doskonalenie techniki i umiejętności jest czymś absolutnie niezbędnym. Można to porównać do treningu sportowego. Im dłużej i lepiej chcemy wykonywać zawód muzyka, tym mocniej musimy ćwiczyć i rozwijać umiejętności, zatem w niektórych obszarach kształcenie nigdy się nie kończy.  

 

Jakie wymagania / przedmioty na maturze

Wymagania na studia muzyczne są…oczywiste. Dlaczego? Bo każdy kandydat na te studia musi charakteryzować się słuchem muzycznym, wrażliwością muzyczną i podstawami z zakresu wiedzy o muzyce i jej zasadach. Naturalnie, z racji tego, że studia muzyczne, przynajmniej w znacznym zakresie, są studiami praktycznymi za proces rekrutacji odpowiada nie tylko konkurs świadectw, ale przede wszystkim egzamin kwalifikacyjny. Jak to on wygląda? Przebieg sprawdzianów może różnić się w zależności do konkretnego kierunku oraz uczelni, toteż niechaj za przykład posłużą nam: Kompozycja i teoria muzyki oraz Dyrygentura, realizowane w Akademii Muzycznej w Krakowie.

Rekrutacja na pierwszy kierunek podzielony jest na dwa etapy- kierunkowy i uzupełniający. Etap I (jeśli wybieramy specjalność Kompozycja) zakłada przegląd prac kompozytorskich kandydata, badanie predyspozycji twórczych i warsztatowych, sprawdzenie znajomości podstaw instrumentarium, technik kompozytorskich, najważniejszych twórców i dzieł muzyki XX i XXI wieku, identyfikacja zainteresowań artystycznych. Jeśli wybieramy specjalność Teoria muzyki to etap I zakłada omówienie przygotowanego artykułu z czasopisma Akademii Muzycznej w Krakowie o nazwie „Teoria muzyki.

Studia, interpretacje, dokumentacje”, oraz badanie predyspozycji muzyczno- teoretycznych oraz zainteresowań artystyczno- naukowych. Etap II dzieli się na poszczególne zagadnienia: kształcenie słuchu, harmonia, czytanie a vista na fortepianie, omówienie wybranych kompozycji. Nietrudno zagubić się w wymaganiach egzaminacyjnych, choć przedstawiliśmy tylko ich ogólny zarys. Niektóre uczelnie organizują kursy przygotowawcze na niektóre kierunki, na przykład Dyrygenturę i Wokalistykę.

Rozważając przystąpienie do takiego kursu, należy zwrócić uwagę na to, czy prowadzone są odpłatnie czy nieodpłatnie. Mówiąc o wymaganiach na studia muzyczne, należy podkreślić, że nie są to studia do których można przystąpić „z ulicy”, z powodu braku innych pomysłów na studia, czy dla zabicia czasu. Nie trzeba chyba tłumaczyć, iż studia muzyczne wybierają zazwyczaj te osoby, które mają za sobą już lata kształcenia muzycznego i edukacja wyższa w tym zakresie jest, po prostu, kontynuacją tej drogi. 

 

Jaka praca po studiach muzycznych

Studia muzyczne należą do grona charakterystycznych i szczegółowych w swoich ramach, dlatego ich absolwenci otrzymują wiedzę i umiejętności składające się na konkretny fach, konkretną specjalność. Warto zaznaczyć, ze studia muzyczne nie prowadzą do jednego zawodu – muzyka. Profesji związanych z muzycznym wykształceniem jest odrobinę więcej i uzależnione są od ukończonego kierunku kształcenia. Ogólnie rzecz ujmując, absolwenci tego obszaru kształcenia mogą znaleźć zatrudnienie w roli muzyków, dyrygentów, kompozytorów, reżyserów dźwięku, akustyków, nauczycieli gry na instrumencie i zasad muzyki, dziennikarzy muzycznych, lutników, aktorów, bądź realizować się jako soliści.

Muzyka jest taką dziedziną, dzięki której można wykonywać kilka zawodów, nie ograniczając się wyłącznie do jednego. Można łączyć pracę sceniczną z estradową i dziennikarską. Można łączyć pracę sceniczną z rolą wykładowcy. Możliwości jest całkiem sporo i tylko od nas zależy, która konfiguracja wyda nam się najlepsza. Co równie istotne, zawody związane z muzyką można wykonywać w dowolnym miejscu na świecie i takie przypadki nie są odosobnione. Aby zrealizować podobny pomysł, należy oprócz umiejętności muzycznych zadbać o umiejętności językowe. 

 

Czy warto iść na studia muzyczne

Można śmiało założyć, że niejeden kandydat na studia zastanawia się nad słusznością swojego wyboru. Wątpliwości mogą pojawiać się niezależnie od obranego kierunku, zwłaszcza gdy myślimy o kształceniu wyższym w aspekcie późniejszej pracy zawodowej. Czy warto studiować? Czy studia nie są przereklamowane? Czy są studia lepsze i gorsze? Odpowiedzi na takie pytania szukał niejeden młody człowiek. Czy łatwiej zdecydować się na studia muzyczne? Jeśli tak, to co najmocniej za nimi przemawia? Zastanawiając się nad studiami muzycznymi należy wiedzieć o tym, że rynek pracy związany z kulturą i sztuką jest specyficzny i nigdy nie daje pewności co do pracy, wykonywanych obowiązków, a zatem również zarobków.

Niestety, choć zawody muzyczne możemy określić mianem niszowych, to nie oznacza to, że są traktowane wyjątkowo i płyną za tym nieskończone korzyści. W gronie osób posiadających wykształcenie muzyczne tworzą się grupy; jedna grupa zbiera osoby, które pracują w wyuczonym zawodzie, a druga grupa składa się z ludzi, którzy po pewnym czasie diametralnie zmieniła swoje obszary pracy zawodowej. Ale muzyka to pasja. Jeśli bardzo mocno jest się związanym z jakąś dziedziną, to trudno myśleć o tym, że mogłoby się robić w życiu coś innego. Jak już wspomnieliśmy, studia muzyczne należą do tych, których nie wybiera się z innych powodów niż pasja i zainteresowanie muzyką. Wtedy, co oczywiste, należy je wybrać i rozwijać się w tym, co lubi się najbardziej.  

 

Co dadzą ci studia muzyczne

Wszyscy dobrze wiemy, że studia również mogą posiadać zalety i wady. Wiemy także o tym, że w ramach interesujących nas kierunków kształcenia realizowane są przedmioty, które wydają się zbędne, nudne, stanowiące wypełnienie luk w planach zajęć. Ale idąc na studia należy patrzeć na plusy, pozytywne aspekty, dzięki którym wybraliśmy właśnie ten a nie inny kierunek. Studia muzyczne dają wiele dobrego w różnych sferach – umiejętności i emocji. Studia muzyczne rozwijają wyobraźnię i naprawdę nieźle trenują nasz umysł. Tworząc w głowie, a potem przelewając na papier, bądź już na konkretne instrumenty swoje pomysły wynosimy swoje myślenie na wysoki poziom.

Mawia się, że nauki ścisłe uczą abstrakcyjnego myślenia. Naturalnie, to prawda, ale studia muzyczne czynią to równie dobrze. Ponadto, rozwijają w nas wrażliwość, nie tylko na dźwięki, ale także na inne znaki i sygnały. Muzyka, tak jak każda dziedzina sztuki, buduje w nas potrzebę poszukiwania piękna, a także dzielenia się nim z innymi. Studia muzyczne – co hiper oczywiste – dają umiejętności gry na instrumencie. Dla kształcących się w tym obszarze to, po prostu, zdolność gry na instrumencie, ale dla pozostałych osób, niewtajemniczonych w muzykę, to niemal moc super bohatera. A jeśli potrafimy grać na instrumencie bardziej oryginalnym niż fortepian, to podziw u kolegów rośnie jeszcze bardziej. Studia muzyczne mogą dać bardzo wiele, na dodatek o charakterze wyjątkowości. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy liczba osób rozumiejących i czujących muzykę zdecydowanie maleje. 

 

Czego nie dadzą ci studia muzyczne

Wspomnieliśmy o zaletach i wadach studiów w ogólnym charakterze. W akapicie powyżej naszkicowaliśmy pozytywne cechy studiów muzycznych, ale niestety posiadają one także wady. Czego mogą nam nie dać studia muzyczne? Studia muzyczne możemy podzielić na twórcze i odtwórcze. Zbyt duże skupienie się na jednej rzeczy, jednym temacie, jednym zagadnieniu może, w pewnym sensie, odciągnąć nas od innych obszarów rzeczywistości. Zdarza się, że studenci uczelni muzycznych obcując wyłącznie z twórczością wielkich mistrzów zapominają, że poza ich dokonaniami także istnieje muzyka. Znając na pamięć każdą nutę w „Polonezie As- dur, op. 53” Fryderyka Chopina, nie kojarzymy ani jednej piosenki zespołu Pink Floyd.

Niestety, kształcenie na studiach muzycznych nie prowadzi do szerokiej wiedzy o muzyce. Czy coś jeszcze? Studia muzyczne mogą nie dać pewności związanej z życiem zawodowym. Nie trzeba być bardzo wtajemniczonym, aby wiedzieć, że muzycy nie są bardzo często poszukiwani na rynku pracy. Bywa i tak, że osoby związane ze sztuką muszą opuszczać swoje rodzinne miasta, aby wykonywać wyuczony zawód, a po pewnym czasie znowu przenosić się w inne miejsce na mapie. Nie dla wszystkich taka forma może być wygodna. Mówiąc o wygodzie warto wspomnieć o tym, że studia muzyczne mogą nie dać także solidnego odpoczynku, gdyż zdarza się tak, że osoby z kręgu muzyki działają na różnych płaszczyznach, czyli wykonują obowiązki nie jednym miejscu, a w kilku. Wybierając studia muzyczne warto zwrócić uwagę na aspekty, które się z nimi wiążą i być przygotowanym na różne scenariusze.  

 

Co warto sprawdzić idąc na studia muzyczne

Niezależnie od tego, jaki kierunek kształcenia dla siebie wybraliśmy należy dokładnie sprawdzić warunki rekrutacji. Proces kwalifikacyjny na studia muzyczne zazwyczaj składa się z egzaminów praktycznych i lepiej wiedzieć na czym one polegają, jaka wiedza i umiejętności będą od nas wymagane. Na studia muzyczne nie da się, po prostu, pójść w ciemno. Trzeba sprawdzić także informację, czy kierunek, który sobie wymarzyliśmy realizowany jest na uczelni, która została przez nas wybrana. Warto zaznajomić się z programami nauczania, aby nie czuć zaskoczenia faktem, że nie istnieją takie przedmioty jak „historia rock ‘n’ rolla”, czy „ukryte treści w twórczości zespołu Metallica”. Studia muzyczne nie oznaczają, że poznamy na nich wszystkie obszary związane z tą dziedziną sztuki. Odchodząc od tematu muzyki, dobrze jest zaznajomić się z ogólnymi regułami studiowania i poznać, na przykład, zasady przyznawania stypendiów. Wszystko może się przydać. 

 

Studia muzyczne – zaoczne 

Prawdopodobnie do końca świata będą prowadzone dyskusje na temat różnic wynikających ze studiów dziennych i studiów zaocznych. Niewykluczone, że dwa obozy będą obsypywać się argumentami, walcząc o tytuł lepszych, ciekawszych i wygodniejszych. Nie trzeba być specjalnie wtajemniczonym, aby wiedzieć, że studia dzienne odbywają się w cyklu od poniedziałku do piątku, a studia zaoczne w weekendy, w ramach tzw. zjazdów. Czy podobnie wygląda to na studia muzycznych? Oczywiście, studia muzyczne zawierają kierunki kształcenia, które prowadzone są w trybie zaocznym, ale należy pamiętać o tym, że uzależnione jest to od uczelni. Nie każdy kierunek prowadzony jest w takiej formie, gdyż nie zawsze może być to, po prostu, wykonalne. Dlatego zanim wybierze się niestacjonarną formę nauki, należy sprawdzić czy taka możliwość istnieje na wybranym przez nas kierunku. 

 

Studia muzyczne – opinie 

Ryszard Wagner powiedział, że „muzyka to początek i koniec wszelkiej mowy”. Odnośnie ostatniego słowa w tym cytacie, warto zaznaczyć, że nie tylko sama muzyka, ale i studia bywają nierzadko tematem rozmów, a nawet burzliwych dyskusji. Rozmówcy wymieniają się różnymi opiniami: „studia są niepotrzebne”, „studia są ważne”, „studia to strata czasu”, „studia dają przyszłość”…argumenty można wymieniać w nieskończoność. Czy studia muzyczne także mogą być tematem takich polemik? Oczywiście, że tak, bo zawsze znajdą się osoby, które będą chciały przechylić szalę na swoją stronę odnośnie tego, czy omawiany obszar kształcenia jest ciekawy, pożądany i wiąże się z dobrymi zarobkami w przyszłości. Zdarza się tak, że osoby trzecie na wieść o tym, że kształcimy się na studiach muzycznych wyobrażają sobie tylko to, że nieustannie gramy na instrumencie i uczymy się na pamięć IX Symfonii Ludwiga van Beethovena. A jak jest naprawdę? Co do powiedzenia mają studenci tego obszaru kształcenia?

Paulina, studentka III roku Instrumentalistyki z Warszawy mówi:

„Wybór studiów muzycznych był dla mnie czymś oczywistym, gdyż gram na skrzypcach od szóstego roku życia i przeszłam wszystkie etapy edukacji muzycznej. Od samego początku wiedziałam, albo bardziej moi rodzice, że będę skrzypaczką. Z muzyką jest trochę jak ze sportem. Zaczynasz od dziecka i skupiasz się tylko na tym. Nic poza muzyką praktycznie nie istnieje. Dla mnie to dobre rozwiązanie, bo wiem co chcę osiągnąć i wkładam w to całą energię.”

Maciek, student II roku Jazzu i muzyki estradowej z Katowic dodaje:

„Aby wybrać studia muzyczne trzeba muzykę kochać. Nie lubić, nie interesować się nią, tylko kochać. Reszta się nie liczy. Studia muzyczne to nie okres kilku lat spędzony na uczelni. To sens życia, pomysł na życie. „ 

 

 

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNKI MUZYCZNE?

 

 

KIERUNKI MUZYCZNE

Miasto
D
dyrygentura
E
I
instrumentalistyka
J
jazz i muzyka estradowa
jazz i muzyka rozrywkowa
K
kompozycja
kompozycja i teoria muzyki
M
musical i choreografia
muzyka kościelna
muzyka w mediach
muzyka w multimediach
muzykologia
muzykoterapia
P
R
reżyseria dźwięku
rytmika
T
taniec
teoria muzyki
W
wokalistyka
Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ STUDIA MUZYCZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×STUDIA MUZYCZNE - PODYPLOMOWE

Miasto
C
I
instrumentalistyka
instrumentalistyka - studia podyplomowe
K
kameralistyka - studia podyplomowe
kompozycja - studia podyplomowe
M
menedżer muzyki - studia podyplomowe
muzyka w mediach - studia podyplomowe
muzykoterapia - studia podyplomowe
N
P
R
S
studia podyplomowe
studium pieśni - studia podyplomowe
T
teoria muzyki - studia podyplomowe
teoria tańca - studia podyplomowe
W
wokalistyka
wokalistyka - studia podyplomowe
Rozwiń

ODKRYJ STUDIA MUZYCZNE

Miasto

Dyrygentura studia - kierunek studiów

Dyrygentura jest niewątpliwie kierunkiem elitarnym, będącym spełnieniem…

Dyrygentura studia - kierunek studiów

Dyrygentura jest niewątpliwie kierunkiem elitarnym, będącym spełnieniem marzeń niejednego ucznia szkoły muzycznej. Jeżeli zatem chcesz dołączyć do wybitnego grona dyrygentów, takich jak: Antoni Wit czy Bogusław Madey to ten kierunek może być początkiem Twojej wielkiej muzycznej kariery! Jakie wymagania trzeba spełnić, aby zostać studentem kierunku Dyrygentura? Oprócz świadectwa dojrzałości oraz wiadomości ze szkoły muzycznej II stopnia należy otrzymać pozytywną ocenę z konkursowego egzaminu wstępnego. Ma on formę pisemną oraz ustną. Obejmuje on sprawdzian przydatności zawodowej w zakresie kształcenia słuchu i harmoni oraz dyrygowanie dowolnie wybraną symfonią klasyczną.

Czytaj więcej: Dyrygentura studia - kierunek studiów

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej studia - kierunek studiów

Chciałbyś zdobyć kompleksowe wykształcenie muzyczne i w przyszłości zająć się animacją…

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej studia - kierunek studiów

Chciałbyś zdobyć kompleksowe wykształcenie muzyczne i w przyszłości zająć się animacją muzyczną lub skupić się na profesjonalnej działalności artystycznej? Jeśli zatem masz wykształcenie zdobyte w szkole muzycznej i duszę artysty to kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej może okazać się świetnym wyborem. Jak wygląda proces aplikacji? Aby zostać studentem kierunku Edukacja artystyczna należy uzyskać pozytywną ocenę z egzaminu praktycznego. Będzie to sprawdzian z umiejętności gry na instrumencie lub śpiewu, a także sprawdzenie predyspozycji muzycznych, takich jak: słuch muzyczny, sprawność manualno-głosowa i poczucie rytmu.

Czytaj więcej: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej studia - kierunek studiów

Film i sztuki audiowizualne studia - kierunek studiów

Najmłodsza muza, muza sztuki filmowej, od zawsze ściąga ku sobie kreatywne jednostki, zafascynowane…

Film i sztuki audiowizualne studia - kierunek studiów

Najmłodsza muza, muza sztuki filmowej, od zawsze ściąga ku sobie kreatywne jednostki, zafascynowane właśnie tym sposobem twórczego opowiadania o świecie. Specyfika warsztatu filmowca to konieczność połączenia w jedno oryginalnych koncepcji twórczych z wiedzą teoretyczną i techniczną.

Czytaj więcej: Film i sztuki audiowizualne studia - kierunek studiów

Instrumentalistyka studia - kierunek studiów

Instrumentalistyka to kierunek przeznaczony dla osób zainteresowanych szeroko…

Instrumentalistyka studia - kierunek studiów

Instrumentalistyka to kierunek przeznaczony dla osób zainteresowanych szeroko pojęta muzyką oraz grających na jednym z instrumentów. Jesteś uzdolniony muzycznie, ukończyłeś szkołę muzyczna drugiego stopnia i chciałbyś kontynuować kształcenie w tym kierunku? Grasz na wybranym instrumencie i chcesz doprowadzić swój warsztat do perfekcji? Jeżeli tak to Instrumentalistyka to kierunek dla Ciebie! Oprócz standardowego postępowania rekrutacyjnego będziesz musiał także uzyskać pozytywny wyniki egzaminu praktycznego.

Czytaj więcej: Instrumentalistyka studia - kierunek studiów

Jazz i muzyka estradowa studia - kierunek studiów

Szukasz kierunku, który pomoże Ci odkryć Twój niepowatrzalny artystyczny głos…

Jazz i muzyka estradowa studia - kierunek studiów

Szukasz kierunku, który pomoże Ci odkryć Twój niepowatrzalny artystyczny głos i przygotuje Cię do przyszłej kariery w przemyśle muzycznym? Marzysz o publicznych wstępach i chciałbyś rozwinąć swoje działania artystycznę na większą skalę? Dzięki studiom na kierunku Jazz i muzyka estradowa zrobisz krok ku swojej karierze muzycznej! Aby zostać studentem kierunku Jazz i muzyka estradowa musisz najpierw przejść pozytwne egzamin wstępny. Na większości akademii sprawdzane są umiejętności wykonawcze w zakresie przedmiotu kierunkowego (śpiewu lub gry na wybranym instrumencie) oraz słuchu muzycznego.

Czytaj więcej: Jazz i muzyka estradowa studia - kierunek studiów

Kompozycja studia - kierunek studiów

Marzy Ci się tworzenie własnych utworów muzycznych? Nie wyobrażasz sobie swojej…

Kompozycja studia - kierunek studiów

Marzy Ci się tworzenie własnych utworów muzycznych? Nie wyobrażasz sobie swojej przyszłości zawodowej bez możliwości obcowania w artystycznym świecie? Chciałbyś mieć szansę na rozwijanie swoich muzycznych umiejętności pod okiem doświadczonych wykładowców? Jeśli cechujesz się kreatywnością i uważasz, że posiadasz talent muzyczny, studia na kierunku Kompozycja są właśnie dla Ciebie! Jeśli chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat, przeczytaj poniższy opis!

Czytaj więcej: Kompozycja studia - kierunek studiów

Kompozycja i teoria muzyki studia - kierunek studiów

Nie jest Ci straszna analiza form muzycznych, literatura muzyczna czy techniki kompozytorskie?…

Kompozycja i teoria muzyki studia - kierunek studiów

Nie jest Ci straszna analiza form muzycznych, literatura muzyczna czy techniki kompozytorskie? Jesteś osobą uzdolnioną muzycznie i szukasz ciekawych studiów, które umożliwią Ci pracę artystyczną w zakresie kompozycji lub przygotują Cię do roli eksperta w dziedzinie teorii muzyki to jest to kierunek dla Ciebie! Aby zostać studentem Kompozycji i teorii muzyki, oprócz świadectwa maturalnego, konieczne jest także uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego polegającego na sprawdzeniu predyspozycji słuchowych oraz przedstawienia dwóch napisanych przez Ciebie kompozycji. Dopiero po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu stajesz się studentem tego kierunku.

Czytaj więcej: Kompozycja i teoria muzyki studia - kierunek studiów

Kompozycja, dyregentura i teoria muzyki studia - kierunek studiów

Kiedy mowa o artystach – muzykach, plastykach czy adeptach sztuki aktorskiej, nie sposób…

Kompozycja, dyregentura i teoria muzyki studia - kierunek studiów

Kiedy mowa o artystach – muzykach, plastykach czy adeptach sztuki aktorskiej, nie sposób nie wspomnieć o talencie. Niektórzy postrzegają go w kategoriach tajemniczego daru, inni są przekonani, że to predyspozycja przekazywana w genach, jeszcze inni są skłonni twierdzić, że każdy talent możemy z siebie wydusić ciężką pracą.

Czytaj więcej: Kompozycja, dyregentura i teoria muzyki studia - kierunek studiów

Musical i choreografia studia - kierunek studiów

Kierunek skierowany jest do absolwentów szkół baletowych oraz wszystkich osób,…

Musical i choreografia studia - kierunek studiów

Kierunek skierowany jest do absolwentów szkół baletowych oraz wszystkich osób, które ukończyły kursy tańca lub działają w zespołach tanecznych czy teatrach, a także pasjonatów tańca chcących zdobyć wykształcenie w tym zakresie. Jeżeli zatem masz głowę pełną pomysłu, interesuje Cię praca artystyczna i chciałbyś wyrazić siebie w tańcu to Musical i choreografia może być świetnym kierunkiem dla Ciebie! Aby zostać studentem kierunku Musical i choreografia musisz najpierw uzyskać pozytywny wynik z egzaminu wstępnego, który sprawdzi Twoje predyspozycje z zakresu możliwości wokalnych, ruchowych oraz aktorskich, a także słuchowych.

Czytaj więcej: Musical i choreografia studia - kierunek studiów

Muzyka kościelna studia - kierunek studiów

Działalność muzyczno-liturgiczna jest niezwykle ważnym aspektem wyznania rzymskokatolickigo.…

Muzyka kościelna studia - kierunek studiów

Działalność muzyczno-liturgiczna jest niezwykle ważnym aspektem wyznania rzymskokatolickigo. Dlatego istotne jest wykształcenie muzyków specjalizujących się w tej, wcale niełatwej dziedzinie. Niezbędna jest bowiem umiejętność gry na organach oraz wykorzystania wiedzy o liturgice oraz teologii. Jeżeli zatem interesujesz się ta dziedziną wiedzy muzycznej to Muzyka kościelna jest kierunkiem, który na pewno warto wziąć pod uwagę podczas wyboru Twojej przyszłej ścieżki edukacyjnej! Aby zostać studentem kierunku Muzyka kościelna musisz uzyskać pozytywny wynik egzaminu wstępnego polegającego na odegraniu utworów na organach oraz samodzielnemu przygotowaniu utworów, a także czytania a vista i predyspozycji słuchowych.

Czytaj więcej: Muzyka kościelna studia - kierunek studiów

Komentarze (0)