studia biologiczne warszawa

Studia biologiczne Warszawa

Wybór kierunku studiów niejednemu spędza sen z powiek. Jeśli posiadacie umysł scisły i wyobraźnię, warto zastanowić się nad wybraniem studiów biologicznych w Warszawie. Wbrew pozorom, studia biologiczne są bardzo szerokim pojęciem, ponieważ wchodzą w nie takie kierunki, jak chociażby biologia, bioinżynieria produkcji żywności, analityka z diagnostyką molekularną, biotechnologia, dietetyka, inżynieria ekologiczna albo ogrodnictwo. Jak widać przekrój tematyczny jest tu bardzo szeroki, wszystkie te studia łączy jednak wspólny pierwiastek jakim jest biologia ludzi, roślin i zwierząt. Studia biologiczne w Warszawie bardzo często wiążą się z zajęciami praktycznymi i pracą w laboratoriach, ale także badaniami terenowymi. Wszystko zależy od tego, w jakim zawodzie widzicie się w przyszłości.

Uczelnie i kierunki biologiczne w Warszawie

Warszawa jest metropolią, jeśli chodzi o studia biologiczne w Polsce. Kierunki związane mniej lub bardziej z tematyką biologiczną otwarte są na kilku uczelniach publicznych i kilkunastu prywatnych. Największą ofertę jeśli chodzi o pierwsze uczelnie ma z pewnością

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie uruchomione są kierunki:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prowadzi również nabór na studia biologiczne podyplomowe. Oto przykładowe z nich: Biologia z higieną człowieka i ochroną środowiska, Biostatystyka i analiza danych w ochronie zdrowia publicznego, Ochrona zdrowia publicznego, Epizootiologia i administracja weterynaryjna, Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna, Rośliny i surowce roślinne dla zdrowia - jakość i wykorzystanie, Techniki molekularne - zastosowanie w diagnostyce, ekologii i rolnictwie, Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym, Poradnictwo żywieniowe i dietetyczne.

Uniwersytet Warszawski również posiada bogatą ofertę kierunków biologicznych. Są to:

Studia biologiczne podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim to dla przykładu: Ochrona Środowiska oraz Mikrobiologia, higiena, środowisko - Bezpieczeństwo i jakość w praktyce przemysłowej.

Politechnika Warszawska Oferta studiów biologicznych na Politechnice Warszawskiej również jest całkiem interesująca. Kierunkami, które mogą was zainteresować są bez wątpienia:

Na studiach I stopnia:

Na studiach II stopnia:

Politechnika Warszawska prowadzi również studia podyplomowe na kierunkach: Bezpieczeństwo systemów informacyjnych wraz z technikami biometrycznymi.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego również posiada w ofercie kierunki biologiczne na studiach I i II stopnia. Studia licencjackie na Wydziale Biologicznym to przede wszystkim takie kierunki, jak: Biologia oraz Inżynieria środowiska. Natomiast na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej otwarty jest kierunek Ochrona środowiska. Studia biologiczne II stopnia ograniczają się do takich kierunków, jak: Biologia.

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach prowadzi zajęcia na studiach biologicznych na kierunkach:

Rekrutacja na studia biologiczne w Warszawie

Rekrutacja na studia biologiczne w Warszawie różni się w zależności od kierunku, na który chcecie się dostać. Jest podobna na etapie formalnym, jeśli chodzi o sam proces (tzn. odbywa się konkurs świadectw maturalnych na studia licencjackie oraz konkurs dyplomów na studia magisterskie). Jeśli chodzi o przedmioty maturalne, jakie wymagane są przez uczelnie, warto zainwestować na etapie liceum w naukę takich przedmiotów (na poziomie podstawowym i rozszerzonym), jak: biologia i chemia (przydatne przy kierunkach typowo biologicznych), ale także matematyka i fizyka (jeśli chcecie dostać się np. na bioinżynierię). Dodatkowo, rekrutujący zwracają uwagę na wynik uzyskany z języka obcego nowożytnego. Obłożenie na jedno miejsce i wysokość rekrutacyjnych progów punktowych również zależą od kierunku, jednak im bardziej jest specjalistyczny i im mniej jest na niego miejsc, tym większy jest na niego popyt.

Praca po studiach biologicznych

Studia biologiczne w Warszawie są jedną z najszerszych kategorii na rynku, dlatego też zawód, jaki można po nich wykonywać w dużym stopniu zależy od konkretnego kierunku, a nawet specjalizacji, jaką wybierzecie. Przecież zupełnie innej pracy będziecie szukać po znajdującej się na granicy medycyny, biologii i farmacji biotechnologii, a czego innego po biologiczno-fizycznej biologii molekularnej. Poniżej przedstawiamy listę zawodów oraz placówek, w których możecie szukać pracy. Po kierunkach biologicznych można pracować w szkolnictwie, placówkach naukowo-badawczych, parkach narodowych i krajobrazowych, ogrodach zoologicznych i parkach dzikich zwierząt, jednostkach zajmujących się ochroną środowiska, ośrodkach hodowli roślin i zwierząt, instytucjach rządowych i samorządowych, administracji państwowej, czasopismach naukowych i popularnonaukowych, laboratoriach diagnostycznych i analitycznych, zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego, ośrodkach naukowych, nadleśnictwach, izbach rolniczych, publicznych I niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, przedsiębiorstwach wyspecjalizowanych w produkcji i obrocie sprzętem rolniczym, leśnym, ogrodniczym i na potrzeby przetwórstwa płodów rolnych czy biotechnologicznych jednostkach projektowych. A przykładowe zawody? To chociażby technik laboratoryjny, asystent w zakładzie biomedycyny molekularnej, przedstawiciel naukowo-handlowy, nauczyciel przyrody, nauczyciel biologii, kontroler jakości, inżynier systemów biotechnicznych, analityk w ochronie zdrowia publicznego, pracownik w Ministerstwie Środowiska, Validation Specialist, specjalista ds. ochrony środowiska czy przedstawiciel medyczno-handlowy.

Olga HuckoTEMATY POWIĄZANE

 

 

zasady rekrutacji na studia 2017

 

 


KARIERA


KIERUNKI STUDIÓW


STUDIA

studia biologicznestudia biologiczne

UCZELNIE