Dodaj do ulubionych

Studia medyczne - 2021/2022

Studia medyczne w Polsce to kierunki studiów z obszaru nauk medycznych, farmaceutycznych, nauk o zdrowiu oraz kulturze fizycznej, które realizowane są w systemie jednolitym magisterskim lub w podziale na studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie.

Program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) lub od 5 do 6 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędnego np. lekarza, lekarza dentysty).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym) lub online. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

 

Studia medyczne w Polsce odznacza wysoki poziom nauczania oraz możliwość zapoznania się z codzienną praktyką lekarską i okołomedyczną. Studenci kierunków medycznych zdobywają wiedzę pod czujnym okiem przedstawicieli wykwalifikowanych kadr dydaktycznych, które złożone są z doświadczonych specjalistów i praktyków z wieloletnim stażem. W ten sposób przyszli medycy przygotowywani są do wykonywania określonych zawodów lekarskich, a także kontynuowania prac badawczych w wybranych dziedzinach medycznych.

Kształcenie ma zbudować dobre przygotowanie kliniczne, rozwinąć umiejętności rozwiązywania problemów, etyczne postawy oraz przekazać wiedzę związaną z daną dyscypliną.

 

Najpopularniejsze kierunki medyczne: kierunek lekarski, kierunek lekarsko dentystyczny, dietetyka, fizjoterapia, kosmetologia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne.

 

Absolwenci studiów medycznych przygotowani sa do pracy między innymi w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo- rozwojowych, pogotowiu ratunkowym, pracowniach techniczno- dentystycznych, aptekach, firmach farmaceutycznych, czy też różnego typu laboratoriach.

Praca po studiach medycznych to zagadnienie szerokie, ponieważ wszystko uzależnione jest od studiowanego kierunku. 

 

Kandydaci na studia medyczne powinni skupić się w szczególności na wynikach egzaminów maturalnych. W procesie rekrutacji na kierunki medyczne najczęściej branymi pod uwagę przedmiotami maturalnymi są: biologia, chemia, fizyka, matematyka..

 
Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

czytaj dalej wszystko o studiach medycznych

 

 

 

 

 

KIERUNKI MEDYCZNE

Miasto
Uczelnia
Typ kierunku
Tryb kierunku
Czas trwaniaKierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Analityka medyczna jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Analityka weterynaryjna I stopnia stacjonarne
Audiofonologia I stopnia stacjonarne
Audiofonologia z protetyką słuchu I stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo zdrowotne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna I stopnia stacjonarne
Biofizyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biologia i zdrowie człowieka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biologia medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biomedical engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biomedical engineering and technologies I stopnia stacjonarne
Biomedycyna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biostatystyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biotechnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biotechnologia medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Chemia i toksykologia sądowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Coaching medyczny II stopnia stacjonarne
Dietetyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Dietetyka - studia online II stopnia online
Dietetyka i ekologiczna żywność II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektroradiologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Farmacja jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Fizjoterapia II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Fizyka medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Higiena stomatologiczna I stopnia stacjonarne
Inspekcja weterynaryjna I stopnia stacjonarne
Inżynieria biomedyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria farmaceutyczna I stopnia stacjonarne
Inżynieria medyczna I stopnia stacjonarne
Kierunek lekarski jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Kierunek lekarsko-dentystyczny jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Kosmetologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Kosmetologia - studia online II stopnia online
Lekarski wojskowy jednolite stacjonarne
Logopedia ogólna i kliniczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Medical biotechnology II stopnia stacjonarne
Medical physics I stopnia stacjonarne
Medycyna roślin I stopnia stacjonarne
Neurobiologia II stopnia stacjonarne
Nursing I stopnia stacjonarne
Odnowa biologiczna II stopnia niestacjonarne
Optometria I stopnia, II stopnia stacjonarne
Optyka okularowa z elementami optometrii I stopnia stacjonarne
Pielęgniarstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Pielęgniarstwo - studia online I stopnia online
Pielęgniarstwo pomostowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Pielęgniarstwo pomostowe - studia online I stopnia online
Położnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Położnictwo pomostowe I stopnia niestacjonarne
Prawo medyczne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Protetyka słuchu II stopnia stacjonarne
Psychologia zdrowia jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Ratownictwo medyczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Studia dualne - żywienie zwierząt II stopnia stacjonarne
Systemy diagnostyczne w medycynie I stopnia stacjonarne
Techniki dentystyczne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia II stopnia niestacjonarne
Terapia zajęciowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Toksykologia z elementami kryminalistyki II stopnia niestacjonarne
Weterynaria jednolite stacjonarne
Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie w ochronie zdrowia I stopnia stacjonarne
Zastosowania fizyki w biologii i medycynie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zdrowie publiczne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zdrowie publiczne - zarządzanie w systemie zdrowia I stopnia stacjonarne
Zdrowie publiczne i epidemiologia I stopnia stacjonarne
Zdrowie środowiskowe I stopnia stacjonarne
Zdrowie środowiskowe i bhp II stopnia stacjonarne
Żywienie człowieka i dietetyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Żywienie człowieka i dietoterapia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Żywienie człowieka i ocena żywności I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI MEDYCZNE

Miasto
SORTOWANIE:
A
B
D
E
F
G
H
I
J
K
M
N
O
P
R
S
T
W
Z
Ż
Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ STUDIA MEDYCZNE

Miasto
SORTOWANIE:

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
   tryb studiów

    Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

    grupa kierunku

     Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

     Uniwersytet Warszawski

     Uniwersytet Wrocławski

     Politechnika Łódzka

     Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

     Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

     Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

     Kierunki medyczne:

     KIERUNEK LEKARSKI
     PIELĘGNIARSTWO

     KRAKOWSKA AKADEMIA IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

     Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

     Kierunki medyczne:

     FIZJOTERAPIA

     Politechnika Bydgoska

     Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

     POPULARNE KIERUNKI MEDYCZNE

     Miasto
     SORTOWANIE:

     POKAŻ WSZYSTKIE

     ZOBACZ, CO WYBIERAJĄ INNI

     Miasto
     SORTOWANIE:

     POKAŻ WSZYSTKIE

     STUDIA MEDYCZNE - PODYPLOMOWE

     Miasto
     SORTOWANIE:
     3
     A
     B
     C
     D
     E
     F
     G
     H
     I
     K
     L
     M
     N
     O
     P
     R
     S
     Ś
     T
     U
     Z
     Ż
     żywienie człowieka i gastronomia
     Rozwiń
      

     Trzeba wiedzieć

     Jak wyglądają studia na kierunkach medycznych

     Jak wyglądają studia na kierunkach medycznych

     Studia medyczne w Polsce kojarzone są z zawodami, które niosą ze sobą prestiż, wysoką pozycję i niemałe wynagrodzenie. Niewątpliwie absolwenci studiów medycznych mogą liczyć na społeczne uznanie oraz docenienie ich pracy w zależności od zawodu, który wykonują. Studia medyczne wiążą się jednak także ze sporymi wymogami oraz ciężką nauką.

     Specjaliści dziedzin medycznych muszą być przygotowani do poświęcenia dużej ilości czasu na zdobywanie wiedzy i doświadczenia w wybranym przez siebie kierunku. Niełatwo jest dostać się na studia medyczne i równie ciężko jest się na nich utrzymać. Dlatego przyszli absolwenci kierunków medycznych muszą konsekwentnie uczyć się w trakcie zajęć i poza nimi.

     Studenci poznają zarówno podstawy medycyny, jak i jej poszczególne zagadnienia specjalistyczne. Dzięki komplementarnej wiedzy absolwenci studiów medycznych przygotowani są do szeroko rozumianej pracy z pacjentami oraz przedstawicielami personelu medycznego. Polscy studenci mogą rozpocząć profesjonalną pracę w wybranym zawodzie w każdym systemie opieki zdrowotnej – z uwzględnieniem znajomości prawa medycznego, etyki lekarskiej czy elementów zarządzania.

      

     Typ studiów

     Studia medyczne w Warszawie możemy podzielić w zależności od typu na:

     • studia I stopnia i jednolite (licencjackie, jednolite magisterskie).
     • studia II stopnia (magisterskie);
     • studia podyplomowe.

      

     Typ studiów zależny jest od wybranego kierunku medycznego. Przyszli specjaliści, którzy ukończyli studia medyczne, mogą poszczycić się tytułem licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędnego.

      

     Studia jednolite magisterskie

     Niektóre dyscypliny oferują absolwentom otrzymanie dyplomu w ramach ukończenia jednolitych studiów magisterskich. Do takich kierunków należą m.in.: analityka medyczna, farmacja, kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny czy wojskowy, a także psychologia zdrowia lub weterynaria. Nauka na studiach jednolitych magisterskich trwa zazwyczaj od 5 do 6 lat i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra lub równorzędnego (np. lekarza, lekarza dentysty).

      

     Studia I stopnia

     Część kierunków medycznych realizowana jest w formule dwustopniowej. Studenci swoje pierwsze doświadczenia zdobywają na studiach I stopnia, które kończą uzyskaniem dyplomu licencjata lub inżyniera. Ten etap studiowania dziedzin medycznych może trwać od 3 lat do 3,5 roku. W ofercie polskich uczelni znajdują się takie kierunki, których nie można kontynuować po ukończeniu I stopnia. Należą do nich m.in.: analityka weterynaryjna, bezpieczeństwo zdrowotne, higiena stomatologiczna czy medycyna roślin.

      

     Studia II stopnia

     Po obronie pracy licencjackiej absolwenci mogą kontynuować swoją ścieżkę kształcenia na tym samym lub zbliżonym kierunku studiów II stopnia. Po 1,5 roku lub 2 latach nauki absolwenci uzyskują tytuł magistra czy równorzędnego.

     Studia dwustopniowe to z pewnością znaczna większość kierunków medycznych w Polsce. Naukę dwustopniową mogą rozpocząć kandydaci na takie kierunki jak m.in.: dietetyka, biofizyka, biologia medyczna, kosmetologia, logopedia, pielęgniarstwo czy położnictwo.

     W ofercie polskich uczelni znajdują się także kierunki, które realizowane są jedynie w formie studiów II stopnia. Najczęściej dziedziny te stanowią uzupełnienie kompetencji studentów, którzy chcieliby wzbogacić zdobytą wcześniej wiedzę o nowe konteksty medyczne. Do takich kierunków należą m.in.: coaching medyczny, neurobiologia, odnowa biologiczna czy prawo medyczne.

      

      

     Tryb studiów

     Medyczne kierunki studiować można na różne sposoby. Najpopularniejszym z nich jest z pewnością studiowanie stacjonarne, które cieszy się ogromną popularnością. Nie każdy może jednak pozwolić sobie na codzienną naukę. Z pomocą przychodzą studia niestacjonarne oraz studia online.

      

     Studia medyczne w Polsce można rozpocząć w jednym z trzech dostępnych trybów:

     • stacjonarne
     • niestacjonarne
     • online

      

     Studia stacjonarne

     Stacjonarna nauka pozwala studentom kierunków medycznych poznać z bliska specjalistyczne środowisko, w którym kiedyś przyjdzie im pracować. Ten tryb umożliwia uczestnikom zajęć bezpośredni kontakt z profesjonalistami, którzy zawodowo powiązani są ze światem klinicznym i lekarskim. Stacjonarni studenci spotykają się na terenie uczelni od poniedziałku do piątku, najczęściej w godzinach porannych i popołudniowych. Stacjonarna nauka pozwala studentom korzystać z profesjonalnych narzędzi zapewnionych przez uczelnię. Ponadto stacjonarne nauczanie na uczelniach publicznych najczęściej jest darmowe.

      

     Studia niestacjonarne

     Niestacjonarne studia programowo zbliżone są do studiów stacjonarnych. Najbardziej zauważalną cechą odróżniającą te dwa tryby nauczania są godziny i dni spotkań uczestników zajęć oraz fakt, że są to zazwyczaj studia płatne. Niestacjonarni studenci mogą kształcić się wieczorowo lub zaocznie.

     Studia wieczorowe zazwyczaj są tylko z nazwy, ponieważ przeważnie studenci uczęszczają na zajęcia razem ze studentami dziennymi od poniedziałku do piątku.

     Zaoczne studia, które cieszą się nieco większą popularnością wśród studentów niestacjonarnych, odbywają się najczęściej w formie zjazdów, które organizowane są w weekendy (średnio co 2 tygodnie). Taka nauka umożliwia studentom rozwijanie własnych zainteresowań, pracę dorywczą lub wypełnianie obowiązków domowych poza godzinami zajęć, czyli w trakcie tygodnia.

      

     Studia online

     Nauczanie online to najszybciej rozwijający się współcześnie tryb nauczania na polskich uczelniach. Jest on wynikiem technologicznego rozwoju oraz dynamicznych zmian, które są wynikiem nowych potrzeb społeczeństwa. Co istotne, studiowanie online nie wyklucza obecności studentów w szkole wyższej – uczestnicy zajęć okazjonalnie muszą pojawić się na terenie uczelni, np. podczas sesji lub w ramach praktycznych zajęć.

     Zdalne nauczanie pozwala jednak studentom pogodzić aktywny i nieregularny tryb życia, podróże czy obowiązki zawodowe lub domowe z nauką. Studia online dają także możliwość studiowania osobom, które nie mogą uczyć się stacjonarnie ze względów zdrowotnych.

      

     Tryb studiów zależny jest od preferencji i potrzeb studenta. Przed rozpoczęciem nauki na studiach medycznych warto zapoznać się z ofertami poszczególnych szkół wyższych w Polsce – niektóre kierunki studiować można jedynie w określonym przez uczelnię trybie.

      

     Zobacz jakie są: studia medyczne jednolite   studia medyczne I stopnia  |  studia medyczne II stopnia

      

      

     Gdzie studiować kierunki medyczne w Polsce?

     Kierunki medyczne to prestiżowe studia, które najczęściej znaleźć można w ofercie uczelni znajdujących się w dużych miastach. Nie oznacza to jednak, że mniejsze miejscowości nie kształcą przyszłych specjalistów dziedzin medycznych.

     O tym, czy na danej uczelni znajduje się kierunek medyczny, decyduje najczęściej charakter danej szkoły wyższej. Takie studia rozpocząć można na uniwersytetach medycznych, które zatrudniają profesjonalną kadrę składającą się z doświadczonych specjalistów klinicznych. Dzięki temu studenci przygotowywani są do profesjonalnego wykonywania zawodów medycznych, a także częściej mają okazję do odbywania praktyk w instytucjach ochrony zdrowia.

      

     Popularne uczelnie medyczne w Polsce:

      

     Poszczególne kierunki medyczne znaleźć można także w ofercie innych szkół wyższych, np. w tradycyjnych uniwersytetach lub na politechnikach. Przed rozpoczęciem nauki na studiach medycznych, warto zapoznać się ze szczegółową charakterystyką danego kierunku, a także z tym, w jaki sposób organizowane są zajęcia na wybranej uczelni.

      

     Zobacz jakie są: uczelnie oferujące kierunki medyczne

      

      

      

      

     Ile trwają studia na kierunkach medycznych

     Ile trwają studia na kierunkach medycznych

     Studia medyczne w zależności od wybranego kierunku studiów trwają od 3 do 6 lat. Jak wspomnieliśmy we wcześniejszym akapicie, studia medyczne to dość szeroki obszar, na dodatek o niejednorodnej strukturze. Omówiony Kierunek Lekarski realizowany jest w systemie jednolitym magisterskim, podobnie jak Farmacja, czy Analityka Medyczna.

     To, w jakim trybie będziesz się kształcić, zależy wyłącznie od kierunku, który wybierzesz. Studia takie jak kierunek lekarski czy farmacja kształcą bowiem studentów w trybie jednolitym i trwają 6 lat kształcenia (kierunek lekarski) lub 5,5 roku (farmacja)

     Część pozostałych kierunków posiada znany wszystkim podział na pierwszy i drugi stopień. Za przykład mogą posłużyć Pielęgniarstwo, czy Dietetyka, które na pierwszym stopniu trwają 3 lata, a na drugim stopniu 2 lata.

     Należy podkreślić, że ukończenie uczelni medycznej na kierunku lekarskim nie daje absolwentowi pełnego prawa wykonywania zawodu, czyli kształcenie na tym, wydawać by się mogło ostatnim, etapie jeszcze się nie kończy. Aby wspomniane prawo uzyskać, należy odbyć roczny staż podyplomowy, a następnie zdać lekarski egzamin państwowy. Jak to wygląda? W czasie stażu realizowany jest określony program obejmujący, między innymi, naukę chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii ogólnej, położnictwa i ginekologii.

      

     Nauka poszczególnych dziedzin, czyli tzw. staże cząstkowe, kończy się kolokwiami. Lekarze ubiegający się o przyznanie miejsca stażowego, muszą złożyć w biurze Komisji Staży Podyplomowych, działających przy okręgowych izbach lekarskich, następujące dokumenty: podanie o przyznanie miejsca stażowego z określeniem dwóch preferowanych placówek, zaświadczenie o uzyskanej średniej z ocen w trakcie odbywania studiów, kserokopię dowodu osobistego.

      

     Inaczej wygląda obraz kształcenia na kierunku charakteryzującym się podziałem na stopnie, na przykład na Pielęgniarstwie. Absolwent studiów pierwszego stopnia jest już przygotowany do pracy z pacjentem, a osoba, która ukończyła naukę na drugim stopniu posiada dodatkowo wiedzę na temat dydaktyki, pedagogiki, organizacji i zarządzania, dlatego przygotowana jest także do wykonywania zadań na stanowiskach nauczycielskich lub kierowniczych.

      
      
     Rekrutacja i wymagania na studia medyczne w Polsce

     Rekrutacja i wymagania na studia medyczne w Polsce

     Chętnych na studia medyczne nie brakuje. W zależności od wybranej uczelni na jedno wolne miejsce próbuje dostać się od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu kandydatów rocznie. O przyjęciu chętnych na uczelnie publiczne decydują zazwyczaj wyniki konkursu świadectw. Oznacza to, że przyszli medycy powinni myśleć o ciężkiej nauce jeszcze w trakcie zdobywania średniego wykształcenia.

     Kandydaci na studia medyczne powinni przyłożyć dużą uwagę do przedmiotów o charakterze ścisłym. Najczęściej w rekrutacji na medyczne kierunki brane są pod uwagę takie przedmioty jak chemia czy biologia. Często jednak od przyszłych studentów wymagana jest także wiedza matematyczna i fizyczna. Wymagania przedmiotowe mogą różnić się w zależności od tego, na jaki kierunek chętny kandyduje oraz w jakim trybie nauczania chciałby on studiować.

      

     Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w rekrutacji na kierunki medyczne:

     • biologia
     • chemia
     • matematyka
     • fizyka

      

     * Przed udziałem w rekrutacji na określony kierunek studiów medycznych należy upewnić się, jakie przedmioty maturalne brane są pod uwagę w danym trybie nauczania. Szczegółowe informacje dotyczące wymogów rekrutacyjnych znaleźć można na oficjalnej stronie wybranej przez kandydata uczelni.

      

     Kierunki medyczne zobacz co zdawać na maturze

      

      

     Jaka praca po studiach na kierunkach medycznych

     Jaka praca po studiach na kierunkach medycznych

     Studia medyczne pozwalją studentom zdobyć specjalistyczną wiedzę oraz rozwijać umiejętności niezbędne do pełnienia różnorodnych funkcji w świecie medycznym. Studia tego typu nie tylko przygotowują przyszłych ekspertów do pracy w dziedzinach lekarskich, ale także zapoznają ich ze specyfiką zawodów laboratoryjnych lub związanych z ochroną i promocją zdrowia.

      

     Przykładowe zawody, w jakich może pracować absolwent studiów medycznych:

     • kardiochirurg
     • protetyk słuchu
     • ginekolog
     • rejestrator medyczny
     • rehabilitant
     • fizjoterapeuta
     • biotechnik
     • lekarz rodzinny
     • asystent osoby niepełnosprawnej
     • geriatra
     • dietetyk
     • reprezentant ds. odszkodowań
     • pracownik socjalny
     • weterynarz
     • hematolog
     • onkolog

      

     Absolwenci mogą rozwijać się zarówno w kierunkach typowo medycznych, jak i technicznych czy medialnych. Kompetencje medyków cenione są w różnorodnych środowiskach zawodowych na całym świecie. W zależności od wybranej ścieżki kształcenia przyszli specjaliści mogą prowadzić prace badawcze lub pełnić usługi pielęgnacyjne, opiekuńcze czy lecznicze.

      

     Interesuje cię ile zarabia się w poszczególnych branżach sprawdź wynagrodzenia w Polsce | pracodawcy w Polsce
      
      
      

     Jakie wybrać studia medyczne tak, aby mieć dobrą pracę?

     Medycyna nie bez powodu kojarzy się z zawodami, które wydają się opłacalne. Zapotrzebowanie na usługi medyczne stale rośnie, a świadomość społeczna dotycząca promocji zdrowia ciągle się rozwija. Nie zaskakuje zatem to, że zawody medyczne są doceniane zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku pracy.

     Przed wybraniem ścieżki kariery należy jednak zwrócić najpierw uwagę na to, która dziedzina najbardziej odpowiada naszym wymaganiom i upodobaniom. Istotne jest przecież to, jak czujemy się, wykonując dany zawód. Dobrze więc kierować się własnymi odczuciami oraz wybrać kierunek studiów, do którego najlepiej dopasujemy nasze predyspozycje.

     Przyszli medycy, którzy pragną nieść pomoc ludziom w każdych warunkach, mogą rozpocząć naukę na kierunkach, które szkolą przyszłych lekarzy. Ci, którzy chętniej pracują ze zwierzętami, mogą udać się na weterynarię. Odporni na stres i presję studenci, chcący aktywnie działać w instytucjach ochrony zdrowia, powinni zastanowić się nad ratownictwem medycznym, a posiadający zmysł badawczy przyszli specjaliści zawodową karierę mogą wiązać z pracą w laboratoriach.

      

     Możliwe ścieżki twojej przyszłej kariery zawodowej to między innymi:

     • lekarz;
     • pielęgniarz;
     • położnik;
     • fizjoterapeuta;
     • ratownik medyczny;
     • elektroradiolog;
     • analityk medyczny;
     • biofizyk;
     • biocybernetyk itd.

      

      
      
     Czy warto iść na studia na kierunkach medycznych

     Czy warto iść na studia na kierunkach medycznych

     Medycyna to dyscyplina, która stale rozwija się i wymaga profesjonalnej kadry składającej się z różnorodnych specjalistów. Usługi medyczne we współczesnym świecie niezbędne są do prawidłowego funkcjonowania zarówno jednostek, jak i całego społeczeństwa. Z pomocy ekspertów korzystają zarówno ci, którzy zmagają się z problemami zdrowotnymi, jak i chcący promować zdrowy i aktywny tryb życia.

     Absolwenci kierunków medycznych niewątpliwie nie powinni skarżyć się na brak pracy lub rozwoju zawodowego w przyszłości. Technologiczne zmiany kształtujące współczesną medycynę są motywacją do prowadzenia dalszych działań zarówno w sferze lekarskiej, jak i pielęgnacyjnej czy naukowej. Studenci kierunków medycznych zdobywają cenne doświadczenie oraz wiedzę, które umożliwiają im rozpoczęcie pracy w środowisku specjalistycznym.

     Przyszłość medyka wymaga jednak od niego ogromnego poświęcenia – szczególnie w czasie studiów. Uczestnicy zajęć na kierunkach medycznych muszą poświęcić dużo czasu i zaangażowania nauce. Czekać ich będą liczne wykłady i ćwiczenia, w których trakcie niezwykle szczegółowo zbadają różnorodne aspekty związane ze zdrowiem człowieka.

     Ponadto studia medyczne przewidują profesjonalne praktyki, które studenci poszczególnych kierunków odbywać będą m.in. w klinikach, szpitalach, aptekach, laboratoriach czy gabinetach specjalistycznych. Niektórych taka ilość obowiązków może przytłoczyć – dla innych będzie to niepowtarzalna okazja do zdobycia cennego doświadczenia.

      

     Kierunki studiów medycznych w Polsce

     Studia medyczne pozwalają studentom poznać różnorodne aspekty zdrowia zarówno człowieka, jak i innych istot żywych. Przyszli specjaliści analizują i wyciągają rzetelne wnioski na temat kondycji współczesnej medycyny. Studenci zdobywają kompetencje niezbędne do prowadzenia działań na rzecz ochrony zdrowia, a także poznają i wykorzystują profesjonalne narzędzia i rozwiązania technologiczne w produkcji sprzętów i produktów medycznych.

      

     Kierunki medyczne poświęcone zdrowiu człowieka, zwierząt i roślin:

     • audiofonologia
     • elektroradiologia
     • higiena stomatologiczna
     • inżynieria biomedyczna
     • psychologia zdrowia
     • telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia
     • weterynaria
     • zdrowie publiczne
     • zdrowie środowiskowe

      

     Medycyna obecna jest w niemal każdym aspekcie życia człowieka. Studenci kierunków medycznych mogą szkolić się w zakresie farmacji, dietetyki czy kosmetologii. Różnorodność kierunków medycznych w Polsce umożliwia przyszłym specjalistom zdobycie kompletnego wykształcenia w zakresie wybranej dziedziny. Postępujący rozwój technologiczny sprawia, że kandydaci na studia medyczne mogą wybierać spośród licznych kierunków.

      

     Innowacyjne kierunki medyczne oferowane przez polskie uczelnie:

     • Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
     • Biotechnologia
     • Coaching medyczny
     • Elektroradiologia
     • Inżynieria biomedyczna
     • Medycyna roślin
     • Odnowa biologiczna
     • Neurobiologia

      

     Przyszli specjaliści dziedzin medycznych mogą rozwijać się w kierunku, który najbardziej ich interesuje. Medycyna składa się z szeregu różnorodnych dyscyplin, które charakteryzują odmienne predyspozycje czy wymagania. Współczesne uczelnie w Polsce zapewniają swoim studentom możliwość zdobywania doświadczenia oraz wiedzy w profesjonalnych warunkach, które często zbliżone są do realiów świata medycznego. W trakcie studiów przyszli eksperci nie tylko zgłębiają zagadnienia teoretyczne poszczególnych dziedzin medycyny, ale także rozwijają swoje umiejętności miękkie oraz zdolności specjalistyczne.

      

     Popularne kierunki studiów medycznych:

      

     Sprawdź czy warto iść na studia

      

      

     Jak wybrać uczelnię wyższą?

     Absolwenci mogą wykorzystać swoje zdolności zarówno w dziedzinach rozwiniętych technologicznie, jak i tych bliższych codziennemu życiu człowieka. Interdyscyplinarny charakter wielu kierunków medycznych zmusza studentów do zgłębiania różnorodnych nauk – zarówno biologiczno-chemicznych, jak i matematycznych czy fizycznych.

     Studia medyczne mają specyficzny charakter i wiążą się z wymagającymi dla studentów warunkami edukacyjnymi. Nie każdy student medycyny będzie czuć się komfortowo w takiej sytuacji – dobrze więc, by kandydat dobrze zastanowił się nad tym, w jakim kierunku chciałby się kształcić. W tym celu może szerzej zapoznać się z charakterystyką interesującego go zawodu.

     Przed rozpoczęciem nauki na dowolnym kierunku medycznym dobrze jest upewnić się, czy wybrana przez nas uczelnia spełnia nasze wymagania. Kandydaci na medyczne studia powinni nie tylko zastanowić się nad trybem studiowania, który dopasowany będzie do ich potrzeb, ale także przeanalizują możliwe koszty, które będą musieli ponieść np. na studiach niestacjonarnych lub studiach oferowanych przez uczelnie prywatne.

      

     Podczas wyboru uczelni odpowiedz sobie na kilka podstawowych pytań:

     • Czy wybrana uczelnia ma w swojej ofercie studia medyczne?
     • Co wiesz na temat uczelni, którą wybierasz?
     • Jakie opinie ma dana uczelnia (np. w Internecie, wśród znajomych)?
     • Czy odpowiada Ci opis kierunków znajdujących się wśród ofert uczelni?

      

     Wiele o danej uczelni mówią studentowi opisy interesujących go kierunków. Istotne jest zatem to, by przed kandydowaniem na medyczne studia zaznajomić się z charakterystyką wybranych programów. Poza tym warto sprawdzić opinie innych studentów lub absolwentów danej uczelni w niezależnych źródłach.

      

     Co warto sprawdzić idąc na studia na kierunkach medycznych

     Co warto sprawdzić idąc na studia na kierunkach medycznych

     Studia medyczne są wyjątkowym obszarem kształcenia i przed ich rozpoczęciem należy być pewnym nie tylko zasobu swoich wiadomości i wstępnego przygotowania, ale i charakteru. Dlaczego? Praca w zawodach medycznych to kontakt z poważnymi chorobami, a więc także z ludzkim cierpieniem.

      

     Nie każdy człowiek jest w stanie poradzić sobie z odpowiedzialnością i presją, które podyktowane są udzieleniem trafnej diagnozy i słusznego rozwiązania problemu, oraz nie każdy człowiek potrafi znieść widok osoby, którą dręczy przytłaczający ból. Tam, gdzie w grę wchodzą emocje, przygotowanie teoretyczne może być tylko zasłoną dymną, która i tak nie podziała zbyt długo.

     Warto zapytać siebie, czy rzeczywiście jest się na to gotowym. Chęć wystartowania w procesie rekrutacji na studia medyczne, zazwyczaj, pojawia się dość wcześnie – nie bywa efektem chwili, ani nie jest propozycją podyktowaną brakiem innych pomysłów. Dlatego od pojawienia się w głowie zainteresowania kształceniem, należy wziąć się ostro do nauki- zwłaszcza, że przedmiot zaliczony na poziomie podstawowym nie zrobi na nikim żadnego wrażenia.

      

     Sprawdź jakie są zasady rekrutacji na studia
      
      
     Studia medyczne na kierunkach medycznych – opinie

     Studia medyczne na kierunkach medycznych – opinie

     Istnieje grono kierunków kształcenia, które – słusznie czy nie – robi na osobach postronnych duże wrażenie. Studia medyczne bezsprzecznie do nich należą. Kształcą tych, których najwyższą ideą będzie pomoc innym ludziom, a więc dużo się uczą na wymagających studiach, aby potem wypełniać szlachetną misję. Na tej podstawie studia medyczne otoczone są szacunkiem, a nierzadko także szczerym zachwytem.

      

     Dyskusji nie powinien podlegać również fakt, iż nie są to studia łatwe, które można przejść „na skróty” – a nawet jeśli się da, to po co, jeśli pewnego dnia i tak może wyjść na światło dzienne nasze niedostateczne przygotowanie, które na dodatek może wyrządzić komuś krzywdę. Trzeba mieć świadomość jaki jest obszar naszej edukacji i dokąd powinna ona prowadzić. Ale czy studia medyczne to rzeczywiście tylko szlachetne idee? Czy medycyna to obszar, któremu należy poświęcić się w stu procentach?

      

     Agnieszka, studentka Kierunku Lekarskiego na III roku mówi:

     „Często zdarza się tak, że studia medyczne wybiera się przez rodzinne tradycje. Takie osoby nie mają żadnego wyboru i bez zastanowienia wybierają medycynę. Nie jestem przeciwna podtrzymywaniu tradycji, ale w tym powinno być jednak coś więcej.

     Pasja i chęć wykonywania ważnego zawodu.” Filip, student II roku Fizjoterapii dodaje: „Uczę się, aby pomagać. Nie muszę być nazywany specjalistą i nie wymagam, aby ktoś kłaniał mi się w pas już od drzwi. Pomaganie daje mnóstwo satysfakcji. Jeśli ktoś startuje na studia tylko po to, aby ludzie mówili do niego „panie doktorze”, to nie jest to, moim zdaniem, silna podstawa wyboru studiów.”

      

      
      

     Komentarze (7)

     Ewa odpowiedz

     Kosmetologiia to nie jest kierunek medyczny. Bzdury piszecie

     Gangreny odpowiedz

     Wszystko co robocie to .. nauki na ludziach i zwierzętavh..kto was zaprogramował żeby zabijać ludzi głupki myślą że są gwiazdami... zabijacie łudzi... wystarczy że podam adres i

     Aaaq odpowiedz

     Czy bez profilu biol chem można iść na medycynę

     Indeks w Kieszeni odpowiedz

     Jeśli zależy Ci na indeksie na medycynę, na długo przed maturą, spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Biologicznej lub Chemicznej! Zapraszamy do wspólnych przygotowań! Z nami na pewno się uda! https://indekswkieszeni.pl/

     Jowita odpowiedz pokaż odpowiedzi (2)

     chętnie przeczytałabym coś o pielęgniarstwie albo fizjoterapii, bo nad tymi kierunkami się zastanawiam. póki co rozważam studia w Warszawie, na uniwerku albo na Wyższej Szkole Mazowieckiej. mam jeszcze czas, bo dopiero zaczynam klasę maturalną, ale nie wiem, co wybrać

     admin W odpowiedzi do: Jowita odpowiedz

     mówisz, masz: http://www.otouczelnie.pl/artykul/820/Fizjoterapia http://www.otouczelnie.pl/artykul/1333/Pielegniarstwo http://www.otouczelnie.pl/artykul/1334/Pielegniarstwo-pomostowe

     Anita W odpowiedzi do: admin odpowiedz

     Studia na kierunku lekarskim trwają 6 lat! nie pięć!