studia geograficzne

Studia geograficzne

Geografia? Geodezja? Geologia? Geoinformatyka? Gospodarka przestrzenna? Nie trać głowy! Wybór studiów geograficznych jest naprawdę szeroki, ale gdy poświęcisz trochę czasu, by dokładnie przeanalizować ofertę uczelni wyższych, na pewno wybierzesz coś dla siebie. 

Na kierunku geodezja i kartografia nauczysz się wykonywać pomiary potrzebne do tworzenia map i obsługi inwestycji, a także dowiesz się, jak przeprowadzić wycenę czy podział nieruchomości oraz jak sporządzić odpowiednią dokumentację tych czynności. Takie umiejętności wykorzystać możesz w  jednostkach administracji rządowej i samorządowej. Ukończenie kierunku geodezja i kartografia pozwala prowadzić samodzielną działalność gospodarczą. 

Studia geograficzne kształcą umiejętności analizy i oceny zjawisk i procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym oraz przewidywania ich następstw. Przygotują cię do podjęcia pracy w instytucjach planistycznych oraz urzędach i organizacjach zajmujących się ochroną i kształtowaniem środowiska geograficznego Ukończenie specjalizacji pedagogicznej daje prawo do wykonywania zawodu nauczyciela geografii.

Jako absolwent studiów geologicznych, będziesz posiadał wiedzę z zakresu geologii stosowanej, hydrogeologii oraz ochrony i kształtowania środowiska, co umożliwi ci zatrudnienie m.in. w instytucjach zajmujących się zapobieganiem degradacji środowiska, wywołanej przez eksploatację surowców naturalnych.

Studiując gospodarkę przestrzenną, dowiesz się, jak kształtować środowisko zgodnie z potrzebami społeczeństwa, ale także z zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego. Z takimi kompetencjami zatrudnienie zaleźć możesz w  biurach planistycznych i pracowniach urbanistycznych, administracji samorządowej i rządowej, agencjach rozwoju lokalnego i regionalnego.
Geoinformatyka to dyscyplina łącząca dwie nauki: geologię i informatykę. Podczas studiowania tego kierunku, dowiesz się jak pozyskiwać, przetwarzać, gromadzić, analizować i udostępniać informacje przestrzenne (np. mapy) z wykorzystaniem najnowszych technologii. Geoinformatyk znajdzie zatrudnienie w wielu branżach – w planowaniu przestrzennym, zarządzaniu środowiskiem, transporcie, zarządzaniu rolnictwem i leśnictwem, planowaniu inwestycji.
Podczas rekrutacji na studia geograficzne pod uwagę brane są wyniki z matury z geografii, biologii, matematyki, chemii, informatyki, języka obcego.
 
Szukasz ciekawych, interdyscyplinarnych studiów w języku angielskim, a Twoją pasją są nauki ścisłe? Applied petroleum geosciences to kierunek, który z pewnością przypadnie Ci do gustu! Wychodzi on naprzeciw zapotrzebowaniu rozwijającego się rynku wydobycia węglowodorów, w tym gazu łupkowego.
Na czym skupią się Twoje studia? Przede wszystkim będą to nauki geologiczne i chemiczne. Dzięki tej wiedzy będziesz mógł w przyszłości rozpoznać i wyszukiwać złoża surowców energetycznych.
 


Czytaj więcej: Applied petroleum geosciences (Nauka o ziemi w poszukiwaniu węglowodorów) studia - kierunek studiów


Geoanalityka studia geograficzneGeoanalityka studia - kierunek studiów

Jeśli w szkole jednym z Twoich ulubionych przedmiotów była geografia, to już pierwszy znak, że powinieneś zainteresować się studiami geograficznymi na kierunku geoanalityka. Ale geografia to też nie wszystko. Dobra znajomość matematyki będzie również pożądana. Wiedza jaką zdobędzie student geoanalityki pozwoli mu na fachowe analizy procesów oraz zjawisk ekologicznych, gospodarczych na całym świecie. Przedmioty, z jakimi się zetkniesz to przedmioty z zakresu elementów geologii, hydrologii, ochrony środowiska, geoanalityki ludności, społeczeństwa oraz gospodarki, takie jak tektonika, paleontologia czy mineralogia oraz ochrona wód podziemnych.
 
 

Czytaj więcej: Geoanalityka studia - kierunek studiów


Geodezja i kartografia studia geograficzneGeodezja i kartografia studia - kierunek studiów

Mapy w życiu człowieka istniały od czasów najdawniejszych. Ludzie zawsze byli ciekawi świata i starali się przenieść go na papier, również w postaci kartograficznej. Jeśli więc zastanawiasz się nad podjęciem studiów geograficznych na kierunku geodezja i kartografia, musisz odznaczać się dobrą orientacją w terenie, wyobraźnią przestrzenną, umiejętnością czytania map oraz umiejętnościami technicznymi, a z przedmiotów szkolnych nacisk położyć na naukę matematyki, fizyki oraz chemii. Geodezja i kartografia nie należy do kategorii łatwych kierunków, nie jest przeznaczony dla każdego, natomiast możesz być pewien, że jako absolwent pracy nie będziesz szukał długo.
 
 

Czytaj więcej: Geodezja i kartografia studia - kierunek studiów


Geofizyka studia geograficzne

Geofizyka studia - kierunek studiów

Czym jest geofizyka? Jest to nauka, której głównym celem jest badanie Ziemi i jej właściwości wszelkimi dostępnymi fizyce metodami. Podążając za Wikipedią: „Przedmiotem badań w geofizyce są procesy fizyczne zachodzące obecnie oraz w przeszłości w geosferach: litosferze, atmosferze i hydrosferze”. Jeśli więc jesteś zainteresowany studiowaniem na kierunku geofizyka, musisz wiedzieć, że geografia, fizyka oraz matematyka będą nieodłącznie obecne w Twoim programie studiów geograficznych. Przydatne będą też umiejętności wielopłaszczyznowego myślenia oraz wyobraźnia przestrzenna, jak i zainteresowania astronomią w zakresie budowy planet i drobnych ciał Układu Słonecznego.
 
 

Czytaj więcej: Geofizyka studia - kierunek studiów


Geofizyka w geologii studia geograficzneGeofizyka w geologii studia - kierunek studiów

Propozycja studiowania na kierunku geofizyka w geologii jest przede wszystkim skierowana do uczniów o umysłach ścisłych, zainteresowanych naukami o Ziemi, innych planetach i obiektach Układu Słonecznego, zjawiskami fizycznymi zachodzącymi w ich wnętrzach oraz metodami geofizycznymi i geologicznymi wykorzystywanymi dla celów badawczych i praktycznych. Jeśli w dodatku do owych zainteresowań przodujesz w matematyce, geografii, chemii, fizyce oraz biologii kierunek geofizyka w geologii może być idealnym dla Ciebie, szczególnie, gdy widzisz siebie po studiach geograficznych w roli badacza lub odkrywcy np. nowych złóż surowców.
 
 

Czytaj więcej: Geofizyka w geologii studia - kierunek studiów


Geografia studia geograficzneGeografia studia - kierunek studiów

Jeśli od zawsze pasjonowały Cię podróże małe i duże, jeżeli w obrębie Twoich zainteresowań znajduje się Ziemia, jej właściwości oraz budowa na przestrzeni wieków, aspekty społeczne i gospodarcze różnych państw na świecie – studia geograficzne na kierunku geografia powinny spełniać Twoje oczekiwania i potrzeby. Musisz wiedzieć, że oprócz geografii powinieneś posiadać podstawową wiedzę z przedmiotów takich jak matematyka, fizyka i chemia, ponieważ jako student będziesz uczył się jak funkcjonuje system przyroda – człowiek ze wszystkimi jego składowymi. W ramach zajęć więc przyswoisz sobie astronomiczne podstawy geografii, matematykę i statystykę, fizykę i chemię Ziemi, ekonomię i socjologię. Ale to, oczywiście, nie wszystko.
 

 

Czytaj więcej: Geografia studia - kierunek studiów


Geografia morza i wybrzeża studia geograficzneGeografia morza i wybrzeża studia - kierunek studiów

Studia geograficzne na kierunku geografia morza i wybrzeża oprócz wiedzy ogólnej z zakresu zagadnień fizyczno-geograficznych, społeczno-ekonomiczncych i regionalnych, koncentrują się na naukach o środowisku wodnym, zapewniający tym samym wiedzę stricte specjalistyczną. Jeśli więc jesteś zainteresowany tym, jak działa gospodarka wodna i studiowałeś wcześniej nauki przyrodnicze – kierunek geografia morza i wybrzeża może być kierunkiem, który będzie Ci odpowiadał. Jeśli jednak nie miałeś styczności z naukami przyrodniczymi wcześniej, ale wciąż chciałbyś uczęszczać na zajęcia tego kierunku – nic straconego!

 

 

Czytaj więcej: Geografia morza i wybrzeża


Geoinformacja studia geograficzneGeoinformacja studia - kierunek studiów

Jeśli jesteś jedną z tych osób, które są zainteresowane i geografią, i informatyką, oraz nie wiesz jak pogodzić te dziedziny, nie wiesz, którą wybrać – trafiłeś w odpowiednie miejsce, ponieważ tutaj dowiesz się, że wcale nie musisz wybierać między nimi. Studia geograficzno - informatyczne na kierunku geoinformacja zapewnią Ci praktyczną wiedzę z obu dziedzin. Kierunek ten wychodzi naprzeciw potrzebom współczesnego świata, ponieważ łączy metody i narzędzia badawcze z zakresu nauk przyrodniczych, a także ścisłych. Jedną z głównych umiejętności, w jakie wyposażą Cię te studia będzie wiedza jak używać Systemów Informacji Geograficznej (SIG), Topograficznej Bazy Danych, jak wykonywać teledetekcję cyfrową.

 

 

Czytaj więcej: Geoinformacja studia - kierunek studiów


Geoinformacja środowiskowa studia geograficzneGeoinformacja środowiskowa studia - kierunek studiów

Jeśli szukałeś kierunku praktycznego, to właśnie na niego trafiłeś! Geoinformacja środowiskowa łączy w sobie dziedziny takie jak geografia, matematyka oraz informatyka - jest to interdyscyplinarne połączenie wiedzy geograficznej, geodezyjno-kartograficznej oraz informatycznej. Nauka ta zajmuje się zbieraniem, pozyskiwaniem, gromadzeniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, analizą i interpretacją danych geoprzestrzenych, czyli danych o Ziemi. Jak widzisz, aby studiować na tym kierunku musisz odznaczać się umysłem ścisłym oraz wyobraźnią przestrzenną. Szczególny nacisk jest położony na zajęcia praktyczne, tak aby student mógł zapoznać się z nowoczesnymi narzędziami badawczymi takimi jak SIG (System Informacji Geograficznej).
 

Czytaj więcej: Geoinformacja środowiskowa studia - kierunek studiów


geologia studia geograficzneGeologia studia - kierunek studiów

Jeżeli jesteś zafascynowany tym, jak zbudowana jest Ziemia, chcesz zgłębić historię jej powstawania, procesy jakie zachodzą w jej środku oraz co dzieje się na jej skorupie – studia geograficzne na kierunku geologia na pewno będą Ci odpowiadać. Jeśli w dodatku interesują Cię inne planety skaliste, możesz być pewien, że wiedza o nich również zostanie Ci dostarczona.
Zanim jednak wybierzeszten kierunek, musisz wiedzieć, że wiedza z zakresu geografii, fizyki, chemii i matematyki będzie nieodzowna oraz przyda Ci się również dobra znajomość biologii, jako że geologia pochodzi z zakresu nauk przyrodniczych.
 

 

Czytaj więcej: Geologia studia - kierunek studiów


Geoinformatyka studia geograficzneGeoinformatyka studia - kierunek studiów

Jeżeli szukałeś kierunku, który połączy oba Twoje zainteresowania – geografię i informatykę – to właśnie trafiłeś w dobre miejsce! Rozwiązaniem Twoich problemów z wyborem jednej z dziedzin są studia geograficzne na kierunku geoinformatyka. Są to studia interdyscyplinarne łączące w sobie więcej obszarów nauki, niż tylko geografię i informatykę. Jest to również geodezja, matematyka, statystyka czy kartografia. Oprócz bycia przedstawicielem umysłów ścisłych, powinieneś odznaczać się bardzo dobrą organizacją i wyobraźnią przestrzenną.
Jako student tego kierunku zapoznasz się z najnowocześniejszymi systemami informacji geograficznych – nauczysz się jak poprawnie obsługiwać SIG (System Informacji Geograficznej) – w celu efektywnego zbierania oraz analizowania danych geograficznych.
 

Czytaj więcej: Geoinformatyka studia - kierunek studiów


inżynieria geologiczna studia geograficzneInżynieria geologiczna studia - kierunek studiów

Jesteś zainteresowany naukami przyrodniczymi i szukasz ciekawego kierunku w tej dziedzinie? Chcesz połączyć fascynację przyrodą z najnowocześniejszymi technologiami oraz rozwiązaniami w przemyśle wydobywczym czy ekologii? Jeżeli tak to Inżynieria geologiczna może okazać się świetnym początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej!
Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Inżynieria geologiczna? Przede wszystkim jest to kierunek kształcący w zakresie nauk przyrodniczych oraz ścisłych, a także obejmujący technologie informacyjne. 


 

Czytaj więcej: Inżynieria geologiczna studia - kierunek studiów


oceanografia studia geograficzneOceanografia studia - kierunek studiów

Ocean dla starożytnych Greków i Rzymian był mityczną rzeką oblewającą nasz świat. Dzięki naukowcom, podróżnikom i badaczom oraz rozlicznym ekspedycjom, dziś wiemy, że oceany nie są jedną wielką rzeką, a wielką częścią hydrosfery ziemskiej, która jest wypełniona słoną wodą, a ta z kolei pokrywa ¾ powierzchni Ziemi (70,8%). W zależności od klasyfikacji - wyróżnia się jeden, trzy, cztery lub pięć oceanów: Wszechocean (jako jeden) i Ocean Spokojny, Atlantycki, Indyjski, Akrtyczny oraz Południowy. Jest to zatem ogromny zbiór wód okalających wszystkie lądy, a jego charakterystyczną cechą jest wielka różnorodność. Była ona badana przez setki lat, ale zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie wciąż istnieje i wzrasta. Jeśli Twoje zainteresowania są ukierunkowane na to ramię nauki i przemysłu, powinieneś rozważyć studia na kierunku oceanografia.


Czytaj więcej: Oceanografia studia - kierunek studiów


Rewitalizacja dróg wodnych studia geograficzneRewitalizacja dróg wodnych studia - kierunek studiów

Śródlądowe drogi wodne istnieją od czasów starożytnych. Dzieki nim możliwy był przewóz osób, dóbr materialnych oraz rozwinął się handel drogą wodną. Droga wodna w dzisiejszych czasach musi spełniać trzy warunki: musi posiadać odpowiednią głębokość tranzytową, posiadać szlak żeglowny oraz port bądź przystań wraz z ich całą potrzebną infrastrukturą. W Polsce takie drogi aż do XIX wieku były najważniejszymi i najbardziej naturalnymi w kraju - nie wymagały za dużego nakładu pracy człowieka. Podczas przewozów w dół rzeki naturalną siłą napędową by prąd rzeki, natomiast do pewnego czasu z przewozów w górę rzeki - które były trudniejsze i kosztowniejsze - korzystała tylko szlachta i bogate mieszczaństwo. Współcześnie w Polsce istnieje około 4 tysięcy kilometrów takich szlaków wodnych, sa jednak one w dużej mierze zaniedbane. 


Czytaj więcej: Rewitalizacja dróg wodnych studia - kierunek studiów


studia miejskie studia filologiczneStudia miejskie studia - kierunek studiów

Świat, w którym żyjemy zmienia się nieustannie, infrastruktury się rozwijają, wielkie miasta i metropolie zaczynają rządzić przestrzenią społeczną oraz wychodzić ze swoich starych granic, dołączając do siebie kolejne dzielnice, zabudowania tworząc w ten sposób super-aglomeracje. Największymi aglomeracjami na świecie mogą pochwalić się takie miasta jak Tokio, Meksyk, Szanghaj, Nowy York, Bombaj, Seul, Sao Paulo oraz wiele innych, w większości azjatyckich miast. W Europie największą aglomeracją jest Londyn oraz Paryż, zaś polska Warszawa plasuje się dopiero na dwieście dziewiątym miejscu światowego zestawienia. Obiekty takie jak super-aglomeracje potrzebują wielu wykwalifikowanych specjalistów, którzy będą w stanie odpowiednio zarządzać tak dużymi skupiskami ludzi i infrastruktury ułatwiającej im wzajemne komunikowanie się, miejsca pracy, transport, przestrzeń publiczną. Podsumowując - urbanistyka zaczyna rządzić otoczeniem i właśnie dlatego zrodziła się potrzeba na eksperów w tej dziedzinie.

Czytaj więcej: Studia miejskie - kierunek studiów


studia regionalne studia filologiczneStudia regionalne studia - kierunek studiów

Wiele ludzi często skupia się na odkrywaniu tego, co jest “za miedzą”, zwiedzaniu Europy, całego świata, spędzają czas na poznawaniu innych, często bardzo odległych kultur tak naprawdę nie poświęcając chwili na pomyślenie o tym, że ich własny dom, region może kryć wiele zagadek i ciekawych miejsc. Zapomina się o tym, jak ważne dla ludzkiej tożsamości jest poznawanie historii i kultury regionu i kraju, z którego się pochodzi. Na kierunku studia regionalne, który wychodzi temu problemowi naprzeciw, kształtują się specjaliści posiadający szeroką wiedzę regionalną i zdolni do tego, aby się nią dzielić w przystępny i interesujący dla reszty sposób. Jeśli jesteś zainteresowany regionalizmem oraz szeroko pojętą kulturą, folklorem i historią te studia mogą okazać się dla Ciebie strzałem w dziesiątkę. Są one interdyscyplinarnym połączeniem dziedzin z zakresu nauk humanistycznych, więc jako student zostaniesz wykształcony w zakresie nauk takich jak historia, antropologia kulturowa, etnologia, geografia, neofilologia, kulturoznawstwo czy nawet ekonomia. 

Czytaj więcej: Studia regionalne - kierunek studiów


tourism management studia geograficzneTourism management studia - kierunek studiów

Kierunek skierowany jest głównie, ale nie tylko, do obcokrajowców, którzy chcieliby zdobyć wiedzę z zakresu turystyki Polski, której różnorodność i natura daje wiele możliwości w sektorze turystycznych, będących jedną z najlepiej rozwijającch się branż w naszym kraju. Dzięki studiom na kierunku Tourism management zapoznasz się z najciekawszymi miejscami w Polsce, a także ich sytuacją ekonomiczną. Co więcej, przewidziane jest także wiele edukacyjnych wycieczek, dzięki czemu poznasz piękne zakątki naszego kraju. Kierunek prowadzony jest w języku angielskim. Jeżeli zatem szukasz ciekawych studiów z zakreus nauk przyrodniczych to Tourism management może być świetnym kieurunkiem dla Ciebie! Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Tourism management? Studia w języku angielskim dadzą Ci możliwość zdobycia wiedzy o rozwijającej się branży turystycznej dotyczącej zarządzaniem turystyką oraz podróżami. Dowiesz się od kuchni jak funkcjonuje ta gałąź gospodarki dzięki wielu wycieczkom oraz zajęciom praktycznym. 

Czytaj więcej: Tourism management studia - kierunek studiów


turystyka studia geograficzneTurystyka studia - kierunek studiów

Na świecie istnieje około 200 państw - tych uznawanych za niepodległe i tych podległych. Są regiony gęsto zaludnione, turystyczne, zurbanizowane i te pustynne, nietknięte przez człowieka, nie zmienione przez niego i dziewicze. Człowiek jako istota świadoma i myśląca zawsze był ciekawy świata, i tego co jest “za miedzą”. Wędrówki ludów, zmiany siedzib, podboje nowych kontynentów - wszystko to podyktowane przez ciekawość i chęć zobaczenia tego, co nowe. Współcześnie telefony komórkowe czy komputery pozwalają nam na natychmiastowy kontakt międzyludzki - nawet jeśli dwie osoby dzielą setki bądź tysiące kilometrów. Sprawia to również, że coraz bardziej zacieśnia się siatka połączeń lotniczych, dzięki którym coraz częściej za mniejsze pieniądze możemy podróżować na drugi koniec świata i poznawać obce kultury, ludzi, ich historię i tradycje. Niektórzy posiadają dużą łatwość w rozumieniu innych kultur, planowaniu podróży, poszerzaniu swojej wiedzy o świecie. 

Czytaj więcej: Turystyka studia - kierunek studiów


Turystyka i rekracja studia goegraficzneTurystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja to jeden z najszybciej rozwjających się sektorów gospodarki i stanowi ciekawą mozliwość rozwoju zawodowego dla osób, które są otwarte na świat i chcą poznać kulturę regionów, nie tylko w Polsce, ale także poza granicami kraju. Obecnie technologia dysponuje wieloma możliwościami, które ułatwią Ci codzienną prace w tej branży. Sprawia to również, że coraz bardziej zacieśnia się siatka połączeń lotniczych, dzięki którym coraz częściej za mniejsze pieniądze możemy podróżować na drugi koniec świata i poznawać obce kultury, ludzi, ich historię i tradycje. Studia na kierunku Turystyka i rekreacja to zajęcia z zakresu funkcjonowania rynku usług turystycznych w gospodarce, a zwłaszcza wiedzy na temat potencjału turystycznego obszarów niezurbanizowanych. Dzieki temu będziesz w stanie nimi zarządząć oraz planować ich odpowiedni rozwój. To studia dla osób z dużą ilością energii, które nie boją się wyzwań i chcą zwiedzać świat. Nacisk będzie kładziony także na umiejętności miękkie, które na pewno przydadzą Ci sie podczas pracy, na przykład z dużą ilością turystów. 

Czytaj więcej: Turystyka i rekreacja studia - kierunek studiów


turystyka krajoznawcza studia geograficzneTurystyka krajoznawcza i kulturowa studia - kierunek studiów

Krajoznawstwo to dziedzina wiedzy zajmująca się pozyskiwaniem informacji na temat kultury oraz dziedzictwa jednego regionu badź krainy geograficznej. Inspiruje do poznania kraju ojczystego oraz popularyzowania wartości kulturowych. Tym własnie zajmuje się turystyka krajoznawcza i kulturowa. Wiedza, którą zdobędziesz w czasie studiów na kierunku turystyka krajoznawcza i kulturowa obejmuje nauki społeczne ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień społecznych oraz ekonomiczno-prawnych określających miejsce dorobku kulturowego danego regionu we współczesnym świecie. Niektórzy posiadają dużą łatwość w rozumieniu innych kultur, planowaniu podróży, poszerzaniu swojej wiedzy o świecie i właśnie do takich osób został skierowany kierunek turystyka krajoznawcza i kulturowa. W programie studiów, w zależnosci od specjalności znajdą sie takie przedmioty jak: Krajobraz demograficzny, Turystyka biograficzna i genealogiczna. 

Czytaj więcej: Turystyka krajoznawcza i kulturowa studia - kierunek studiów


Turystyka przyrodnicza studia geograficzneTurystyka przyrodnicza studia - kierunek studiów

Już w ubiegłym stuleci zaczęto zauważać negatywny wpływ turystyki na środowisko naturalne. W dobie przemian ekologicznych i wielu inicjatyw z nia związanych, obszar turystyki nastawiony na ochronę środowiska szybko się rozwija i daje wiele mozliwości oraz ciekawe miejsca pracy. Studia na kierunku Turystyka przyrodnicza to wiedza z zakresu ekoturystyki, turystyki kulinarnej, a także wszystkich aspejktów wiedzy należących do szeroko pojetej turystyki poznawczej. Studia skierowane są do osób, które cenią sobie naturę i chcą uchronić ją przed często szkodliwymi działaniami człowieka. Jako, że turystyka to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki polskiej, ale także światowej, nie powinieneś mieć problemu ze znalezieniem ciekawej pracy po ukonczeniu tych studiów. Dzięki nim poznasz obce kultury, ludzi, ich historię i tradycje, podziwiać regiony w jakich mieszkają, a ponadto będziesz w stanie zarządzać środowiskiem naturalnym

Czytaj więcej: Turystyka przyrodnicza studia - kierunek studiów

 

 

Komentarze (0)


KARIERA


KIERUNKI STUDIÓW


STUDIA

studia biologicznestudia biologiczne

UCZELNIE