Studia geograficzne

Studia geograficzne

Studia geograficzne

Największy wybór studiów

geograficznych w Polsce

Odkryj ponad 20 kierunków geograficznych i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia geograficzne

Geografia? Geodezja? Geologia? Geoinformatyka? Gospodarka przestrzenna? Nie trać głowy! Wybór studiów geograficznych jest naprawdę szeroki, ale gdy poświęcisz trochę czasu, by dokładnie przeanalizować ofertę szkół wyższych, na pewno wybierzesz coś dla siebie. 

Na kierunku geodezja i kartografia nauczysz się wykonywać pomiary potrzebne do tworzenia map i obsługi inwestycji, a także dowiesz się, jak przeprowadzić wycenę czy podział nieruchomości oraz jak sporządzić odpowiednią dokumentację tych czynności. Takie umiejętności wykorzystać możesz w  jednostkach administracji rządowej i samorządowej. Ukończenie kierunku geodezja i kartografia pozwala prowadzić samodzielną działalność gospodarczą. 

Studia geograficzne kształcą umiejętności analizy i oceny zjawisk i procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym oraz przewidywania ich następstw. Przygotują cię do podjęcia pracy w instytucjach planistycznych oraz urzędach i organizacjach zajmujących się ochroną i kształtowaniem środowiska geograficznego Ukończenie specjalizacji pedagogicznej daje prawo do wykonywania zawodu nauczyciela geografii.

Jako absolwent studiów geologicznych, będziesz posiadał wiedzę z zakresu geologii stosowanej, hydrogeologii oraz ochrony i kształtowania środowiska, co umożliwi ci zatrudnienie m.in. w instytucjach zajmujących się zapobieganiem degradacji środowiska, wywołanej przez eksploatację surowców naturalnych.

Studiując gospodarkę przestrzenną, dowiesz się, jak kształtować środowisko zgodnie z potrzebami społeczeństwa, ale także z zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego. Z takimi kompetencjami zatrudnienie zaleźć możesz w  biurach planistycznych i pracowniach urbanistycznych, administracji samorządowej i rządowej, agencjach rozwoju lokalnego i regionalnego.
Geoinformatyka to dyscyplina łącząca dwie nauki: geologię i informatykę. Podczas studiowania tego kierunku, dowiesz się jak pozyskiwać, przetwarzać, gromadzić, analizować i udostępniać informacje przestrzenne (np. mapy) z wykorzystaniem najnowszych technologii. Geoinformatyk znajdzie zatrudnienie w wielu branżach – w planowaniu przestrzennym, zarządzaniu środowiskiem, transporcie, zarządzaniu rolnictwem i leśnictwem, planowaniu inwestycji.
Podczas rekrutacji na studia geograficzne pod uwagę brane są wyniki z matury z geografii, biologii, matematyki, chemii, informatyki, języka obcego.

 

 

KIERUNKI GEOGRAFICZNE

Miasto
A
architektura krajobrazu
B
biogospodarka
C
climatology
E
e-gospodarka przestrzenna
F
fizyka - studia indywidualne
G
geodezja i kartografia
geofizyka
geografia
geoinformacja
geoinformacja środowiskowa
geoinformatyka
geoinformatyka i techniki satelitarne
geologia
geologia poszukiwana
geologia stosowana
geomonitoring
gospodarka przestrzenna
gospodarka wodna
gospodarowanie zasobami wodnymi
górnictwo i geologia
I
inżynieria geologiczna
inżynieria i gospodarka wodna
inżynieria informacji
N
nawigacja
O
oceanografia
odnawialne źródła energii
ogrodnictwo
R
rewitalizacja dróg wodnych
T
turystyka
turystyka i rekreacja
Z
zarządzanie gospodarką komunalną
zarządzanie zasobami przyrody
Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ STUDIA GEOGRAFICZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×STUDIA GEOGRAFICZNE - PODYPLOMOWE

Miasto
A
G
geografia - studia podyplomowe
geografia w szkole - studia podyplomowe
geoinformacja - studia podyplomowe
geoinformatyka - studia podyplomowe
H
hydrografia - studia podyplomowe
M
N
nauczanie geografii - studia podyplomowe
S
T
W
Z
Rozwiń

ODKRYJ STUDIA GEOGRAFICZNE

Miasto

Applied petroleum geosciences (Nauka o ziemi w poszukiwaniu węglowodorów) studia - kierunek studiów

Szukasz ciekawych, interdyscyplinarnych studiów w języku angielskim, a Twoją pasją…

Applied petroleum geosciences (Nauka o ziemi w poszukiwaniu węglowodorów) studia - kierunek studiów

Szukasz ciekawych, interdyscyplinarnych studiów w języku angielskim, a Twoją pasją są nauki ścisłe? Applied petroleum geosciences to kierunek, który z pewnością przypadnie Ci do gustu! Wychodzi on naprzeciw zapotrzebowaniu rozwijającego się rynku wydobycia węglowodorów, w tym gazu łupkowego. Na czym skupią się Twoje studia? Przede wszystkim będą to nauki geologiczne i chemiczne. Dzięki tej wiedzy będziesz mógł w przyszłości rozpoznać i wyszukiwać złoża surowców energetycznych. Do wiedzy czysto teoretycznej dojdzie również wiele godzin praktyk, zajęć terenowych i pracy w laboratorium.

Czytaj więcej: Applied petroleum geosciences (Nauka o ziemi w poszukiwaniu węglowodorów) studia - kierunek studiów

Climatology studia - kierunek studiów

W ramach zajęć zarówno teoretycznych, jak i praktycznych zostanie poruszona problematyka…

Climatology studia - kierunek studiów

W ramach zajęć zarówno teoretycznych, jak i praktycznych zostanie poruszona problematyka klimatu na świecie, istniejących zagrożeń i możliwych rozwiązań zapobiegającym dalszym negatywnym zmianom. Zapoznasz się również zasadami przeprowadzania obserwacji meteorologicznych oraz nabędziesz umiejętności samodzielnego opracowywania analiz klimatologicznych. Ogromną zaletą studiów na kierunku Climatology jest fakt, że wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim, dzięki czemu poznasz specjalistyczną terminologię i nauczysz się nim płynnie posługiwać, co jest bardzo pożądaną umiejętnością przez pracodawców.

Czytaj więcej: Climatology studia - kierunek studiów

E-gospodarka przestrzenna studia - kierunek studiów

Jakich zagadnień możesz się spodziewać? Program studiów obejmuje przedmioty skupiające…

E-gospodarka przestrzenna studia - kierunek studiów

Jakich zagadnień możesz się spodziewać? Program studiów obejmuje przedmioty skupiające się na tematach dotyczących przeprowadzania rewitalizacji obszarów miejskich, gospodarowaniem przestrzenią na terenach górskich i wyżynnych. Uczęszczając na zajęcia poznasz i nauczysz się korzystać z najnowszych metod i technik pomocnych przy opracowywaniu danych przestrzennych. Dodatkowo otrzymasz cenne wskazówki dotyczące opracowywania specjalistycznej dokumentacji. Dowiesz się także w jaki sposób przeprowadzać analizę środowiska i oceniać jego stan. Na uwagę zasługuje również fakt, że część zagadnień jest realizowana formie e-learningów.

 

Czytaj więcej: E-gospodarka przestrzenna studia - kierunek studiów

Geoanalityka studia - kierunek studiów

Jeśli w szkole jednym z Twoich ulubionych przedmiotów była geografia, to już pierwszy…

Geoanalityka studia - kierunek studiów

Jeśli w szkole jednym z Twoich ulubionych przedmiotów była geografia, to już pierwszy znak, że powinieneś zainteresować się studiami na kierunku geoanalityka. Ale geografia to też nie wszystko. Dobra znajomość matematyki będzie również pożądana. Wiedza jaką zdobędzie student geoanalityki pozwoli mu na fachowe analizy procesów oraz zjawisk ekologicznych, gospodarczych na całym świecie. Przedmioty, z jakimi się zetkniesz to przedmioty z zakresu elementów geologii, hydrologii, ochrony środowiska, geoanalityki ludności, społeczeństwa oraz gospodarki, takie jak tektonika, paleontologia czy mineralogia oraz ochrona wód podziemnych. Przedmiotom z dziedziny nauk o Ziemi towarzyszą moduły edukacyjne poświęcone statystyczno-matematycznym oraz kartograficznym podstawom geoanalityki.

Czytaj więcej: Geoanalityka studia - kierunek studiów

Geodezja i kartografia studia - kierunek studiów

Mapy w życiu człowieka istniały od czasów najdawniejszych. Ludzie zawsze byli ciekawi…

Geodezja i kartografia studia - kierunek studiów

Mapy w życiu człowieka istniały od czasów najdawniejszych. Ludzie zawsze byli ciekawi świata i starali się przenieść go na papier, również w postaci kartograficznej. Jeśli więc zastanawiasz się nad podjęciem studiów na kierunku geodezja i kartografia, musisz odznaczać się dobrą orientacją w terenie, wyobraźnią przestrzenną, umiejętnością czytania map oraz umiejętnościami technicznymi, a z przedmiotów szkolnych nacisk położyć na naukę matematyki, fizyki oraz chemii. Geodezja i kartografia nie należy do kategorii łatwych kierunków, nie jest przeznaczony dla każdego, natomiast możesz być pewien, że jako absolwent pracy nie będziesz szukał długo.

Czytaj więcej: Geodezja i kartografia studia - kierunek studiów

Geofizyka studia - kierunek studiów

Czym jest geofizyka? Jest to nauka, której głównym celem jest badanie Ziemi…

Geofizyka studia - kierunek studiów

Czym jest geofizyka? Jest to nauka, której głównym celem jest badanie Ziemi i jej właściwości wszelkimi dostępnymi fizyce metodami. Podążając za Wikipedią: „Przedmiotem badań w geofizyce są procesy fizyczne zachodzące obecnie oraz w przeszłości w geosferach: litosferze, atmosferze i hydrosferze”. Jeśli więc jesteś zainteresowany studiowaniem na kierunku geofizyka, musisz wiedzieć, że geografia, fizyka oraz matematyka będą nieodłącznie obecne w Twoim programie studiów. Przydatne będą też umiejętności wielopłaszczyznowego myślenia oraz wyobraźnia przestrzenna, jak i zainteresowania astronomią w zakresie budowy planet i drobnych ciał Układu Słonecznego.

Czytaj więcej: Geofizyka studia - kierunek studiów

Geofizyka w geologii studia - kierunek studiów

Propozycja studiowania na kierunku geofizyka w geologii jest przede wszystkim skierowana…

Geofizyka w geologii studia - kierunek studiów

Propozycja studiowania na kierunku geofizyka w geologii jest przede wszystkim skierowana do uczniów o umysłach ścisłych, zainteresowanych naukami o Ziemi, innych planetach i obiektach Układu Słonecznego, zjawiskami fizycznymi zachodzącymi w ich wnętrzach oraz metodami geofizycznymi i geologicznymi wykorzystywanymi dla celów badawczych i praktycznych. Jeśli w dodatku do owych zainteresowań przodujesz w matematyce, geografii, chemii, fizyce oraz biologii kierunek geofizyka w geologii może być idealnym dla Ciebie, szczególnie, gdy widzisz siebie po studiach w roli badacza lub odkrywcy np. nowych złóż surowców. Jako student możesz zetknąć się z przedmiotami z zakresu zaawansowanej matematyki – analiza matematyczna i algebra; fizyki czy informatyki.

Czytaj więcej: Geofizyka w geologii studia - kierunek studiów

Geografia studia - kierunek studiów

Jeśli od zawsze pasjonowały Cię podróże małe i duże, jeżeli w obrębie Twoich…

Geografia studia - kierunek studiów

Jeśli od zawsze pasjonowały Cię podróże małe i duże, jeżeli w obrębie Twoich zainteresowań znajduje się Ziemia, jej właściwości oraz budowa na przestrzeni wieków, aspekty społeczne i gospodarcze różnych państw na świecie – studia na kierunku geografia powinny spełniać Twoje oczekiwania i potrzeby. Musisz wiedzieć, że oprócz geografii powinieneś posiadać podstawową wiedzę z przedmiotów takich jak matematyka, fizyka i chemia, ponieważ jako student będziesz uczył się jak funkcjonuje system przyroda – człowiek ze wszystkimi jego składowymi. W ramach zajęć więc przyswoisz sobie astronomiczne podstawy geografii, matematykę i statystykę, fizykę i chemię Ziemi, ekonomię i socjologię. Ale to, oczywiście, nie wszystko.

Czytaj więcej: Geografia studia - kierunek studiów

Geografia morza i wybrzeża studia - kierunek studiów

Studia na kierunku geografia morza i wybrzeża oprócz wiedzy ogólnej z…

Geografia morza i wybrzeża studia - kierunek studiów

Studia na kierunku geografia morza i wybrzeża oprócz wiedzy ogólnej z zakresu zagadnień fizyczno-geograficznych, społeczno-ekonomiczncych i regionalnych, koncentrują się na naukach o środowisku wodnym, zapewniający tym samym wiedzę stricte specjalistyczną. Jeśli więc jesteś zainteresowany tym, jak działa gospodarka wodna i studiowałeś wcześniej nauki przyrodnicze – kierunek geografia morza i wybrzeża może być kierunkiem, który będzie Ci odpowiadał. Jeśli jednak nie miałeś styczności z naukami przyrodniczymi wcześniej, ale wciąż chciałbyś uczęszczać na zajęcia tego kierunku – nic straconego!

Czytaj więcej: Geografia morza i wybrzeża studia - kierunek studiów

Geoinformacja studia - kierunek studiów

Jeśli jesteś jedną z tych osób, które są zainteresowane i geografią, i…

Geoinformacja studia - kierunek studiów

Jeśli jesteś jedną z tych osób, które są zainteresowane i geografią, i informatyką, oraz nie wiesz jak pogodzić te dziedziny, nie wiesz, którą wybrać – trafiłeś w odpowiednie miejsce, ponieważ tutaj dowiesz się, że wcale nie musisz wybierać między nimi. Studia na kierunku geoinformacja zapewnią Ci praktyczną wiedzę z obu dziedzin. Kierunek ten wychodzi naprzeciw potrzebom współczesnego świata, ponieważ łączy metody i narzędzia badawcze z zakresu nauk przyrodniczych, a także ścisłych. Jedną z głównych umiejętności, w jakie wyposażą Cię te studia będzie wiedza jak używać Systemów Informacji Geograficznej (SIG), Topograficznej Bazy Danych, jak wykonywać teledetekcję cyfrową.

Czytaj więcej: Geoinformacja studia - kierunek studiów

Komentarze (0)