Studia geograficzne

Studia geograficzne

studia geograficzne

Studia geograficzne

Geografia? Geodezja? Geologia? Geoinformatyka? Gospodarka przestrzenna? Nie trać głowy! Wybór studiów geograficznych jest naprawdę szeroki, ale gdy poświęcisz trochę czasu, by dokładnie przeanalizować ofertę uczelni wyższych, na pewno wybierzesz coś dla siebie. 

Na kierunku geodezja i kartografia nauczysz się wykonywać pomiary potrzebne do tworzenia map i obsługi inwestycji, a także dowiesz się, jak przeprowadzić wycenę czy podział nieruchomości oraz jak sporządzić odpowiednią dokumentację tych czynności. Takie umiejętności wykorzystać możesz w  jednostkach administracji rządowej i samorządowej. Ukończenie kierunku geodezja i kartografia pozwala prowadzić samodzielną działalność gospodarczą. 

Studia geograficzne kształcą umiejętności analizy i oceny zjawisk i procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym oraz przewidywania ich następstw. Przygotują cię do podjęcia pracy w instytucjach planistycznych oraz urzędach i organizacjach zajmujących się ochroną i kształtowaniem środowiska geograficznego Ukończenie specjalizacji pedagogicznej daje prawo do wykonywania zawodu nauczyciela geografii.

Jako absolwent studiów geologicznych, będziesz posiadał wiedzę z zakresu geologii stosowanej, hydrogeologii oraz ochrony i kształtowania środowiska, co umożliwi ci zatrudnienie m.in. w instytucjach zajmujących się zapobieganiem degradacji środowiska, wywołanej przez eksploatację surowców naturalnych.

Studiując gospodarkę przestrzenną, dowiesz się, jak kształtować środowisko zgodnie z potrzebami społeczeństwa, ale także z zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego. Z takimi kompetencjami zatrudnienie zaleźć możesz w  biurach planistycznych i pracowniach urbanistycznych, administracji samorządowej i rządowej, agencjach rozwoju lokalnego i regionalnego.
Geoinformatyka to dyscyplina łącząca dwie nauki: geologię i informatykę. Podczas studiowania tego kierunku, dowiesz się jak pozyskiwać, przetwarzać, gromadzić, analizować i udostępniać informacje przestrzenne (np. mapy) z wykorzystaniem najnowszych technologii. Geoinformatyk znajdzie zatrudnienie w wielu branżach – w planowaniu przestrzennym, zarządzaniu środowiskiem, transporcie, zarządzaniu rolnictwem i leśnictwem, planowaniu inwestycji.
Podczas rekrutacji na studia geograficzne pod uwagę brane są wyniki z matury z geografii, biologii, matematyki, chemii, informatyki, języka obcego.
 

Geograficzne kierunki studiów

 


Applied petroleum geosciences (Nauka o ziemi w poszukiwaniu węglowodorów) studia - kierunek studiów

Szukasz ciekawych, interdyscyplinarnych studiów w języku angielskim, a Twoją pasją…

Applied petroleum geosciences (Nauka o ziemi w poszukiwaniu węglowodorów) studia - kierunek studiów

Szukasz ciekawych, interdyscyplinarnych studiów w języku angielskim, a Twoją pasją są nauki ścisłe? Applied petroleum geosciences to kierunek, który z pewnością przypadnie Ci do gustu! Wychodzi on naprzeciw zapotrzebowaniu rozwijającego się rynku wydobycia węglowodorów, w tym gazu łupkowego. Na czym skupią się Twoje studia? Przede wszystkim będą to nauki geologiczne i chemiczne. Dzięki tej wiedzy będziesz mógł w przyszłości rozpoznać i wyszukiwać złoża surowców energetycznych. Do wiedzy czysto teoretycznej dojdzie również wiele godzin praktyk, zajęć terenowych i pracy w laboratorium.

Czytaj więcej: Applied petroleum geosciences (Nauka o ziemi w poszukiwaniu węglowodorów) studia - kierunek studiów

Climatology studia - kierunek studiów

W ramach zajęć zarówno teoretycznych, jak i praktycznych zostanie poruszona problematyka…

Climatology studia - kierunek studiów

W ramach zajęć zarówno teoretycznych, jak i praktycznych zostanie poruszona problematyka klimatu na świecie, istniejących zagrożeń i możliwych rozwiązań zapobiegającym dalszym negatywnym zmianom. Zapoznasz się również zasadami przeprowadzania obserwacji meteorologicznych oraz nabędziesz umiejętności samodzielnego opracowywania analiz klimatologicznych. Ogromną zaletą studiów na kierunku Climatology jest fakt, że wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim, dzięki czemu poznasz specjalistyczną terminologię i nauczysz się nim płynnie posługiwać, co jest bardzo pożądaną umiejętnością przez pracodawców.

Czytaj więcej: Climatology studia - kierunek studiów

E-gospodarka przestrzenna studia - kierunek studiów

Jakich zagadnień możesz się spodziewać? Program studiów obejmuje przedmioty skupiające…

E-gospodarka przestrzenna studia - kierunek studiów

Jakich zagadnień możesz się spodziewać? Program studiów obejmuje przedmioty skupiające się na tematach dotyczących przeprowadzania rewitalizacji obszarów miejskich, gospodarowaniem przestrzenią na terenach górskich i wyżynnych. Uczęszczając na zajęcia poznasz i nauczysz się korzystać z najnowszych metod i technik pomocnych przy opracowywaniu danych przestrzennych. Dodatkowo otrzymasz cenne wskazówki dotyczące opracowywania specjalistycznej dokumentacji. Dowiesz się także w jaki sposób przeprowadzać analizę środowiska i oceniać jego stan. Na uwagę zasługuje również fakt, że część zagadnień jest realizowana formie e-learningów.

 

Czytaj więcej: E-gospodarka przestrzenna studia - kierunek studiów

Geoanalityka studia - kierunek studiów

Jeśli w szkole jednym z Twoich ulubionych przedmiotów była geografia, to już pierwszy…

Geoanalityka studia - kierunek studiów

Jeśli w szkole jednym z Twoich ulubionych przedmiotów była geografia, to już pierwszy znak, że powinieneś zainteresować się studiami na kierunku geoanalityka. Ale geografia to też nie wszystko. Dobra znajomość matematyki będzie również pożądana. Wiedza jaką zdobędzie student geoanalityki pozwoli mu na fachowe analizy procesów oraz zjawisk ekologicznych, gospodarczych na całym świecie. Przedmioty, z jakimi się zetkniesz to przedmioty z zakresu elementów geologii, hydrologii, ochrony środowiska, geoanalityki ludności, społeczeństwa oraz gospodarki, takie jak tektonika, paleontologia czy mineralogia oraz ochrona wód podziemnych. Przedmiotom z dziedziny nauk o Ziemi towarzyszą moduły edukacyjne poświęcone statystyczno-matematycznym oraz kartograficznym podstawom geoanalityki.

Czytaj więcej: Geoanalityka studia - kierunek studiów

Geodezja i kartografia studia - kierunek studiów

Mapy w życiu człowieka istniały od czasów najdawniejszych. Ludzie zawsze byli ciekawi…

Geodezja i kartografia studia - kierunek studiów

Mapy w życiu człowieka istniały od czasów najdawniejszych. Ludzie zawsze byli ciekawi świata i starali się przenieść go na papier, również w postaci kartograficznej. Jeśli więc zastanawiasz się nad podjęciem studiów na kierunku geodezja i kartografia, musisz odznaczać się dobrą orientacją w terenie, wyobraźnią przestrzenną, umiejętnością czytania map oraz umiejętnościami technicznymi, a z przedmiotów szkolnych nacisk położyć na naukę matematyki, fizyki oraz chemii. Geodezja i kartografia nie należy do kategorii łatwych kierunków, nie jest przeznaczony dla każdego, natomiast możesz być pewien, że jako absolwent pracy nie będziesz szukał długo.

Czytaj więcej: Geodezja i kartografia studia - kierunek studiów

Geofizyka studia - kierunek studiów

Czym jest geofizyka? Jest to nauka, której głównym celem jest badanie Ziemi…

Geofizyka studia - kierunek studiów

Czym jest geofizyka? Jest to nauka, której głównym celem jest badanie Ziemi i jej właściwości wszelkimi dostępnymi fizyce metodami. Podążając za Wikipedią: „Przedmiotem badań w geofizyce są procesy fizyczne zachodzące obecnie oraz w przeszłości w geosferach: litosferze, atmosferze i hydrosferze”. Jeśli więc jesteś zainteresowany studiowaniem na kierunku geofizyka, musisz wiedzieć, że geografia, fizyka oraz matematyka będą nieodłącznie obecne w Twoim programie studiów. Przydatne będą też umiejętności wielopłaszczyznowego myślenia oraz wyobraźnia przestrzenna, jak i zainteresowania astronomią w zakresie budowy planet i drobnych ciał Układu Słonecznego.

Czytaj więcej: Geofizyka studia - kierunek studiów

Geofizyka w geologii studia - kierunek studiów

Propozycja studiowania na kierunku geofizyka w geologii jest przede wszystkim skierowana…

Geofizyka w geologii studia - kierunek studiów

Propozycja studiowania na kierunku geofizyka w geologii jest przede wszystkim skierowana do uczniów o umysłach ścisłych, zainteresowanych naukami o Ziemi, innych planetach i obiektach Układu Słonecznego, zjawiskami fizycznymi zachodzącymi w ich wnętrzach oraz metodami geofizycznymi i geologicznymi wykorzystywanymi dla celów badawczych i praktycznych. Jeśli w dodatku do owych zainteresowań przodujesz w matematyce, geografii, chemii, fizyce oraz biologii kierunek geofizyka w geologii może być idealnym dla Ciebie, szczególnie, gdy widzisz siebie po studiach w roli badacza lub odkrywcy np. nowych złóż surowców. Jako student możesz zetknąć się z przedmiotami z zakresu zaawansowanej matematyki – analiza matematyczna i algebra; fizyki czy informatyki.

Czytaj więcej: Geofizyka w geologii studia - kierunek studiów

Geografia studia - kierunek studiów

Jeśli od zawsze pasjonowały Cię podróże małe i duże, jeżeli w obrębie Twoich…

Geografia studia - kierunek studiów

Jeśli od zawsze pasjonowały Cię podróże małe i duże, jeżeli w obrębie Twoich zainteresowań znajduje się Ziemia, jej właściwości oraz budowa na przestrzeni wieków, aspekty społeczne i gospodarcze różnych państw na świecie – studia na kierunku geografia powinny spełniać Twoje oczekiwania i potrzeby. Musisz wiedzieć, że oprócz geografii powinieneś posiadać podstawową wiedzę z przedmiotów takich jak matematyka, fizyka i chemia, ponieważ jako student będziesz uczył się jak funkcjonuje system przyroda – człowiek ze wszystkimi jego składowymi. W ramach zajęć więc przyswoisz sobie astronomiczne podstawy geografii, matematykę i statystykę, fizykę i chemię Ziemi, ekonomię i socjologię. Ale to, oczywiście, nie wszystko.

Czytaj więcej: Geografia studia - kierunek studiów

Geografia morza i wybrzeża studia - kierunek studiów

Studia na kierunku geografia morza i wybrzeża oprócz wiedzy ogólnej z…

Geografia morza i wybrzeża studia - kierunek studiów

Studia na kierunku geografia morza i wybrzeża oprócz wiedzy ogólnej z zakresu zagadnień fizyczno-geograficznych, społeczno-ekonomiczncych i regionalnych, koncentrują się na naukach o środowisku wodnym, zapewniający tym samym wiedzę stricte specjalistyczną. Jeśli więc jesteś zainteresowany tym, jak działa gospodarka wodna i studiowałeś wcześniej nauki przyrodnicze – kierunek geografia morza i wybrzeża może być kierunkiem, który będzie Ci odpowiadał. Jeśli jednak nie miałeś styczności z naukami przyrodniczymi wcześniej, ale wciąż chciałbyś uczęszczać na zajęcia tego kierunku – nic straconego!

Czytaj więcej: Geografia morza i wybrzeża studia - kierunek studiów

Geoinformacja studia - kierunek studiów

Jeśli jesteś jedną z tych osób, które są zainteresowane i geografią, i…

Geoinformacja studia - kierunek studiów

Jeśli jesteś jedną z tych osób, które są zainteresowane i geografią, i informatyką, oraz nie wiesz jak pogodzić te dziedziny, nie wiesz, którą wybrać – trafiłeś w odpowiednie miejsce, ponieważ tutaj dowiesz się, że wcale nie musisz wybierać między nimi. Studia na kierunku geoinformacja zapewnią Ci praktyczną wiedzę z obu dziedzin. Kierunek ten wychodzi naprzeciw potrzebom współczesnego świata, ponieważ łączy metody i narzędzia badawcze z zakresu nauk przyrodniczych, a także ścisłych. Jedną z głównych umiejętności, w jakie wyposażą Cię te studia będzie wiedza jak używać Systemów Informacji Geograficznej (SIG), Topograficznej Bazy Danych, jak wykonywać teledetekcję cyfrową.

Czytaj więcej: Geoinformacja studia - kierunek studiów

Geoinformacja środowiskowa studia - kierunek studiów

Jeśli szukałeś kierunku praktycznego, to właśnie na niego trafiłeś! Geoinformacja…

Geoinformacja środowiskowa studia - kierunek studiów

Jeśli szukałeś kierunku praktycznego, to właśnie na niego trafiłeś! Geoinformacja środowiskowa łączy w sobie dziedziny takie jak geografia, matematyka oraz informatyka - jest to interdyscyplinarne połączenie wiedzy geograficznej, geodezyjno-kartograficznej oraz informatycznej. Nauka ta zajmuje się zbieraniem, pozyskiwaniem, gromadzeniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, analizą i interpretacją danych geoprzestrzenych, czyli danych o Ziemi. Jak widzisz, aby studiować na tym kierunku musisz odznaczać się umysłem ścisłym oraz wyobraźnią przestrzenną. Szczególny nacisk jest położony na zajęcia praktyczne, tak aby student mógł zapoznać się z nowoczesnymi narzędziami badawczymi takimi jak SIG (System Informacji Geograficznej).

Czytaj więcej: Geoinformacja środowiskowa studia - kierunek studiów

Geoinformatyka studia - kierunek studiów

Jeżeli szukałeś kierunku, który połączy oba Twoje zainteresowania – geografię…

Geoinformatyka studia - kierunek studiów

Jeżeli szukałeś kierunku, który połączy oba Twoje zainteresowania – geografię i informatykę – to właśnie trafiłeś w dobre miejsce! Rozwiązaniem Twoich problemów z wyborem jednej z dziedzin są studia na kierunku geoinformatyka. Są to studia interdyscyplinarne łączące w sobie więcej obszarów nauki, niż tylko geografię i informatykę. Jest to również geodezja, matematyka, statystyka czy kartografia. Oprócz bycia przedstawicielem umysłów ścisłych, powinieneś odznaczać się bardzo dobrą organizacją i wyobraźnią przestrzenną. Jako student tego kierunku zapoznasz się z najnowocześniejszymi systemami informacji geograficznych – nauczysz się jak poprawnie obsługiwać SIG (System Informacji Geograficznej) – w celu efektywnego zbierania oraz analizowania danych geograficznych.

Czytaj więcej: Geoinformatyka studia - kierunek studiów

Geologia studia - kierunek studiów

Jeżeli jesteś zafascynowany tym, jak zbudowana jest Ziemia, chcesz zgłębić historię…

Geologia studia - kierunek studiów

Jeżeli jesteś zafascynowany tym, jak zbudowana jest Ziemia, chcesz zgłębić historię jej powstawania, procesy jakie zachodzą w jej środku oraz co dzieje się na jej skorupie – studia na kierunku geologia na pewno będą Ci odpowiadać. Jeśli w dodatku interesują Cię inne planety skaliste, możesz być pewien, że wiedza o nich również zostanie Ci dostarczona. Zanim jednak wybierzeszten kierunek, musisz wiedzieć, że wiedza z zakresu geografii, fizyki, chemii i matematyki będzie nieodzowna oraz przyda Ci się również dobra znajomość biologii, jako że geologia pochodzi z zakresu nauk przyrodniczych.

Czytaj więcej: Geologia studia - kierunek studiów

Geomonitoring studia - kierunek studiów

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Geomonitoring? Studia będą…

Geomonitoring studia - kierunek studiów

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Geomonitoring? Studia będą kłaść nacisk na nowoczesne techniki pomiarowe wielu zjawisk i procesów generowanych w atmo- hydro- i litosferze oraz sferach pośrednich. Co więcej, będziesz mieć do czynienia z zasadami gromadzenia, archiwizowania, weryfikacji i przetwarzania danych pochodzących właśnie z geomonitoringu. Obce nie będą Ci także metody geostatyczne oraz geoinformatyczne. Ponadto studia przewidują ciekawe praktyki dla studentów, dzięki którym poznasz zawodowy aspekt Twoich studiów i przekonasz się na czym polegać będzie Twoja praca.

Czytaj więcej: Geomonitoring studia - kierunek studiów

Gospodarka wodna studia - kierunek studiów

Gospodarka wodna to studia z zakresu nauk przyrodniczych. To wiedza, która odnosi…

Gospodarka wodna studia - kierunek studiów

Gospodarka wodna to studia z zakresu nauk przyrodniczych. To wiedza, która odnosi się do środowiska naturalnego z wykorzystaniem zasobów wodnych. Biorąc pod uwagę nadmierną eksploatację zasobów wodnych we współczesnej gospodarce jest to kierunek, który warto wziąć pod uwagę ze względu na duże szansę zatrudnienia w sektorze dyspozycyjności hydrosfery. Przeczytaj nasz opis, żeby dowiedzieć się szczegółów dotyczących tego kierunku!

Czytaj więcej: Gospodarka wodna studia - kierunek studiów

Inżynieria geologiczna studia - kierunek studiów

Jesteś zainteresowany naukami przyrodniczymi i szukasz ciekawego kierunku w tej dziedzinie?…

Inżynieria geologiczna studia - kierunek studiów

Jesteś zainteresowany naukami przyrodniczymi i szukasz ciekawego kierunku w tej dziedzinie? Chcesz połączyć fascynację przyrodą z najnowocześniejszymi technologiami oraz rozwiązaniami w przemyśle wydobywczym czy ekologii? Jeżeli tak to Inżynieria geologiczna może okazać się świetnym początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej! Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Inżynieria geologiczna? Przede wszystkim jest to kierunek kształcący w zakresie nauk przyrodniczych oraz ścisłych, a także obejmujący technologie informacyjne.

Czytaj więcej: Inżynieria geologiczna studia - kierunek studiów

Oceanografia studia - kierunek studiów

Ocean dla starożytnych Greków i Rzymian był mityczną rzeką oblewającą nasz świat.…

Oceanografia studia - kierunek studiów

Ocean dla starożytnych Greków i Rzymian był mityczną rzeką oblewającą nasz świat. Dzięki naukowcom, podróżnikom i badaczom oraz rozlicznym ekspedycjom, dziś wiemy, że oceany nie są jedną wielką rzeką, a wielką częścią hydrosfery ziemskiej, która jest wypełniona słoną wodą, a ta z kolei pokrywa ¾ powierzchni Ziemi (70,8%). W zależności od klasyfikacji - wyróżnia się jeden, trzy, cztery lub pięć oceanów: Wszechocean (jako jeden) i Ocean Spokojny, Atlantycki, Indyjski, Akrtyczny oraz Południowy. Jest to zatem ogromny zbiór wód okalających wszystkie lądy, a jego charakterystyczną cechą jest wielka różnorodność. Była ona badana przez setki lat, ale zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie wciąż istnieje i wzrasta. Jeśli Twoje zainteresowania są ukierunkowane na to ramię nauki i przemysłu, powinieneś rozważyć studia na kierunku oceanografia.

Czytaj więcej: Oceanografia studia - kierunek studiów

Studia miejskie studia - kierunek studiów

Świat, w którym żyjemy zmienia się nieustannie, infrastruktury się rozwijają,…

Studia miejskie studia - kierunek studiów

Świat, w którym żyjemy zmienia się nieustannie, infrastruktury się rozwijają, wielkie miasta i metropolie zaczynają rządzić przestrzenią społeczną oraz wychodzić ze swoich starych granic, dołączając do siebie kolejne dzielnice, zabudowania tworząc w ten sposób super-aglomeracje. Największymi aglomeracjami na świecie mogą pochwalić się takie miasta jak Tokio, Meksyk, Szanghaj, Nowy York, Bombaj, Seul, Sao Paulo oraz wiele innych, w większości azjatyckich miast. W Europie największą aglomeracją jest Londyn oraz Paryż, zaś polska Warszawa plasuje się dopiero na dwieście dziewiątym miejscu światowego zestawienia.

Czytaj więcej: Studia miejskie studia - kierunek studiów

Studia regionalne studia - kierunek studiów

Wiele ludzi często skupia się na odkrywaniu tego, co jest “za miedzą”, zwiedzaniu…

Studia regionalne studia - kierunek studiów

Wiele ludzi często skupia się na odkrywaniu tego, co jest “za miedzą”, zwiedzaniu Europy, całego świata, spędzają czas na poznawaniu innych, często bardzo odległych kultur tak naprawdę nie poświęcając chwili na pomyślenie o tym, że ich własny dom, region może kryć wiele zagadek i ciekawych miejsc. Zapomina się o tym, jak ważne dla ludzkiej tożsamości jest poznawanie historii i kultury regionu i kraju, z którego się pochodzi. Na kierunku studia regionalne, który wychodzi temu problemowi naprzeciw, kształtują się specjaliści posiadający szeroką wiedzę regionalną i zdolni do tego, aby się nią dzielić w przystępny i interesujący dla reszty sposób.

Czytaj więcej: Studia regionalne studia - kierunek studiów

Zarządzanie środowiskiem studia - kierunek studiów

Program studiów na kierunku Zarządzanie środowiskiem kładzie duży nacisk…

Zarządzanie środowiskiem studia - kierunek studiów

Program studiów na kierunku Zarządzanie środowiskiem kładzie duży nacisk na zdobycie kompleksowej wiedzy z tej dziedziny. Zatem na zajęciach zdobędziesz wiadomości dotyczące charakterystyk poszczególnych elementów środowiska oraz zapoznasz się ze skutecznymi metodami ich ochrony. Oprócz tego zrozumiesz wzajemne relacje między człowiekiem a przyrodą oraz konsekwencje tych interakcji. Co jeszcze zostało przygotowane dla przyszłych studentów? W planie studiów można znaleźć dużą liczbę zajęć laboratoryjnych oraz terenowych, podczas których nauczysz się korzystać z Systemu Informacji Geograficznej, powszechnie wykorzystywanego w obszarze zarządzania środowiskiem.

 

Czytaj więcej: Zarządzanie środowiskiem studia - kierunek studiów

Komentarze (0)