Studia inżynierskie

Studia inżynierskie

Dodaj do ulubionych

Studia inżynierskie i techniczne - 2022

Studia inżynierskie w Polsce to studia, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym) lub onlineSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. 

Na obszar studiów inżynierskich składa się wiele kierunków. Co najważniejsze, każdy z nich oferuje pozyskanie wiedzy praktycznej oraz umiejętności niezbędnych do pracy w dziedzinach, które pchają do przodu rozwój nie tylko nauki, ale i całego świata.

 

W procesie rekrutacji na studia inżynierskie w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka. Ponadto na niektóre kierunki np. architektoniczne czy wojskowe są przeprowadzane dodatkowe egzaminy wstępne.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.
 

Popularne kierunki inżynierskie: architektura, automatyka i robotyka, budownictwo, elektronika i telekomunikacja, informatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji.

 

Absolwenci studiów inżynierskich przygotowani są do pracy między innymi we wszystkich gałęziach przemysłu, biurach projektowych, laboratoriach badawczo- rozwojowych, instytucjach wdrażających nowoczesne technologie, biurach konstrukcyjnych, branży IT.

Z wykształceniem pozyskanym na studiach inżynierskich związane są zawody, na które prawdopodobnie nigdy nie spadnie zapotrzebowanie. Dlaczego? Ponieważ wiedza inżynierska wykorzystywana jest w różnych dziedzinach; od budownictwa po medycynę. Oznacza to, że przed absolwentami otwiera się przestrzeń wielu możliwości zawodowych. 

 

Studia stacjononarne na kierunkach inżynierskiech w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacićCeny wahają się od 5000 zł do 11000 zł za pierwszy rok studiów.

 

czytaj dalej wszystko o studiach inżynierskich

 

 

 

 
 

KIERUNKI INŻYNIERSKIE I TECHNICZNE

Miasto
Uczelnia
Typ kierunku
Tryb kierunku
Czas trwaniaKierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Advanced biobased and bioinspired materials I stopnia stacjonarne
Aeronautics and aerospace engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
Aerospace engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
Agroinżynieria I stopnia stacjonarne
Analityka bezpieczeństwa I stopnia stacjonarne
Aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi II stopnia stacjonarne
Architektura I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Architektura krajobrazu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura wnętrz I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Astronomia I stopnia stacjonarne
Automatyka i elektronika I stopnia stacjonarne
Automatyka i elektronika praktyczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyka i elektrotechnika przemysłowa I stopnia stacjonarne
Automatyka i informatyka przemysłowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyka i robotyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyka i robotyka przemysłowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyka i robotyka stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne
Automatyka i sterowanie robotów I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyka przemysłowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Automatyka przemysłowa i robotyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyka, cybernetyka i robotyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyka, robotyka i systemy sterowania I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Aviation management I stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo i higiena pracy I stopnia, II stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo techniczne I stopnia stacjonarne
Biogospodarka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biogospodarka zrównoważona II stopnia stacjonarne
Bioinformatics I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bioinformatyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bioinformatyka i analiza danych I stopnia stacjonarne
Bioinżynieria I stopnia, II stopnia stacjonarne
Bioinżynieria produkcji żywności I stopnia stacjonarne
Biomechanika inżynierska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biomedical engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biomedical engineering and technologies I stopnia stacjonarne
Biotechnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biznes elektroniczny I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Browarnictwo i słodownictwo I stopnia stacjonarne
Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego II stopnia stacjonarne
Budowa jachtów I stopnia stacjonarne
Budownictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Business and technology I stopnia stacjonarne
Ceramika I stopnia, II stopnia stacjonarne
Chemia budowlana I stopnia, II stopnia stacjonarne
Chemical engineering I stopnia stacjonarne
Chłodnictwo i klimatyzacja I stopnia stacjonarne
Civil engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
Cognitive technologies II stopnia stacjonarne
Computer science I stopnia, II stopnia stacjonarne
Computer science and information technology II stopnia stacjonarne
Control, electronic and information engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
Cyberbezpieczeństwo I stopnia stacjonarne
Cyfryzacja przemysłu I stopnia stacjonarne
Data engineering I stopnia stacjonarne
Edukacja techniczno - informatyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Edukacja techniczno-informatyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Ekoenergetyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ekologia miasta I stopnia stacjonarne
Ekologiczne źródła energii I stopnia, II stopnia stacjonarne
Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Eksploatacja pojazdów I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Electric and hybrid vehicles engineering I stopnia stacjonarne
Electrical engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
Electronic and telecommunication engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
Elektroenergetyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektromechatronika I stopnia stacjonarne
Elektromobilność I stopnia, II stopnia stacjonarne
Elektromobilność i energia odnawialna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektronika I stopnia, II stopnia stacjonarne
Elektronika i systemy komputerowe I stopnia stacjonarne
Elektronika i telekomunikacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektronika i telekomunikacja - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Elektroradiologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektrotechnika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektrotechnika i automatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Energetyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Energetyka cieplna I stopnia stacjonarne
Energetyka i inżynieria środowiska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Energetyka odnawialna i zarządzanie energią I stopnia, II stopnia stacjonarne
Energetyka przemysłowa i odnawialna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Energetyka wodorowa II stopnia stacjonarne
Energy systems in the built environment II stopnia stacjonarne
Engineering infrastructure II stopnia stacjonarne
Engineering management I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Engineering management - bsc. degree program I stopnia stacjonarne
Environmental engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
Fizyka medyczna I stopnia stacjonarne
Fizyka techniczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Food processing safety and quality I stopnia stacjonarne
Food technology II stopnia stacjonarne
Fotonika I stopnia stacjonarne
Future mobility II stopnia stacjonarne
Geodezja i kartografia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geodezja i kartografia - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Geodezja i planowanie przestrzenne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geofizyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Geoinformatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geoinżynieria i eksploatacja surowców I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geoinżynieria i górnictwo otworowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geologia stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne
Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny I stopnia stacjonarne
Gestion et technologie I stopnia stacjonarne
Gospodarka obiegu zamkniętego I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka przestrzenna I stopnia stacjonarne
Górnictwo i geologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Grafika I stopnia stacjonarne
Human-computer interaction II stopnia stacjonarne
Hydrografia morska I stopnia stacjonarne
Industrial and engineering chemistry I stopnia, II stopnia stacjonarne
Information technology I stopnia stacjonarne
Informatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Informatyka geoprzestrzenna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Informatyka stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka techniczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny I stopnia stacjonarne
Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inteligentna elektronika I stopnia stacjonarne
Inteligentne miasta I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inteligentne technologie II stopnia stacjonarne
Inteligentny przemysł I stopnia stacjonarne
Inżynieria akustyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria bezpieczeństwa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria bezpieczeństwa - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Inżynieria bezpieczeństwa pracy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria biomedyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria chemiczna i biochemiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria chemiczna i procesowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria ciepła II stopnia stacjonarne
Inżynieria cyberprzestrzeni I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria cyklu życia produktu II stopnia stacjonarne
Inżynieria czystego powietrza - kierunek międzywydziałowy I stopnia stacjonarne
Inżynieria danych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria ekologiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria eksploatacji I stopnia stacjonarne
Inżynieria elektroniczna i komputerowa I stopnia stacjonarne
Inżynieria farmaceutyczna I stopnia stacjonarne
Inżynieria geoprzestrzenna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria gospodarki obiegu zamkniętego I stopnia stacjonarne
Inżynieria górnicza I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria i analiza danych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria i gospodarka wodna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria i logistyka produkcji I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria i monitoring środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria i ochrona środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria i technologie materiałowe II stopnia stacjonarne
Inżynieria i technologie nośników energii II stopnia stacjonarne
Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria internetu rzeczy I stopnia stacjonarne
Inżynieria kosmiczna i satelitarna I stopnia stacjonarne
Inżynieria kształtowania środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria kwantowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria logistyki I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria lotnicza i kosmiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria materiałowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria materiałów i nanomateriałów I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria meblarstwa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria mechaniczna i materiałowa I stopnia stacjonarne
Inżynieria mechaniczno-medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria mechatroniczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria metali I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria metali nieżelaznych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria mikrosystemów mechatronicznych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria morska i brzegowa II stopnia stacjonarne
Inżynieria multimediów I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria naftowa i gazownicza I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria nowoczesnych materiałów I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria obliczeniowa I stopnia stacjonarne
Inżynieria ochrony środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria ochrony zdrowia i promocja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria odnawialnych źródeł energii I stopnia stacjonarne
Inżynieria organizacji i zarządzania I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria pojazdów I stopnia stacjonarne
Inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno - spożywczej II stopnia stacjonarne
Inżynieria procesów odlewniczych II stopnia stacjonarne
Inżynieria procesów przemysłowych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria procesów technologicznych I stopnia stacjonarne
Inżynieria produkcji I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria produkcji i jakości I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria produkcji i logistyki II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria produkcji i zarządzania I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów I stopnia stacjonarne
Inżynieria produkcji w przemyśle 4.0 I stopnia stacjonarne
Inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe I stopnia stacjonarne
Inżynieria przemysłu spożywczego II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria recyklingu I stopnia stacjonarne
Inżynieria rolno-spożywcza I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria systemów I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria systemów bezzałogowych I stopnia stacjonarne
Inżynieria systemów biotechnicznych I stopnia stacjonarne
Inżynieria środków transportu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria środowiska w budownictwie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria techniczno-informatyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria transportu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria transportu i logistyki I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria w logistyce I stopnia stacjonarne
Inżynieria w medycynie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria wzornictwa przemysłowego I stopnia stacjonarne
Inżynieria zarządzania I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice I stopnia stacjonarne
Jakość i rozwój produktu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich I stopnia, II stopnia stacjonarne
Logistyka inżynierska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Lotnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Lotnictwo i kosmonautyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Lotnictwo i kosmonautyka - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Master in mechanical engineering II stopnia stacjonarne
Materials science and engineering I stopnia stacjonarne
Materiały i technologie dla energetyki i lotnictwa II stopnia stacjonarne
Materiały i technologie metali nieżelaznych II stopnia stacjonarne
Meblarstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechanical engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechanika i budowa maszyn I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechanika i budowa maszyn - studia wojskowe I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne
Mechanika i budowa maszyn energetycznych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechanika i budowa pojazdów I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechanika i projektowanie maszyn I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechanika pojazdów i maszyn roboczych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechatronic engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
Mechatronics I stopnia, II stopnia stacjonarne
Mechatronics of vehicles and construcion machinery I stopnia stacjonarne
Mechatronika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechatronika - studia wojskowe I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne
Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechatronika przemysłowa I stopnia stacjonarne
Menedżer produktu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Metallurgical engineering II stopnia stacjonarne
Metalurgia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mikro i nanotechnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Mikro­elektronika w technice i medycynie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Mikro- i nanotechnologie w biofizyce I stopnia, II stopnia stacjonarne
Mining and geology II stopnia stacjonarne
Modelling and data science I stopnia stacjonarne
Modelowanie komputerowe I stopnia stacjonarne
Modern engineering in water management II stopnia stacjonarne
Nanoinżynieria I stopnia stacjonarne
Nanoinżynieria materiałów I stopnia stacjonarne
Nanotechnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Nanotechnologie i nanomateriały I stopnia stacjonarne
Nanotechnology II stopnia stacjonarne
Nauki o jakości I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Nawigacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Nawigacja - studia wojskowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
Nowoczesne technologie paliwowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
Ocean engineering II stopnia stacjonarne
Oceanotechnika I stopnia, II stopnia stacjonarne
Odnawialne źródła energii I stopnia stacjonarne
Optoelektronika II stopnia stacjonarne
Optyka okularowa I stopnia stacjonarne
Papiernictwo i poligrafia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pojazdy samochodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Power engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
Produkcja i przetwórstwo surowców rolniczych I stopnia stacjonarne
Projektowanie i budowa jachtów I stopnia stacjonarne
Projektowanie i wytwarzanie kosmetyków I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Projektowanie materiałowe w konstrukcjach inżynierskich I stopnia stacjonarne
Quality and management production I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Recykling i metalurgia II stopnia stacjonarne
Rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Rewitalizacja terenów zdegradowanych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Robotyka i automatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Robotyka i automatyzacja procesów I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Robotyzacja procesów wytwórczych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Sieci i instalacje budowlane I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Sustainable energy engineering II stopnia stacjonarne
Systemy i urządzenia przemysłowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
Systemy sterowania inteligentnymi budynkami I stopnia stacjonarne
Sztuczna inteligencja I stopnia, II stopnia stacjonarne
Sztuczna inteligencja i data science II stopnia stacjonarne
Technologia biosurowców i biomateriałów I stopnia stacjonarne
Technologia chemiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologia drewna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologia kosmetyków II stopnia stacjonarne
Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologie energetyki odnawialnej I stopnia stacjonarne
Technologie energii odnawialnej I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologie kosmiczne i satelitarne II stopnia stacjonarne
Technologie obiegu zamkniętego I stopnia stacjonarne
Technologie przemysłu 4.0 I stopnia stacjonarne
Technologie wodorowe i elektromobilność I stopnia stacjonarne
Telecommunications I stopnia stacjonarne
Teleinformatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Telekomunikacja I stopnia, II stopnia stacjonarne
Towaroznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Towaroznawstwo i marketing żywności I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Transport I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Transport i logistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Tworzywa i technologie motoryzacyjne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Włókiennictwo II stopnia stacjonarne
Włókiennictwo i przemysł mody I stopnia stacjonarne
Wzornictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Wzornictwo przemysłowe I stopnia stacjonarne
Zarządzanie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcji I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie dla inżynierów II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie inżynierskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI INŻYNIERSKIE I TECHNICZNE

Miasto
SORTOWANIE:
A
B
bhp
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
Ś
T
U
V
W
Z
Ź
Ż
Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ STUDIA INŻYNIERSKIE

Miasto
SORTOWANIE:

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Kierunki inżynierskie i techniczne:

INFORMATYKA

Uczelnia Techniczno - Handlowa w Warszawie

Kierunki inżynierskie i techniczne:

ARCHITEKTURA WNĘTRZ
BUDOWNICTWO

Uniwersytet Warszawski

Kierunki inżynierskie i techniczne:

NANOINŻYNIERIA

Politechnika Łódzka

Kierunki inżynierskie i techniczne:

ADVANCED BIOBASED AND BIOINSPIRED MATERIALS
ARCHITEKTURA
AUTOMATYKA I ROBOTYKA

Pokaż więcej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Kierunki inżynierskie i techniczne:

ARCHITEKTURA

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Kierunki inżynierskie i techniczne:

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Kierunki inżynierskie i techniczne:

LOTNICTWO

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kierunki inżynierskie i techniczne:

SZTUCZNA INTELIGENCJA