Rekrutacja na studia 2022 w Warszawie

Rekrutacja na studia 2022 w Warszawie

Rekrutacja na studia 2022 w Warszawie

Rekrutacja na studia

w Warszawie 2022

Odkryj kierunki na warszawskich uczelniach i sprawdź gdzie możesz studiować 

Rekrutacja na studia 2022/2023 w Warszawie

Rekrutacja na warszawskie uczelnie na studia w roku akademickim 2022/2023 przeprowadzona zostanie w terminie od 4 kwietnia do 30 września 2022 roku. Na kandydatów czekają miejsca na 397 kierunkach na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich.

Tegoroczni kandydaci na studia w Warszawie mogą aplikować na studia pierwszego stopnia na 273 kierunki studiów stacjonarnych i 131 kierunków studiów niestacjonarnych. W ramach studiów drugiego stopnia czeka na nich 239 kierunków realizowanych na studiach stacjonarnych oraz 122 kierunki prowadzone na studiach niestacjonarnych.

Kandydaci na studia w Warszawie mogą aplikować na 15 uczelni publicznych oraz 46 niepublicznych szkół wyższych.

 

Dowiedz się więcej

kierunki studiów w Warszawie 2022/2023

uczelnie i studia w Warszawie

terminy rekrtuacji na studia

 

Terminy rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne 2022 w popularnych uczelniach w Warszawie:

Uniwersytet Warszawski: od 6.06.2022 do 16.09.2022

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: od 7.06.2022 do 8.07.2022

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie: od 1.03.2022 do 15.07.2022

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie: od 4.05.2022 do 5.08.2022

Politechnika Warszawska: od 6.06.2022 do 29.08.2022

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie: od 22.06.2022 do 7.07.2022

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: od 7.06.2022 do 22.08.2022

Szkoła Główna Służby Pożarniczej: od 6.06.2022 do 15.07.2022

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie: od 9.05.2022 do 19.09.2022

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 w Warszawie

W zestawieniu najchętniej wybieranych kierunków kształcenia znalazły się: Psychologia, Zarządzanie, Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Informatyka i ekonometria, Informatyka, Filologia angielska, Prawo. Ponadto, sporym zainteresowaniem kandydatów cieszyły się również: Zarządzanie finansami i rachunkowość, Budownictwo, Informatyka stosowana.

Które kierunki były najbardziej oblegane? Biorąc pod uwagę liczbę osób na jedno miejsce wyróżnić należy takie kierunki jak: Inżynieria nanostruktur, Cyberbezpieczeństwo, Inżynieria Internetu rzeczy, Zarządzanie, Japonistyka, Automatyka i robotyka, Sinologia, Psychologia. Dalsze pozycje w notowaniu zajęły między innymi: Filologia angielska, Kierunek lekarski, Farmacja, Pielęgniarstwo, Fizjoterapia, Sztuka pisania.

 

Uniwersytet Warszawski. Duży ścisk w czołówce

Uniwersytet Warszawski od wielu lat plasuje się w czołówce najpopularniejszych i najchętniej wybieranych uczelni. Świadczy o tym fakt, iż dopiero w połowie okresu kwalifikacyjnego zarejestrowało się ok. 30 tysięcy kandydatów, którzy dokonali ponad 55 tysięcy rejestracji. Który kierunek okazał się liderem rekrutacyjnych notowań?

Otóż, czołówka popularnych kierunków jest bardzo ciasna, bowiem wiele kierunków może pochwalić się taka samą liczbą zgłoszonych kandydatów. Na pierwszym miejscu znalazła się Psychologia, która wyprzedziła Zarządzanie, Ekonomię, Finanse i rachunkowość, Informatykę, Ekonometrię, Filologię angielską.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Warszawskim:

 1. Psychologia – 2800 kandydatów,
 2. Zarządzanie – 2600 kandydatów,
 3. Ekonomia – 2500 kandydatów,
 4. Finanse i rachunkowość – 2500 kandydatów,
 5. Informatyka – 2500 kandydatów,
 6. Ekonometria – 2500 kandydatów,
 7. Filologia angielska – 2100 kandydatów.

 

A które kierunki mogą pochwalić się największą liczbą kandydatów na jedno miejsce? To zestawienie wygląda zgoła inaczej. Notowanie wygrała Inżynieria nanostruktur, która wyprzedziła między innymi Orientalistykę- japonistykę, Orientalistykę- sinologię, Filologię angielską (English Studies), czy Psychologię (Psychology).

 

 1. Inżynierią nanostruktur – 23,2
 2. Orientalistyka- japonistyka – 17
 3. Orientalistyka- sinologia – 16,4
 4. Filologia angielska (English Studies) – 14,2
 5. Psychologia (Psychology) – 13,7

Sprawdź Uniwersytet Warszawski kierunki

 

Politechnika Warszawska. Informatyka najpopularniejsza

Politechnika Warszawska jest kolejną niezwykle popularną uczelnią, o popularności której świadczą konkretne liczby. Wystarczy wspomnieć, że wyniki naboru tylko na studia stacjonarne pierwszego stopnia to ponad 11 tysięcy kandydatów i ponad 43 tysięcy złożonych aplikacji.

Które kierunki cieszyły się największą sympatią kandydatów? Biorąc pod uwagę liczbę aplikacji, najwięcej złożono na następujące kierunki: Informatyka, Zarządzanie, Budownictwo, Informatyka stosowana, Informatyka i systemy informacyjne. 

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Politechnice Warszawskiej:

 1. Informatyka – 2200 kandydatów,
 2. Zarządzanie – 1778 kandydatów,
 3. Budownictwo – 1712 kandydatów,
 4. Informatyka stosowana – 1637 kandydatów,
 5. Informatyka i systemy informacyjne – 1461 kandydatów.

 

Natomiast pod względem liczby aplikacji na miejsce największym zainteresowaniem kandydatów cieszyły się kierunki: Cyberbezpieczeństwo, Inżynieria Internetu rzeczy, Zarządzanie, Automatyka i robotyka, Mechanika i projektowanie maszyn. Jakie liczby występują przy tych kierunkach?

 

 1. Cyberbezpieczeństwo – 22 osoby na miejsce,
 2. Inżynieria Internetu rzeczy – 20 osób na miejsce,
 3. Zarządzanie – 20 osób na miejsce,
 4. Automatyka i robotyka – 17 osób na miejsce,
 5. Mechanika i projektowanie maszyn – 16 osób na miejsce.

 

W tym roku akademickim na studiach I stopnia przygotowano 7 495 miejsc (5 835 na studiach stacjonarnych, 1660 na studiach niestacjonarnych).

Sprawdź Politechnika Warszawska kierunki

 

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i wachlarz edukacyjnych różnorodności

UKSW, czyli Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, to ponad 40 kierunków oferujących kształcenie w różnorodnych dyscyplinach. Podobna różnorodność widoczna jest w zestawieniach dotyczących najpopularniejszych kierunków studiów oraz kierunków z największą liczbą kandydatów na jedno miejsce.

W pierwszym notowaniu znalazły się takie kierunki jak: Kierunek lekarski, Psychologia, Prawo, Ekonomia, Stosunki i prawo międzynarodowe, Administracja, Informatyka. W drugim natomiast odnaleźć można: Psychologię, Kierunek lekarski, Ekonomię, Komunikację medialno- kulturową, Pielęgniarstwo, Zarządzanie publiczne, Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w UKSW:

 1. Kierunek lekarski – 1648 kandydatów,
 2. Psychologia – 1574 kandydatów,
 3. Prawo – 1295 kandydatów,
 4. Ekonomia – 625 kandydatów,
 5. Stosunki i prawo międzynarodowe – 464 kandydatów.

 

 1. Psychologia – 14,31 osób na miejsce,
 2. Kierunek lekarski – 13,73 osób na miejsce,
 3. Ekonomia – 7,81 osób na miejsce,
 4. Komunikacja medialno- kulturowa – 6,27 osób na miejsce,
 5. Pielęgniarstwo – 6,08 osób na miejsce.

 

Sprawdź Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego kierunki

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Zmiany na podium najpopularniejszych kierunków

Przez kilka lat najbardziej obleganym kierunkiem kształcenia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego były Finanse i rachunkowość, które od roku akademickiego 2017 / 2018 nie schodziły z najwyższego miejsca podium.

W tym roku kierunek ten musiał zadowolić się drugą lokatą, bowiem ustąpił miejsca Informatyce. Które kierunki również cieszyły się zainteresowaniem? Między innymi: Weterynaria, Zarządzania, Logistyka i Ekonomia.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w SGGW:

 1. Informatyka – 6,9 osób na miejsce,
 2. Finanse i rachunkowość – 6,4 osób na miejsce,
 3. Weterynaria – 5 osób na miejsce,
 4. Zarządzanie – 4,6 osób na miejsce,
 5. Logistyka – 4,6 osób na miejsce,
 6. Ekonomia – 4,3 osób na miejsce.

 

Obecnie, najstarsza uczelnia przyrodniczo- rolnicza w Polsce kształci 16 tysięcy studentów, na 40 kierunkach.

Sprawdź Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego kierunki

 

Wojskowa Akademia Techniczna. Wybór wiedzy praktycznej.

Kierunki takie jak Informatyka, czy Budownictwo cieszą się olbrzymią popularnością nie tylko w uczelniach cywilnych, ale również w uczelniach wojskowych, a najlepszym przykładem mogą być wyniki rekrutacji w Wojskowej Akademii Technicznej, czyli największej w kraju politechnice wojskowej, kształcącej zarówno studentów wojskowych, jak i studentów cywilnych.

W gronie najczęściej wybieranych kierunków kształcenia znalazły się: Informatyka, Logistyka, Logistyka o profilu praktycznym, Bezpieczeństwo narodowe, Budownictwo zrównoważone, Kryptologia i cyberbezpieczeństwo, Logistyka o profilu ogólnoakademickim, a także Mechatronika oraz Lotnictwo i kosmonautyka.

Na studia pierwszego stopnia w ramach kształcenia wojskowego, czyli przygotowującego do roli zawodowego żołnierza aplikowało 2217 kandydatów. Największą liczbą kandydatów mogła pochwalić się Logistyka, a także Kryptologia i cyberbezpieczeństwo, Geodezja i kartografia, czy Elektronika i telekomunikacja.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Wojskowej Akademii Technicznej:

 1. 1. Logistyka – 566 kandydatów,
 2. 2. Kryptologia i cyberbezpieczeństwo – 223 kandydatów,
 3. 3. Geodezja i kartografia – 182 kandydatów,
 4. 4. Elektronika i telekomunikacja – 182 kandydatów,
 5. 5. Informatyka – 179 kandydatów.

Sprawdź Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie kierunki

 

 

Akademia Wychowania Fizycznego. Fizjoterapia bezapelacyjnym liderem

Mówiąc o Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego warto posiłkować się liczbami nie tylko w celu zaprezentowania wyników rekrutacji. Jest to bowiem uczelnia, której studenci na różnego rodzaju imprezach sportowych zdobyli łącznie 260 medali.

Warto również zaznaczyć, że stołeczna uczelnia jest jedną z największych w Europie publiczną uczelnią akademicką kształcącą nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów i instruktorów sportu, a także specjalistów w zakresie fizjoterapii, terapii zajęciowej, turystyki i rekreacji, pielęgniarstwa czy kosmetologii.

Rekrutacja na studia 2021 / 2022 przyniosła wyraźne zwycięstwo Fizjoterapii, na którą zgłosiło się ponad 800 kandydatów. Kierunek ten pozostawił w tyle takie kierunki jak: Wychowanie fizyczne, Turystyka i rekreacja, Sport, Pielęgniarstwo.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w AWF:

 1. Fizjoterapia – 817 kandydatów,
 2. Turystyka i rekreacja – 393 kandydatów,
 3. Wychowanie fizyczne – 336 kandydatów,
 4. Sport – 287 kandydatów,
 5. Pielęgniarstwo – 264 kandydatów.

 

 

Kierunki studiów w Warszawie

Kandydaci na studia w Warszawie podczas rekrutacji 2022/2023 do wyboru ponad 370 kierunków studiów w ramach studiów stacjonarnych (359 kierunków), niestacjonarnych (167 kierunków) oraz online (6 kierunków).

sprawdź kierunki studiów w Warszawie - wyszukiwarka

 

Kierunki studiów w Warszawie - rekrutacja 2022/2023

 • administracja
 • administracja - studia online
 • administracja europejska
 • aerospace engineering
 • aktorstwo
 • analityka medyczna
 • analiza danych - big data
 • antropozoologia
 • archaeology
 • archeologia
 • architecture
 • architektura
 • architektura krajobrazu
 • architektura przestrzeni informacyjnych
 • architektura wnętrz
 • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
 • artes liberales
 • astronomia
 • audiofonologia z protetyką słuchu
 • automatyka i robotyka
 • automatyka i robotyka stosowana
 • automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa
 • automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
 • aviation law and professional pilot licence
 • ba law in international relations
 • bachelor in management
 • bachelor in management and artificial intelligence
 • bachelor of management
 • badania artystyczne
 • bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo
 • bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja
 • bezpieczeństwo narodowe
 • bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • bezpieczeństwo żywności
 • big data analytics
 • biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
 • bioetyka
 • biogospodarka
 • bioinformatyka i biologia systemów
 • bioinżynieria zwierząt
 • biologia
 • biotechnologia
 • budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego
 • budownictwo
 • budownictwo - studia wojskowe
 • budownictwo zrównoważone
 • business economics
 • chemia
 • chemia - studia wojskowe
 • chemia jądrowa i radiofarmaceutyki
 • chemia kosmetyczna
 • chemia medyczna
 • chemia ogólna
 • chemia żywności
 • chemiczna analiza instrumentalna
 • civil engineering
 • coaching stylu życia
 • cognitive science
 • computer science
 • computer science - studia online
 • computer science and information systems
 • cosmetology
 • cyberbezpieczeństwo
 • człowiek w cyberprzestrzeni
 • data science and business analytics
 • dietetics
 • dietetics - studia online
 • dietetyka
 • dietetyka - studia online
 • dowodzenie
 • dyrygentura
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • dziennikarstwo i medioznawstwo
 • dziennikarstwo i nowe media
 • e-biznes
 • e-business & digital marketing
 • economics
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności
 • ekonomia
 • ekonomia - studia online
 • ekonomia menedżerska
 • ekonomiczna analiza prawa
 • eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej
 • electric and hybrid vehicles engineering
 • electrical engineering
 • elektromobilność
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektronika i telekomunikacja - studia wojskowe
 • elektroradiologia
 • elektrotechnika
 • energetyka
 • engineering infrastructure
 • english philology
 • english philology - studia online
 • environmental engineering
 • etnologia i antropologia kulturowa
 • european politics and economics
 • europeistyka
 • europeistyka - integracja europejska
 • europejski rynek pracy
 • europejskie studia optyki okularowej i optometrii
 • farmacja
 • fennistyka
 • filologia
 • filologia angielska
 • filologia angielska - studia online
 • filologia angielska od podstaw
 • filologia bałtycka
 • filologia białoruska z językiem angielskim
 • filologia francuska
 • filologia francuska od podstaw
 • filologia germańska
 • filologia germańska - studia online
 • filologia hiszpańska
 • filologia hiszpańska od podstaw
 • filologia iberyjska
 • filologia klasyczna
 • filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
 • filologia niderlandzka od podstaw
 • filologia niemiecka
 • filologia niemiecka od podstaw
 • filologia nowogrecka
 • filologia polska
 • filologia polskiego języka migowego
 • filologia romańska
 • filologia rosyjska
 • filologia rosyjska od podstaw
 • filologia szwedzka
 • filologia szwedzka od podstaw
 • filologia włoska
 • filologia włoska od podstaw
 • filozofia
 • finance and accounting
 • finance and accounting - studia online
 • finance, international investments and accounting
 • financial management
 • finanse
 • finanse i rachunkowość
 • finanse i rachunkowość - studia online
 • finanse i rachunkowość w języku angielskim
 • fizjoterapia
 • fizyka
 • fizyka techniczna
 • food science: technology and nutrition
 • forest information technology
 • fotonika
 • gastronomia i hotelarstwo
 • geodezja i kartografia
 • geodezja i kartografia - studia wojskowe
 • geodezja i kataster
 • geografia
 • geoinformatyka
 • geologia poszukiwawcza
 • geologia stosowana
 • german philology
 • german philology - studia online
 • germanistyka
 • gerontologia rodzinna z poradnictwem zdrowotnym
 • globalny biznes, finanse i zarządzanie (governance)
 • gospodarka przestrzenna
 • graduate programme in international relations
 • graduate programme in political science
 • graduate programme in teaching english to young learners
 • grafika
 • helwetologia - studia szwajcarskie
 • higiena stomatologiczna
 • hispanistyka stosowana
 • historia
 • historia i kultura żydów
 • historia sztuki
 • hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich
 • horticulture
 • hr biznes partner
 • hungarystyka
 • iberystyka: hispanistyka
 • iberystyka: portugalistyka
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • informatyczne techniki zarządzania
 • informatyka
 • informatyka - studia online
 • informatyka - studia wojskowe
 • informatyka i ekonometria
 • informatyka i systemy informacyjne
 • informatyka stosowana
 • infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny
 • instrumentalistyka
 • interdisciplinary studies on social change: mediterranean and other european borderlands
 • interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka
 • international business economics
 • international business management
 • international business program
 • international economics
 • international management and intercultural communication – global mba
 • international relations
 • international relations and european studies
 • international studies in philosophy
 • international tourism and hospitality management
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • inżynieria bezpieczeństwa - studia wojskowe
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria chemiczna i procesowa
 • inżynieria ekologiczna
 • inżynieria geoprzestrzenna
 • inżynieria i analiza danych
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • inżynieria internetu rzeczy
 • inżynieria kosmiczna i satelitarna
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria nanostruktur
 • inżynieria ochrony zdrowia i promocja
 • inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria systemów bezzałogowych
 • inżynieria systemów biotechnicznych
 • inżynieria zarządzania
 • it management
 • jazz i muzyka estradowa
 • język angielski w biznesie
 • język i społeczeństwo
 • journalism and new media
 • kierunek lekarski
 • kierunek lekarsko-dentystyczny
 • kierunek menedżerski
 • kognitywistyka
 • kompozycja i teoria muzyki
 • komunikacja międzykulturowa - azja i afryka
 • konserwacja i restauracja dzieł sztuki
 • kosmetologia
 • kryminologia
 • kryptologia i cyberbezpieczeństwo
 • kryptologia i cyberbezpieczeństwo - studia wojskowe
 • kulturoznawstwo
 • kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska
 • kulturoznawstwo - wiedza o kulturze
 • kulturoznawstwo europy środkowo-wschodniej
 • law in international relations and business
 • leśnictwo
 • lingwistyka stosowana
 • logistyka
 • logistyka - studia online
 • logistyka - studia wojskowe
 • logistyka i administrowanie w mediach
 • logopedia
 • logopedia ogólna i kliniczna
 • lotnictwo
 • lotnictwo i kosmonautyka
 • lotnictwo i kosmonautyka - studia wojskowe
 • machine learning
 • malarstwo
 • management
 • management - studia online
 • marketing i sprzedaż
 • master in big data science
 • master in big data science - studia online
 • master in finance and accounting
 • master in management
 • master in management - studia online
 • master of management
 • matematyka
 • matematyka i analiza danych
 • meblarstwo
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechanika i budowa maszyn - studia wojskowe
 • mechanika i projektowanie maszyn
 • mechanika pojazdów i maszyn roboczych
 • mechatronics
 • mechatronics of vehicles and construcion machinery
 • mechatronika
 • mechatronika - studia wojskowe
 • mechatronika pojazdów i maszyn roboczych
 • metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • migrantologia
 • modern engineering in water management
 • muzeologia
 • muzyka kościelna
 • muzykologia
 • nanoinżynieria
 • nauczanie fizyki
 • nauki o rodzinie
 • nauki o zarządzaniu
 • nursing
 • obronność
 • obronność państwa
 • ochrona dóbr kultury i środowiska
 • ochrona środowiska
 • ogrodnictwo
 • ogrodnictwo miejskie i arborystyka
 • optoelektronika
 • optometria
 • organic agriculture and food production
 • organizacja sztuki filmowej i telewizyjnej
 • organizowanie rynku pracy
 • oriental studies - inner asia: mongolian and tibetan studies
 • orientalistyka - afrykanistyka
 • orientalistyka - arabistyka
 • orientalistyka - indologia
 • orientalistyka - iranistyka
 • orientalistyka - japonistyka
 • orientalistyka - koreanistyka
 • orientalistyka - kultura wschodu starożytnego
 • orientalistyka - mongolistyka i tybetologia
 • orientalistyka - sinologia
 • orientalistyka - turkologia
 • papiernictwo i poligrafia
 • pedagogika
 • pedagogika - studia online
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika specjalna
 • pedagogika zdolności i informatyki
 • physics (studies in english)
 • pielęgniarstwo
 • political science
 • political science - studia online
 • politologia
 • politologia - studia online
 • polityka społeczna
 • położnictwo
 • power engineering
 • praca socjalna
 • prawo
 • prawo - studia online
 • prawo finansowe i skarbowość
 • prawo i finanse
 • prawo i zarządzanie w biznesie
 • prawo kanoniczne
 • prawo w biznesie
 • prawo w zarządzaniu biznesem
 • prawo zatrudnienia
 • profilaktyka społeczna i resocjalizacja
 • projektowanie mody i zrównoważone zarządzanie w modzie
 • psychologia
 • psychologia - studia online
 • psychologia w biznesie
 • psychology
 • psychology - studia online
 • publikowanie współczesne
 • quantitative finance
 • radiogenomika
 • ratownictwo medyczne
 • religions of asia and africa: buddhism, islam and others
 • restoration and management of environment
 • reżyseria
 • reżyseria dźwięku
 • robotyka i automatyka
 • rolnictwo
 • rzeźba
 • samorząd terytorialny i polityka regionalna
 • scenografia
 • slawistyka
 • sociology
 • socjologia
 • socjologia cyfrowa
 • socjologia interwencji społecznych
 • socjologia stosowana i antropologia społeczna
 • specjalistyczne studia teologiczne
 • sport
 • stosowana psychologia zwierząt
 • stosunki i prawo międzynarodowe
 • stosunki międzynarodowe
 • stosunki międzynarodowe - studia online
 • studia euroazjatyckie
 • studia filologiczno-kulturoznawcze
 • studia miejskie
 • studia w zakresie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
 • studia w zakresie nauk teologicznych w dyscyplinie nauki teologiczne
 • studia wschodnie
 • sustainability studies
 • sustainable fashion design & fashion management
 • sztuka mediów
 • sztuka pisania
 • sztuki społeczne
 • taniec
 • techniki dentystyczne
 • technologia biomedyczna
 • technologia chemiczna
 • technologia drewna
 • technologia kosmetyku
 • technologia teatru lalek
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • technologie energii odnawialnej
 • telecommunications
 • telekomunikacja
 • teologia
 • terapia zajęciowa
 • toksykologia z elementami kryminalistyki
 • tourism and recreation
 • towaroznawstwo i marketing żywności
 • transport
 • turystyka i hotelarstwo
 • turystyka i rekreacja
 • ukrainistyka z językiem angielskim
 • undergraduate programme in international relations
 • undergraduate programme in political science
 • veterinary medicine
 • weterynaria
 • wiedza o teatrze
 • wokalistyka
 • wychowanie fizyczne
 • wzornictwo
 • zarządzanie
 • zarządzanie - studia online
 • zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej
 • zarządzanie big datą
 • zarządzanie dziedzictwem kulturowym
 • zarządzanie finansami i rachunkowość
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • zarządzanie i dowodzenie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zarządzanie i psychologia biznesu
 • zarządzanie i socjologia w biznesie i mediach
 • zarządzanie informacją
 • zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw
 • zarządzanie projektami
 • zarządzanie publiczne
 • zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa - perspektywa właścicielska
 • zarządzanie w wirtualnym środowisku
 • zastosowania fizyki w biologii i medycynie
 • zdrowie publiczne
 • zootechnika
 • żywienie człowieka i ocena żywności

 

Nowe kierunki studiów w Warszawie - rekrutacja 2022/2023

 

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

 1. Pielęgniarstwo I stopień niestacjonarne

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 1. Filozofia I i II stopień niestacjonarne

 2. Ochrona środowiska I i II stopień niestacjonarne

 3. Nursing

 4. archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

 5. Historia sztuki I i II stopień niestacjonarne

 6. Ochrona dóbr i kultury środowiska (II stopień)

 7. Człowiek w cyberprzestrzeni studia I stopień niestacjonarne

 8. migrantologia

 9. europeistyka studia niestacjonarne II stopień

 10. europejski rynek pracy

 11. politologia studia niestacjonarne 

 12. praca socjalna studia niestacjonarne

 13. socjologia studia niestacjonarne

 14. zarządzanie publiczne

 15. gerontologia rodzinna z poradnictwem zdrowotnym

 

Szkoła Główna Hotelarstwa i Turystyki w Warszawie

 1. Turystyka i hotelarstwo

 

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

 1. Master in big data science – studia online

 2. MASTER IN MANAGEMENT – studia online

 3. Zarządzanie i psychologia biznesu

 

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

 1. Historia

 

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

 1. biocybernetyka i inżynieria biomedyczna – studia II stopnia
   

Politechnika Warszawska

 1. Robotyka i automatyka

 

Uniwersytet Warszawski

 1. INTERDISCIPLINARY STUDIES ON SOCIAL CHANGE: MEDITERRANEAN AND OTHER EUROPEAN BORDERLANDS

 2. Chemia jądrowa i radiofarmaceutyki

 3. Radiogenomika

 4. Machine learning

 5. IBERYSTYKA: HISPANISTYKA

 6. iberystyka: portugalistyka

 7. Religions of Asia and Africa: Buddhism, Islam and Others

 8. Socjologia interwencji społecznych

 9. Praca socjalna

 10. International Management and Intercultural Communication – Global MBA

 11. oriental studies - inner asia: mongolian and tibetan studies

 12. orientalistyka - afrykanistyka

 13. orientalistyka - arabistyka

 14. orientalistyka - indologia

 15. orientalistyka - iranistyka

 16. orientalistyka - japonistyka

 17. orientalistyka - koreanistyka

 18. orientalistyka - kultura wschodu starożytnego

 19. orientalistyka - mongolistyka i tybetologia

 20. orientalistyka - sinologia

 21. orientalistyka - turkologia

 

Wyższa Szkoła Bankowa w  Warszawie

 1. Management
 2. Marketing i sprzedaż
 3. Prawo w biznesie
 4. Torusism and recreation
 5. Finanse i rachunkowość II stopień

 

Rekrutacja na studia 2022/2023 w Warszawie

Uczelnie w Warszawie - rekrutacja 2022/2023

 

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Harmonogram rekrutacji - uczelnie w Warszawie

Studia I stopnia i jednolite Studia II stopnia Dodatkowa rekrutacja Ważne informacje
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w WarszawieAkademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 20.04.2022
do 31.10.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 20.04.2022
do 31.10.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 20.04.2022
do 31.10.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 20.04.2022
do 31.10.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w WarszawieAkademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 04.05.2022
do 31.10.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 04.05.2022
do 31.10.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 04.05.2022
do 31.10.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 04.05.2022
do 31.10.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
Akademia Leona Koźmińskiego w WarszawieAkademia Leona Koźmińskiego w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 04.05.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 04.05.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 04.05.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 04.05.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w WarszawieAkademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 01.06.2022
do 04.07.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 01.06.2022
do 18.07.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  od 01.08.2022
do 12.09.2022
dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 01.06.2022
do 04.06.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 01.06.2022
do 18.07.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Pięknych w WarszawieAkademia Sztuk Pięknych w Warszawie Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 05.05.2022 do 10.06.2022 Termin rekrutacji II stopnia:  Termin dodatkowej rekrutacji:  od 01.09.2022
do 19.09.2022
dowiedz się więcej
Akademia Sztuki Wojennej w WarszawieAkademia Sztuki Wojennej w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 04.05.2022
do 15.07.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 04.05.2022
do 05.08.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  od 11.08.2022
do 22.09.2022
dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 04.05.2022
do 15.07.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 04.05.2022
do 05.08.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
Akademia Teatralna w WarszawieAkademia Teatralna w Warszawie Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  Termin rekrutacji II stopnia:  Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego w WarszawieAkademia Wychowania Fizycznego w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 09.05.2022
do 08.07.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 09.05.2022
do 13.09.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  do 09.09.2022 dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 09.05.2022
do 08.07.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 09.05.2022
do 19.09.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w WarszawieChrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 02.05.2022 do 13.07.2022 Termin rekrutacji II stopnia:  Termin dodatkowej rekrutacji:  od 16.07.2022
do 17.08.2022
dowiedz się więcej
Collegium Civitas w WarszawieCollegium Civitas w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 19.04.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 19.04.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 19.04.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 19.04.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w WarszawieCollegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 15.07.2022
do 30.09.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 15.07.2022
do 30.09.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 15.07.2022
do 30.09.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 15.07.2022
do 30.09.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w WarszawieEuropejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 03.01.2022
do 30.09.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 03.01.2022
do 30.09.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w WarszawieMazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 15.05.2022
do 30.09.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 15.05.2022
do 30.09.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 15.05.2022
do 30.09.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 15.05.2022
do 30.09.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
Politechnika WarszawskaPolitechnika Warszawska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 06.06.2022
do 06.07.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 02.08.2022
do 29.08.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  od 19.07.2022
do 21.07.2022
dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 02.08.2022
do 29.08.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 02.08.2022
do 29.08.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w WarszawiePolsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 04.05.2022
do 30.09.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 04.05.2022
do 30.09.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 04.05.2022
do 30.09.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 04.05.2022
do 30.09.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
Społeczna Akademia Nauk w WarszawieSpołeczna Akademia Nauk w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 04.04.2022
do 30.09.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 04.04.2022
do 30.09.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 04.04.2022
do 30.09.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 04.04.2022
do 30.09.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 07.06.2022
do 08.07.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 07.06.2022
do 22.08.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  od 29.07.2022
do 01.08.2022
dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 07.06.2022
do 08.07.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 07.06.2022
do 22.08.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
Szkoła Główna Handlowa w WarszawieSzkoła Główna Handlowa w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 22.06.2022
do 07.07.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 07.06.2022
do 21.06.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 22.06.2022
do 07.07.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 07.06.2022
do 21.06.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w WarszawieSzkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 06.06.2022
do 15.07.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 06.06.2022
do 15.07.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 06.06.2022
do 15.07.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 06.06.2022
do 15.07.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w WarszawieSzkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 04.05.2022
do 31.10.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 04.05.2022
do 31.10.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 04.05.2022
do 31.10.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 04.05.2022
do 31.10.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
Uczelnia Łazarskiego w WarszawieUczelnia Łazarskiego w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 25.04.2022
do 30.09.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 25.04.2022
do 30.09.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 25.04.2022
do 30.09.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 25.04.2022
do 30.09.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
Uczelnia Społeczno-Medyczna w WarszawieUczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 01.06.2022
do 15.10.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 01.06.2022
do 15.10.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 01.06.2022
do 15.10.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 01.06.2022
do 15.10.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w WarszawieUczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 04.05.2022
do 30.09.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 04.05.2022
do 30.09.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 04.05.2022
do 30.09.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 04.05.2022
do 30.09.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 07.06.2022
do 08.07.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 07.06.2022
do 08.07.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  od 05.08.2022
dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 07.06.2022
do 08.07.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 07.06.2022
do 08.07.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  od 05.08.2022
dowiedz się więcej
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w WarszawieUniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 01.05.2022 Termin rekrutacji II stopnia:  Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
Uniwersytet WarszawskiUniwersytet Warszawski stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 06.06.2022
do 05.07.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 06.06.2022
do 15.09.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  od 17.08.2022
do 12.09.2022
dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 06.06.2022
do 12.09.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 06.06.2022
do 16.09.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
VIAMODA Szkoła Wyższa w WarszawieVIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 20.01.2022
do 31.07.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 20.01.2022
do 31.07.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  Termin dodatkowej rekrutacji:  od 01.09.2022
dowiedz się więcej
Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w WarszawieWarszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  Termin rekrutacji II stopnia:  Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
Warszawski Uniwersytet MedycznyWarszawski Uniwersytet Medyczny stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 04.05.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 04.05.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  od 01.08.2022
do 07.09.2022
dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 04.05.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 04.05.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w WarszawieWIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 06.06.2022
do 30.09.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 06.06.2022
do 30.09.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 06.06.2022
do 30.09.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 06.06.2022
do 30.09.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
Wojskowa Akademia Techniczna w WarszawieWojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 01.03.2022
do 15.07.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  do 15.02.2022 Termin dodatkowej rekrutacji:  od 27.07.2022
do 22.09.2022
dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 01.03.2022
do 15.07.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  do 15.02.2022 Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w WarszawieWszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 01.05.2022
do 30.09.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 01.05.2022
do 30.09.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 01.05.2022
do 30.09.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w WarszawieWyższa Szkoła Bankowa w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 29.03.2022
do 15.10.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 29.03.2022
do 15.10.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 29.03.2022
do 15.10.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 29.03.2022
do 15.10.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w WarszawieWyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  Termin rekrutacji II stopnia:  Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 05.05.2022
do 30.09.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 05.05.2022
do 30.09.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w WarszawieWyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 04.05.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 04.05.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 04.05.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 04.05.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w WarszawieWyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 15.03.2022
do 25.09.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 15.03.2022
do 25.09.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 15.03.2022
do 25.09.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 15.03.2022
do 25.09.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Menedżerska w WarszawieWyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 20.05.2022
do 20.09.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 20.05.2022
do 20.09.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 20.05.2022
do 20.09.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 20.05.2022
do 20.09.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w WarszawieWyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 09.05.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 09.05.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 09.05.2022
Termin rekrutacji II stopnia:  od 09.05.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:  dowiedz się więcej
Collegium Verum w WarszawieCollegium Verum w Warszawie Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  Termin rekrutacji II stopnia:  Termin dodatkowej rekrutacji: 
Europejska Uczelnia w WarszawieEuropejska Uczelnia w Warszawie Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  Termin rekrutacji II stopnia:  Termin dodatkowej rekrutacji: 
Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w WarszawiePedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  Termin rekrutacji II stopnia:  Termin dodatkowej rekrutacji: 
Szkoła Główna Krajowa w WarszawieSzkoła Główna Krajowa w Warszawie Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  Termin rekrutacji II stopnia:  Termin dodatkowej rekrutacji: 
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w WarszawieSzkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  Termin rekrutacji II stopnia:  Termin dodatkowej rekrutacji: 
Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w WarszawieSzkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  od 04.04.2022 do 19.07.2022 Termin rekrutacji II stopnia:  Termin dodatkowej rekrutacji:  od 25.07.2022
do 15.09.2022
Uczelnia Korczaka w WarszawieUczelnia Korczaka w Warszawie Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  Termin rekrutacji II stopnia:  Termin dodatkowej rekrutacji: 
Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w WarszawieUczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  Termin rekrutacji II stopnia:  Termin dodatkowej rekrutacji: 
Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w WarszawieUniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  Termin rekrutacji II stopnia:  Termin dodatkowej rekrutacji: 
Warszawska Szkoła FilmowaWarszawska Szkoła Filmowa Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  Termin rekrutacji II stopnia:  Termin dodatkowej rekrutacji: 
Warszawska Szkoła ZarządzaniaWarszawska Szkoła Zarządzania Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  Termin rekrutacji II stopnia:  Termin dodatkowej rekrutacji: 
Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu w WarszawieWarszawska Wyższa Szkoła Biznesu w Warszawie Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  Termin rekrutacji II stopnia:  Termin dodatkowej rekrutacji: 
Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. PrusaWarszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  Termin rekrutacji II stopnia:  Termin dodatkowej rekrutacji: 
Warszawska Wyższa Szkoła InformatycznaWarszawska Wyższa Szkoła Informatyczna Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  Termin rekrutacji II stopnia:  Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Artystyczna w WarszawieWyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  Termin rekrutacji II stopnia:  Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie w WarszawieWyższa Szkoła Edukacja w Sporcie w Warszawie Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  Termin rekrutacji II stopnia:  Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny KonopackiejWyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  Termin rekrutacji II stopnia:  Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w WarszawieWyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  Termin rekrutacji II stopnia:  Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu w WarszawieWyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  Termin rekrutacji II stopnia:  Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w WarszawieWyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  Termin rekrutacji II stopnia:  Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w WarszawieWyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Warszawie Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  Termin rekrutacji II stopnia:  Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w WarszawieWyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  Termin rekrutacji II stopnia:  Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w WarszawieWyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie Termin rekrutacji I stopnia i jednolite:  Termin rekrutacji II stopnia:  Termin dodatkowej rekrutacji: 
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
 

Rekrutacja na studia w Warszawie

POKAŻ WIĘCEJ

 

Aktualności rekrutacyjne

POKAŻ WIĘCEJ

 

Kierunki studiów w Warszawie

Kierunki studiów - Warszawa: znaleziono 449

Uczelnia
Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania

Pokaż więcej

Nadchodzące wydarzenia

Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Administracja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Administracja - studia online I stopnia, II stopnia online
Administracja europejska I stopnia niestacjonarne
Aerospace engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
Aktorstwo jednolite stacjonarne
Aktorstwo nowych mediów I stopnia stacjonarne
Analityka medyczna jednolite stacjonarne
Analiza danych - big data II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Antropozoologia I stopnia stacjonarne
Archaeology I stopnia, II stopnia stacjonarne
Archeologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architecture I stopnia, II stopnia stacjonarne
Architektura I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Architektura krajobrazu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura przestrzeni informacyjnych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura wnętrz I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją I stopnia, II stopnia stacjonarne
Artes liberales I stopnia, II stopnia stacjonarne
Astronomia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Audiofonologia z protetyką słuchu I stopnia stacjonarne
Automatyka i robotyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Automatyka i robotyka stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne
Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Aviation law and professional pilot licence I stopnia stacjonarne
Ba law in international relations II stopnia stacjonarne
Bachelor in management I stopnia stacjonarne
Bachelor in management and artificial intelligence I stopnia stacjonarne
Bachelor of management I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Badania artystyczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo i stosunki międzynarodowe II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej II stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo żywności I stopnia stacjonarne
Big data analytics II stopnia stacjonarne
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Bioetyka II stopnia stacjonarne
Biogospodarka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Bioinformatyka i biologia systemów I stopnia, II stopnia stacjonarne
Bioinżynieria zwierząt I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biotechnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego II stopnia stacjonarne
Budownictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Budownictwo - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Budownictwo zrównoważone I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Business economics I stopnia stacjonarne
Chemia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Chemia - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Chemia jądrowa i radiofarmaceutyki I stopnia stacjonarne
Chemia kosmetyczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Chemia medyczna I stopnia stacjonarne
Chemia ogólna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Chemia żywności I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Chemiczna analiza instrumentalna I stopnia stacjonarne
Chrześcijańska turystyka religijna I stopnia stacjonarne
Civil engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
Coaching stylu życia II stopnia stacjonarne
Cognitive science II stopnia stacjonarne
Computer science I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Computer science - studia online I stopnia online
Computer science and information systems I stopnia, II stopnia stacjonarne
Cosmetology I stopnia stacjonarne
Cyberbezpieczeństwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Cybersecurity I stopnia stacjonarne, online
Cybersecurity - studia online I stopnia online
Człowiek w cyberprzestrzeni I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Data science and business analytics II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dietetics I stopnia stacjonarne, online
Dietetics - studia online I stopnia online
Dietetyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Dietetyka - studia online I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Dowodzenie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dyrygentura I stopnia, II stopnia stacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dziennikarstwo i medioznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dziennikarstwo i nowe media I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
E-biznes II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
E-business & digital marketing I stopnia, II stopnia stacjonarne
Economics I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia, II stopnia stacjonarne
Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności I stopnia stacjonarne
Ekonomia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Ekonomia - studia online I stopnia online
Ekonomia menedżerska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ekonomiczna analiza prawa II stopnia stacjonarne
Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Electric and hybrid vehicles engineering I stopnia stacjonarne
Electrical engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
Elektromobilność I stopnia, II stopnia stacjonarne
Elektronika I stopnia, II stopnia stacjonarne
Elektronika i telekomunikacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektronika i telekomunikacja - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Elektroradiologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektrotechnika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Energetyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Engineering infrastructure II stopnia stacjonarne
English philology I stopnia stacjonarne, online
English philology - studia online I stopnia online
Environmental engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
Etnologia i antropologia kulturowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
European politics and economics I stopnia stacjonarne
Europeistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Europeistyka - integracja europejska I stopnia stacjonarne
Europejski rynek pracy I stopnia niestacjonarne
Europejskie studia optyki okularowej i optometrii I stopnia stacjonarne
Farmacja jednolite stacjonarne
Fennistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Film i multimedia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia angielska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Filologia angielska - studia online I stopnia online
Filologia angielska od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia angielska z rozszerzonym językiem chińskim I stopnia stacjonarne
Filologia angielska z rozszerzonym językiem hiszpańskim I stopnia stacjonarne
Filologia angielska z rozszerzonym językiem japońskim I stopnia stacjonarne
Filologia angielska z rozszerzonym językiem koreańskim I stopnia stacjonarne
Filologia angielska z rozszerzonym językiem niemieckim I stopnia stacjonarne
Filologia bałtycka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia białoruska z językiem angielskim I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia francuska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia francuska od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia germańska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Filologia germańska - studia online I stopnia online
Filologia hiszpańska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia hiszpańska od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia iberyjska II stopnia stacjonarne
Filologia klasyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia niderlandzka od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia niemiecka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia niemiecka od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia norweska I stopnia stacjonarne
Filologia nowogrecka I stopnia stacjonarne
Filologia polska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia polskiego języka migowego II stopnia stacjonarne
Filologia romańska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia rosyjska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia rosyjska od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia szwedzka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia szwedzka od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia włoska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia włoska od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filozofia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finance and accounting I stopnia, II stopnia stacjonarne, online
Finance and accounting - studia online I stopnia, II stopnia online
Finance, international investments and accounting I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Financial management I stopnia stacjonarne
Finanse i rachunkowość I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Finanse i rachunkowość - studia online I stopnia, II stopnia online
Finanse i rachunkowość w języku angielskim I stopnia, II stopnia stacjonarne
Fizjoterapia jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Fizyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Fizyka techniczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Food science: technology and nutrition I stopnia stacjonarne
Forest information technology II stopnia stacjonarne
Fotonika I stopnia stacjonarne
Gastronomia i hotelarstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geodezja i kartografia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geodezja i kartografia - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Geodezja i kataster I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geografia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Geoinformatyka I stopnia stacjonarne
Geologia poszukiwawcza I stopnia, II stopnia stacjonarne
Geologia stosowana I stopnia stacjonarne
German philology I stopnia stacjonarne, online
German philology - studia online I stopnia online
Germanistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Globalny biznes, finanse i zarządzanie (governance) I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka przestrzenna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Graduate programme in international relations II stopnia stacjonarne
Graduate programme in political science II stopnia stacjonarne
Graduate programme in teaching english to young learners II stopnia stacjonarne
Grafika I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Helwetologia - studia szwajcarskie II stopnia stacjonarne
Higiena stomatologiczna I stopnia stacjonarne
Hispanistyka stosowana I stopnia niestacjonarne
Historia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Historia i kultura żydów I stopnia, II stopnia stacjonarne
Historia sztuki I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Horticulture II stopnia stacjonarne
Hr biznes partner II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Hungarystyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Iberystyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Iberystyka: hispanistyka I stopnia stacjonarne
Iberystyka: portugalistyka I stopnia stacjonarne
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyczne techniki zarządzania I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Informatyka - studia online I stopnia, II stopnia online
Informatyka - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Informatyka i ekonometria I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka i systemy informacyjne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Informatyka stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny I stopnia stacjonarne
Instrumentalistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Interdisciplinary studies on social change: mediterranean and other european borderlands II stopnia stacjonarne
Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka II stopnia niestacjonarne
International business economics II stopnia stacjonarne
International business management I stopnia, II stopnia stacjonarne
International business program II stopnia stacjonarne
International economics II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
International management and intercultural communication – global mba II stopnia stacjonarne
International relations I stopnia, II stopnia stacjonarne
International relations and european studies I stopnia stacjonarne
International relations and security II stopnia stacjonarne
International studies I stopnia stacjonarne
International studies in philosophy I stopnia stacjonarne
International tourism and hospitality management I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria bezpieczeństwa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria bezpieczeństwa - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Inżynieria biomedyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria chemiczna i procesowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria ekologiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria geoprzestrzenna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria i analiza danych I stopnia stacjonarne
Inżynieria i gospodarka wodna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria internetu rzeczy I stopnia stacjonarne
Inżynieria kosmiczna i satelitarna I stopnia stacjonarne
Inżynieria materiałowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria nanostruktur II stopnia stacjonarne
Inżynieria ochrony zdrowia i promocja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria systemów bezzałogowych I stopnia stacjonarne
Inżynieria systemów biotechnicznych I stopnia stacjonarne
Inżynieria środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria zarządzania I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
It management I stopnia, II stopnia stacjonarne
Italianistyka I stopnia niestacjonarne
Jazz i muzyka estradowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Język angielski w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Język i społeczeństwo II stopnia stacjonarne
Journalism and new media I stopnia stacjonarne
Kierunek lekarski jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Kierunek lekarsko-dentystyczny jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Kierunek menedżerski II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kognitywistyka I stopnia stacjonarne
Kompozycja i teoria muzyki I stopnia, II stopnia stacjonarne
Komunikacja międzykulturowa - azja i afryka II stopnia stacjonarne
Konserwacja i restauracja dzieł sztuki jednolite stacjonarne
Kosmetologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kryminologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kryptologia i cyberbezpieczeństwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kryptologia i cyberbezpieczeństwo - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Kultura japonii I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kulturoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kulturoznawstwo europy środkowo-wschodniej I stopnia, II stopnia stacjonarne
Law in international relations and business I stopnia stacjonarne
Leśnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Lingwistyka stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne
Logistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Logistyka - studia online I stopnia online
Logistyka - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Logistyka i administrowanie w mediach I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logopedia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logopedia ogólna i kliniczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Lotnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Lotnictwo i kosmonautyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Lotnictwo i kosmonautyka - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Machine learning II stopnia stacjonarne
Malarstwo I stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Management I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Management - studia online I stopnia, II stopnia online
Marketing i sprzedaż I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Master in big data science II stopnia stacjonarne, online
Master in big data science - studia online II stopnia online
Master in finance and accounting II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Master in management II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Master in management - studia online II stopnia online
Master of management II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Masters in children’s rights and childhood studies II stopnia stacjonarne
Matematyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Matematyka i analiza danych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Meblarstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechanika i budowa maszyn I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechanika i budowa maszyn - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Mechanika i projektowanie maszyn I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechanika pojazdów i maszyn roboczych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechatronics I stopnia, II stopnia stacjonarne
Mechatronics of vehicles and construcion machinery I stopnia stacjonarne
Mechatronika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechatronika - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Międzynarodowe stosunki gospodarcze I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Modern engineering in water management II stopnia stacjonarne
Muzeologia I stopnia stacjonarne
Muzyka kościelna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Muzykologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Nanoinżynieria I stopnia stacjonarne
Nauczanie fizyki I stopnia stacjonarne
Nauki o rodzinie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Nowe media i public relations II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Nursing I stopnia stacjonarne
Obronność I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Obronność państwa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ochrona dóbr kultury i środowiska I stopnia stacjonarne
Ochrona środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ogrodnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ogrodnictwo miejskie i arborystyka I stopnia stacjonarne
Optoelektronika II stopnia stacjonarne
Optometria I stopnia, II stopnia stacjonarne
Organic agriculture and food production I stopnia stacjonarne
Organizacja sztuki filmowej i telewizyjnej I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Organizowanie rynku pracy I stopnia stacjonarne
Oriental studies - inner asia: mongolian and tibetan studies II stopnia stacjonarne
Orientalistyka - afrykanistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Orientalistyka - arabistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Orientalistyka - indologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Orientalistyka - iranistyka I stopnia stacjonarne
Orientalistyka - japonistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Orientalistyka - koreanistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Orientalistyka - kultura wschodu starożytnego I stopnia, II stopnia stacjonarne
Orientalistyka - mongolistyka i tybetologia I stopnia stacjonarne
Orientalistyka - sinologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Orientalistyka - turkologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Papiernictwo i poligrafia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Pedagogika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Pedagogika - studia online I stopnia, II stopnia online
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i szkolna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite stacjonarne, niestacjonarne, online
Pedagogika resocjalizacyjna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika specjalna jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika zdolności i informatyki I stopnia, II stopnia stacjonarne
Penitencjarystyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Physics (studies in english) II stopnia stacjonarne
Pielęgniarstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Political science I stopnia stacjonarne, online
Political science - studia online I stopnia online
Politologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Politologia - studia online I stopnia online
Polityka społeczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Położnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Power engineering I stopnia stacjonarne
Praca socjalna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawo jednolite stacjonarne, niestacjonarne, online
Prawo - studia online jednolite online
Prawo dla magistrów i licencjatów jednolite niestacjonarne
Prawo finansowe i skarbowość II stopnia niestacjonarne
Prawo i finanse I stopnia, jednolite stacjonarne
Prawo i zarządzanie w biznesie II stopnia niestacjonarne
Prawo kanoniczne jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Prawo w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawo w zarządzaniu biznesem I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawo zatrudnienia II stopnia niestacjonarne
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Projektowanie mody i zrównoważone zarządzanie w modzie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Psychologia I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne, online
Psychologia - studia online I stopnia, jednolite online
Psychologia dla magistrów i licencjatów jednolite niestacjonarne
Psychologia i informatyka I stopnia stacjonarne
Psychologia medyczna I stopnia niestacjonarne
Psychologia w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Psychology I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Psychology - studia online I stopnia, II stopnia online
Publikowanie współczesne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Quantitative finance II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Radiogenomika II stopnia stacjonarne
Ratownictwo medyczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Religions of asia and africa: buddhism, islam and others II stopnia stacjonarne
Restoration and management of environment II stopnia stacjonarne
Reżyseria jednolite stacjonarne
Reżyseria dźwięku I stopnia, II stopnia stacjonarne
Robotyka i automatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Rolnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Rzeźba jednolite stacjonarne
Samorząd terytorialny i polityka regionalna I stopnia stacjonarne
Scenografia II stopnia, jednolite stacjonarne
Slawistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Sociology I stopnia, II stopnia stacjonarne
Socjologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Socjologia cyfrowa II stopnia stacjonarne
Socjologia interwencji społecznych II stopnia stacjonarne
Socjologia stosowana i antropologia społeczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Specjalistyczne studia teologiczne II stopnia stacjonarne
Sport I stopnia, II stopnia stacjonarne
Stosowana psychologia zwierząt I stopnia niestacjonarne
Stosunki i prawo międzynarodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
Stosunki międzynarodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Stosunki międzynarodowe - studia online I stopnia, II stopnia online
Studia azjatyckie: chiny i azja wschodnia I stopnia stacjonarne
Studia euroazjatyckie II stopnia stacjonarne
Studia filologiczno-kulturoznawcze I stopnia stacjonarne
Studia miejskie II stopnia stacjonarne
Studia wschodnie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Sustainability studies II stopnia stacjonarne
Sustainable fashion design & fashion management I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Sztuka mediów I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Sztuka pisania I stopnia stacjonarne
Sztuki społeczne II stopnia stacjonarne
Taniec I stopnia, II stopnia stacjonarne
Techniki dentystyczne I stopnia stacjonarne
Technologia biomedyczna I stopnia stacjonarne
Technologia chemiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologia drewna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologia kosmetyku II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologia teatru lalek I stopnia stacjonarne
Technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologie energii odnawialnej I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Telecommunications I stopnia stacjonarne
Telekomunikacja I stopnia, II stopnia stacjonarne
Teologia I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Terapia zajęciowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Toksykologia z elementami kryminalistyki II stopnia niestacjonarne
Tourism and recreation I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Towaroznawstwo i marketing żywności I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Transport I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Turystyka i hotelarstwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Turystyka i rekreacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ukrainistyka z językiem angielskim I stopnia, II stopnia stacjonarne
Undergraduate programme in international relations I stopnia stacjonarne
Undergraduate programme in political science I stopnia stacjonarne
Veterinary medicine jednolite stacjonarne
Weterynaria jednolite stacjonarne
Wiedza o teatrze I stopnia, II stopnia stacjonarne
Wokalistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wychowanie fizyczne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wzornictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Zarządzanie - studia online I stopnia, II stopnia online
Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie big datą II stopnia stacjonarne
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie finansami i rachunkowość I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie i dowodzenie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie i psychologia biznesu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie i socjologia w biznesie i mediach I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie informacją I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie projektami II stopnia stacjonarne
Zarządzanie publiczne I stopnia stacjonarne
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa - perspektywa właścicielska II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie w wirtualnym środowisku II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie zasobami ludzkimi II stopnia niestacjonarne
Zastosowania fizyki w biologii i medycynie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zdrowie publiczne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zootechnika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Życie publiczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Żywienie człowieka i ocena żywności I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
 

Uczelnie w Warszawie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uczelnia Techniczno - Handlowa w Warszawie

Kierunki studiów: 7 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 15 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Warszawski

Kierunki studiów: 131 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 62 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 6

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Kierunki studiów: 22 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 94 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online