Spis kierunków studiów

Miejscowość
Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
 
 

Spis kierunków studiów 2021/2022

Lp. Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
1. Administracja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
2. Administracja - studia online I stopnia, II stopnia online
3. Administracja europejska I stopnia niestacjonarne
4. Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
5. Administracja i cyfryzacja I stopnia stacjonarne
6. Administracja i polityka publiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
7. Administracja publiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
8. Administracja systemami bezpieczeństwa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
9. Administracyjno - ekonomiczny II stopnia niestacjonarne
10. Administration I stopnia stacjonarne
11. Administration in international organizations II stopnia stacjonarne
12. Administrowanie środowiskiem II stopnia stacjonarne
13. Advanced biobased and bioinspired materials I stopnia stacjonarne
14. Advanced materials and nanotechnology II stopnia stacjonarne
15. Aerospace engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
16. Agriculture I stopnia, II stopnia stacjonarne
17. Agrobiznes I stopnia, II stopnia stacjonarne
18. Agroinżynieria I stopnia stacjonarne
19. Agroleśnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
20. Aktorstwo jednolite stacjonarne
21. Aktorstwo nowych mediów I stopnia stacjonarne
22. Aktorstwo teatru lalek jednolite stacjonarne
23. Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana I stopnia stacjonarne
24. Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym I stopnia stacjonarne
25. Akustyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
26. Akwakultura - biznes i technologia I stopnia stacjonarne
27. Amerykanistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
28. Analityka bezpieczeństwa I stopnia stacjonarne
29. Analityka biznesowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
30. Analityka biznesu I stopnia stacjonarne
31. Analityka chemiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
32. Analityka chemiczna i spożywcza I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
33. Analityka gospodarcza I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
34. Analityka i komunikacja w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
35. Analityka i kreatywność społeczna I stopnia stacjonarne
36. Analityka i zarządzanie publiczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
37. Analityka medyczna jednolite stacjonarne, niestacjonarne
38. Analityka środowiskowa i przemysłowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
39. Analityka weterynaryjna I stopnia stacjonarne
40. Analityka z diagnostyką molekularną I stopnia stacjonarne
41. Analityka żywności II stopnia stacjonarne
42. Analiza danych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
43. Analiza danych - big data II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
44. Analiza danych i metody pomiarowe I stopnia stacjonarne
45. Analiza i kreowanie trendów I stopnia, II stopnia stacjonarne
46. Analiza i przetwarzanie danych II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
47. Angielski język biznesu I stopnia stacjonarne
48. Anglistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
49. Anglistyka od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
50. Animacja I stopnia, II stopnia stacjonarne
51. Animacja kultury I stopnia, II stopnia stacjonarne
52. Animacja kultury i twórczej aktywności w sieci I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
53. Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną I stopnia stacjonarne
54. Antropologia literatury, teatru i filmu II stopnia stacjonarne
55. Antropozoologia I stopnia stacjonarne
56. Aplikacje internetu rzeczy II stopnia stacjonarne
57. Applied anthropology I stopnia stacjonarne
58. Applied economic and social analysis I stopnia stacjonarne
59. Applied informatics I stopnia, II stopnia stacjonarne
60. Applied mathematics II stopnia stacjonarne
61. Aquaculture and fisheries I stopnia stacjonarne
62. Aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi II stopnia stacjonarne
63. Archaeology I stopnia, II stopnia stacjonarne
64. Archeologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
65. Architecture I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
66. Architektura I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
67. Architektura informacji I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
68. Architektura krajobrazu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
69. Architektura przestrzeni informacyjnych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
70. Architektura przestrzeni kulturowych I stopnia, II stopnia stacjonarne
71. Architektura wnętrz I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
72. Architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna I stopnia, II stopnia stacjonarne
73. Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi I stopnia, II stopnia stacjonarne
74. Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją I stopnia, II stopnia stacjonarne
75. Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
76. Art & design II stopnia stacjonarne
77. Artes liberales I stopnia, II stopnia stacjonarne
78. Arteterapia I stopnia, II stopnia stacjonarne
79. Astrofizyka i kosmologia II stopnia stacjonarne
80. Astronomia I stopnia, II stopnia stacjonarne
81. Audiofonologia I stopnia stacjonarne
82. Audiofonologia z protetyką słuchu I stopnia stacjonarne
83. Audyt finansowy II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
84. Automatic control and robotics II stopnia stacjonarne
85. Automatyka i elektronika I stopnia stacjonarne
86. Automatyka i elektrotechnika przemysłowa I stopnia stacjonarne
87. Automatyka i informatyka przemysłowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
88. Automatyka i robotyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
89. Automatyka i robotyka przemysłowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
90. Automatyka i robotyka stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne
91. Automatyka przemysłowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
92. Automatyka przemysłowa i robotyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
93. Automatyka, cybernetyka i robotyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
94. Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
95. Automatyka, robotyka i systemy sterowania I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
96. Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych I stopnia, II stopnia stacjonarne
97. Automatyzacja procesów biznesowych - bpa I stopnia stacjonarne
98. Aviation law and professional pilot licence I stopnia stacjonarne
99. Aviation management I stopnia stacjonarne
100. Ba law in business management I stopnia stacjonarne
101. Ba law in international relations I stopnia, II stopnia stacjonarne
102. Bachelor in business administration I stopnia stacjonarne
103. Bachelor in management I stopnia stacjonarne
104. Bachelor in management and artificial intelligence I stopnia stacjonarne
105. Bachelor of business and administration I stopnia stacjonarne
106. Bachelor of management I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
107. Badania artystyczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
108. Balkan studies II stopnia stacjonarne
109. Bałkanistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
110. Bałtyckie studia kulturowe II stopnia stacjonarne
111. Bankowość i finanse cyfrowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
112. Bankowość i zarządzanie ryzykiem II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
113. Behawiorystyka zwierząt I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
114. Bezpieczeństwo ekologiczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
115. Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
116. Bezpieczeństwo i higiena pracy I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
117. Bezpieczeństwo i prawo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
118. Bezpieczeństwo i produkcja żywności I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
119. Bezpieczeństwo informacyjne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
120. Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
121. Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna I stopnia stacjonarne
122. Bezpieczeństwo międzynarodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
123. Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
124. Bezpieczeństwo morskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
125. Bezpieczeństwo narodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
126. Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
127. Bezpieczeństwo państwa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
128. Bezpieczeństwo produktów zwierzęcych I stopnia stacjonarne
129. Bezpieczeństwo publiczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
130. Bezpieczeństwo w biznesie I stopnia niestacjonarne
131. Bezpieczeństwo w biznesie i administracji I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
132. Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej II stopnia stacjonarne
133. Bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce I stopnia stacjonarne
134. Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
135. Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia online I stopnia, II stopnia online
136. Bezpieczeństwo wodne I stopnia stacjonarne
137. Bezpieczeństwo zdrowotne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
138. Bezpieczeństwo żywności I stopnia stacjonarne
139. Big data analytics II stopnia stacjonarne
140. Bim – modelowanie i zarządzanie informacją o budynku II stopnia stacjonarne
141. Bioanalityka chemiczna I stopnia stacjonarne
142. Bioanalytical technologies II stopnia stacjonarne
143. Biobezpieczeństwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
144. Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe I stopnia stacjonarne
145. Biobiznes II stopnia stacjonarne
146. Biochemia I stopnia, II stopnia stacjonarne
147. Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna I stopnia stacjonarne
148. Bioetyka II stopnia stacjonarne
149. Biofizyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
150. Biofizyka molekularna i komórkowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
151. Biogospodarka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
152. Biogospodarka zrównoważona II stopnia stacjonarne
153. Bioinformatics I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
154. Bioinformatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
155. Bioinformatyka i biologia systemów I stopnia, II stopnia stacjonarne
156. Bioinżynieria I stopnia, II stopnia stacjonarne
157. Bioinżynieria produkcji żywności I stopnia stacjonarne
158. Bioinżynieria zwierząt I stopnia, II stopnia stacjonarne
159. Biokosmetologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
160. Biologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
161. Biologia człowieka I stopnia, II stopnia stacjonarne
162. Biologia i zdrowie człowieka I stopnia, II stopnia stacjonarne
163. Biologia kryminalistyczna I stopnia stacjonarne
164. Biologia medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
165. Biologia nauczycielska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
166. Biologia sądowa I stopnia stacjonarne
167. Biologia stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne
168. Biologia z przygotowaniem pedagogicznym II stopnia stacjonarne
169. Biologiczne podstawy kryminalistyki II stopnia stacjonarne
170. Biology I stopnia stacjonarne
171. Biomechanika inżynierska I stopnia, II stopnia stacjonarne
172. Biomedical engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
173. Biomedical engineering and technologies I stopnia stacjonarne
174. Biomedycyna I stopnia, II stopnia stacjonarne
175. Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne I stopnia stacjonarne
176. Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
177. Biostatystyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
178. Biotechnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
179. Biotechnologia medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
180. Biotechnologia molekularna II stopnia stacjonarne
181. Biotechnologia stosowana roślin I stopnia stacjonarne
182. Biotechnology I stopnia, II stopnia stacjonarne
183. Biznes chemiczny I stopnia, II stopnia stacjonarne
184. Biznes elektroniczny I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
185. Biznes i administracja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
186. Biznes i technologia ekologiczna II stopnia stacjonarne
187. Biżuteria I stopnia, II stopnia stacjonarne
188. Browarnictwo i słodownictwo I stopnia stacjonarne
189. Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego II stopnia stacjonarne
190. Budowa jachtów I stopnia stacjonarne
191. Budownictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
192. Budownictwo - inżynier europejski I stopnia stacjonarne
193. Budownictwo - studia wojskowe jednolite stacjonarne
194. Budownictwo z wykorzystaniem technologii bim I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
195. Budownictwo zrównoważone I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
196. Business and finance management II stopnia stacjonarne
197. Business and languages I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
198. Business and technology I stopnia stacjonarne
199. Business economics I stopnia stacjonarne
200. Business management I stopnia, II stopnia stacjonarne
201. Business management and leadership I stopnia stacjonarne
202. Business studies I stopnia stacjonarne
203. Central european and balkan studies I stopnia stacjonarne
204. Ceramika I stopnia, II stopnia stacjonarne
205. Chemia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
206. Chemia - nauczyciel chemii I stopnia stacjonarne
207. Chemia - studia wojskowe jednolite stacjonarne
208. Chemia aplikacyjna I stopnia stacjonarne
209. Chemia budowlana I stopnia, II stopnia stacjonarne
210. Chemia i analityka przemysłowa I stopnia stacjonarne
211. Chemia i inżynieria materiałów I stopnia, II stopnia stacjonarne
212. Chemia i technologia żywności I stopnia stacjonarne
213. Chemia i toksykologia sądowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
214. Chemia kosmetyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
215. Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu I stopnia, II stopnia stacjonarne
216. Chemia kryminalistyczna II stopnia stacjonarne
217. Chemia kryminalistyczna i sądowa II stopnia stacjonarne
218. Chemia materiałów i nanotechnologia I stopnia stacjonarne
219. Chemia materiałowa II stopnia stacjonarne
220. Chemia medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
221. Chemia ogólna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
222. Chemia techniczna I stopnia stacjonarne
223. Chemia w kryminalistyce II stopnia stacjonarne
224. Chemia zrównoważonego rozwoju I stopnia stacjonarne
225. Chemia żywności I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
226. Chemical and process engineering I stopnia stacjonarne
227. Chemical engineering I stopnia stacjonarne
228. Chemical technology I stopnia, II stopnia stacjonarne
229. Chemiczna analiza instrumentalna I stopnia stacjonarne
230. Chemistry I stopnia, II stopnia stacjonarne
231. Chłodnictwo i klimatyzacja I stopnia stacjonarne
232. Civil engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
233. Cloud computing I stopnia stacjonarne
234. Coaching filozoficzny I stopnia stacjonarne
235. Coaching i doradztwo filozoficzne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
236. Coaching medyczny II stopnia stacjonarne
237. Coaching stylu życia II stopnia stacjonarne
238. Cognitive science II stopnia stacjonarne
239. Cognitive technologies II stopnia stacjonarne
240. Comparative heritage studies II stopnia stacjonarne
241. Computer engineering I stopnia stacjonarne
242. Computer science I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
243. Computer science - bsc. degree program I stopnia stacjonarne
244. Computer science and information systems I stopnia, II stopnia stacjonarne
245. Computer science and information technology II stopnia stacjonarne
246. Control, electronic and information engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
247. Cosmetology I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
248. Creative management in new media II stopnia stacjonarne
249. Criminal justice I stopnia stacjonarne
250. Criminology and criminial justice I stopnia stacjonarne
251. Cultural communication I stopnia, II stopnia stacjonarne
252. Cyber security I stopnia stacjonarne
253. Cyberbezpieczeństwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
254. Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie I stopnia stacjonarne
255. Człowiek w cyberprzestrzeni I stopnia stacjonarne
256. Data engineering I stopnia stacjonarne
257. Data science I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
258. Data science and business analytics II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
259. Design I stopnia stacjonarne
260. Design i komunikacja społeczna I stopnia stacjonarne
261. Design i zarządzanie projektami I stopnia, II stopnia stacjonarne
262. Design krajobrazu I stopnia, II stopnia stacjonarne
263. Design w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
264. Diagnostyka molekularna II stopnia stacjonarne
265. Diagnostyka sportowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
266. Dialog i doradztwo społeczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
267. Dietetics I stopnia stacjonarne
268. Dietetics- bachelor studies in english I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
269. Dietetyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
270. Dietetyka - studia online II stopnia online
271. Dietetyka i ekologiczna żywność II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
272. Dietetyka z promocją zdrowia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
273. Digital and technology solutions I stopnia stacjonarne
274. Digital design I stopnia stacjonarne
275. Digital media - kreatywność, analiza, zarządzanie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
276. Doradztwo filozoficzne i coaching I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
277. Doradztwo inwestycyjno-gospodarcze I stopnia stacjonarne
278. Doradztwo kariery i doradztwo zawodowe I stopnia stacjonarne
279. Doradztwo ogrodnicze II stopnia niestacjonarne
280. Doradztwo podatkowe II stopnia stacjonarne
281. Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa II stopnia niestacjonarne
282. Doradztwo polityczne i publiczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
283. Dowodzenie I stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
284. Drug discovery and development II stopnia stacjonarne
285. Dwujęzyczność i komunikacja kulturowa I stopnia stacjonarne
286. Dwujęzykowe studia dla tłumaczy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
287. Dyplomacja I stopnia stacjonarne
288. Dyplomacja europejska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
289. Dyrygentura I stopnia, II stopnia stacjonarne
290. Dziedzictwo kultury materialnej I stopnia stacjonarne
291. Dziennikarstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
292. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
293. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia online I stopnia online
294. Dziennikarstwo i kultura mediów I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
295. Dziennikarstwo i medioznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
296. Dziennikarstwo i nowe media I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
297. Dziennikarstwo i zarządzanie mediami II stopnia stacjonarne
298. Dziennikarstwo międzynarodowe I stopnia stacjonarne
299. Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji I stopnia, II stopnia stacjonarne
300. E-administracja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
301. E-biznes II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
302. E-business & digital marketing I stopnia, II stopnia stacjonarne
303. E-commerce II stopnia stacjonarne
304. E-edytorstwo i techniki redakcyjne I stopnia stacjonarne
305. E-gospodarka przestrzenna II stopnia stacjonarne
306. E-historia I stopnia niestacjonarne
307. E-pedagogika II stopnia niestacjonarne
308. Earth sciences in a changing world I stopnia stacjonarne
309. Ecology and evolution II stopnia stacjonarne
310. Economics I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
311. Economics and it applications I stopnia stacjonarne
312. Edukacja artystyczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
313. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I stopnia, II stopnia stacjonarne
314. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
315. Edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
316. Edukacja kulturalna II stopnia stacjonarne
317. Edukacja techniczno - informatyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
318. Edukacja techniczno-informatyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
319. Edytorstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
320. Edytorstwo klasyczne i cyfrowe II stopnia stacjonarne
321. Ekobiznes I stopnia stacjonarne
322. Ekoenergetyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
323. Ekologia i środowisko I stopnia stacjonarne
324. Ekologia miasta I stopnia stacjonarne
325. Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności I stopnia stacjonarne
326. Ekologiczne źródła energii I stopnia, II stopnia stacjonarne
327. Ekomiasto I stopnia stacjonarne
328. Ekonometria i analityka danych I stopnia stacjonarne
329. Ekonomia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
330. Ekonomia - studia online I stopnia online
331. Ekonomia biznesu i finanse I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
332. Ekonomia menedżerska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
333. Ekonomia społeczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
334. Ekonomia studia w języku angielskim I stopnia, II stopnia stacjonarne
335. Ekonomiczna analiza prawa II stopnia stacjonarne
336. Ekorehabilitacja I stopnia stacjonarne
337. Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
338. Eksploatacja zasobów naturalnych I stopnia stacjonarne
339. Electric and hybrid vehicles engineering I stopnia stacjonarne
340. Electrical engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
341. Electronic and telecommunication engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
342. Electronics and telecommunications I stopnia, II stopnia stacjonarne
343. Elektromechatronika I stopnia stacjonarne
344. Elektromobilność I stopnia stacjonarne
345. Elektromobilność i energia odnawialna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
346. Elektroniczne przetwarzanie informacji I stopnia, II stopnia stacjonarne
347. Elektronika I stopnia, II stopnia stacjonarne
348. Elektronika i telekomunikacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
349. Elektronika i telekomunikacja - studia wojskowe jednolite stacjonarne
350. Elektronika przemysłowa I stopnia stacjonarne
351. Elektroradiologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
352. Elektrotechnika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
353. Elektrotechnika i automatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
354. Energetyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
355. Energetyka cieplna I stopnia stacjonarne
356. Energetyka i inżynieria środowiska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
357. Energetyka odnawialna i zarządzanie energią I stopnia, II stopnia stacjonarne
358. Energetyka przemysłowa i odnawialna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
359. Energy systems in the built environment II stopnia stacjonarne
360. Engineering infrastructure II stopnia stacjonarne
361. Engineering management I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
362. Engineering management - bsc. degree program I stopnia stacjonarne
363. English in public communication I stopnia stacjonarne
364. English linguistics: theories, interfaces, technologies I stopnia stacjonarne
365. English philology I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
366. English philology - teacher training programme II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
367. English studies - american and canadian studies for intercultural communications and diplomacy II stopnia stacjonarne
368. English studies - literature and culture I stopnia stacjonarne
369. Enologia i cydrownictwo I stopnia stacjonarne
370. Environmental and plant biotechnology II stopnia stacjonarne
371. Environmental engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
372. Environmental protection II stopnia stacjonarne
373. Environmental protection and management II stopnia stacjonarne
374. Etnofilologia kaszubska I stopnia stacjonarne
375. Etnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
376. Etnologia i antropologia kulturowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
377. Etologia i psychologia zwierząt I stopnia, II stopnia stacjonarne
378. Etyka II stopnia stacjonarne
379. Etyka - mediacje i negocjacje I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
380. European cultures I stopnia stacjonarne
381. European joint master`s programme in english and american studies II stopnia stacjonarne
382. European legal studies I stopnia stacjonarne
383. European politics and economics I stopnia stacjonarne
384. European studies I stopnia, II stopnia stacjonarne
385. European union law II stopnia stacjonarne
386. Europeistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
387. Europeistyka - integracja europejska I stopnia stacjonarne
388. Europejskie studia optyki okularowej i optometrii I stopnia stacjonarne
389. Familiologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
390. Farmacja jednolite stacjonarne, niestacjonarne
391. Fennistyka II stopnia stacjonarne
392. Film i fotografia jednolite stacjonarne, niestacjonarne
393. Film i multimedia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
394. Film w nowych mediach I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
395. Filmoznawstwo i kultura mediów I stopnia, II stopnia stacjonarne
396. Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych I stopnia stacjonarne
397. Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
398. Filologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
399. Filologia angielska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
400. Filologia angielska - studia online II stopnia online
401. Filologia angielska od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
402. Filologia angielska w zakresie nauczania języka I stopnia, II stopnia stacjonarne
403. Filologia angielska z elementami translatoryki II stopnia stacjonarne
404. Filologia angielska z językiem hiszpańskim I stopnia stacjonarne
405. Filologia angielska z językiem niemieckim I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
406. Filologia angielska z językiem rosyjskim I stopnia stacjonarne
407. Filologia angielska z lingwistyką stosowaną I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
408. Filologia angielska z pedagogiką I stopnia stacjonarne
409. Filologia angielska z rozszerzonym językiem chińskim I stopnia stacjonarne
410. Filologia angielska z rozszerzonym językiem hiszpańskim I stopnia stacjonarne
411. Filologia angielska z rozszerzonym językiem japońskim I stopnia stacjonarne
412. Filologia angielska z rozszerzonym językiem niemieckim I stopnia stacjonarne
413. Filologia angielska z technologią informacyjną I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
414. Filologia angielsko - celtycka I stopnia stacjonarne
415. Filologia angielsko-rosyjska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
416. Filologia bałkańska I stopnia, II stopnia stacjonarne
417. Filologia bałtycka I stopnia, II stopnia stacjonarne
418. Filologia białoruska z językiem angielskim I stopnia, II stopnia stacjonarne
419. Filologia chorwacka z językiem serbskim I stopnia, II stopnia stacjonarne
420. Filologia czeska I stopnia, II stopnia stacjonarne
421. Filologia francuska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
422. Filologia francuska od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
423. Filologia francuska z drugim językiem romańskim I stopnia stacjonarne
424. Filologia germańska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
425. Filologia germańska - studia online II stopnia online
426. Filologia germańska z dodatkowym językiem obcym I stopnia stacjonarne
427. Filologia germańska z językiem angielskim I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
428. Filologia hiszpańska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
429. Filologia hiszpańska od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
430. Filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną II stopnia stacjonarne
431. Filologia hiszpańska z językiem angielskim I stopnia stacjonarne
432. Filologia iberyjska II stopnia stacjonarne
433. Filologia indyjska I stopnia, II stopnia stacjonarne
434. Filologia klasyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
435. Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
436. Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską I stopnia, II stopnia stacjonarne
437. Filologia koreańska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
438. Filologia niderlandzka I stopnia, II stopnia stacjonarne
439. Filologia niderlandzka od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
440. Filologia niemiecka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
441. Filologia niemiecka od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
442. Filologia norweska I stopnia stacjonarne
443. Filologia norweska od podstaw I stopnia niestacjonarne
444. Filologia nowogrecka I stopnia stacjonarne
445. Filologia obca nauczycielska II stopnia stacjonarne
446. Filologia orientalna - arabistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
447. Filologia orientalna - indologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
448. Filologia orientalna - iranistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
449. Filologia orientalna - japonistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
450. Filologia orientalna - sinologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
451. Filologia orientalna - turkologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
452. Filologia polska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
453. Filologia polska - studia online I stopnia, II stopnia online
454. Filologia polska jako obca I stopnia, II stopnia stacjonarne
455. Filologia polska nauczycielska I stopnia, II stopnia stacjonarne
456. Filologia polskiego języka migowego II stopnia stacjonarne
457. Filologia portugalska I stopnia, II stopnia stacjonarne
458. Filologia romańska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
459. Filologia romańska i iberystyka II stopnia stacjonarne
460. Filologia romańska od podstaw I stopnia stacjonarne
461. Filologia romańska z językiem obcym do wyboru I stopnia stacjonarne
462. Filologia rosyjska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
463. Filologia rosyjska - komunikacja językowa w sferze biznesu I stopnia stacjonarne
464. Filologia rosyjska - przekładoznawstwo II stopnia stacjonarne
465. Filologia rosyjska od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
466. Filologia rosyjska z językiem dodatkowym I stopnia stacjonarne
467. Filologia rumuńska I stopnia, II stopnia stacjonarne
468. Filologia skandynawska I stopnia, II stopnia stacjonarne
469. Filologia słowiańska I stopnia, II stopnia stacjonarne
470. Filologia szwedzka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
471. Filologia szwedzka od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
472. Filologia ukraińska I stopnia, II stopnia stacjonarne
473. Filologia ukraińska z językiem rosyjskim I stopnia, II stopnia stacjonarne
474. Filologia w zakresie języka angielskiego I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
475. Filologia węgierska I stopnia, II stopnia stacjonarne
476. Filologia włoska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
477. Filologia włoska od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
478. Filologia wschodniosłowiańska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
479. Filologie regionów I stopnia, II stopnia stacjonarne
480. Filozofia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
481. Filozofia i etyka I stopnia stacjonarne
482. Finance I stopnia stacjonarne
483. Finance and accounting I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
484. Finance, international investments and accounting I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
485. Financial management I stopnia stacjonarne
486. Finanse i biznes międzynarodowy I stopnia, II stopnia stacjonarne
487. Finanse i controlling II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
488. Finanse i ekonomia biznesu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
489. Finanse i inwestycje I stopnia stacjonarne
490. Finanse i rachunkowość I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
491. Finanse i rachunkowość - studia online I stopnia, II stopnia online
492. Finanse i rachunkowość acca II stopnia niestacjonarne
493. Finanse i rachunkowość w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
494. Finanse i rachunkowość w języku angielskim I stopnia, II stopnia stacjonarne
495. Finanse i rachunkowość w zarządzaniu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
496. Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia I stopnia, II stopnia stacjonarne
497. Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie II stopnia stacjonarne
498. Finanse menedżerskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
499. Finanse, audyt, inwestycje I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
500. Finanse, bankowość, ubezpieczenia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
501. Finanse, rachunkowość i podatki I stopnia stacjonarne
502. Finansowo - prawny II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
503. Fizjoterapia II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
504. Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej I stopnia stacjonarne
505. Fizyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
506. Fizyka dla firm I stopnia stacjonarne
507. Fizyka medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
508. Fizyka techniczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
509. Florystyka ze sztuką ogrodową I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
510. Food technology and human nutrition II stopnia stacjonarne
511. Forest information technology II stopnia stacjonarne
512. Forestry II stopnia stacjonarne
513. Fotografia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
514. Fotografia i film I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
515. Fotografia i kreacja przekazu wizualnego I stopnia stacjonarne
516. Fotografia i multimedia I stopnia, II stopnia stacjonarne
517. Fotonika I stopnia stacjonarne
518. Game design I stopnia stacjonarne
519. Game studies I stopnia, II stopnia stacjonarne
520. Gastronomia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
521. Gastronomia - sztuka kulinarna I stopnia, II stopnia stacjonarne
522. Gastronomia i hotelarstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
523. Gastronomia i sztuka kulinarna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
524. Genetyka i biologia eksperymentalna I stopnia, II stopnia stacjonarne
525. Geodezja i kartografia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
526. Geodezja i kartografia - studia wojskowe jednolite stacjonarne
527. Geodezja i kataster I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
528. Geodezja i planowanie przestrzenne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
529. Geofizyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
530. Geografia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
531. Geografia fizyczna z geoinformacją II stopnia stacjonarne
532. Geografia i gospodarka przestrzenna I stopnia stacjonarne
533. Geografia społeczno - ekonomiczna z elementami gis II stopnia stacjonarne
534. Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe I stopnia stacjonarne
535. Geoinformacja I stopnia, II stopnia stacjonarne
536. Geoinformacja środowiskowa II stopnia stacjonarne
537. Geoinformatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
538. Geoinformatyka i geologia środowiska I stopnia stacjonarne
539. Geoinformatyka i techniki satelitarne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
540. Geoinżynieria i eksploatacja surowców I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
541. Geoinżynieria i górnictwo otworowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
542. Geologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
543. Geologia poszukiwawcza I stopnia, II stopnia stacjonarne
544. Geologia stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne
545. Geomonitoring I stopnia stacjonarne
546. Geopolityka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
547. Geopolityka i studia strategiczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
548. Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny I stopnia stacjonarne
549. Geoturystyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
550. Germanistik I stopnia, II stopnia stacjonarne
551. Germanistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
552. Germanistyka od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
553. Gestion et technologie I stopnia stacjonarne
554. Global and development studies I stopnia stacjonarne
555. Global business services I stopnia stacjonarne
556. Global change biology II stopnia stacjonarne
557. Global communication I stopnia, II stopnia stacjonarne
558. Globalny biznes, finanse i zarządzanie (governance) I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
559. Górnictwo i geologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
560. Gospodarka cyfrowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
561. Gospodarka i administracja publiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
562. Gospodarka i ekonomia w dziejach I stopnia stacjonarne
563. Gospodarka i rozwój zrównoważony I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
564. Gospodarka i zarządzanie publiczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
565. Gospodarka miejska i nieruchomości I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
566. Gospodarka nieruchomościami I stopnia stacjonarne
567. Gospodarka obiegu zamkniętego I stopnia stacjonarne
568. Gospodarka przestrzenna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
569. Gospodarka przestrzenna - kierunek międzywydziałowy I stopnia, II stopnia stacjonarne
570. Gospodarka przestrzenna i geozarządzanie II stopnia stacjonarne
571. Gospodarka turystyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
572. Gospodarka turystyczna i gastronomia I stopnia stacjonarne
573. Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
574. Gospodarka wodna I stopnia stacjonarne
575. Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód I stopnia stacjonarne
576. Graduate programme in international relations II stopnia stacjonarne
577. Graduate programme in political science II stopnia stacjonarne
578. Graduate programme in teaching english to young learners II stopnia stacjonarne
579. Grafika I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne, online
580. Grafika - studia online I stopnia, II stopnia online
581. Grafika i multimedia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
582. Grafika komputerowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
583. Grafika komputerowa i produkcja multimedialna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
584. Grafika reklamowa i multimedia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
585. Graphic arts II stopnia stacjonarne
586. Groznawstwo I stopnia stacjonarne
587. Grupa kierunków finanse i rachunkowość I stopnia niestacjonarne
588. Grupa kierunków zarządzanie I stopnia niestacjonarne
589. Gry i grafika interaktywna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
590. Handel międzynarodowy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
591. Helwetologia - studia szwajcarskie II stopnia stacjonarne
592. Higiena stomatologiczna I stopnia stacjonarne
593. Hipologia i jeździectwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
594. Hispanistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
595. Hispanistyka od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
596. Hispanistyka stosowana I stopnia niestacjonarne
597. Historia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
598. Historia cywilizacji śródziemnomorskich II stopnia stacjonarne
599. Historia i kultura żydów I stopnia, II stopnia stacjonarne
600. Historia i teraźniejszość 40+ I stopnia stacjonarne
601. Historia sztuki I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
602. Historia w przestrzeni publicznej II stopnia stacjonarne
603. Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
604. Hr biznes partner II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
605. Human resources i coaching I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
606. Human-computer interaction II stopnia stacjonarne
607. Humanistyka cyfrowa II stopnia stacjonarne
608. Humanistyka drugiej generacji I stopnia stacjonarne
609. Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
610. Humanitarian action II stopnia stacjonarne
611. Hungarystyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
612. Hydrobiology I stopnia stacjonarne
613. Hydrografia morska I stopnia stacjonarne
614. Iberoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
615. Iberystyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
616. Ichtiologia i akwakultura I stopnia, II stopnia stacjonarne
617. Industrial and engineering chemistry I stopnia, II stopnia stacjonarne
618. Industrial biotechnology I stopnia, II stopnia stacjonarne
619. Indywidualne studia informatyczno-matematyczne I stopnia stacjonarne
620. Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
621. Informacja w środowisku cyfrowym I stopnia stacjonarne
622. Informatics I stopnia, II stopnia stacjonarne
623. Information technology I stopnia stacjonarne
624. Informatologia z biznesowym językiem angielskim II stopnia stacjonarne
625. Informatyczne techniki zarządzania I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
626. Informatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
627. Informatyka - data science II stopnia stacjonarne
628. Informatyka - studia online I stopnia, II stopnia online
629. Informatyka - studia wojskowe I stopnia, jednolite stacjonarne
630. Informatyka algorytmiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
631. Informatyka analityczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
632. Informatyka ekonomiczna I stopnia stacjonarne
633. Informatyka gier komputerowych II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
634. Informatyka i ekonometria I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
635. Informatyka i systemy informacyjne I stopnia, II stopnia stacjonarne
636. Informatyka i systemy inteligentne I stopnia, II stopnia stacjonarne
637. Informatyka medialna I stopnia stacjonarne
638. Informatyka przemysłowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
639. Informatyka społeczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
640. Informatyka stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
641. Informatyka stosowana i systemy pomiarowe I stopnia stacjonarne
642. Informatyka techniczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
643. Informatyka w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
644. Informatyka w biznesie i administracji I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
645. Informatyka w biznesie studia inżynierskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
646. Informatyka w inżynierii komputerowej I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
647. Informatyka w ochronie środowiska I stopnia stacjonarne
648. Infotronika II stopnia stacjonarne
649. Infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny I stopnia stacjonarne
650. Innovation management II stopnia stacjonarne
651. Innowacje w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
652. Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
653. Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
654. Innowacyjność produktu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
655. Inspekcja weterynaryjna I stopnia stacjonarne
656. Instrumentalistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
657. Inteligentne miasta I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
658. Inteligentny przemysł I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
659. Intellectual property and new technologies II stopnia stacjonarne
660. Intercultural communication in education and the workplace II stopnia stacjonarne
661. Interdyscyplinarne studia europejskie II stopnia stacjonarne
662. Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka II stopnia stacjonarne
663. Interdyscyplinarne studia strategiczne II stopnia stacjonarne
664. Interior design I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
665. Intermedia I stopnia, II stopnia stacjonarne
666. International and political studies I stopnia, II stopnia stacjonarne
667. International business I stopnia, II stopnia stacjonarne
668. International business economics II stopnia stacjonarne
669. International business law and arbitration II stopnia stacjonarne
670. International business management I stopnia, II stopnia stacjonarne
671. International business program II stopnia stacjonarne
672. International cultural studies II stopnia stacjonarne
673. International economic relations II stopnia stacjonarne
674. International economics II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
675. International marketing I stopnia stacjonarne
676. International master double degree program in business economics II stopnia stacjonarne
677. International master of horticultural science II stopnia stacjonarne
678. International politics and diplomacy II stopnia stacjonarne
679. International relations I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
680. International relations and area studies I stopnia stacjonarne
681. International relations and european studies I stopnia stacjonarne
682. International relations and public diplomacy II stopnia stacjonarne
683. International security I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
684. International security and development II stopnia stacjonarne
685. International studies I stopnia stacjonarne
686. International studies in philosophy I stopnia stacjonarne
687. International tourism and hospitality management I stopnia, II stopnia stacjonarne
688. International trade I stopnia stacjonarne
689. Inwestycje i nieruchomości I stopnia, II stopnia stacjonarne
690. Inżynieria akustyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
691. Inżynieria bezpieczeństwa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
692. Inżynieria bezpieczeństwa pracy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
693. Inżynieria biomedyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
694. Inżynieria chemiczna i biochemiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
695. Inżynieria chemiczna i procesowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
696. Inżynieria ciepła I stopnia, II stopnia stacjonarne
697. Inżynieria cyberprzestrzeni I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
698. Inżynieria cyklu życia produktu II stopnia stacjonarne
699. Inżynieria czystego powietrza - kierunek międzywydziałowy I stopnia stacjonarne
700. Inżynieria danych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
701. Inżynieria ekologiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
702. Inżynieria elektroniczna i komputerowa I stopnia stacjonarne
703. Inżynieria farmaceutyczna I stopnia stacjonarne
704. Inżynieria geologiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
705. Inżynieria geoprzestrzenna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
706. Inżynieria górnicza I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
707. Inżynieria i analiza danych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
708. Inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
709. Inżynieria i gospodarka wodna I stopnia, II stopnia stacjonarne
710. Inżynieria i monitoring środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
711. Inżynieria i ochrona środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne
712. Inżynieria i technologie materiałowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
713. Inżynieria i technologie nośników energii II stopnia stacjonarne
714. Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
715. Inżynieria internetu rzeczy I stopnia stacjonarne
716. Inżynieria kosmiczna i satelitarna I stopnia stacjonarne
717. Inżynieria kształtowania środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
718. Inżynieria kwantowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
719. Inżynieria logistyki I stopnia stacjonarne
720. Inżynieria lotnicza I stopnia stacjonarne
721. Inżynieria lotnicza i kosmiczna I stopnia stacjonarne
722. Inżynieria materiałów i nanomateriałów I stopnia, II stopnia stacjonarne
723. Inżynieria materiałowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
724. Inżynieria materiałowa i wytwarzania I stopnia stacjonarne
725. Inżynieria meblarstwa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
726. Inżynieria mechaniczna i materiałowa I stopnia stacjonarne
727. Inżynieria mechaniczno-medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
728. Inżynieria mechatroniczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
729. Inżynieria medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
730. Inżynieria metali nieżelaznych I stopnia, II stopnia stacjonarne
731. Inżynieria mikrosystemów mechatronicznych I stopnia, II stopnia stacjonarne
732. Inżynieria morska i brzegowa II stopnia stacjonarne
733. Inżynieria multimediów I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
734. Inżynieria naftowa i gazownicza I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
735. Inżynieria nanostruktur II stopnia stacjonarne
736. Inżynieria nowoczesnych materiałów I stopnia, II stopnia stacjonarne
737. Inżynieria obliczeniowa I stopnia stacjonarne
738. Inżynieria ochrony zdrowia i promocja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
739. Inżynieria odnawialnych źródeł energii I stopnia stacjonarne
740. Inżynieria organizacji i zarządzania I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
741. Inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
742. Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych I stopnia, II stopnia stacjonarne
743. Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno - spożywczej II stopnia stacjonarne
744. Inżynieria procesów odlewniczych I stopnia, II stopnia stacjonarne
745. Inżynieria procesów technologicznych I stopnia stacjonarne
746. Inżynieria produkcji I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
747. Inżynieria produkcji i jakości I stopnia, II stopnia stacjonarne
748. Inżynieria produkcji i zarządzania I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
749. Inżynieria produkcji w przemyśle 4.0 I stopnia stacjonarne
750. Inżynieria przemysłu spożywczego II stopnia niestacjonarne
751. Inżynieria rolnicza I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
752. Inżynieria rolnicza i leśna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
753. Inżynieria rolno-spożywcza I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
754. Inżynieria rolno-spożywcza i leśna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
755. Inżynieria środków transportu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
756. Inżynieria środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
757. Inżynieria środowiska w budownictwie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
758. Inżynieria systemów I stopnia, II stopnia stacjonarne
759. Inżynieria systemów bezzałogowych I stopnia stacjonarne
760. Inżynieria systemów biotechnicznych I stopnia stacjonarne
761. Inżynieria techniczno-informatyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
762. Inżynieria transportu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
763. Inżynieria transportu i logistyki I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
764. Inżynieria wzornictwa przemysłowego I stopnia stacjonarne
765. Inżynieria zagrożeń środowiskowych I stopnia stacjonarne
766. Inżynieria zarządzania I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
767. Inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice I stopnia stacjonarne
768. It cyber security II stopnia stacjonarne
769. It in business I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
770. It management I stopnia, II stopnia stacjonarne
771. It project management I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
772. Italianistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
773. Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem I stopnia, II stopnia stacjonarne
774. Jakość i bezpieczeństwo środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
775. Jakość i bezpieczeństwo żywności I stopnia stacjonarne
776. Jakość i rozwój produktu I stopnia, II stopnia stacjonarne
777. Japonistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
778. Jazz i muzyka estradowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
779. Jazz i muzyka rozrywkowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
780. Język angielski w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
781. Język angielski w turystyce I stopnia stacjonarne
782. Język biznesu I stopnia, II stopnia stacjonarne
783. Język francuski stosowany, z hiszpańskim I stopnia stacjonarne
784. Język francuski z angielskim - profil tłumaczeniowy I stopnia stacjonarne
785. Język i kultura rosji I stopnia niestacjonarne
786. Język i literatura rosji II stopnia niestacjonarne
787. Język i społeczeństwo II stopnia stacjonarne
788. Język niemiecki i komunikacja w biznesie II stopnia stacjonarne
789. Język niemiecki w obrocie gospodarczym I stopnia stacjonarne
790. Język polski od podstaw z językiem niemieckim I stopnia stacjonarne
791. Język polski w komunikacji społecznej I stopnia, II stopnia stacjonarne
792. Język rosyjski dla biznesu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
793. Język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych II stopnia stacjonarne
794. Język ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim) I stopnia stacjonarne
795. Journalism and new media I stopnia stacjonarne
796. Journalism and social communication I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
797. Judaistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
798. Kartografia i geomatyka II stopnia stacjonarne
799. Kierunek administracyjno-ekonomiczny II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
800. Kierunek ekonomiczno-prawny I stopnia, II stopnia stacjonarne
801. Kierunek lekarski jednolite stacjonarne, niestacjonarne
802. Kierunek lekarsko-dentystyczny jednolite stacjonarne, niestacjonarne
803. Kierunek menedżerski II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
804. Kierunek prawno - finansowy I stopnia niestacjonarne
805. Kierunek prawno-ekonomiczny I stopnia, II stopnia stacjonarne
806. Kognitywistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
807. Kognitywistyka i komunikacja I stopnia stacjonarne
808. Kognitywistyka komunikacji I stopnia, II stopnia stacjonarne
809. Kompozycja i teoria muzyki I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
810. Kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki I stopnia, II stopnia stacjonarne
811. Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
812. Komunikacja cyfrowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
813. Komunikacja europejska I stopnia, II stopnia stacjonarne
814. Komunikacja i psychologia w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
815. Komunikacja kultury i religi II stopnia stacjonarne
816. Komunikacja medialna i społeczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
817. Komunikacja międzykulturowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
818. Komunikacja międzykulturowa - azja i afryka II stopnia stacjonarne
819. Komunikacja promocyjna i kryzysowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
820. Komunikacja społeczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
821. Komunikacja wizerunkowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
822. Komunikacja wizualna I stopnia stacjonarne
823. Komunikowanie promocyjno-wizerunkowe, reklama, branding, pr II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
824. Konserwacja i restauracja dzieł sztuki jednolite stacjonarne
825. Konsulting prawny i gospodarczy II stopnia niestacjonarne
826. Koreanistyka I stopnia stacjonarne
827. Korozja II stopnia stacjonarne
828. Kosmetologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
829. Kosmetologia - studia online II stopnia online
830. Krajoznawstwo i turystyka historyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
831. Krajoznawstwo i turystyka kulturowa I stopnia stacjonarne
832. Kreatywna produkcja wideo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
833. Kreatywność społeczna I stopnia stacjonarne
834. Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
835. Kryminologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
836. Kryminologia i resocjalizacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
837. Kryminologia prawnicza II stopnia niestacjonarne
838. Kryminologia stosowana I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
839. Kryptologia i cyberbezpieczeństwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
840. Kryptologia i cyberbezpieczeństwo - studia wojskowe jednolite stacjonarne
841. Krytyka artystyczna I stopnia stacjonarne
842. Krytyka literacka II stopnia stacjonarne
843. Kultura fizyczna osób starszych I stopnia, II stopnia stacjonarne
844. Kultura fizyczna w służbach mundurowych II stopnia stacjonarne
845. Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo I stopnia stacjonarne
846. Kultura i sztuka współczesna II stopnia stacjonarne
847. Kultura rosji i narodów sąsiednich I stopnia stacjonarne
848. Kultura w mediach i komunikacji II stopnia stacjonarne
849. Kulturoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
850. Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska I stopnia, II stopnia stacjonarne
851. Kulturoznawstwo - studia online I stopnia online
852. Kulturoznawstwo - teksty kultury I stopnia, II stopnia stacjonarne
853. Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze I stopnia, II stopnia stacjonarne
854. Kulturoznawstwo europy środkowo-wschodniej I stopnia, II stopnia stacjonarne
855. Kulturoznawstwo i wiedza o mediach I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
856. Kulturoznawstwo międzynarodowe I stopnia stacjonarne
857. Kultury mediów I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
858. Kuratorstwo i teorie sztuki I stopnia, II stopnia stacjonarne
859. Kynologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
860. Latynoamerykanistyka I stopnia stacjonarne
861. Lekarski wojskowy jednolite stacjonarne
862. Leśnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
863. Liberal arts and sciences I stopnia stacjonarne
864. Lingwistyka II stopnia stacjonarne
865. Lingwistyka dla biznesu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
866. Lingwistyka dla biznesu - tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie I stopnia stacjonarne
867. Lingwistyka praktyczna i copywriting I stopnia stacjonarne
868. Lingwistyka stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
869. Lingwistyka stosowana angielsko - arabska I stopnia, II stopnia stacjonarne
870. Lingwistyka stosowana angielsko - niemiecka I stopnia, II stopnia stacjonarne
871. Lingwistyka stosowana angielsko - rosyjska I stopnia, II stopnia stacjonarne
872. Lingwistyka stosowana angielsko-ukraińska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
873. Lingwistyka stosowana niemiecko - rosyjska I stopnia, II stopnia stacjonarne
874. Lingwistyka stosowana rosyjsko - chińska I stopnia stacjonarne
875. Lingwistyka w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne
876. Lingwistyka w komunikacji specjalistycznej II stopnia stacjonarne
877. Literatura popularna i kreacje światów gier I stopnia stacjonarne
878. Literatura powszechna II stopnia stacjonarne
879. Logistics I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
880. Logistics - studia online I stopnia, II stopnia online
881. Logistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
882. Logistyka - studia inżynierskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
883. Logistyka - studia online I stopnia, II stopnia online
884. Logistyka - studia wojskowe jednolite stacjonarne
885. Logistyka ekonomiczna - studia wojskowe jednolite stacjonarne
886. Logistyka i administrowanie w mediach I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
887. Logistyka i inżynieria transportu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
888. Logistyka inżynierska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
889. Logistyka międzynarodowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
890. Logistyka w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
891. Logistyka w gospodarce II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
892. Logistyka w sektorze rolno-spożywczym I stopnia, II stopnia stacjonarne
893. Logopedia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
894. Logopedia ogólna I stopnia stacjonarne
895. Logopedia ogólna i kliniczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
896. Logopedia z audiologią I stopnia, II stopnia stacjonarne
897. Logopedia z fonoaudiologią I stopnia, II stopnia stacjonarne
898. Logopedia z językiem polskim jako obcym I stopnia stacjonarne
899. Lotnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
900. Lotnictwo i kosmonautyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
901. Lotnictwo i kosmonautyka - studia wojskowe jednolite stacjonarne
902. Malarstwo I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
903. Management I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
904. Management - studia online I stopnia, II stopnia online
905. Management and finance I stopnia stacjonarne
906. Management and law II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
907. Management and production engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
908. Manager projektów społecznych II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
909. Managment instytucji publicznych i public relations I stopnia, II stopnia stacjonarne
910. Mangement II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
911. Marketing I stopnia stacjonarne
912. Marketing and sales I stopnia stacjonarne
913. Marketing cyfrowy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
914. Marketing i komunikacja rynkowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
915. Marketing i logistyka II stopnia niestacjonarne
916. Marketing i sprzedaż I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
917. Marketing internetowy II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
918. Master in applied global economics II stopnia stacjonarne
919. Master in big data science II stopnia stacjonarne
920. Master in finance and accounting II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
921. Master in financial crime prevention II stopnia stacjonarne
922. Master in food systems II stopnia stacjonarne
923. Master in management II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
924. Master in mechanical engineering II stopnia stacjonarne
925. Master of business studies II stopnia stacjonarne
926. Master of digital entrepreneurship II stopnia stacjonarne
927. Master of liberal arts II stopnia stacjonarne
928. Master of management II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
929. Master of operations management II stopnia stacjonarne
930. Matematyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
931. Matematyka i analiza danych I stopnia stacjonarne
932. Matematyka i ekonomia I stopnia stacjonarne
933. Matematyka i statystyka I stopnia stacjonarne
934. Matematyka komputerowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
935. Matematyka stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne
936. Matematyka stosowana i technologie informatyczne I stopnia stacjonarne
937. Matematyka w finansach I stopnia, II stopnia stacjonarne
938. Matematyka w technice I stopnia, II stopnia stacjonarne
939. Materials engineering II stopnia stacjonarne
940. Materials science and engineering I stopnia stacjonarne
941. Materiały i technologie metali nieżelaznych II stopnia stacjonarne
942. Mathematics I stopnia, II stopnia stacjonarne
943. Meblarstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
944. Mechanical engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
945. Mechanika i budowa maszyn I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
946. Mechanika i budowa maszyn - studia wojskowe I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne
947. Mechanika i budowa maszyn energetycznych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
948. Mechanika i budowa pojazdów I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
949. Mechanika i projektowanie maszyn I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
950. Mechanika pojazdów i maszyn roboczych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
951. Mechatronic engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
952. Mechatronics I stopnia, II stopnia stacjonarne
953. Mechatronics of vehicles and construcion machinery I stopnia stacjonarne
954. Mechatronika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
955. Mechatronika - studia wojskowe I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne
956. Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
957. Mechatronika przemysłowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
958. Media audiowizualne i kultura cyfrowa II stopnia stacjonarne
959. Media design i marketing wizerunkowy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
960. Media i cywilizacja I stopnia stacjonarne
961. Media i komunikacja w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
962. Media interaktywne i widowiska II stopnia stacjonarne
963. Media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
964. Media kreatywne: projektowanie gier i animacji II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
965. Media społecznościowe w zarządzaniu II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
966. Mediacja sztuki I stopnia, II stopnia stacjonarne
967. Mediaworking I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
968. Medical biotechnology II stopnia stacjonarne
969. Medical physics I stopnia stacjonarne
970. Medioznawstwo I stopnia stacjonarne
971. Mediteranistyka I stopnia stacjonarne
972. Medycyna roślin I stopnia stacjonarne
973. Menedżer dziedzictwa kulturowego II stopnia stacjonarne
974. Menedżer sportu i rekreacji I stopnia stacjonarne
975. Menedżer żywności i żywienia I stopnia stacjonarne
976. Menedżersko - prawny II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
977. Metalurgia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
978. Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
979. Międzynarodowe stosunki gospodarcze I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
980. Międzynarodowe studia kulturowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
981. Międzynarodowe studia polskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
982. Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
983. Migracje międzynarodowe I stopnia stacjonarne
984. Mikro i nanotechnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
985. Mikro­elektronika w technice i medycynie I stopnia, II stopnia stacjonarne
986. Mikro- i nanotechnologie w biofizyce I stopnia, II stopnia stacjonarne
987. Mikrobiologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
988. Mikrobiologia stosowana I stopnia stacjonarne
989. Militarioznawstwo I stopnia stacjonarne
990. Mining and geology II stopnia stacjonarne
991. Modelling and data science I stopnia stacjonarne
992. Modelowanie komputerowe I stopnia stacjonarne
993. Modelowanie matematyczne i analiza danych I stopnia, II stopnia stacjonarne
994. Modern business - zarządzanie i rachunkowość I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
995. Modern business management I stopnia, II stopnia stacjonarne
996. Modern engineering in water management II stopnia stacjonarne
997. Molecular biotechnology II stopnia stacjonarne
998. Multimedia i grafika komputerowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
999. Multimedia i grafika użytkowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1000. Muzeologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
1001. Muzyka kościelna I stopnia, II stopnia stacjonarne
1002. Muzyka w mediach i produkcja muzyki I stopnia, II stopnia stacjonarne
1003. Muzyka w multimediach I stopnia, II stopnia stacjonarne
1004. Muzyka w przestrzeni publicznej I stopnia stacjonarne
1005. Muzykologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
1006. Muzykoterapia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1007. Nadzór i kontrola II stopnia stacjonarne
1008. Nanoinżynieria I stopnia stacjonarne
1009. Nanoinżynieria materiałów I stopnia stacjonarne
1010. Nanotechnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
1011. Nanotechnologie i nanomateriały I stopnia stacjonarne
1012. National security II stopnia stacjonarne
1013. Nauczanie biologii i przyrody I stopnia, II stopnia stacjonarne
1014. Nauczanie chemii II stopnia stacjonarne
1015. Nauczanie fizyki I stopnia stacjonarne
1016. Nauczanie fizyki i informatyki I stopnia stacjonarne
1017. Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego II stopnia stacjonarne
1018. Nauczanie matematyki i informatyki I stopnia, II stopnia stacjonarne
1019. Nauki o jakości I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1020. Nauki o polityce I stopnia stacjonarne
1021. Nauki o rodzinie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1022. Navigation (in english) I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1023. Nawigacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1024. Nawigacja - studia wojskowe I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne
1025. Neurobiologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
1026. Niderlandystyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
1027. Niemcoznawstwo I stopnia stacjonarne
1028. Nowe media I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1029. Nowe media i kultura cyfrowa I stopnia stacjonarne
1030. Nowe media, reklama, kultura współczesna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1031. Nowoczesne technologie w kryminalistyce I stopnia stacjonarne
1032. Nowoczesny handel I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1033. Nursing I stopnia stacjonarne
1034. Obronność I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1035. Obronność i bezpieczeństwo narodowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1036. Obronność państwa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1037. Obsługa biznesu I stopnia stacjonarne
1038. Ocean engineering II stopnia stacjonarne
1039. Oceanografia I stopnia, II stopnia stacjonarne
1040. Oceanotechnika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1041. Oceanotechnika budowa jachtów i okrętów I stopnia stacjonarne
1042. Ochrona dóbr kultury I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1043. Ochrona dóbr kultury i środowiska I stopnia stacjonarne
1044. Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego I stopnia, II stopnia stacjonarne
1045. Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo - leśna II stopnia stacjonarne
1046. Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna II stopnia niestacjonarne
1047. Ochrona środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1048. Ochrona zasobów przyrodniczych I stopnia stacjonarne
1049. Ochrona zdrowia roślin I stopnia stacjonarne
1050. Odnawialne źródła energii I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1051. Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1052. Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna I stopnia, II stopnia stacjonarne
1053. Odnowa biologiczna II stopnia niestacjonarne
1054. Ogrodnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1055. Ogrodnictwo miejskie i arborystyka I stopnia stacjonarne
1056. Okcydentalistyka I stopnia stacjonarne
1057. Optoelektronika II stopnia stacjonarne
1058. Optometria I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1059. Optyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
1060. Optyka okularowa I stopnia stacjonarne
1061. Optyka okularowa z elementami optometrii I stopnia stacjonarne
1062. Organic agriculture and food production I stopnia stacjonarne
1063. Organizacja i zarządzanie - studia menedżerskie II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1064. Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1065. Organizacja sztuki filmowej i telewizyjnej I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1066. Organizowanie rynku pracy I stopnia stacjonarne
1067. Orientalistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1068. Orientalistyka chrześcijańska I stopnia stacjonarne
1069. Papiernictwo i poligrafia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1070. Pedagogika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
1071. Pedagogika - studia online I stopnia, II stopnia online
1072. Pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1073. Pedagogika nauczycielska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1074. Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterpią I stopnia stacjonarne
1075. Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1076. Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1077. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkola jednolite stacjonarne
1078. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne, online
1079. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia online jednolite online
1080. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka obcego I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1081. Pedagogika przedszkolna i wczesznoszkolna jednolite stacjonarne
1082. Pedagogika resocjalizacyjna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1083. Pedagogika specjalna I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
1084. Pedagogika sportu I stopnia stacjonarne
1085. Pedagogika stosowana I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1086. Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną II stopnia stacjonarne
1087. Pedagogika wczesnej edukacji II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1088. Pedagogika zdolności i informatyki I stopnia stacjonarne
1089. Penitencjarystyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1090. Performatyka II stopnia stacjonarne
1091. Philosophy I stopnia, II stopnia stacjonarne
1092. Philosophy and culture of east-central europe II stopnia stacjonarne
1093. Physics (studies in english) II stopnia stacjonarne
1094. Physics and astronomy II stopnia stacjonarne
1095. Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1096. Pielęgniarstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
1097. Pielęgniarstwo - studia online I stopnia online
1098. Pielęgniarstwo pomostowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
1099. Pielęgniarstwo pomostowe - studia online I stopnia online
1100. Planowanie i organizacja przestrzeni II stopnia stacjonarne
1101. Planowanie przestrzenne I stopnia, II stopnia stacjonarne
1102. Podatki i doradztwo podatkowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1103. Pojazdy samochodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1104. Polacy i niemcy w europie II stopnia stacjonarne
1105. Politologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
1106. Politologia - studia online I stopnia, II stopnia online
1107. Polityka społeczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1108. Polityki miejskie i doradztwo publiczne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1109. Polonistyczne – germanistyczne wspólne studia nauczycielskie I stopnia stacjonarne
1110. Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
1111. Polonistyka antropologiczno-kulturowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
1112. Polonistyka stosowana I stopnia stacjonarne
1113. Polonistyka-komparystyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
1114. Polsko - niemieckie studia kulturowe i translatorskie I stopnia stacjonarne
1115. Położnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1116. Poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna II stopnia stacjonarne
1117. Porównawcze studia cywilizacji I stopnia, II stopnia stacjonarne
1118. Portugalistyka II stopnia stacjonarne
1119. Portugalistyka: studia portugalsko-brazylijskie I stopnia stacjonarne
1120. Power engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
1121. Praca socjalna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1122. Praca socjalna - studia online I stopnia online
1123. Praca socjalna i ekonomia społeczna II stopnia stacjonarne
1124. Prawno - administracyjny I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1125. Prawno - biznesowy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1126. Prawno - menadżerski II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1127. Prawo II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne, online
1128. Prawo - studia online jednolite online
1129. Prawo dla magistrów i licencjatów jednolite stacjonarne, niestacjonarne
1130. Prawo europejskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
1131. Prawo finansowe i skarbowość II stopnia niestacjonarne
1132. Prawo i finanse I stopnia, jednolite stacjonarne
1133. Prawo i podatki w biznesie I stopnia niestacjonarne
1134. Prawo i zarządzanie w biznesie II stopnia niestacjonarne
1135. Prawo internetu i ochrony informacji I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1136. Prawo kanoniczne jednolite stacjonarne, niestacjonarne
1137. Prawo medyczne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1138. Prawo międzynarodowe i prawo unii europejskiej II stopnia stacjonarne
1139. Prawo ochrony danych osobowych II stopnia niestacjonarne
1140. Prawo ochrony zasobów naturalnych I stopnia stacjonarne
1141. Prawo ochrony zdrowia II stopnia niestacjonarne
1142. Prawo podatkowe i rachunkowość II stopnia niestacjonarne
1143. Prawo służb mundurowych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1144. Prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1145. Prawo w administracji i gospodarce II stopnia niestacjonarne
1146. Prawo w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1147. Prawo w samorządzie terytorialnym II stopnia niestacjonarne
1148. Prawo w zarządzaniu biznesem I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1149. Prawo własności intelektualnej i nowych mediów I stopnia stacjonarne
1150. Prawo zamówień publicznych II stopnia niestacjonarne
1151. Prawo zatrudnienia II stopnia niestacjonarne
1152. Prawo zatrudnienia - kadry i płace II stopnia niestacjonarne
1153. Product & process management II stopnia stacjonarne
1154. Produkcja form audiowizualnych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1155. Produkcja i bezpieczeństwo żywności I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1156. Produkcja i marketing żywności I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1157. Produkcja medialna I stopnia, II stopnia stacjonarne
1158. Produkcja teatralna i organizacja wydarzeń I stopnia stacjonarne
1159. Profilaktyka społeczna i resocjalizacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1160. Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia I stopnia, II stopnia stacjonarne
1161. Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej I stopnia, II stopnia stacjonarne
1162. Projektowanie graficzne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1163. Projektowanie i budowa jachtów I stopnia stacjonarne
1164. Projektowanie kultury I stopnia stacjonarne
1165. Projektowanie mebla I stopnia, II stopnia stacjonarne
1166. Projektowanie mebli I stopnia, II stopnia stacjonarne
1167. Projektowanie ubioru I stopnia, II stopnia stacjonarne
1168. Projektowanie wnętrz I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1169. Protetyka słuchu II stopnia stacjonarne
1170. Przedsiębiorczość I stopnia, II stopnia stacjonarne
1171. Przedsiębiorczość i finanse I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1172. Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce I stopnia, II stopnia stacjonarne
1173. Przedsiębiorczość i inwestycje I stopnia stacjonarne
1174. Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami I stopnia stacjonarne
1175. Przekład literacki II stopnia stacjonarne
1176. Przekład rosyjsko - polski z dodatkowym językiem obcym II stopnia stacjonarne
1177. Przekładoznawstwo II stopnia stacjonarne
1178. Przekładoznawstwo literacko-kulturowe II stopnia stacjonarne
1179. Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny II stopnia stacjonarne
1180. Przemysłowe technologie informatyczne I stopnia stacjonarne
1181. Przetwórstwo tworzyw sztucznych I stopnia stacjonarne
1182. Przewodnictwo i pilotaż turystyczny I stopnia stacjonarne
1183. Psychologia I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne, online
1184. Psychologia - studia online I stopnia, jednolite online
1185. Psychologia dla magistrów jednolite niestacjonarne
1186. Psychologia dla magistrów i licencjatów jednolite niestacjonarne
1187. Psychologia i biologia zwierząt jednolite stacjonarne, niestacjonarne
1188. Psychologia i informatyka I stopnia stacjonarne
1189. Psychologia medyczna I stopnia niestacjonarne
1190. Psychologia w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1191. Psychologia w zarządzaniu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1192. Psychologia zdrowia jednolite stacjonarne, niestacjonarne
1193. Psychoprofilaktyka I stopnia stacjonarne
1194. Pszczelarstwo w agrosystemach I stopnia stacjonarne
1195. Public management II stopnia stacjonarne
1196. Public relations I stopnia, II stopnia stacjonarne
1197. Public relations i zarządzanie informacją I stopnia stacjonarne
1198. Publikowanie cyfrowe i sieciowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1199. Publikowanie współczesne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1200. Quantitative finance II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1201. Quantum information technology II stopnia stacjonarne
1202. Rachunkowość I stopnia stacjonarne
1203. Rachunkowość i administracja kadrowo-płacowa I stopnia niestacjonarne
1204. Rachunkowość i controlling I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1205. Rachunkowość i finanse biznesu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1206. Rachunkowość i finanse w zarządzaniu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1207. Rachunkowość i podatki I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1208. Rachunkowość i zarządzanie finansami II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1209. Ratownictwo medyczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1210. Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
1211. Recykling i metalurgia I stopnia, II stopnia stacjonarne
1212. Region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe I stopnia stacjonarne
1213. Rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1214. Relacje międzykulturowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
1215. Religioznawstwo I stopnia stacjonarne
1216. Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata I stopnia, II stopnia stacjonarne
1217. Renewable energy sources and waste management II stopnia stacjonarne
1218. Resocjalizacja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1219. Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1220. Restoration and management of environment II stopnia stacjonarne
1221. Retoryka stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne
1222. Rewitalizacja dróg wodnych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1223. Rewitalizacja miast II stopnia stacjonarne
1224. Rewitalizacja terenów zdegradowanych I stopnia, II stopnia stacjonarne
1225. Reżyseria I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne
1226. Reżyseria dźwięku I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1227. Robotyka i automatyzacja procesów I stopnia, II stopnia stacjonarne
1228. Robotyzacja procesów wytwórczych I stopnia, II stopnia stacjonarne
1229. Rolnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1230. Rolnictwo ekologiczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1231. Rolnictwo i agrobiznes I stopnia niestacjonarne
1232. Romanistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
1233. Rosjanoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
1234. Rosjoznawstwo I stopnia stacjonarne
1235. Rusycystyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
1236. Rynek finansowy - doradztwo inwestycyjne II stopnia stacjonarne
1237. Rynek nieruchomości II stopnia stacjonarne
1238. Rynki finansowe II stopnia stacjonarne
1239. Rzeźba I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne
1240. Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1241. Samorząd terytorialny i polityka regionalna I stopnia stacjonarne
1242. Scenografia I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne
1243. Sieci i instalacje budowlane I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1244. Sinologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
1245. Skandynawistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1246. Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1247. Slawistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
1248. Social sciences I stopnia stacjonarne
1249. Sociology I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1250. Socjologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
1251. Socjologia - studia online I stopnia, II stopnia online
1252. Socjologia bezpieczeństwa wewnętrznego I stopnia stacjonarne
1253. Socjologia cyfrowa II stopnia stacjonarne
1254. Socjologia ekonomiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
1255. Socjologia grup dyspozycyjnych I stopnia, II stopnia stacjonarne
1256. Socjologia stosowana i antropologia społeczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1257. Socjotechnika i oddziaływanie społeczne I stopnia stacjonarne
1258. Specjalistyczne studia teologiczne II stopnia stacjonarne
1259. Społeczeństwo informacyjne I stopnia, II stopnia stacjonarne
1260. Sport I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1261. Sport i wellness I stopnia stacjonarne
1262. Sport, fitness, wellness i spa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1263. Środki transportu i logistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1264. Środkowoeuropejskie studia historyczne II stopnia stacjonarne
1265. Stosowana psychologia zwierząt I stopnia niestacjonarne
1266. Stosunki i prawo międzynarodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
1267. Stosunki międzynarodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
1268. Stosunki międzynarodowe - studia online I stopnia, II stopnia online
1269. Studia afrykańskie I stopnia stacjonarne
1270. Studia azjatyckie I stopnia, II stopnia stacjonarne
1271. Studia azjatyckie: chiny i azja wschodnia I stopnia stacjonarne
1272. Studia bałkańskie I stopnia stacjonarne
1273. Studia bliskowschodnie I stopnia stacjonarne
1274. Studia dualne - żywienie zwierząt II stopnia stacjonarne
1275. Studia eurazjatyckie I stopnia, II stopnia stacjonarne
1276. Studia euroazjatyckie II stopnia stacjonarne
1277. Studia europejskie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1278. Studia filologiczno-kulturoznawcze I stopnia stacjonarne
1279. Studia menedżerskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1280. Studia menedżersko - prawne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1281. Studia menedżersko - psychologiczne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
1282. Studia menedżersko - psychologiczne - studia online II stopnia online
1283. Studia miejskie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1284. Studia nad buddyzmem I stopnia stacjonarne
1285. Studia nad buddyzmem współczesnym II stopnia stacjonarne
1286. Studia nad chinami I stopnia stacjonarne
1287. Studia nad indiami i azją południową I stopnia stacjonarne
1288. Studia nad japonią I stopnia stacjonarne
1289. Studia nad koreą I stopnia stacjonarne
1290. Studia nad nauką i technologią II stopnia stacjonarne
1291. Studia nad wojną i wojskowością I stopnia, II stopnia stacjonarne
1292. Studia niderlandystyczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
1293. Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie II stopnia stacjonarne
1294. Studia o polsce I stopnia stacjonarne
1295. Studia pisarskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
1296. Studia polskie z językiem angielskim I stopnia stacjonarne
1297. Studia polsko - ukraińskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
1298. Studia polsko-niemieckie I stopnia stacjonarne
1299. Studia skandynawskie I stopnia stacjonarne
1300. Studia skandynawsko-bałtyckie I stopnia stacjonarne
1301. Studia slawistyczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
1302. Studia śródziemnomorskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
1303. Studia w języku angielskim I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1304. Studia w języku rosyjskim I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1305. Studia wojskowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
1306. Studia wschodnie I stopnia, II stopnia stacjonarne
1307. Studium aktorskie I stopnia stacjonarne
1308. Sustainability studies II stopnia stacjonarne
1309. Systemy diagnostyczne w medycynie I stopnia stacjonarne
1310. Systemy i urządzenia przemysłowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1311. Systemy informacyjne w bezpieczeństwie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1312. Systemy informacyjne w bezpieczeństwie - studia wojskowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
1313. Systemy sterowania inteligentnymi budynkami I stopnia stacjonarne
1314. Sztuczna inteligencja I stopnia, II stopnia stacjonarne
1315. Sztuczna inteligencja i data science II stopnia stacjonarne
1316. Sztuka i edukacja I stopnia, II stopnia stacjonarne
1317. Sztuka i media I stopnia stacjonarne
1318. Sztuka i wzornictwo ceramiki I stopnia, II stopnia stacjonarne
1319. Sztuka i wzornictwo szkła I stopnia, II stopnia stacjonarne
1320. Sztuka mediów I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1321. Sztuka mediów i edukacja wizualna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1322. Sztuka ogrodowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1323. Sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne I stopnia stacjonarne
1324. Sztuka pisania I stopnia, II stopnia stacjonarne
1325. Sztuka współczesna II stopnia stacjonarne
1326. Sztuki plastyczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
1327. Sztuki sceniczne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1328. Sztuki społeczne II stopnia stacjonarne
1329. Sztuki wizualne I stopnia, II stopnia stacjonarne
1330. Taniec I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1331. Taniec w kulturze fizycznej I stopnia, II stopnia stacjonarne
1332. Teatrologia II stopnia stacjonarne
1333. Technika rolnicza i leśna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1334. Techniki dentystyczne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1335. Techniki kryminalistyczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1336. Technologia biomedyczna I stopnia stacjonarne
1337. Technologia biosurowców i biomateriałów I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1338. Technologia chemiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1339. Technologia drewna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1340. Technologia i organizacja gastronomii I stopnia stacjonarne
1341. Technologia kosmetyków II stopnia stacjonarne
1342. Technologia kosmetyku II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1343. Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1344. Technologia teatru lalek I stopnia stacjonarne
1345. Technologia żywności i żywienia człowieka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1346. Technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1347. Technologie cyfrowe w animacji kultury I stopnia, II stopnia stacjonarne
1348. Technologie energetyki odnawialnej I stopnia stacjonarne
1349. Technologie energii odnawialnej I stopnia, II stopnia stacjonarne
1350. Technologie informatyczne I stopnia stacjonarne
1351. Technologie komputerowe I stopnia stacjonarne
1352. Technologie kosmiczne i satelitarne II stopnia stacjonarne
1353. Technologie obiegu zamkniętego I stopnia stacjonarne
1354. Technologie ochrony środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne
1355. Telecommunications I stopnia stacjonarne
1356. Teleinformatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1357. Telekomunikacja I stopnia, II stopnia stacjonarne
1358. Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia II stopnia niestacjonarne
1359. Teologia I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
1360. Teologia kanoniczna II stopnia stacjonarne
1361. Teologia kapłańska jednolite stacjonarne
1362. Teologia katolicka jednolite stacjonarne
1363. Terapia artystyczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1364. Terapia zajęciowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1365. Theology jednolite stacjonarne
1366. Tkanina i stylizacja wnętrz I stopnia, II stopnia stacjonarne
1367. Tłumaczenia pisemne i multimedialne II stopnia stacjonarne
1368. Toksykologia z elementami kryminalistyki II stopnia niestacjonarne
1369. Tourism I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1370. Tourism and leisure I stopnia, II stopnia stacjonarne
1371. Tourism and recreation I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1372. Tourism management I stopnia stacjonarne
1373. Towaroznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1374. Towaroznawstwo spożywcze I stopnia stacjonarne
1375. Towaroznawstwo w biogospodarce I stopnia stacjonarne
1376. Transatlantic studies II stopnia stacjonarne
1377. Transition, innovation and sustainability environments II stopnia stacjonarne
1378. Translatoryka II stopnia stacjonarne
1379. Transport I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
1380. Transport - studia online I stopnia online
1381. Transport i logistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1382. Transport in english II stopnia stacjonarne
1383. Transport kolejowy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1384. Trener osobisty z dietetyką sportową II stopnia stacjonarne
1385. Turystyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1386. Turystyka historyczna I stopnia stacjonarne
1387. Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1388. Turystyka historyczna i kulturowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
1389. Turystyka i hotelarstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1390. Turystyka i kultura śródziemnomorska II stopnia stacjonarne
1391. Turystyka i rekreacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
1392. Turystyka i rekreacja - studia online I stopnia online
1393. Turystyka i zarządzanie dziedzictwem I stopnia, II stopnia stacjonarne
1394. Turystyka kulturowa II stopnia stacjonarne
1395. Turystyka przygodowa I stopnia stacjonarne
1396. Twórcze pisanie I stopnia stacjonarne
1397. Twórcze pisanie i marketing wydawniczy II stopnia stacjonarne
1398. Tworzywa i technologie motoryzacyjne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1399. Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1400. Ukrainistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
1401. Ukrainistyka z językiem angielskim I stopnia, II stopnia stacjonarne
1402. Undergraduate programme in international relations I stopnia stacjonarne
1403. Undergraduate programme in political science I stopnia stacjonarne
1404. Uniwersyteckie studia humanistyczne: historia- filozofia- muzyka I stopnia stacjonarne
1405. Uprawa winorośli i winiarstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1406. Urban management I stopnia stacjonarne
1407. Veterinary medicine jednolite stacjonarne
1408. Visual arts I stopnia, II stopnia stacjonarne
1409. Weterynaria jednolite stacjonarne, niestacjonarne
1410. Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1411. Wiedza o teatrze I stopnia, II stopnia stacjonarne
1412. Wiedza o teatrze i filmie I stopnia stacjonarne
1413. Winogrodnictwo i enologia II stopnia stacjonarne
1414. Włókiennictwo II stopnia stacjonarne
1415. Włókiennictwo i przemysł mody I stopnia stacjonarne
1416. Wojsko w systemie służb publicznych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1417. Wojskoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
1418. Wokalistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1419. Wschodoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
1420. Wychowanie fizyczne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1421. Wychowanie fizyczne i sport II stopnia stacjonarne
1422. Wychowanie fizyczne w służbach mundurowych I stopnia stacjonarne
1423. Wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1424. Wzornictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1425. Wzornictwo przemysłowe I stopnia stacjonarne
1426. Wzornictwo ubioru i akcesoriów mody I stopnia stacjonarne
1427. Zaawansowane materiały i nanotechnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
1428. Zaawansowane materiały inżynierskie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1429. Zarządzanie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
1430. Zarządzanie - dla inżynierów II stopnia niestacjonarne
1431. Zarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1432. Zarządzanie - kierunek dla absolwentów studiów inżynierskich II stopnia niestacjonarne
1433. Zarządzanie - psychologia w zarządzaniu II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1434. Zarządzanie - ścieżka anglojęzyczna I stopnia stacjonarne
1435. Zarządzanie - socjologia biznesu i mediów I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1436. Zarządzanie - studia online I stopnia, II stopnia online
1437. Zarządzanie - studia prowadzone metodą projektową II stopnia stacjonarne
1438. Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1439. Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1440. Zarządzanie bezpieczeństwem państwa II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1441. Zarządzanie big datą II stopnia stacjonarne
1442. Zarządzanie biznesem - studia dla nieekonomistów II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1443. Zarządzanie dla inżynierów II stopnia niestacjonarne
1444. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym I stopnia, II stopnia stacjonarne
1445. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków I stopnia, II stopnia stacjonarne
1446. Zarządzanie finansami i rachunkowość I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1447. Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1448. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1449. Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu I stopnia stacjonarne
1450. Zarządzanie i coaching I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1451. Zarządzanie i dowodzenie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1452. Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1453. Zarządzanie i inżynieria usług I stopnia stacjonarne
1454. Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych II stopnia stacjonarne
1455. Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej I stopnia stacjonarne
1456. Zarządzanie i prawo w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1457. Zarządzanie informacją I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1458. Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
1459. Zarządzanie instytucjami artystycznymi I stopnia stacjonarne
1460. Zarządzanie instytucjami służby zdrowia I stopnia stacjonarne
1461. Zarządzanie inżynierskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1462. Zarządzanie jakością i analiza żywności I stopnia, II stopnia stacjonarne
1463. Zarządzanie jakością i produkcją I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1464. Zarządzanie kreatywne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1465. Zarządzanie kryzysowe w środowisku I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1466. Zarządzanie kulturą i mediami I stopnia stacjonarne
1467. Zarządzanie kulturą współczesną II stopnia stacjonarne
1468. Zarządzanie logistyczne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1469. Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw II stopnia niestacjonarne
1470. Zarządzanie mediami i reklamą II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1471. Zarządzanie miastem I stopnia stacjonarne
1472. Zarządzanie międzynarodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1473. Zarządzanie migracjami I stopnia stacjonarne
1474. Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego I stopnia stacjonarne
1475. Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1476. Zarządzanie państwem I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1477. Zarządzanie polityką społeczną I stopnia stacjonarne
1478. Zarządzanie projektami I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1479. Zarządzanie projektami społecznymi I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1480. Zarządzanie publiczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
1481. Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa - perspektywa właścicielska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1482. Zarządzanie ryzykiem finansowym II stopnia stacjonarne
1483. Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym I stopnia, II stopnia stacjonarne
1484. Zarządzanie środowiskiem I stopnia, II stopnia stacjonarne
1485. Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym I stopnia, II stopnia stacjonarne
1486. Zarządzanie strategiczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1487. Zarządzanie w administracji publicznej II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1488. Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1489. Zarządzanie w ochronie zdrowia I stopnia stacjonarne
1490. Zarządzanie w politykach publicznych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1491. Zarządzanie w służbach społecznych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1492. Zarządzanie w turystyce i sporcie I stopnia stacjonarne
1493. Zarządzanie w turystyce i w sporcie II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1494. Zarządzanie w wirtualnym środowisku II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1495. Zarządzanie zasobami ludzkimi I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1496. Zarządzanie zasobami przyrody II stopnia stacjonarne
1497. Zarządzanie zasobami ziemi I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1498. Zarządzanie zmianą społeczną II stopnia stacjonarne
1499. Zastosowania fizyki w biologii i medycynie I stopnia, II stopnia stacjonarne
1500. Zaufane systemy sztucznej inteligencji II stopnia stacjonarne
1501. Zdrowie publiczne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1502. Zdrowie publiczne - zarządzanie w systemie zdrowia I stopnia stacjonarne
1503. Zdrowie publiczne i epidemiologia I stopnia stacjonarne
1504. Zdrowie publiczne i zarządzanie w ochronie zdrwowia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1505. Zdrowie środowiskowe I stopnia stacjonarne
1506. Zdrowie środowiskowe i bhp II stopnia stacjonarne
1507. Żegluga śródlądowa I stopnia stacjonarne
1508. Zielarstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1509. Zielarstwo i fitoprodukty I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1510. Zielarstwo i fitoterapia I stopnia stacjonarne
1511. Zielone technologie I stopnia, II stopnia stacjonarne
1512. Zintegrowane planowanie rozwoju I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1513. Zoofizjoterapia I stopnia stacjonarne
1514. Zoopsychologia z animaloterapią I stopnia stacjonarne
1515. Zootechnika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1516. Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii I stopnia, II stopnia stacjonarne
1517. Żywienie człowieka i dietetyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1518. Żywienie człowieka i dietoterapia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1519. Żywienie człowieka i ocena żywności I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne