Spis kierunków studiów

Miejscowość
Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
 
 

Spis kierunków studiów 2021/2022

Lp. Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
1. Administracja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
2. Administracja - studia online I stopnia, II stopnia online
3. Administracja europejska I stopnia niestacjonarne
4. Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
5. Administracja i cyfryzacja I stopnia stacjonarne
6. Administracja i polityka publiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
7. Administracja publiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
8. Administracja publiczna i komunikowanie społeczne I stopnia stacjonarne
9. Administracja systemami bezpieczeństwa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
10. Administracyjno - ekonomiczny II stopnia niestacjonarne
11. Administration I stopnia stacjonarne
12. Administration in international organizations II stopnia stacjonarne
13. Administrowanie środowiskiem II stopnia stacjonarne
14. Advanced biobased and bioinspired materials I stopnia stacjonarne
15. Advanced materials and nanotechnology II stopnia stacjonarne
16. Aerospace engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
17. Agriculture I stopnia, II stopnia stacjonarne
18. Agrobiznes I stopnia, II stopnia stacjonarne
19. Agroinżynieria I stopnia stacjonarne
20. Agroleśnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
21. Aktorstwo jednolite stacjonarne
22. Aktorstwo nowych mediów I stopnia stacjonarne
23. Aktorstwo teatru lalek jednolite stacjonarne
24. Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana I stopnia stacjonarne
25. Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym I stopnia stacjonarne
26. Akustyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
27. Akwakultura - biznes i technologia I stopnia stacjonarne
28. Amerykanistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
29. Analityka bezpieczeństwa I stopnia stacjonarne
30. Analityka biznesowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
31. Analityka biznesu I stopnia stacjonarne
32. Analityka chemiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
33. Analityka chemiczna i spożywcza I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
34. Analityka gospodarcza I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
35. Analityka i komunikacja w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
36. Analityka i kreatywność społeczna I stopnia stacjonarne
37. Analityka i zarządzanie publiczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
38. Analityka medyczna jednolite stacjonarne, niestacjonarne
39. Analityka środowiskowa i przemysłowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
40. Analityka weterynaryjna I stopnia stacjonarne
41. Analityka z diagnostyką molekularną I stopnia stacjonarne
42. Analityka żywności II stopnia stacjonarne
43. Analiza danych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
44. Analiza danych - big data II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
45. Analiza danych i metody pomiarowe I stopnia stacjonarne
46. Analiza i kreowanie trendów I stopnia, II stopnia stacjonarne
47. Analiza i przetwarzanie danych II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
48. Angielski język biznesu I stopnia stacjonarne
49. Anglistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
50. Anglistyka od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
51. Animacja I stopnia, II stopnia stacjonarne
52. Animacja kultury I stopnia, II stopnia stacjonarne
53. Animacja kultury i twórczej aktywności w sieci I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
54. Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną I stopnia stacjonarne
55. Antropologia literatury, teatru i filmu II stopnia stacjonarne
56. Antropozoologia I stopnia stacjonarne
57. Aplikacje internetu rzeczy II stopnia stacjonarne
58. Applied anthropology I stopnia stacjonarne
59. Applied economic and social analysis I stopnia stacjonarne
60. Applied informatics I stopnia, II stopnia stacjonarne
61. Applied mathematics II stopnia stacjonarne
62. Aquaculture and fisheries I stopnia stacjonarne
63. Aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi II stopnia stacjonarne
64. Archaeology I stopnia, II stopnia stacjonarne
65. Archeologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
66. Architecture I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
67. Architektura I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
68. Architektura informacji I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
69. Architektura krajobrazu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
70. Architektura przestrzeni informacyjnych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
71. Architektura przestrzeni kulturowych I stopnia, II stopnia stacjonarne
72. Architektura wnętrz I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
73. Architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna I stopnia, II stopnia stacjonarne
74. Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi I stopnia, II stopnia stacjonarne
75. Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją I stopnia, II stopnia stacjonarne
76. Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
77. Art & design II stopnia stacjonarne
78. Artes liberales I stopnia, II stopnia stacjonarne
79. Arteterapia I stopnia, II stopnia stacjonarne
80. Astrofizyka i kosmologia II stopnia stacjonarne
81. Astronomia I stopnia, II stopnia stacjonarne
82. Audiofonologia I stopnia stacjonarne
83. Audiofonologia z protetyką słuchu I stopnia stacjonarne
84. Audyt finansowy II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
85. Automatic control and robotics II stopnia stacjonarne
86. Automatyka i elektronika I stopnia stacjonarne
87. Automatyka i elektronika praktyczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
88. Automatyka i elektrotechnika przemysłowa I stopnia stacjonarne
89. Automatyka i informatyka przemysłowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
90. Automatyka i robotyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
91. Automatyka i robotyka przemysłowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
92. Automatyka i robotyka stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne
93. Automatyka przemysłowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
94. Automatyka przemysłowa i robotyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
95. Automatyka, cybernetyka i robotyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
96. Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
97. Automatyka, robotyka i systemy sterowania I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
98. Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych I stopnia, II stopnia stacjonarne
99. Automatyzacja procesów biznesowych - bpa I stopnia stacjonarne
100. Aviation law and professional pilot licence I stopnia stacjonarne
101. Aviation management I stopnia stacjonarne
102. Ba law in business management I stopnia stacjonarne
103. Ba law in international relations I stopnia, II stopnia stacjonarne
104. Bachelor in business administration I stopnia stacjonarne
105. Bachelor in management I stopnia stacjonarne
106. Bachelor in management and artificial intelligence I stopnia stacjonarne
107. Bachelor of business and administration I stopnia stacjonarne
108. Bachelor of management I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
109. Badania artystyczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
110. Balkan studies II stopnia stacjonarne
111. Bałkanistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
112. Bałtyckie studia kulturowe II stopnia stacjonarne
113. Bankowość i finanse cyfrowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
114. Bankowość i zarządzanie ryzykiem II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
115. Behawiorystyka zwierząt I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
116. Bezpieczeństwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
117. Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
118. Bezpieczeństwo i higiena pracy I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
119. Bezpieczeństwo i prawo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
120. Bezpieczeństwo i produkcja żywności I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
121. Bezpieczeństwo informacyjne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
122. Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
123. Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna I stopnia stacjonarne
124. Bezpieczeństwo międzynarodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
125. Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
126. Bezpieczeństwo morskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
127. Bezpieczeństwo narodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
128. Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
129. Bezpieczeństwo państwa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
130. Bezpieczeństwo produktów zwierzęcych I stopnia stacjonarne
131. Bezpieczeństwo publiczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
132. Bezpieczeństwo transgraniczne I stopnia stacjonarne
133. Bezpieczeństwo w biznesie I stopnia niestacjonarne
134. Bezpieczeństwo w biznesie i administracji I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
135. Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej II stopnia stacjonarne
136. Bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce I stopnia stacjonarne
137. Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
138. Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia online I stopnia, II stopnia online
139. Bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją publiczną II stopnia stacjonarne
140. Bezpieczeństwo wodne I stopnia stacjonarne
141. Bezpieczeństwo zdrowotne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
142. Bezpieczeństwo żywności I stopnia stacjonarne
143. Big data analytics II stopnia stacjonarne
144. Bim – modelowanie i zarządzanie informacją o budynku II stopnia stacjonarne
145. Bioanalityka chemiczna I stopnia stacjonarne
146. Bioanalytical technologies II stopnia stacjonarne
147. Biobezpieczeństwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
148. Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe I stopnia stacjonarne
149. Biobiznes II stopnia stacjonarne
150. Biochemia I stopnia, II stopnia stacjonarne
151. Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna I stopnia stacjonarne
152. Bioetyka II stopnia stacjonarne
153. Biofizyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
154. Biofizyka molekularna i komórkowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
155. Biogospodarka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
156. Biogospodarka zrównoważona II stopnia stacjonarne
157. Bioinformatics I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
158. Bioinformatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
159. Bioinformatyka i biologia systemów I stopnia, II stopnia stacjonarne
160. Bioinżynieria I stopnia, II stopnia stacjonarne
161. Bioinżynieria produkcji żywności I stopnia stacjonarne
162. Bioinżynieria zwierząt I stopnia, II stopnia stacjonarne
163. Biokosmetologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
164. Biologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
165. Biologia człowieka I stopnia, II stopnia stacjonarne
166. Biologia i zdrowie człowieka I stopnia, II stopnia stacjonarne
167. Biologia kryminalistyczna I stopnia stacjonarne
168. Biologia medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
169. Biologia nauczycielska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
170. Biologia sądowa I stopnia stacjonarne
171. Biologia stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne
172. Biologia z przygotowaniem pedagogicznym II stopnia stacjonarne
173. Biologiczne podstawy kryminalistyki II stopnia stacjonarne
174. Biology I stopnia stacjonarne
175. Biomechanika inżynierska I stopnia, II stopnia stacjonarne
176. Biomedical engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
177. Biomedical engineering and technologies I stopnia stacjonarne
178. Biomedycyna I stopnia, II stopnia stacjonarne
179. Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne I stopnia stacjonarne
180. Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
181. Biostatystyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
182. Biotechnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
183. Biotechnologia medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
184. Biotechnologia molekularna II stopnia stacjonarne
185. Biotechnologia stosowana roślin I stopnia stacjonarne
186. Biotechnology I stopnia, II stopnia stacjonarne
187. Biznes chemiczny I stopnia, II stopnia stacjonarne
188. Biznes elektroniczny I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
189. Biznes i administracja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
190. Biznes i technologia ekologiczna II stopnia stacjonarne
191. Biżuteria I stopnia, II stopnia stacjonarne
192. Browarnictwo i słodownictwo I stopnia stacjonarne
193. Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego II stopnia stacjonarne
194. Budowa jachtów I stopnia stacjonarne
195. Budownictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
196. Budownictwo - inżynier europejski I stopnia stacjonarne
197. Budownictwo - studia wojskowe jednolite stacjonarne
198. Budownictwo z wykorzystaniem technologii bim I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
199. Budownictwo zrównoważone I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
200. Business and finance management II stopnia stacjonarne
201. Business and languages I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
202. Business and technology I stopnia stacjonarne
203. Business economics I stopnia stacjonarne
204. Business management I stopnia, II stopnia stacjonarne
205. Business management and leadership I stopnia stacjonarne
206. Business studies I stopnia stacjonarne
207. Central european and balkan studies I stopnia stacjonarne
208. Ceramika I stopnia, II stopnia stacjonarne
209. Chemia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
210. Chemia - nauczyciel chemii I stopnia stacjonarne
211. Chemia - studia wojskowe jednolite stacjonarne
212. Chemia aplikacyjna I stopnia stacjonarne
213. Chemia budowlana I stopnia, II stopnia stacjonarne
214. Chemia i analityka przemysłowa I stopnia stacjonarne
215. Chemia i inżynieria materiałów I stopnia, II stopnia stacjonarne
216. Chemia i technologia żywności I stopnia stacjonarne
217. Chemia i toksykologia sądowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
218. Chemia kosmetyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
219. Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu I stopnia, II stopnia stacjonarne
220. Chemia kryminalistyczna II stopnia stacjonarne
221. Chemia kryminalistyczna i sądowa II stopnia stacjonarne
222. Chemia materiałów i nanotechnologia I stopnia stacjonarne
223. Chemia materiałowa II stopnia stacjonarne
224. Chemia medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
225. Chemia ogólna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
226. Chemia stosowana I stopnia stacjonarne
227. Chemia techniczna I stopnia stacjonarne
228. Chemia w kryminalistyce II stopnia stacjonarne
229. Chemia zrównoważonego rozwoju I stopnia stacjonarne
230. Chemia żywności I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
231. Chemical and process engineering I stopnia stacjonarne
232. Chemical engineering I stopnia stacjonarne
233. Chemical technology I stopnia, II stopnia stacjonarne
234. Chemiczna analiza instrumentalna I stopnia stacjonarne
235. Chemistry I stopnia, II stopnia stacjonarne
236. Chłodnictwo i klimatyzacja I stopnia stacjonarne
237. Civil engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
238. Cloud computing I stopnia stacjonarne
239. Coaching filozoficzny I stopnia stacjonarne
240. Coaching i doradztwo filozoficzne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
241. Coaching medyczny II stopnia stacjonarne
242. Coaching stylu życia II stopnia stacjonarne
243. Cognitive science II stopnia stacjonarne
244. Cognitive technologies II stopnia stacjonarne
245. Comparative heritage studies II stopnia stacjonarne
246. Computer engineering I stopnia stacjonarne
247. Computer science I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
248. Computer science - bsc. degree program I stopnia stacjonarne
249. Computer science and information systems I stopnia, II stopnia stacjonarne
250. Computer science and information technology II stopnia stacjonarne
251. Control, electronic and information engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
252. Cosmetology I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
253. Creative management in new media II stopnia stacjonarne
254. Criminal justice I stopnia stacjonarne
255. Criminology and criminial justice I stopnia stacjonarne
256. Cultural communication I stopnia, II stopnia stacjonarne
257. Cyber security I stopnia stacjonarne
258. Cyberbezpieczeństwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
259. Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie I stopnia stacjonarne
260. Człowiek w cyberprzestrzeni I stopnia stacjonarne
261. Data engineering I stopnia stacjonarne
262. Data science I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
263. Data science and business analytics II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
264. Design I stopnia stacjonarne
265. Design i komunikacja społeczna I stopnia stacjonarne
266. Design i zarządzanie projektami I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
267. Design krajobrazu I stopnia, II stopnia stacjonarne
268. Design w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
269. Diagnostyka molekularna II stopnia stacjonarne
270. Diagnostyka sportowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
271. Dialog i doradztwo społeczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
272. Dietetics I stopnia stacjonarne
273. Dietetics- bachelor studies in english I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
274. Dietetyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
275. Dietetyka - studia online II stopnia online
276. Dietetyka i ekologiczna żywność II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
277. Dietetyka i żywienie zbiorowe I stopnia stacjonarne
278. Dietetyka z promocją zdrowia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
279. Digital and technology solutions I stopnia stacjonarne
280. Digital design I stopnia stacjonarne
281. Digital media - kreatywność, analiza, zarządzanie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
282. Doradztwo filozoficzne i coaching I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
283. Doradztwo inwestycyjno-gospodarcze I stopnia stacjonarne
284. Doradztwo kariery i doradztwo zawodowe I stopnia stacjonarne
285. Doradztwo ogrodnicze II stopnia niestacjonarne
286. Doradztwo podatkowe II stopnia stacjonarne
287. Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa II stopnia niestacjonarne
288. Doradztwo polityczne i publiczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
289. Dowodzenie I stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
290. Drug discovery and development II stopnia stacjonarne
291. Dwujęzyczność i komunikacja kulturowa I stopnia stacjonarne
292. Dwujęzykowe studia dla tłumaczy I stopnia stacjonarne
293. Dyplomacja I stopnia stacjonarne
294. Dyplomacja europejska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
295. Dyrygentura I stopnia, II stopnia stacjonarne
296. Dziedzictwo kultury materialnej I stopnia stacjonarne
297. Dziennikarstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
298. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
299. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia online I stopnia online
300. Dziennikarstwo i kultura mediów I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
301. Dziennikarstwo i medioznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
302. Dziennikarstwo i nowe media I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
303. Dziennikarstwo i zarządzanie mediami II stopnia stacjonarne
304. Dziennikarstwo międzynarodowe I stopnia stacjonarne
305. Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji I stopnia, II stopnia stacjonarne
306. E-administracja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
307. E-biznes II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
308. E-business & digital marketing I stopnia, II stopnia stacjonarne
309. E-commerce II stopnia stacjonarne
310. E-edytorstwo i techniki redakcyjne I stopnia stacjonarne
311. E-gospodarka przestrzenna II stopnia stacjonarne
312. E-historia I stopnia niestacjonarne
313. E-pedagogika II stopnia niestacjonarne
314. Earth sciences in a changing world I stopnia stacjonarne
315. Ecology and evolution II stopnia stacjonarne
316. Economics I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
317. Economics and it applications I stopnia stacjonarne
318. Edukacja artystyczna I stopnia stacjonarne
319. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I stopnia, II stopnia stacjonarne
320. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
321. Edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
322. Edukacja kulturalna II stopnia stacjonarne
323. Edukacja techniczno - informatyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
324. Edukacja techniczno-informatyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
325. Edytorstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
326. Edytorstwo klasyczne i cyfrowe II stopnia stacjonarne
327. Ekobiznes I stopnia stacjonarne
328. Ekoenergetyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
329. Ekologia i środowisko I stopnia stacjonarne
330. Ekologia miasta I stopnia stacjonarne
331. Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności I stopnia stacjonarne
332. Ekologiczne źródła energii I stopnia, II stopnia stacjonarne
333. Ekomiasto I stopnia stacjonarne
334. Ekonometria i analityka danych I stopnia stacjonarne
335. Ekonomia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
336. Ekonomia - studia online I stopnia online
337. Ekonomia biznesu i finanse I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
338. Ekonomia menedżerska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
339. Ekonomia społeczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
340. Ekonomia studia w języku angielskim I stopnia, II stopnia stacjonarne
341. Ekonomiczna analiza prawa II stopnia stacjonarne
342. Ekonomika i finanse przedsiębiorstw II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
343. Ekorehabilitacja I stopnia stacjonarne
344. Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
345. Eksploatacja zasobów naturalnych I stopnia stacjonarne
346. Electric and hybrid vehicles engineering I stopnia stacjonarne
347. Electrical engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
348. Electronic and telecommunication engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
349. Electronics and telecommunications I stopnia, II stopnia stacjonarne
350. Elektromechatronika I stopnia stacjonarne
351. Elektromobilność I stopnia stacjonarne
352. Elektromobilność i energia odnawialna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
353. Elektroniczne przetwarzanie informacji I stopnia, II stopnia stacjonarne
354. Elektronika I stopnia, II stopnia stacjonarne
355. Elektronika i telekomunikacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
356. Elektronika i telekomunikacja - studia wojskowe jednolite stacjonarne
357. Elektronika przemysłowa I stopnia stacjonarne
358. Elektroradiologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
359. Elektrotechnika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
360. Elektrotechnika i automatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
361. Energetyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
362. Energetyka cieplna I stopnia stacjonarne
363. Energetyka i inżynieria środowiska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
364. Energetyka odnawialna i zarządzanie energią I stopnia, II stopnia stacjonarne
365. Energetyka przemysłowa i odnawialna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
366. Energy systems in the built environment II stopnia stacjonarne
367. Engineering infrastructure II stopnia stacjonarne
368. Engineering management I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
369. Engineering management - bsc. degree program I stopnia stacjonarne
370. English in public communication I stopnia stacjonarne
371. English linguistics: theories, interfaces, technologies I stopnia stacjonarne
372. English philology I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
373. English philology - teacher training programme II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
374. English studies - american and canadian studies for intercultural communications and diplomacy II stopnia stacjonarne
375. English studies - literature and culture I stopnia stacjonarne
376. Enologia i cydrownictwo I stopnia stacjonarne
377. Environmental and plant biotechnology II stopnia stacjonarne
378. Environmental engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
379. Environmental protection II stopnia stacjonarne
380. Environmental protection and management II stopnia stacjonarne
381. Etnofilologia kaszubska I stopnia stacjonarne
382. Etnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
383. Etnologia i antropologia kulturowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
384. Etologia i psychologia zwierząt I stopnia, II stopnia stacjonarne
385. Etyka II stopnia stacjonarne
386. Etyka - mediacje i negocjacje I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
387. European cultures I stopnia stacjonarne
388. European joint master`s programme in english and american studies II stopnia stacjonarne
389. European legal studies I stopnia stacjonarne
390. European politics and economics I stopnia stacjonarne
391. European studies I stopnia, II stopnia stacjonarne
392. European union law II stopnia stacjonarne
393. Europeistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
394. Europeistyka - integracja europejska I stopnia stacjonarne
395. Europejskie studia optyki okularowej i optometrii I stopnia stacjonarne
396. Familiologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
397. Farmacja jednolite stacjonarne, niestacjonarne
398. Fennistyka II stopnia stacjonarne
399. Film i fotografia jednolite stacjonarne, niestacjonarne
400. Film i multimedia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
401. Film w nowych mediach I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
402. Filmoznawstwo i kultura mediów I stopnia, II stopnia stacjonarne
403. Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych I stopnia stacjonarne
404. Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
405. Filologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
406. Filologia angielska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
407. Filologia angielska - studia online II stopnia online
408. Filologia angielska od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
409. Filologia angielska w zakresie nauczania języka I stopnia, II stopnia stacjonarne
410. Filologia angielska z elementami translatoryki II stopnia stacjonarne
411. Filologia angielska z językiem hiszpańskim I stopnia stacjonarne
412. Filologia angielska z językiem niemieckim I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
413. Filologia angielska z językiem rosyjskim I stopnia stacjonarne
414. Filologia angielska z lingwistyką stosowaną I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
415. Filologia angielska z pedagogiką I stopnia stacjonarne
416. Filologia angielska z rozszerzonym językiem chińskim I stopnia stacjonarne
417. Filologia angielska z rozszerzonym językiem hiszpańskim I stopnia stacjonarne
418. Filologia angielska z rozszerzonym językiem japońskim I stopnia stacjonarne
419. Filologia angielska z rozszerzonym językiem niemieckim I stopnia stacjonarne
420. Filologia angielska z technologią informacyjną I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
421. Filologia angielsko - celtycka I stopnia stacjonarne
422. Filologia angielsko-rosyjska I stopnia stacjonarne
423. Filologia bałkańska I stopnia, II stopnia stacjonarne
424. Filologia bałtycka I stopnia, II stopnia stacjonarne
425. Filologia białoruska z językiem angielskim I stopnia, II stopnia stacjonarne
426. Filologia chorwacka z językiem serbskim I stopnia, II stopnia stacjonarne
427. Filologia czeska I stopnia, II stopnia stacjonarne
428. Filologia francuska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
429. Filologia francuska od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
430. Filologia francuska z drugim językiem romańskim I stopnia stacjonarne
431. Filologia germańska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
432. Filologia germańska - studia online II stopnia online
433. Filologia germańska z dodatkowym językiem obcym I stopnia stacjonarne
434. Filologia germańska z językiem angielskim I stopnia, II stopnia stacjonarne
435. Filologia hiszpańska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
436. Filologia hiszpańska od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
437. Filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną II stopnia stacjonarne
438. Filologia hiszpańska z językiem angielskim I stopnia stacjonarne
439. Filologia iberyjska II stopnia stacjonarne
440. Filologia indyjska I stopnia, II stopnia stacjonarne
441. Filologia klasyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
442. Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
443. Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską I stopnia, II stopnia stacjonarne
444. Filologia koreańska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
445. Filologia niderlandzka I stopnia, II stopnia stacjonarne
446. Filologia niderlandzka od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
447. Filologia niemiecka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
448. Filologia niemiecka od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
449. Filologia norweska I stopnia stacjonarne
450. Filologia norweska od podstaw I stopnia niestacjonarne
451. Filologia nowogrecka I stopnia stacjonarne
452. Filologia obca nauczycielska II stopnia stacjonarne
453. Filologia orientalna - arabistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
454. Filologia orientalna - indologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
455. Filologia orientalna - iranistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
456. Filologia orientalna - japonistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
457. Filologia orientalna - sinologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
458. Filologia orientalna - turkologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
459. Filologia polska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
460. Filologia polska - studia online I stopnia, II stopnia online
461. Filologia polska jako obca I stopnia, II stopnia stacjonarne
462. Filologia polska nauczycielska I stopnia, II stopnia stacjonarne
463. Filologia polskiego języka migowego II stopnia stacjonarne
464. Filologia portugalska I stopnia, II stopnia stacjonarne
465. Filologia romańska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
466. Filologia romańska i iberystyka II stopnia stacjonarne
467. Filologia romańska od podstaw I stopnia stacjonarne
468. Filologia romańska z językiem obcym do wyboru I stopnia stacjonarne
469. Filologia rosyjska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
470. Filologia rosyjska - komunikacja językowa w sferze biznesu I stopnia stacjonarne
471. Filologia rosyjska - przekładoznawstwo II stopnia stacjonarne
472. Filologia rosyjska od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
473. Filologia rosyjska z językiem dodatkowym I stopnia stacjonarne
474. Filologia rumuńska I stopnia, II stopnia stacjonarne
475. Filologia skandynawska I stopnia, II stopnia stacjonarne
476. Filologia słowiańska I stopnia, II stopnia stacjonarne
477. Filologia szwedzka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
478. Filologia szwedzka od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
479. Filologia ukraińska I stopnia, II stopnia stacjonarne
480. Filologia ukraińska z językiem rosyjskim I stopnia, II stopnia stacjonarne
481. Filologia w zakresie języka angielskiego I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
482. Filologia węgierska I stopnia, II stopnia stacjonarne
483. Filologia włoska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
484. Filologia włoska od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
485. Filologia wschodniosłowiańska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
486. Filologie regionów I stopnia, II stopnia stacjonarne
487. Filozofia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
488. Filozofia i etyka I stopnia stacjonarne
489. Finance I stopnia stacjonarne
490. Finance and accounting I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
491. Finance, international investments and accounting I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
492. Financial management I stopnia stacjonarne
493. Finanse i biznes międzynarodowy I stopnia, II stopnia stacjonarne
494. Finanse i controlling II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
495. Finanse i ekonomia biznesu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
496. Finanse i inwestycje I stopnia stacjonarne
497. Finanse i rachunkowość I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
498. Finanse i rachunkowość - studia online I stopnia, II stopnia online
499. Finanse i rachunkowość acca II stopnia niestacjonarne
500. Finanse i rachunkowość w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
501. Finanse i rachunkowość w języku angielskim I stopnia, II stopnia stacjonarne
502. Finanse i rachunkowość w zarządzaniu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
503. Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia I stopnia, II stopnia stacjonarne
504. Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie II stopnia stacjonarne
505. Finanse menedżerskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
506. Finanse, audyt, inwestycje I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
507. Finanse, bankowość, ubezpieczenia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
508. Finanse, rachunkowość i podatki I stopnia stacjonarne
509. Finansowo - prawny II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
510. Fizjoterapia II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
511. Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej I stopnia stacjonarne
512. Fizyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
513. Fizyka dla firm I stopnia stacjonarne
514. Fizyka medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
515. Fizyka techniczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
516. Florystyka ze sztuką ogrodową I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
517. Food technology and human nutrition II stopnia stacjonarne
518. Forest information technology II stopnia stacjonarne
519. Forestry II stopnia stacjonarne
520. Fotografia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
521. Fotografia i kreacja przekazu wizualnego I stopnia stacjonarne
522. Fotografia i multimedia I stopnia, II stopnia stacjonarne
523. Fotonika I stopnia stacjonarne
524. Game design I stopnia stacjonarne
525. Game studies I stopnia, II stopnia stacjonarne
526. Gastronomia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
527. Gastronomia - sztuka kulinarna I stopnia, II stopnia stacjonarne
528. Gastronomia i hotelarstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
529. Gastronomia i sztuka kulinarna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
530. Genetyka i biologia eksperymentalna I stopnia, II stopnia stacjonarne
531. Geodezja i kartografia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
532. Geodezja i kartografia - studia wojskowe jednolite stacjonarne
533. Geodezja i kataster I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
534. Geodezja i planowanie przestrzenne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
535. Geofizyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
536. Geografia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
537. Geografia fizyczna z geoinformacją II stopnia stacjonarne
538. Geografia i gospodarka przestrzenna I stopnia stacjonarne
539. Geografia społeczno - ekonomiczna z elementami gis II stopnia stacjonarne
540. Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe I stopnia stacjonarne
541. Geoinformacja I stopnia, II stopnia stacjonarne
542. Geoinformacja środowiskowa II stopnia stacjonarne
543. Geoinformatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
544. Geoinformatyka i geologia środowiska I stopnia stacjonarne
545. Geoinformatyka i techniki satelitarne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
546. Geoinżynieria i eksploatacja surowców I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
547. Geoinżynieria i górnictwo otworowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
548. Geologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
549. Geologia poszukiwawcza I stopnia, II stopnia stacjonarne
550. Geologia stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne
551. Geomonitoring I stopnia stacjonarne
552. Geopolityka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
553. Geopolityka i studia strategiczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
554. Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny I stopnia stacjonarne
555. Geoturystyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
556. Germanistik I stopnia, II stopnia stacjonarne
557. Germanistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
558. Germanistyka od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
559. Gestion et technologie I stopnia stacjonarne
560. Global and development studies I stopnia stacjonarne
561. Global business services I stopnia stacjonarne
562. Global change biology II stopnia stacjonarne
563. Global communication I stopnia, II stopnia stacjonarne
564. Globalny biznes, finanse i zarządzanie (governance) I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
565. Górnictwo i geologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
566. Gospodarka cyfrowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
567. Gospodarka i administracja publiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
568. Gospodarka i ekonomia w dziejach I stopnia stacjonarne
569. Gospodarka i rozwój zrównoważony I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
570. Gospodarka i zarządzanie publiczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
571. Gospodarka miejska i nieruchomości I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
572. Gospodarka nieruchomościami I stopnia stacjonarne
573. Gospodarka obiegu zamkniętego I stopnia stacjonarne
574. Gospodarka przestrzenna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
575. Gospodarka przestrzenna - kierunek międzywydziałowy I stopnia, II stopnia stacjonarne
576. Gospodarka przestrzenna i geozarządzanie II stopnia stacjonarne
577. Gospodarka turystyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
578. Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
579. Gospodarka wodna I stopnia stacjonarne
580. Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód I stopnia stacjonarne
581. Graduate programme in international relations II stopnia stacjonarne
582. Graduate programme in political science II stopnia stacjonarne
583. Graduate programme in teaching english to young learners II stopnia stacjonarne
584. Grafika I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne, online
585. Grafika - studia online I stopnia, II stopnia online
586. Grafika i multimedia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
587. Grafika komputerowa i produkcja multimedialna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
588. Grafika reklamowa i multimedia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
589. Grafika użytkowa z reklamą I stopnia stacjonarne
590. Graphic arts II stopnia stacjonarne
591. Groznawstwo I stopnia stacjonarne
592. Grupa kierunków finanse i rachunkowość I stopnia niestacjonarne
593. Grupa kierunków zarządzanie I stopnia niestacjonarne
594. Gry i grafika interaktywna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
595. Handel międzynarodowy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
596. Helwetologia - studia szwajcarskie II stopnia stacjonarne
597. Higiena stomatologiczna I stopnia stacjonarne
598. Hipologia i jeździectwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
599. Hispanistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
600. Hispanistyka od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
601. Hispanistyka stosowana I stopnia niestacjonarne
602. Historia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
603. Historia cywilizacji śródziemnomorskich II stopnia stacjonarne
604. Historia i kultura żydów I stopnia, II stopnia stacjonarne
605. Historia i teraźniejszość 40+ I stopnia stacjonarne
606. Historia sztuki I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
607. Historia w przestrzeni publicznej II stopnia stacjonarne
608. Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
609. Hotelarstwo i animacja czasu wolnego I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
610. Hr biznes partner II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
611. Human resources i coaching I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
612. Human-computer interaction II stopnia stacjonarne
613. Humanistyka cyfrowa II stopnia stacjonarne
614. Humanistyka drugiej generacji I stopnia stacjonarne
615. Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
616. Humanitarian action II stopnia stacjonarne
617. Hungarystyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
618. Hydrobiology I stopnia stacjonarne
619. Hydrografia morska I stopnia stacjonarne
620. Iberoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
621. Iberystyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
622. Ichtiologia i akwakultura I stopnia, II stopnia stacjonarne
623. Industrial and engineering chemistry I stopnia, II stopnia stacjonarne
624. Industrial biotechnology I stopnia, II stopnia stacjonarne
625. Indywidualne studia informatyczno-matematyczne I stopnia stacjonarne
626. Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
627. Informacja w środowisku cyfrowym I stopnia stacjonarne
628. Informatics I stopnia, II stopnia stacjonarne
629. Information technology I stopnia stacjonarne
630. Informatologia z biznesowym językiem angielskim II stopnia stacjonarne
631. Informatyczne techniki zarządzania I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
632. Informatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
633. Informatyka - data science II stopnia stacjonarne
634. Informatyka - studia online I stopnia, II stopnia online
635. Informatyka - studia wojskowe I stopnia, jednolite stacjonarne
636. Informatyka algorytmiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
637. Informatyka analityczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
638. Informatyka ekonomiczna I stopnia stacjonarne
639. Informatyka gier komputerowych II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
640. Informatyka i ekonometria I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
641. Informatyka i systemy informacyjne I stopnia, II stopnia stacjonarne
642. Informatyka i systemy inteligentne I stopnia, II stopnia stacjonarne
643. Informatyka medialna I stopnia stacjonarne
644. Informatyka przemysłowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
645. Informatyka społeczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
646. Informatyka stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
647. Informatyka stosowana i systemy pomiarowe I stopnia stacjonarne
648. Informatyka techniczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
649. Informatyka w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
650. Informatyka w biznesie studia inżynierskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
651. Informatyka w inżynierii komputerowej I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
652. Informatyka w ochronie środowiska I stopnia stacjonarne
653. Infotronika II stopnia stacjonarne
654. Infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny I stopnia stacjonarne
655. Innovation management II stopnia stacjonarne
656. Innowacje w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
657. Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
658. Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
659. Innowacyjność produktu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
660. Inspekcja weterynaryjna I stopnia stacjonarne
661. Instrumentalistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
662. Inteligentne miasta I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
663. Inteligentne technologie II stopnia stacjonarne
664. Inteligentny przemysł I stopnia stacjonarne
665. Intellectual property and new technologies II stopnia stacjonarne
666. Intercultural communication in education and the workplace II stopnia stacjonarne
667. Interdyscyplinarne studia europejskie II stopnia stacjonarne
668. Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka II stopnia stacjonarne
669. Interdyscyplinarne studia strategiczne II stopnia stacjonarne
670. Interior design I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
671. Intermedia I stopnia, II stopnia stacjonarne
672. International and political studies I stopnia, II stopnia stacjonarne
673. International business I stopnia, II stopnia stacjonarne
674. International business economics II stopnia stacjonarne
675. International business law and arbitration II stopnia stacjonarne
676. International business management I stopnia, II stopnia stacjonarne
677. International business program II stopnia stacjonarne
678. International cultural studies II stopnia stacjonarne
679. International economic relations II stopnia stacjonarne
680. International economics II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
681. International marketing I stopnia stacjonarne
682. International master double degree program in business economics II stopnia stacjonarne
683. International master of horticultural science II stopnia stacjonarne
684. International politics and diplomacy II stopnia stacjonarne
685. International relations I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
686. International relations and area studies I stopnia stacjonarne
687. International relations and european studies I stopnia stacjonarne
688. International relations and public diplomacy II stopnia stacjonarne
689. International security I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
690. International security and development II stopnia stacjonarne
691. International studies I stopnia stacjonarne
692. International studies in philosophy I stopnia stacjonarne
693. International tourism and hospitality management I stopnia, II stopnia stacjonarne
694. International trade I stopnia stacjonarne
695. Inwestycje i nieruchomości I stopnia, II stopnia stacjonarne
696. Inżynieria akustyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
697. Inżynieria bezpieczeństwa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
698. Inżynieria bezpieczeństwa pracy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
699. Inżynieria biomedyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
700. Inżynieria chemiczna i biochemiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
701. Inżynieria chemiczna i procesowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
702. Inżynieria ciepła I stopnia, II stopnia stacjonarne
703. Inżynieria cyberprzestrzeni I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
704. Inżynieria cyklu życia produktu II stopnia stacjonarne
705. Inżynieria czystego powietrza - kierunek międzywydziałowy I stopnia stacjonarne
706. Inżynieria danych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
707. Inżynieria ekologiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
708. Inżynieria elektroniczna i komputerowa I stopnia stacjonarne
709. Inżynieria farmaceutyczna I stopnia stacjonarne
710. Inżynieria geologiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
711. Inżynieria geoprzestrzenna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
712. Inżynieria górnicza I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
713. Inżynieria i analiza danych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
714. Inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
715. Inżynieria i gospodarka wodna I stopnia, II stopnia stacjonarne
716. Inżynieria i logistyka produkcji I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
717. Inżynieria i monitoring środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
718. Inżynieria i ochrona środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne
719. Inżynieria i technologie materiałowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
720. Inżynieria i technologie nośników energii II stopnia stacjonarne
721. Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
722. Inżynieria internetu rzeczy I stopnia stacjonarne
723. Inżynieria kosmiczna i satelitarna I stopnia stacjonarne
724. Inżynieria kształtowania środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
725. Inżynieria kwantowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
726. Inżynieria logistyki I stopnia stacjonarne
727. Inżynieria lotnicza I stopnia stacjonarne
728. Inżynieria lotnicza i kosmiczna I stopnia stacjonarne
729. Inżynieria materiałów i nanomateriałów I stopnia, II stopnia stacjonarne
730. Inżynieria materiałowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
731. Inżynieria materiałowa i wytwarzania I stopnia stacjonarne
732. Inżynieria meblarstwa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
733. Inżynieria mechaniczna i materiałowa I stopnia stacjonarne
734. Inżynieria mechaniczno-medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
735. Inżynieria mechatroniczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
736. Inżynieria medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
737. Inżynieria metali nieżelaznych I stopnia, II stopnia stacjonarne
738. Inżynieria mikrosystemów mechatronicznych I stopnia, II stopnia stacjonarne
739. Inżynieria morska i brzegowa II stopnia stacjonarne
740. Inżynieria multimediów I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
741. Inżynieria naftowa i gazownicza I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
742. Inżynieria nanostruktur II stopnia stacjonarne
743. Inżynieria nowoczesnych materiałów I stopnia, II stopnia stacjonarne
744. Inżynieria obliczeniowa I stopnia stacjonarne
745. Inżynieria ochrony zdrowia i promocja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
746. Inżynieria odnawialnych źródeł energii I stopnia stacjonarne
747. Inżynieria organizacji i zarządzania I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
748. Inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
749. Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych I stopnia, II stopnia stacjonarne
750. Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno - spożywczej II stopnia stacjonarne
751. Inżynieria procesów odlewniczych I stopnia, II stopnia stacjonarne
752. Inżynieria procesów technologicznych I stopnia stacjonarne
753. Inżynieria produkcji I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
754. Inżynieria produkcji i jakości I stopnia, II stopnia stacjonarne
755. Inżynieria produkcji i logistyki II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
756. Inżynieria produkcji i zarządzania I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
757. Inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów I stopnia stacjonarne
758. Inżynieria produkcji w przemyśle 4.0 I stopnia stacjonarne
759. Inżynieria przemysłu spożywczego II stopnia niestacjonarne
760. Inżynieria rolnicza I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
761. Inżynieria rolnicza i leśna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
762. Inżynieria rolno-spożywcza I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
763. Inżynieria rolno-spożywcza i leśna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
764. Inżynieria środków transportu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
765. Inżynieria środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
766. Inżynieria środowiska w budownictwie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
767. Inżynieria systemów I stopnia, II stopnia stacjonarne
768. Inżynieria systemów bezzałogowych I stopnia stacjonarne
769. Inżynieria systemów biotechnicznych I stopnia stacjonarne
770. Inżynieria techniczno-informatyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
771. Inżynieria transportu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
772. Inżynieria transportu i logistyki I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
773. Inżynieria wzornictwa przemysłowego I stopnia stacjonarne
774. Inżynieria zagrożeń środowiskowych I stopnia stacjonarne
775. Inżynieria zarządzania I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
776. Inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice I stopnia stacjonarne
777. It cyber security II stopnia stacjonarne
778. It in business I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
779. It management I stopnia, II stopnia stacjonarne
780. It project management I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
781. Italianistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
782. Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem I stopnia, II stopnia stacjonarne
783. Jakość i bezpieczeństwo środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
784. Jakość i bezpieczeństwo żywności I stopnia stacjonarne
785. Jakość i rozwój produktu I stopnia, II stopnia stacjonarne
786. Japonistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
787. Jazz i muzyka estradowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
788. Jazz i muzyka rozrywkowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
789. Język angielski w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
790. Język angielski w turystyce I stopnia stacjonarne
791. Język biznesu I stopnia, II stopnia stacjonarne
792. Język francuski stosowany, z hiszpańskim I stopnia stacjonarne
793. Język francuski z angielskim - profil tłumaczeniowy I stopnia stacjonarne
794. Język i kultura rosji I stopnia niestacjonarne
795. Język i literatura rosji II stopnia niestacjonarne
796. Język i społeczeństwo II stopnia stacjonarne
797. Język niemiecki i komunikacja w biznesie II stopnia stacjonarne
798. Język niemiecki w obrocie gospodarczym I stopnia stacjonarne
799. Język polski od podstaw z językiem niemieckim I stopnia stacjonarne
800. Język polski w komunikacji społecznej I stopnia, II stopnia stacjonarne
801. Język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych II stopnia stacjonarne
802. Język ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim) I stopnia stacjonarne
803. Języki obce w mediach i biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
804. Journalism and new media I stopnia stacjonarne
805. Journalism and social communication I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
806. Judaistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
807. Kartografia i geomatyka II stopnia stacjonarne
808. Kierunek administracyjno-ekonomiczny II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
809. Kierunek ekonomiczno-prawny I stopnia, II stopnia stacjonarne
810. Kierunek lekarski jednolite stacjonarne, niestacjonarne
811. Kierunek lekarsko-dentystyczny jednolite stacjonarne, niestacjonarne
812. Kierunek menedżerski II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
813. Kierunek prawno - finansowy I stopnia niestacjonarne
814. Kierunek prawno-ekonomiczny I stopnia, II stopnia stacjonarne
815. Kognitywistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
816. Kognitywistyka i komunikacja I stopnia stacjonarne
817. Kognitywistyka komunikacji I stopnia, II stopnia stacjonarne
818. Kompozycja i teoria muzyki I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
819. Kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki I stopnia, II stopnia stacjonarne
820. Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
821. Komunikacja cyfrowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
822. Komunikacja europejska I stopnia, II stopnia stacjonarne
823. Komunikacja i psychologia w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
824. Komunikacja kultury i religi II stopnia stacjonarne
825. Komunikacja medialna i społeczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
826. Komunikacja międzykulturowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
827. Komunikacja międzykulturowa - azja i afryka II stopnia stacjonarne
828. Komunikacja promocyjna i kryzysowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
829. Komunikacja wizerunkowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
830. Komunikacja wizualna I stopnia stacjonarne
831. Komunikowanie promocyjno-wizerunkowe, reklama, branding, pr II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
832. Konserwacja i restauracja dzieł sztuki jednolite stacjonarne
833. Konsulting prawny i gospodarczy II stopnia niestacjonarne
834. Koreanistyka I stopnia stacjonarne
835. Korozja II stopnia stacjonarne
836. Kosmetologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
837. Kosmetologia - studia online II stopnia online
838. Krajoznawstwo i turystyka historyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
839. Krajoznawstwo i turystyka kulturowa I stopnia stacjonarne
840. Kreatywna produkcja wideo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
841. Kreatywność społeczna I stopnia stacjonarne
842. Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
843. Kryminalistyka z kryminologią I stopnia stacjonarne
844. Kryminologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
845. Kryminologia i resocjalizacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
846. Kryminologia prawnicza II stopnia niestacjonarne
847. Kryminologia stosowana I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
848. Kryptologia i cyberbezpieczeństwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
849. Kryptologia i cyberbezpieczeństwo - studia wojskowe jednolite stacjonarne
850. Krytyka artystyczna I stopnia stacjonarne
851. Krytyka literacka II stopnia stacjonarne
852. Kultura fizyczna osób starszych I stopnia, II stopnia stacjonarne
853. Kultura fizyczna w służbach mundurowych II stopnia stacjonarne
854. Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo I stopnia stacjonarne
855. Kultura i sztuka współczesna II stopnia stacjonarne
856. Kultura rosji i narodów sąsiednich I stopnia stacjonarne
857. Kultura w mediach i komunikacji II stopnia stacjonarne
858. Kulturoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
859. Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska I stopnia, II stopnia stacjonarne
860. Kulturoznawstwo - studia online I stopnia online
861. Kulturoznawstwo - teksty kultury I stopnia, II stopnia stacjonarne
862. Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze I stopnia, II stopnia stacjonarne
863. Kulturoznawstwo europy środkowo-wschodniej I stopnia, II stopnia stacjonarne
864. Kulturoznawstwo i wiedza o mediach I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
865. Kulturoznawstwo międzynarodowe I stopnia stacjonarne
866. Kultury mediów I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
867. Kuratorstwo i teorie sztuki I stopnia, II stopnia stacjonarne
868. Kynologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
869. Latynoamerykanistyka I stopnia stacjonarne
870. Lekarski wojskowy jednolite stacjonarne
871. Leśnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
872. Liberal arts and sciences I stopnia stacjonarne
873. Lingwistyka II stopnia stacjonarne
874. Lingwistyka dla biznesu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
875. Lingwistyka dla biznesu - tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie I stopnia stacjonarne
876. Lingwistyka praktyczna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
877. Lingwistyka praktyczna i copywriting I stopnia stacjonarne
878. Lingwistyka stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
879. Lingwistyka stosowana angielsko - arabska I stopnia, II stopnia stacjonarne
880. Lingwistyka stosowana angielsko - niemiecka I stopnia, II stopnia stacjonarne
881. Lingwistyka stosowana angielsko - rosyjska I stopnia, II stopnia stacjonarne
882. Lingwistyka stosowana niemiecko - rosyjska I stopnia, II stopnia stacjonarne
883. Lingwistyka stosowana rosyjsko - chińska I stopnia stacjonarne
884. Lingwistyka w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne
885. Lingwistyka w komunikacji specjalistycznej II stopnia stacjonarne
886. Literatura popularna i kreacje światów gier I stopnia stacjonarne
887. Literatura powszechna II stopnia stacjonarne
888. Logistics I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
889. Logistics - studia online I stopnia, II stopnia online
890. Logistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
891. Logistyka - studia inżynierskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
892. Logistyka - studia online I stopnia, II stopnia online
893. Logistyka - studia wojskowe jednolite stacjonarne
894. Logistyka ekonomiczna - studia wojskowe jednolite stacjonarne
895. Logistyka i administrowanie w mediach I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
896. Logistyka i spedycja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
897. Logistyka i transport I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
898. Logistyka inżynierska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
899. Logistyka międzynarodowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
900. Logistyka w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
901. Logistyka w gospodarce II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
902. Logistyka w sektorze rolno-spożywczym I stopnia, II stopnia stacjonarne
903. Logopedia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
904. Logopedia ogólna I stopnia stacjonarne
905. Logopedia ogólna i kliniczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
906. Logopedia z audiologią I stopnia, II stopnia stacjonarne
907. Logopedia z fonoaudiologią I stopnia, II stopnia stacjonarne
908. Logopedia z językiem polskim jako obcym I stopnia stacjonarne
909. Lotnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
910. Lotnictwo i kosmonautyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
911. Lotnictwo i kosmonautyka - studia wojskowe jednolite stacjonarne
912. Malarstwo I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
913. Management I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
914. Management - studia online I stopnia, II stopnia online
915. Management and finance I stopnia stacjonarne
916. Management and law II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
917. Management and production engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
918. Manager projektów społecznych II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
919. Managment instytucji publicznych i public relations I stopnia, II stopnia stacjonarne
920. Mangement II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
921. Marketing I stopnia stacjonarne
922. Marketing and sales I stopnia stacjonarne
923. Marketing cyfrowy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
924. Marketing i komunikacja rynkowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
925. Marketing i logistyka II stopnia niestacjonarne
926. Marketing i sprzedaż I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
927. Marketing internetowy I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
928. Master in applied global economics II stopnia stacjonarne
929. Master in big data science II stopnia stacjonarne
930. Master in finance and accounting II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
931. Master in financial crime prevention II stopnia stacjonarne
932. Master in food systems II stopnia stacjonarne
933. Master in management II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
934. Master in mechanical engineering II stopnia stacjonarne
935. Master of business studies II stopnia stacjonarne
936. Master of digital entrepreneurship II stopnia stacjonarne
937. Master of liberal arts II stopnia stacjonarne
938. Master of management II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
939. Master of operations management II stopnia stacjonarne
940. Matematyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
941. Matematyka i analiza danych I stopnia stacjonarne
942. Matematyka i ekonomia I stopnia stacjonarne
943. Matematyka i statystyka I stopnia stacjonarne
944. Matematyka komputerowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
945. Matematyka stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne
946. Matematyka stosowana i technologie informatyczne I stopnia stacjonarne
947. Matematyka w finansach I stopnia, II stopnia stacjonarne
948. Matematyka w technice I stopnia, II stopnia stacjonarne
949. Materials engineering II stopnia stacjonarne
950. Materials science and engineering I stopnia stacjonarne
951. Materiały i technologie metali nieżelaznych II stopnia stacjonarne
952. Mathematics I stopnia, II stopnia stacjonarne
953. Meblarstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
954. Mechanical engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
955. Mechanika i budowa maszyn I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
956. Mechanika i budowa maszyn - studia wojskowe I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne
957. Mechanika i budowa maszyn energetycznych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
958. Mechanika i budowa pojazdów I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
959. Mechanika i projektowanie maszyn I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
960. Mechanika pojazdów i maszyn roboczych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
961. Mechatronic engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
962. Mechatronics I stopnia, II stopnia stacjonarne
963. Mechatronics of vehicles and construcion machinery I stopnia stacjonarne
964. Mechatronika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
965. Mechatronika - studia wojskowe I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne
966. Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
967. Mechatronika przemysłowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
968. Media audiowizualne i kultura cyfrowa II stopnia stacjonarne
969. Media design i marketing wizerunkowy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
970. Media i cywilizacja I stopnia stacjonarne
971. Media i komunikacja w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
972. Media interaktywne i widowiska II stopnia stacjonarne
973. Media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
974. Media kreatywne: projektowanie gier i animacji II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
975. Media społecznościowe w zarządzaniu II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
976. Mediacja sztuki I stopnia, II stopnia stacjonarne
977. Mediaworking I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
978. Medical biotechnology II stopnia stacjonarne
979. Medical physics I stopnia stacjonarne
980. Medioznawstwo I stopnia stacjonarne
981. Mediteranistyka I stopnia stacjonarne
982. Medycyna roślin I stopnia stacjonarne
983. Menedżer administracji publicznej II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
984. Menedżer dziedzictwa kulturowego II stopnia stacjonarne
985. Menedżer sportu i rekreacji I stopnia stacjonarne
986. Menedżer żywności i żywienia I stopnia stacjonarne
987. Menedzerskie studia ekonomiczno-prawne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
988. Menedżerskie studia finansowo-prawne II stopnia stacjonarne
989. Menedżersko - prawny II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
990. Metalurgia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
991. Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
992. Międzynarodowa komunikacja językowa I stopnia stacjonarne
993. Międzynarodowe stosunki gospodarcze I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
994. Międzynarodowe studia kulturowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
995. Międzynarodowe studia polskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
996. Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
997. Migracje międzynarodowe I stopnia stacjonarne
998. Mikro i nanotechnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
999. Mikro­elektronika w technice i medycynie I stopnia, II stopnia stacjonarne
1000. Mikro- i nanotechnologie w biofizyce I stopnia, II stopnia stacjonarne
1001. Mikrobiologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
1002. Mikrobiologia stosowana I stopnia stacjonarne
1003. Militarioznawstwo I stopnia stacjonarne
1004. Mining and geology II stopnia stacjonarne
1005. Modelling and data science I stopnia stacjonarne
1006. Modelowanie komputerowe I stopnia stacjonarne
1007. Modelowanie matematyczne i analiza danych I stopnia, II stopnia stacjonarne
1008. Modern business - zarządzanie i rachunkowość I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1009. Modern business management I stopnia, II stopnia stacjonarne
1010. Modern engineering in water management II stopnia stacjonarne
1011. Molecular biotechnology II stopnia stacjonarne
1012. Multimedia i grafika komputerowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1013. Muzeologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
1014. Muzyka kościelna I stopnia, II stopnia stacjonarne
1015. Muzyka w mediach i produkcja muzyki I stopnia, II stopnia stacjonarne
1016. Muzyka w multimediach I stopnia, II stopnia stacjonarne
1017. Muzyka w przestrzeni publicznej I stopnia stacjonarne
1018. Muzykologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
1019. Muzykoterapia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1020. Nadzór i kontrola II stopnia stacjonarne
1021. Nanoinżynieria I stopnia stacjonarne
1022. Nanoinżynieria materiałów I stopnia stacjonarne
1023. Nanotechnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
1024. Nanotechnologie i nanomateriały I stopnia stacjonarne
1025. National security II stopnia stacjonarne
1026. Nauczanie biologii i przyrody I stopnia, II stopnia stacjonarne
1027. Nauczanie chemii II stopnia stacjonarne
1028. Nauczanie fizyki I stopnia stacjonarne
1029. Nauczanie fizyki i informatyki I stopnia stacjonarne
1030. Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego II stopnia stacjonarne
1031. Nauczanie matematyki i informatyki I stopnia, II stopnia stacjonarne
1032. Nauki o jakości I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1033. Nauki o polityce I stopnia stacjonarne
1034. Nauki o rodzinie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1035. Navigation (in english) I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1036. Nawigacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1037. Nawigacja - studia wojskowe I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne
1038. Neurobiologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
1039. Niderlandystyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
1040. Niemcoznawstwo I stopnia stacjonarne
1041. Nowe media I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1042. Nowe media i e-biznes I stopnia stacjonarne
1043. Nowe media i kultura cyfrowa I stopnia stacjonarne
1044. Nowoczesne technologie w kryminalistyce I stopnia stacjonarne
1045. Nowoczesny handel I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1046. Nursing I stopnia stacjonarne
1047. Obronność I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1048. Obronność i bezpieczeństwo narodowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1049. Obronność państwa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1050. Obsługa biznesu I stopnia stacjonarne
1051. Ocean engineering II stopnia stacjonarne
1052. Oceanografia I stopnia, II stopnia stacjonarne
1053. Oceanotechnika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1054. Oceanotechnika budowa jachtów i okrętów I stopnia stacjonarne
1055. Ochrona dóbr kultury I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1056. Ochrona dóbr kultury i środowiska I stopnia stacjonarne
1057. Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego I stopnia, II stopnia stacjonarne
1058. Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo - leśna II stopnia stacjonarne
1059. Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna II stopnia niestacjonarne
1060. Ochrona środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1061. Ochrona zasobów przyrodniczych I stopnia stacjonarne
1062. Ochrona zdrowia roślin I stopnia stacjonarne
1063. Odnawialne źródła energii I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1064. Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1065. Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna I stopnia, II stopnia stacjonarne
1066. Odnowa biologiczna II stopnia niestacjonarne
1067. Ogrodnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1068. Ogrodnictwo miejskie i arborystyka I stopnia stacjonarne
1069. Okcydentalistyka I stopnia stacjonarne
1070. Optoelektronika II stopnia stacjonarne
1071. Optometria I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1072. Optyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
1073. Optyka okularowa I stopnia stacjonarne
1074. Optyka okularowa z elementami optometrii I stopnia stacjonarne
1075. Organic agriculture and food production I stopnia stacjonarne
1076. Organizacja i zarządzanie - studia menedżerskie II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1077. Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1078. Organizacja sztuki filmowej i telewizyjnej I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1079. Organizowanie rynku pracy I stopnia stacjonarne
1080. Orientalistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1081. Orientalistyka chrześcijańska I stopnia stacjonarne
1082. Papiernictwo i poligrafia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1083. Pedagogika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
1084. Pedagogika - studia online I stopnia, II stopnia online
1085. Pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1086. Pedagogika nauczycielska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1087. Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterpią I stopnia stacjonarne
1088. Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1089. Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1090. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkola jednolite stacjonarne
1091. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne, online
1092. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia online jednolite online
1093. Pedagogika przedszkolna i wczesznoszkolna jednolite stacjonarne
1094. Pedagogika resocjalizacyjna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1095. Pedagogika specjalna II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
1096. Pedagogika sportu I stopnia stacjonarne
1097. Pedagogika stosowana I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1098. Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną II stopnia stacjonarne
1099. Pedagogika wczesnej edukacji II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1100. Pedagogika zdolności i informatyki I stopnia stacjonarne
1101. Penitencjarystyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1102. Performatyka II stopnia stacjonarne
1103. Philosophy I stopnia, II stopnia stacjonarne
1104. Philosophy and culture of east-central europe II stopnia stacjonarne
1105. Physics (studies in english) II stopnia stacjonarne
1106. Physics and astronomy II stopnia stacjonarne
1107. Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1108. Pielęgniarstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
1109. Pielęgniarstwo - studia online I stopnia online
1110. Pielęgniarstwo pomostowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
1111. Pielęgniarstwo pomostowe - studia online I stopnia online
1112. Planowanie i organizacja przestrzeni II stopnia stacjonarne
1113. Planowanie przestrzenne I stopnia, II stopnia stacjonarne
1114. Podatki i doradztwo podatkowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1115. Pojazdy samochodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1116. Polacy i niemcy w europie II stopnia stacjonarne
1117. Politologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
1118. Politologia - studia online I stopnia, II stopnia online
1119. Polityka społeczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1120. Polityki miejskie i doradztwo publiczne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1121. Polonistyczne – germanistyczne wspólne studia nauczycielskie I stopnia stacjonarne
1122. Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
1123. Polonistyka I stopnia stacjonarne
1124. Polonistyka antropologiczno-kulturowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
1125. Polonistyka stosowana I stopnia stacjonarne
1126. Polonistyka-komparystyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
1127. Polsko - niemieckie studia kulturowe i translatorskie I stopnia stacjonarne
1128. Położnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1129. Położnictwo pomostowe I stopnia niestacjonarne
1130. Poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna II stopnia stacjonarne
1131. Porównawcze studia cywilizacji I stopnia, II stopnia stacjonarne
1132. Portugalistyka II stopnia stacjonarne
1133. Portugalistyka: studia portugalsko-brazylijskie I stopnia stacjonarne
1134. Power engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
1135. Praca socjalna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1136. Praca socjalna - studia online I stopnia online
1137. Praca socjalna i ekonomia społeczna II stopnia stacjonarne
1138. Prawno - administracyjny I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1139. Prawno - biznesowy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1140. Prawno - menadżerski II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1141. Prawo II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne, online
1142. Prawo - studia online jednolite online
1143. Prawo dla magistrów i licencjatów jednolite stacjonarne, niestacjonarne
1144. Prawo europejskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
1145. Prawo finansowe i skarbowość II stopnia niestacjonarne
1146. Prawo i finanse I stopnia, jednolite stacjonarne
1147. Prawo i podatki w biznesie I stopnia niestacjonarne
1148. Prawo i zarządzanie w biznesie II stopnia niestacjonarne
1149. Prawo internetu i ochrony informacji I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1150. Prawo kanoniczne jednolite stacjonarne, niestacjonarne
1151. Prawo medyczne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1152. Prawo międzynarodowe i prawo unii europejskiej II stopnia stacjonarne
1153. Prawo ochrony danych osobowych II stopnia niestacjonarne
1154. Prawo ochrony zasobów naturalnych I stopnia stacjonarne
1155. Prawo ochrony zdrowia II stopnia niestacjonarne
1156. Prawo podatkowe i rachunkowość II stopnia niestacjonarne
1157. Prawo służb mundurowych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1158. Prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1159. Prawo w administracji i gospodarce II stopnia niestacjonarne
1160. Prawo w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1161. Prawo w samorządzie terytorialnym II stopnia niestacjonarne
1162. Prawo w zarządzaniu biznesem I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1163. Prawo własności intelektualnej i nowych mediów I stopnia stacjonarne
1164. Prawo zamówień publicznych II stopnia niestacjonarne
1165. Prawo zatrudnienia II stopnia niestacjonarne
1166. Prawo zatrudnienia - kadry i płace II stopnia niestacjonarne
1167. Product & process management II stopnia stacjonarne
1168. Produkcja form audiowizualnych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1169. Produkcja i bezpieczeństwo żywności I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1170. Produkcja i marketing żywności I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1171. Produkcja i przetwórstwo surowców rolniczych I stopnia stacjonarne
1172. Produkcja medialna I stopnia, II stopnia stacjonarne
1173. Produkcja teatralna i organizacja wydarzeń I stopnia stacjonarne
1174. Profilaktyka społeczna i resocjalizacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1175. Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia I stopnia, II stopnia stacjonarne
1176. Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej I stopnia, II stopnia stacjonarne
1177. Projektowanie graficzne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1178. Projektowanie i budowa jachtów I stopnia stacjonarne
1179. Projektowanie kultury I stopnia stacjonarne
1180. Projektowanie mebla I stopnia, II stopnia stacjonarne
1181. Projektowanie mebli I stopnia, II stopnia stacjonarne
1182. Projektowanie ubioru I stopnia, II stopnia stacjonarne
1183. Projektowanie wnętrz I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1184. Projektowanie zorientowane na użytkownika nowych mediów II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1185. Protetyka słuchu II stopnia stacjonarne
1186. Przedsiębiorczość I stopnia, II stopnia stacjonarne
1187. Przedsiębiorczość i finanse I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1188. Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce I stopnia, II stopnia stacjonarne
1189. Przedsiębiorczość i inwestycje I stopnia stacjonarne
1190. Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami I stopnia stacjonarne
1191. Przekład literacki II stopnia stacjonarne
1192. Przekład rosyjsko - polski z dodatkowym językiem obcym II stopnia stacjonarne
1193. Przekładoznawstwo II stopnia stacjonarne
1194. Przekładoznawstwo literacko-kulturowe II stopnia stacjonarne
1195. Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny II stopnia stacjonarne
1196. Przemysłowe technologie informatyczne I stopnia stacjonarne
1197. Przetwórstwo tworzyw sztucznych I stopnia stacjonarne
1198. Przewodnictwo i pilotaż turystyczny I stopnia stacjonarne
1199. Psychofizyczne kształtowanie człowieka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1200. Psychologia I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne, online
1201. Psychologia - studia online I stopnia, jednolite online
1202. Psychologia dla magistrów jednolite niestacjonarne
1203. Psychologia dla magistrów i licencjatów jednolite niestacjonarne
1204. Psychologia i biologia zwierząt jednolite stacjonarne, niestacjonarne
1205. Psychologia i informatyka I stopnia stacjonarne
1206. Psychologia medyczna I stopnia niestacjonarne
1207. Psychologia w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1208. Psychologia w zarządzaniu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1209. Psychologia zdrowia jednolite stacjonarne, niestacjonarne
1210. Psychoprofilaktyka I stopnia stacjonarne
1211. Pszczelarstwo w agrosystemach I stopnia stacjonarne
1212. Public management II stopnia stacjonarne
1213. Public relations I stopnia, II stopnia stacjonarne
1214. Public relations i reklama I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1215. Public relations i zarządzanie informacją I stopnia stacjonarne
1216. Publikowanie cyfrowe i sieciowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1217. Publikowanie współczesne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1218. Quality and management production I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1219. Quantitative finance II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1220. Quantum information technology II stopnia stacjonarne
1221. Rachunkowość I stopnia stacjonarne
1222. Rachunkowość i administracja kadrowo-płacowa I stopnia niestacjonarne
1223. Rachunkowość i analityka ekonomiczna II stopnia stacjonarne
1224. Rachunkowość i controlling I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1225. Rachunkowość i finanse biznesu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1226. Rachunkowość i podatki I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1227. Rachunkowość i zarządzanie finansami II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1228. Ratownictwo medyczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1229. Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
1230. Recykling i metalurgia I stopnia, II stopnia stacjonarne
1231. Region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe I stopnia stacjonarne
1232. Rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1233. Relacje międzykulturowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
1234. Religioznawstwo I stopnia stacjonarne
1235. Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata I stopnia, II stopnia stacjonarne
1236. Renewable energy sources and waste management II stopnia stacjonarne
1237. Resocjalizacja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1238. Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną I stopnia stacjonarne
1239. Restoration and management of environment II stopnia stacjonarne
1240. Retoryka stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne
1241. Rewitalizacja dróg wodnych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1242. Rewitalizacja miast II stopnia stacjonarne
1243. Rewitalizacja terenów zdegradowanych I stopnia, II stopnia stacjonarne
1244. Reżyseria I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne
1245. Reżyseria dźwięku I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1246. Robotyka i automatyzacja procesów I stopnia, II stopnia stacjonarne
1247. Robotyzacja procesów wytwórczych I stopnia, II stopnia stacjonarne
1248. Rolnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1249. Rolnictwo ekologiczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1250. Rolnictwo i agrobiznes I stopnia niestacjonarne
1251. Romanistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
1252. Rosjanoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
1253. Rosjoznawstwo I stopnia stacjonarne
1254. Rusycystyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
1255. Rynek finansowy - doradztwo inwestycyjne II stopnia stacjonarne
1256. Rynek nieruchomości II stopnia stacjonarne
1257. Rynki finansowe II stopnia stacjonarne
1258. Rzeźba I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne
1259. Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1260. Samorząd terytorialny i polityka regionalna I stopnia stacjonarne
1261. Scenografia I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne
1262. Sieci i instalacje budowlane I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1263. Sinologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
1264. Skandynawistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1265. Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1266. Slawistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
1267. Social sciences I stopnia stacjonarne
1268. Sociology I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1269. Socjologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
1270. Socjologia - studia online I stopnia, II stopnia online
1271. Socjologia bezpieczeństwa wewnętrznego I stopnia stacjonarne
1272. Socjologia cyfrowa II stopnia stacjonarne
1273. Socjologia ekonomiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
1274. Socjologia grup dyspozycyjnych I stopnia, II stopnia stacjonarne
1275. Socjologia stosowana i antropologia społeczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1276. Socjotechnika i oddziaływanie społeczne I stopnia stacjonarne
1277. Specjalistyczne studia teologiczne II stopnia stacjonarne
1278. Społeczeństwo informacyjne I stopnia, II stopnia stacjonarne
1279. Sport I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1280. Sport i wellness I stopnia stacjonarne
1281. Sport, fitness, wellness i spa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1282. Środki transportu i logistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1283. Środkowoeuropejskie studia historyczne II stopnia stacjonarne
1284. Stosowana psychologia zwierząt I stopnia niestacjonarne
1285. Stosunki i prawo międzynarodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
1286. Stosunki międzynarodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
1287. Stosunki międzynarodowe - studia online I stopnia, II stopnia online
1288. Studia afrykańskie I stopnia stacjonarne
1289. Studia azjatyckie I stopnia, II stopnia stacjonarne
1290. Studia azjatyckie: chiny i azja wschodnia I stopnia stacjonarne
1291. Studia bałkańskie I stopnia stacjonarne
1292. Studia bliskowschodnie I stopnia stacjonarne
1293. Studia dualne - żywienie zwierząt II stopnia stacjonarne
1294. Studia eurazjatyckie I stopnia, II stopnia stacjonarne
1295. Studia euroazjatyckie II stopnia stacjonarne
1296. Studia europejskie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1297. Studia filologiczno-kulturoznawcze I stopnia stacjonarne
1298. Studia menadżersko-prawne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1299. Studia menedżerskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1300. Studia menedżersko - prawne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1301. Studia menedżersko - psychologiczne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
1302. Studia menedżersko - psychologiczne - studia online II stopnia online
1303. Studia miejskie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1304. Studia nad buddyzmem I stopnia stacjonarne
1305. Studia nad buddyzmem współczesnym II stopnia stacjonarne
1306. Studia nad chinami I stopnia stacjonarne
1307. Studia nad indiami i azją południową I stopnia stacjonarne
1308. Studia nad japonią I stopnia stacjonarne
1309. Studia nad koreą I stopnia stacjonarne
1310. Studia nad nauką i technologią II stopnia stacjonarne
1311. Studia nad wojną i wojskowością I stopnia, II stopnia stacjonarne
1312. Studia niderlandystyczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
1313. Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie II stopnia stacjonarne
1314. Studia o polsce I stopnia stacjonarne
1315. Studia pisarskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
1316. Studia polskie z językiem angielskim I stopnia stacjonarne
1317. Studia polsko - ukraińskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
1318. Studia polsko-niemieckie I stopnia stacjonarne
1319. Studia skandynawskie I stopnia stacjonarne
1320. Studia skandynawsko-bałtyckie I stopnia stacjonarne
1321. Studia slawistyczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
1322. Studia śródziemnomorskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
1323. Studia w języku angielskim I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1324. Studia w języku rosyjskim I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1325. Studia wojskowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
1326. Studia wschodnie I stopnia, II stopnia stacjonarne
1327. Studium aktorskie I stopnia stacjonarne
1328. Sustainability studies II stopnia stacjonarne
1329. Systemy diagnostyczne w medycynie I stopnia stacjonarne
1330. Systemy i urządzenia przemysłowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1331. Systemy informacyjne w bezpieczeństwie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1332. Systemy informacyjne w bezpieczeństwie - studia wojskowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
1333. Systemy sterowania inteligentnymi budynkami I stopnia stacjonarne
1334. Sztuczna inteligencja I stopnia, II stopnia stacjonarne
1335. Sztuka i edukacja I stopnia, II stopnia stacjonarne
1336. Sztuka i media I stopnia stacjonarne
1337. Sztuka i wzornictwo ceramiki I stopnia, II stopnia stacjonarne
1338. Sztuka i wzornictwo szkła I stopnia, II stopnia stacjonarne
1339. Sztuka mediów I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1340. Sztuka mediów i edukacja wizualna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1341. Sztuka ogrodowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1342. Sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne I stopnia stacjonarne
1343. Sztuka pisania I stopnia, II stopnia stacjonarne
1344. Sztuka współczesna II stopnia stacjonarne
1345. Sztuki plastyczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
1346. Sztuki sceniczne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1347. Sztuki społeczne II stopnia stacjonarne
1348. Sztuki wizualne I stopnia, II stopnia stacjonarne
1349. Taniec I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1350. Taniec w kulturze fizycznej I stopnia, II stopnia stacjonarne
1351. Teatrologia II stopnia stacjonarne
1352. Technika rolnicza i leśna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1353. Techniki dentystyczne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1354. Techniki kryminalistyczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1355. Technologia biomedyczna I stopnia stacjonarne
1356. Technologia biosurowców i biomateriałów I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1357. Technologia chemiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1358. Technologia drewna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1359. Technologia i organizacja gastronomii I stopnia stacjonarne
1360. Technologia kosmetyków II stopnia stacjonarne
1361. Technologia kosmetyku II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1362. Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1363. Technologia teatru lalek I stopnia stacjonarne
1364. Technologia żywności i żywienia człowieka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1365. Technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1366. Technologie cyfrowe w animacji kultury I stopnia, II stopnia stacjonarne
1367. Technologie energetyki odnawialnej I stopnia stacjonarne
1368. Technologie energii odnawialnej I stopnia, II stopnia stacjonarne
1369. Technologie informatyczne I stopnia stacjonarne
1370. Technologie komputerowe I stopnia stacjonarne
1371. Technologie kosmiczne i satelitarne II stopnia stacjonarne
1372. Technologie obiegu zamkniętego I stopnia stacjonarne
1373. Technologie ochrony środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne
1374. Telecommunications I stopnia stacjonarne
1375. Teleinformatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1376. Telekomunikacja I stopnia, II stopnia stacjonarne
1377. Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia II stopnia niestacjonarne
1378. Teologia I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
1379. Teologia kanoniczna II stopnia stacjonarne
1380. Teologia kapłańska jednolite stacjonarne
1381. Teologia katolicka jednolite stacjonarne
1382. Terapia artystyczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1383. Terapia zajęciowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1384. Theology jednolite stacjonarne
1385. Tkanina i stylizacja wnętrz I stopnia, II stopnia stacjonarne
1386. Tłumaczenia pisemne i multimedialne II stopnia stacjonarne
1387. Toksykologia z elementami kryminalistyki II stopnia niestacjonarne
1388. Tourism I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1389. Tourism and leisure I stopnia, II stopnia stacjonarne
1390. Tourism and recreation I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1391. Tourism management I stopnia stacjonarne
1392. Towaroznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1393. Towaroznawstwo spożywcze I stopnia stacjonarne
1394. Towaroznawstwo w biogospodarce I stopnia stacjonarne
1395. Transatlantic studies II stopnia stacjonarne
1396. Transition, innovation and sustainability environments II stopnia stacjonarne
1397. Translatoryka II stopnia stacjonarne
1398. Transport I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
1399. Transport - studia online I stopnia online
1400. Transport i logistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1401. Transport in english II stopnia stacjonarne
1402. Transport kolejowy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1403. Trener osobisty z dietetyką sportową II stopnia stacjonarne
1404. Turystyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1405. Turystyka historyczna I stopnia stacjonarne
1406. Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1407. Turystyka historyczna i kulturowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
1408. Turystyka i hotelarstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1409. Turystyka i kultura śródziemnomorska II stopnia stacjonarne
1410. Turystyka i rekreacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
1411. Turystyka i rekreacja - studia online I stopnia online
1412. Turystyka i zarządzanie dziedzictwem I stopnia, II stopnia stacjonarne
1413. Turystyka kulturowa II stopnia stacjonarne
1414. Turystyka przygodowa I stopnia stacjonarne
1415. Twórcze pisanie I stopnia stacjonarne
1416. Twórcze pisanie i marketing wydawniczy II stopnia stacjonarne
1417. Tworzywa i technologie motoryzacyjne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1418. Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1419. Ukrainistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
1420. Ukrainistyka z językiem angielskim I stopnia, II stopnia stacjonarne
1421. Undergraduate programme in international relations I stopnia stacjonarne
1422. Undergraduate programme in political science I stopnia stacjonarne
1423. Uniwersyteckie studia humanistyczne: historia- filozofia- muzyka I stopnia stacjonarne
1424. Uprawa winorośli i winiarstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1425. Urban management I stopnia stacjonarne
1426. Veterinary medicine jednolite stacjonarne
1427. Visual arts I stopnia, II stopnia stacjonarne
1428. Weterynaria jednolite stacjonarne, niestacjonarne
1429. Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1430. Wiedza o teatrze I stopnia, II stopnia stacjonarne
1431. Wiedza o teatrze i filmie I stopnia stacjonarne
1432. Winogrodnictwo i enologia II stopnia stacjonarne
1433. Włókiennictwo II stopnia stacjonarne
1434. Włókiennictwo i przemysł mody I stopnia stacjonarne
1435. Wojsko w systemie służb publicznych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1436. Wojskoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
1437. Wokalistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1438. Wschodoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
1439. Wychowanie fizyczne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1440. Wychowanie fizyczne i sport II stopnia stacjonarne
1441. Wychowanie fizyczne w służbach mundurowych I stopnia stacjonarne
1442. Wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1443. Wzornictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1444. Wzornictwo przemysłowe I stopnia stacjonarne
1445. Wzornictwo ubioru i akcesoriów mody I stopnia stacjonarne
1446. Zaawansowane materiały i nanotechnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
1447. Zaawansowane materiały inżynierskie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1448. Zarządzanie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
1449. Zarządzanie - dla inżynierów II stopnia niestacjonarne
1450. Zarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1451. Zarządzanie - kierunek dla absolwentów studiów inżynierskich II stopnia niestacjonarne
1452. Zarządzanie - psychologia w zarządzaniu II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1453. Zarządzanie - ścieżka anglojęzyczna I stopnia stacjonarne
1454. Zarządzanie - socjologia biznesu i mediów I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1455. Zarządzanie - studia online I stopnia, II stopnia online
1456. Zarządzanie - studia prowadzone metodą projektową II stopnia stacjonarne
1457. Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1458. Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1459. Zarządzanie bezpieczeństwem państwa II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1460. Zarządzanie big datą II stopnia stacjonarne
1461. Zarządzanie biznesem - studia dla nieekonomistów II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1462. Zarządzanie dla inżynierów II stopnia niestacjonarne
1463. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym I stopnia, II stopnia stacjonarne
1464. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków I stopnia, II stopnia stacjonarne
1465. Zarządzanie finansami i rachunkowość I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1466. Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1467. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1468. Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu I stopnia stacjonarne
1469. Zarządzanie i coaching I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1470. Zarządzanie i dowodzenie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1471. Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1472. Zarządzanie i inżynieria usług I stopnia stacjonarne
1473. Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych II stopnia stacjonarne
1474. Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej I stopnia stacjonarne
1475. Zarządzanie i prawo w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1476. Zarządzanie informacją I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1477. Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
1478. Zarządzanie instytucjami artystycznymi I stopnia stacjonarne
1479. Zarządzanie instytucjami służby zdrowia I stopnia stacjonarne
1480. Zarządzanie inżynierskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1481. Zarządzanie jakością i analiza żywności I stopnia, II stopnia stacjonarne
1482. Zarządzanie jakością i produkcją I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1483. Zarządzanie kreatywne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1484. Zarządzanie kryzysowe w środowisku I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1485. Zarządzanie kulturą i mediami I stopnia stacjonarne
1486. Zarządzanie kulturą współczesną II stopnia stacjonarne
1487. Zarządzanie logistyczne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1488. Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw II stopnia niestacjonarne
1489. Zarządzanie mediami i reklamą II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1490. Zarządzanie miastem I stopnia stacjonarne
1491. Zarządzanie międzynarodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1492. Zarządzanie migracjami I stopnia stacjonarne
1493. Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego I stopnia stacjonarne
1494. Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1495. Zarządzanie państwem I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1496. Zarządzanie polityką społeczną I stopnia stacjonarne
1497. Zarządzanie projektami I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1498. Zarządzanie projektami społecznymi I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1499. Zarządzanie publiczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
1500. Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa - perspektywa właścicielska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1501. Zarządzanie ryzykiem finansowym II stopnia stacjonarne
1502. Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym I stopnia, II stopnia stacjonarne
1503. Zarządzanie środowiskiem I stopnia, II stopnia stacjonarne
1504. Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym I stopnia, II stopnia stacjonarne
1505. Zarządzanie strategiczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1506. Zarządzanie w administracji publicznej II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1507. Zarządzanie w biznesie i administracji II stopnia niestacjonarne
1508. Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1509. Zarządzanie w ochronie zdrowia I stopnia stacjonarne
1510. Zarządzanie w politykach publicznych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1511. Zarządzanie w służbach społecznych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1512. Zarządzanie w turystyce i sporcie I stopnia stacjonarne
1513. Zarządzanie w turystyce i w sporcie II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1514. Zarządzanie w wirtualnym środowisku II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1515. Zarządzanie zasobami ludzkimi I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1516. Zarządzanie zasobami przyrody II stopnia stacjonarne
1517. Zarządzanie zasobami ziemi I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1518. Zarządzanie zmianą społeczną II stopnia stacjonarne
1519. Zastosowania fizyki w biologii i medycynie I stopnia, II stopnia stacjonarne
1520. Zaufane systemy sztucznej inteligencji II stopnia stacjonarne
1521. Zdrowie publiczne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1522. Zdrowie publiczne - zarządzanie w systemie zdrowia I stopnia stacjonarne
1523. Zdrowie publiczne i epidemiologia I stopnia stacjonarne
1524. Zdrowie środowiskowe I stopnia stacjonarne
1525. Zdrowie środowiskowe i bhp II stopnia stacjonarne
1526. Żegluga śródlądowa I stopnia stacjonarne
1527. Zielarstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1528. Zielarstwo i fitoprodukty I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1529. Zielarstwo i fitoterapia I stopnia stacjonarne
1530. Zielone technologie I stopnia, II stopnia stacjonarne
1531. Zintegrowane planowanie rozwoju I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1532. Zoofizjoterapia I stopnia stacjonarne
1533. Zoopsychologia z animaloterapią I stopnia stacjonarne
1534. Zootechnika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1535. Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii I stopnia, II stopnia stacjonarne
1536. Żywienie człowieka i dietetyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1537. Żywienie człowieka i dietoterapia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
1538. Żywienie człowieka i ocena żywności I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne